9.1.2020

Krakanoja rauhoitetaan ja muita aiheita kaupunginhallituskessa

Maanantain 13.1 kaupunginhallituksessa aiheena Krakanojan rauhoittaminen. 

  • Krakanojan rauhoittaminen (6,3ha)
  • Kolmen sosiaaliohjaajan viran perustaminen kaupunkistrategian ja johdon toimialalle
  • Lasten ja nuorten valtuutettujen nimeäminen
  • Vanhus- ja vammaispalveluiden johtajan viran täyttäminen
  • Lausunto maantien 152 parantamisesta välillä Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelmaa koskeva ympäristönvaikutusten arviointiohjelma

Krakanoja

Rauhoitettavaksi esitettävä Ylästöntien ja Tulkintien välinen osuus on puroa ja sitä ympäröivää metsäaluetta Pakkalassa.

Vantaan virtavesiselvityksessä 2011 arvioitiin monipuolisesti puroluontoa ja määritettiin virtavesiluonnon arvokohteita. Selvityksessä Krakanoja arvotettiin Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi. Luonnontilaisesti mutkitteleva Krakanoja edustaa savimaiden puroa, joka on luokiteltu uhanalaiseksi virtavesien luontotyypiksi.

Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella puro virtaa tiheän lehdon halki. Lajisto on monipuolinen, ja alueella elää useita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja harvinaisiakin lajeja. Puronvarren tiheiköt ovat hyvää elinympäristöä muun muassa pensaskertulle ja satakielelle, ja alueella on todettu olevan myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Puroon on kunnostettu uhanalaiselle taimenelle kutusoraikkoja. Myös saukosta on tehty havaintoja.

Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Purossa sijaitsee muinaisjäännös, mahdollinen kalastuspaikka, josta erottuu maastossa puisia paalurakenteita. On myös mahdollista, että puurakenteet liittyvät myllyyn, joka on ollut Krakanojassa ilmeisesti 1700-luvun loppupuolella.

Krakanojan rauhoituksella toteutetaan Vantaan yleiskaavaa sekä tavoitetta lisätä purosuojelukohteita. Rauhoitusta haetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

* * *
Tässä koko lista:
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
13.1.2020 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut päätös / RV-
4Kaupunginvaltuuston 16.12.2019 pitämän kokouksen täytäntöönpanot / RV-
5Kolmen sosiaaliohjaajan viran perustaminen kaupunkistrategian ja johdon toimialalle / RV-
6Lasten ja nuorten valtuutettujen nimeäminen / RV-
7Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 62 / 2019 / RV-
8Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 143 / 2019 / RV-
9Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 144 / 2019 / RV-
10Eron myöntäminen Juha Suomelalle vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen nimeäminen / RV-
11Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan valintaa varten nimetyn toimikunnan kokoonpanon muuttaminen / RV-
12Eron myöntäminen Sirkka-Liisa Kähärälle valtuustovaliokunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen / (kvalt) RV-
13Eron myöntäminen Sirkka-Liisa Kähärälle edunvalvontatoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin suorittaminen / RV-
14Eron myöntäminen Anne-Sophie Balacille teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen / (kvalt) RV-
15Vanhus- ja vammaispalveluiden johtajan viran täyttäminen / AC-F1 kpl
16Krakanojan rauhoittaminen Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella / (kvalt) HP11 kpl
17Lausunto maantien 152 parantaminen välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelma, ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta / HP-
18Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / SL Rakennuttaja Oy omaan, perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun / Asemakaavan muutos nro 0021964 kpl

* * *
Avainsanat: Krakanoja, luonnonsuojelu

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
9.1.2020

Krakanoja rauhoitetaan ja muita aiheita kaupunginhallituskessa

Maanantain 13.1 kaupunginhallituksessa aiheena Krakanojan rauhoittaminen. 

  • Krakanojan rauhoittaminen (6,3ha)
  • Kolmen sosiaaliohjaajan viran perustaminen kaupunkistrategian ja johdon toimialalle
  • Lasten ja nuorten valtuutettujen nimeäminen
  • Vanhus- ja vammaispalveluiden johtajan viran täyttäminen
  • Lausunto maantien 152 parantamisesta välillä Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelmaa koskeva ympäristönvaikutusten arviointiohjelma

Krakanoja

Rauhoitettavaksi esitettävä Ylästöntien ja Tulkintien välinen osuus on puroa ja sitä ympäröivää metsäaluetta Pakkalassa.

Vantaan virtavesiselvityksessä 2011 arvioitiin monipuolisesti puroluontoa ja määritettiin virtavesiluonnon arvokohteita. Selvityksessä Krakanoja arvotettiin Kehä III:n eteläpuoliselta osuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi. Luonnontilaisesti mutkitteleva Krakanoja edustaa savimaiden puroa, joka on luokiteltu uhanalaiseksi virtavesien luontotyypiksi.

Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella puro virtaa tiheän lehdon halki. Lajisto on monipuolinen, ja alueella elää useita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja harvinaisiakin lajeja. Puronvarren tiheiköt ovat hyvää elinympäristöä muun muassa pensaskertulle ja satakielelle, ja alueella on todettu olevan myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Puroon on kunnostettu uhanalaiselle taimenelle kutusoraikkoja. Myös saukosta on tehty havaintoja.

Krakanojalla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Purossa sijaitsee muinaisjäännös, mahdollinen kalastuspaikka, josta erottuu maastossa puisia paalurakenteita. On myös mahdollista, että puurakenteet liittyvät myllyyn, joka on ollut Krakanojassa ilmeisesti 1700-luvun loppupuolella.

Krakanojan rauhoituksella toteutetaan Vantaan yleiskaavaa sekä tavoitetta lisätä purosuojelukohteita. Rauhoitusta haetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

* * *
Tässä koko lista:
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
13.1.2020 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut päätös / RV-
4Kaupunginvaltuuston 16.12.2019 pitämän kokouksen täytäntöönpanot / RV-
5Kolmen sosiaaliohjaajan viran perustaminen kaupunkistrategian ja johdon toimialalle / RV-
6Lasten ja nuorten valtuutettujen nimeäminen / RV-
7Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 62 / 2019 / RV-
8Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 143 / 2019 / RV-
9Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 144 / 2019 / RV-
10Eron myöntäminen Juha Suomelalle vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen nimeäminen / RV-
11Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan valintaa varten nimetyn toimikunnan kokoonpanon muuttaminen / RV-
12Eron myöntäminen Sirkka-Liisa Kähärälle valtuustovaliokunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen / (kvalt) RV-
13Eron myöntäminen Sirkka-Liisa Kähärälle edunvalvontatoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin suorittaminen / RV-
14Eron myöntäminen Anne-Sophie Balacille teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen / (kvalt) RV-
15Vanhus- ja vammaispalveluiden johtajan viran täyttäminen / AC-F1 kpl
16Krakanojan rauhoittaminen Ylästöntien ja Tulkintien välisellä osuudella / (kvalt) HP11 kpl
17Lausunto maantien 152 parantaminen välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelma, ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta / HP-
18Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / SL Rakennuttaja Oy omaan, perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun / Asemakaavan muutos nro 0021964 kpl

* * *
Avainsanat: Krakanoja, luonnonsuojelu

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.