8.6.2016

Kaikkea mitä juridiikka mahdollistaa, ei moraalisesti ole hyväksyttävää - Tuomelan koulun kuntalaisaloiteesta

Kuntalaisaloite Tuomelan koulun toiminnan jatkamiseksi keräsi lyhyessä ajassa lähes 5000 nimeä ennen kuin se luovutettiin kunnanisille. Kun keräsin aloitteeseen nimiä, se sai hyvin laajalti kannatusta. Monen toivo heräsi, että tällä voitaisiin vaikuttaa asiaan.

Useimmilla lallekirjoittajille ei ollut omia lapsia koulussa. Monet eläkeläiset, lähellä asuvat tai kauempanakin Vantaalla asuvat toivoivat hartaasti koulun jatkamista. (Ainoastaan yksi kaavapuolen virkamies vänkäsi sitkeästi, että te ette voi tietää virkamiehiä paremmin... mutta ei itse ollut perehtynyt asiaan!) Aloite sai huikean positiivisen vastaanoton.

Tuomelan koulun lakkautus päätettin 2013 2014 budjetin äänestyksessä, mutta toki myös opetuslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin. Käytännössä asiaa ei sellaisenaan tuotu valtuustoon, koska valtapuolueet eivät avoimesti halunneet asiasta päättää.

Kysyin koululakkautusten kokonaistaloudellisuuden perään useamman kerran. Kuitenkaan asiasta ei laadittu koskaan minkäänlaisia vertailevia kustannusarvioita, joissa olisi huomioitu lakkautuksista aiheutuvat kulut, kuten uusien kouluteiden turvallisuksi tekeminen, muiden koulujen lisäoppilaspaikkojen järjestäminen lisäluokkia rakentamalla yms. 

Nyt oppilasennusteet ovat toteutuneet kaksinkertaisina, ja koulu on yhä tarpeellisempi. Ja nyt ollaan myös tilanteessa jossa yhden perheen pienet lapset menevät kolmeen eri kouluun, koska opetuslautakunta pitää tiukkoja oppilaaksittokriteereitä.

Yleensähän jo koulunlakkautuksista päättää valtuusto. Vantaalla päätöstä ei huolella käsitelty edes lautakunnissa.

On melkoista arroganssia olla ottamatta tämän kaltaista kuntalaisaloitetta valtuustoon.  Aloitteessa pyydetään valtuuston käsittelyä lakkautuspäätöksen perumiseksi.

Juridisesti toki voi pyöritellä asiaa mollella tapaa, mutta moraalisesti ei, eikä poliittista vastuuta voi kiertää. Se pitää muistaa että kaikkea mitä juridiikka teoriassa mahdollistaa, ei aina ole moraalisesti hyväksyttävää.

Lähipäivinä näemme, miten valtuusto kantaa poliittisen vastuunsa. Käsitelläänkö kuntalaisaloite avoimesti valtuustossa, vai meneekö se suljetuin ovin eli salaisesti. Onneksi sentään mahdolliset äänestyspöytäkirjat ovat julkisia.

Toivottavasti uudet oppilasennusteet, lakkautuksesta koituvat kustannukset sekä ennen kaikkea muiden koulujen sisäilmangelmat huomioidaan tällä kertaa päätöksenteossa. Loppupeleissähän velkaa joudutaan ottamaan aiemmin lisää kun lisää kouluja rakennetaan yhä aikaisemmin.

Kuntalaisten ääni on selkeä, ja tahtotila vahva. On moraalista sokeutta halveksia sitä, ja olla ottamatta aloitetta aidosti valtuuston päätettäväksi. Pelkästään tiedoksi merkittävät asiat mahdollistavat poliitikkojen piiloutumisen näennäisesti puoluetovereidensa - ja usein käytännössä toisella tuollilla istuvan itsensä - selän taakse. Valtuusto on ylin päättävä elin.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet ja avoimuus on Vantaalla pelkkää sanahelinää, jos asia ei mene valtuuston käsiteltäväksi. Uskon kuitenkin, että kuntalaisilla aina on mahdollista vaikuttaa (vaikka olemalla suoraan yhteydessä omiin valtuutettuihinsa) ja virheellisiin tietoihin perustuvat, huonot päätökset kannattaa perua.

Lakkautuspäätöksen perusteet ei enää päde:

1. Oppilasennusteet ovat kaksinkertaistuneet, ja alueen kaavoitustahti vain kiihtyy.

2. Sisäilmaongelmattomia rakennuksia ei montaa ole, ja niistä kannattaa pitää kiinni. Mm. Kaivokselassa oireillaan pahasti. (Rajatorppa, Varisto ja Hämeenkylä eivät ole ainoat.)

3. Laskennallinen korjausvelka ja BB:n kouluverkkoselvitys antavat virheellisen tuloksen. Esimerkiksi Hämeenkylän koulun korjausvelka oli nolla juuri siksi että koulun korjaukseen oli mätetty rahaa sisäilmaongelmien vuoksi lähes vuosittain. Sen sijaan terveet rakennukset, joita olisi halpa pitää pystyssä vielä seuraavatkin sata vuotta (kuten Tuomela ja Västersundom) keräävät järkyttävän suuren laskennallisen korjausvelan, koska niitä ei ole tarvinnut korjailla. Eikä niitä tarvitsekaan korjata.

4. Lakkautuksen vaikutuksia kaupungin kokonaistalouteen ei ole laskettu. Vertailevaa kustannusarviota ei ole tehty vaihtoehdoista. Lakkautuksen vuoksi lisäluokkia rakennetaan, ilmastointikanavia ja -koneita pitäisi päivittää, kouluteitä tehdään turvalliseksi jne.

5. Koululakkautus lisää velkaantumista, sillä se aikaistaa kasvavalla alueella uusien koulujen rakentamistarvetta - ja ne rakennetaan velalla.

Kuva: 80-vuotias Tuomelan koulu on osa historiallisesti arvokasta miljöötä mutta se on myös sisäilmaltaan terve koulu. Näistä on pulaa Vantaalla, eikä sisäilma-ongelmia juuri huomioitu kouluverkosta päätettäessä.

* * *

Avainsanat: kuntalaisaloite, demokratia, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet, avoimuus, Vantaa, Tuomelan koulu, koululakkautukset.

Vantaan arvot on kj Nenosen mukaan
usein lausuttuna.
Avoimuus läpinäkyvyys jne
Nyt sitä jälleen mitataan.
Kuntalaisten vaikuttaminen jo.
asiaan ei ole saavuttanut arvojen mu
kaista kohtelua.Toivotaan että tämä
lainmukainen kuntalaisaloite sen hengen ku
kaisesti viedään maaliin niin kuin
se on oikeusministeriön toimesta
laadittu.

9.6.2016 8:32
Veikko Punkka

Opetuslautakunnan ennakkotiedote ilmestyi juuri, ja tässä kuntalaisaloitteesta:

"Kuntalaisaloite Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta

Kuntalain mukaan määräosa kunnan asukkaista voi saada aloitteensa mukaisen asian valtuuston käsittelyyn kuuden kuukauden määräajassa. Edellytyksenä on, että asia kuuluu valtuuston toimivaltaan ja aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista.

Opetuslautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on, ellei lautakunta ole toisin päättänyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää erikseen lueteltujen asioiden lisäksi tehtäväalueeseensa kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi. Vantaan kaupunki on toteuttanut kaikki kouluverkkoratkaisunsa opetuslautakunnan päätöksinä, joten kuntalaisaloite Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta käsitellään opetuslautakunnassa.

Aloitteessa vaaditaan Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamista muun muassa siitä syystä, että opetuslautakunnan 15.10.2013 tekemän Tuomelan koulun lakkauttamista koskevan päätöksen perusteet ovat vanhentuneita, puutteellisia ja lainvastaisia.

Lautakunnalle esitetään, että aloite anna aihetta peruuttaa lakkauttamispäätöstä, sillä kaupungin näkemyksen mukaan lakkauttamisen perusteet ovat edelleen olemassa.

Lisätiedot: Ilkka Kalo, 040 707 1115, Eila Tanninen""

9.6.2016 14:01
Sirpa Kauppinen

????

9.6.2016 20:31
Veikko Punkkaö

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
8.6.2016

Kaikkea mitä juridiikka mahdollistaa, ei moraalisesti ole hyväksyttävää - Tuomelan koulun kuntalaisaloiteesta

Kuntalaisaloite Tuomelan koulun toiminnan jatkamiseksi keräsi lyhyessä ajassa lähes 5000 nimeä ennen kuin se luovutettiin kunnanisille. Kun keräsin aloitteeseen nimiä, se sai hyvin laajalti kannatusta. Monen toivo heräsi, että tällä voitaisiin vaikuttaa asiaan.

Useimmilla lallekirjoittajille ei ollut omia lapsia koulussa. Monet eläkeläiset, lähellä asuvat tai kauempanakin Vantaalla asuvat toivoivat hartaasti koulun jatkamista. (Ainoastaan yksi kaavapuolen virkamies vänkäsi sitkeästi, että te ette voi tietää virkamiehiä paremmin... mutta ei itse ollut perehtynyt asiaan!) Aloite sai huikean positiivisen vastaanoton.

Tuomelan koulun lakkautus päätettin 2013 2014 budjetin äänestyksessä, mutta toki myös opetuslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin. Käytännössä asiaa ei sellaisenaan tuotu valtuustoon, koska valtapuolueet eivät avoimesti halunneet asiasta päättää.

Kysyin koululakkautusten kokonaistaloudellisuuden perään useamman kerran. Kuitenkaan asiasta ei laadittu koskaan minkäänlaisia vertailevia kustannusarvioita, joissa olisi huomioitu lakkautuksista aiheutuvat kulut, kuten uusien kouluteiden turvallisuksi tekeminen, muiden koulujen lisäoppilaspaikkojen järjestäminen lisäluokkia rakentamalla yms. 

Nyt oppilasennusteet ovat toteutuneet kaksinkertaisina, ja koulu on yhä tarpeellisempi. Ja nyt ollaan myös tilanteessa jossa yhden perheen pienet lapset menevät kolmeen eri kouluun, koska opetuslautakunta pitää tiukkoja oppilaaksittokriteereitä.

Yleensähän jo koulunlakkautuksista päättää valtuusto. Vantaalla päätöstä ei huolella käsitelty edes lautakunnissa.

On melkoista arroganssia olla ottamatta tämän kaltaista kuntalaisaloitetta valtuustoon.  Aloitteessa pyydetään valtuuston käsittelyä lakkautuspäätöksen perumiseksi.

Juridisesti toki voi pyöritellä asiaa mollella tapaa, mutta moraalisesti ei, eikä poliittista vastuuta voi kiertää. Se pitää muistaa että kaikkea mitä juridiikka teoriassa mahdollistaa, ei aina ole moraalisesti hyväksyttävää.

Lähipäivinä näemme, miten valtuusto kantaa poliittisen vastuunsa. Käsitelläänkö kuntalaisaloite avoimesti valtuustossa, vai meneekö se suljetuin ovin eli salaisesti. Onneksi sentään mahdolliset äänestyspöytäkirjat ovat julkisia.

Toivottavasti uudet oppilasennusteet, lakkautuksesta koituvat kustannukset sekä ennen kaikkea muiden koulujen sisäilmangelmat huomioidaan tällä kertaa päätöksenteossa. Loppupeleissähän velkaa joudutaan ottamaan aiemmin lisää kun lisää kouluja rakennetaan yhä aikaisemmin.

Kuntalaisten ääni on selkeä, ja tahtotila vahva. On moraalista sokeutta halveksia sitä, ja olla ottamatta aloitetta aidosti valtuuston päätettäväksi. Pelkästään tiedoksi merkittävät asiat mahdollistavat poliitikkojen piiloutumisen näennäisesti puoluetovereidensa - ja usein käytännössä toisella tuollilla istuvan itsensä - selän taakse. Valtuusto on ylin päättävä elin.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet ja avoimuus on Vantaalla pelkkää sanahelinää, jos asia ei mene valtuuston käsiteltäväksi. Uskon kuitenkin, että kuntalaisilla aina on mahdollista vaikuttaa (vaikka olemalla suoraan yhteydessä omiin valtuutettuihinsa) ja virheellisiin tietoihin perustuvat, huonot päätökset kannattaa perua.

Lakkautuspäätöksen perusteet ei enää päde:

1. Oppilasennusteet ovat kaksinkertaistuneet, ja alueen kaavoitustahti vain kiihtyy.

2. Sisäilmaongelmattomia rakennuksia ei montaa ole, ja niistä kannattaa pitää kiinni. Mm. Kaivokselassa oireillaan pahasti. (Rajatorppa, Varisto ja Hämeenkylä eivät ole ainoat.)

3. Laskennallinen korjausvelka ja BB:n kouluverkkoselvitys antavat virheellisen tuloksen. Esimerkiksi Hämeenkylän koulun korjausvelka oli nolla juuri siksi että koulun korjaukseen oli mätetty rahaa sisäilmaongelmien vuoksi lähes vuosittain. Sen sijaan terveet rakennukset, joita olisi halpa pitää pystyssä vielä seuraavatkin sata vuotta (kuten Tuomela ja Västersundom) keräävät järkyttävän suuren laskennallisen korjausvelan, koska niitä ei ole tarvinnut korjailla. Eikä niitä tarvitsekaan korjata.

4. Lakkautuksen vaikutuksia kaupungin kokonaistalouteen ei ole laskettu. Vertailevaa kustannusarviota ei ole tehty vaihtoehdoista. Lakkautuksen vuoksi lisäluokkia rakennetaan, ilmastointikanavia ja -koneita pitäisi päivittää, kouluteitä tehdään turvalliseksi jne.

5. Koululakkautus lisää velkaantumista, sillä se aikaistaa kasvavalla alueella uusien koulujen rakentamistarvetta - ja ne rakennetaan velalla.

Kuva: 80-vuotias Tuomelan koulu on osa historiallisesti arvokasta miljöötä mutta se on myös sisäilmaltaan terve koulu. Näistä on pulaa Vantaalla, eikä sisäilma-ongelmia juuri huomioitu kouluverkosta päätettäessä.

* * *

Avainsanat: kuntalaisaloite, demokratia, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet, avoimuus, Vantaa, Tuomelan koulu, koululakkautukset.

Vantaan arvot on kj Nenosen mukaan
usein lausuttuna.
Avoimuus läpinäkyvyys jne
Nyt sitä jälleen mitataan.
Kuntalaisten vaikuttaminen jo.
asiaan ei ole saavuttanut arvojen mu
kaista kohtelua.Toivotaan että tämä
lainmukainen kuntalaisaloite sen hengen ku
kaisesti viedään maaliin niin kuin
se on oikeusministeriön toimesta
laadittu.

9.6.2016 8:32
Veikko Punkka

Opetuslautakunnan ennakkotiedote ilmestyi juuri, ja tässä kuntalaisaloitteesta:

"Kuntalaisaloite Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta

Kuntalain mukaan määräosa kunnan asukkaista voi saada aloitteensa mukaisen asian valtuuston käsittelyyn kuuden kuukauden määräajassa. Edellytyksenä on, että asia kuuluu valtuuston toimivaltaan ja aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista.

Opetuslautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on, ellei lautakunta ole toisin päättänyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää erikseen lueteltujen asioiden lisäksi tehtäväalueeseensa kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi. Vantaan kaupunki on toteuttanut kaikki kouluverkkoratkaisunsa opetuslautakunnan päätöksinä, joten kuntalaisaloite Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta käsitellään opetuslautakunnassa.

Aloitteessa vaaditaan Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamista muun muassa siitä syystä, että opetuslautakunnan 15.10.2013 tekemän Tuomelan koulun lakkauttamista koskevan päätöksen perusteet ovat vanhentuneita, puutteellisia ja lainvastaisia.

Lautakunnalle esitetään, että aloite anna aihetta peruuttaa lakkauttamispäätöstä, sillä kaupungin näkemyksen mukaan lakkauttamisen perusteet ovat edelleen olemassa.

Lisätiedot: Ilkka Kalo, 040 707 1115, Eila Tanninen""

9.6.2016 14:01
Sirpa Kauppinen

????

9.6.2016 20:31
Veikko Punkkaö

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.