11.4.2011

Aloite mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta

Joka päivä viisi alle 30-vuotiasta henkilöä siirtyy työkyvyttöämyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Työelämä polttaa yhä yhä useamman loppuun. Suomessa ei ole riittävästi otettu käyttöön perustasolla (terveysasema, neuvola, koulu) toimivia helppoja, halpoja ja joustavia psykologisia hoitomenetelmiä mielenterveysongelmiin.

Vastauksena kysymykseeni mielenterveyspalveluiden riittävyyvestä tuli mm.:
”lievästi tai keskivaikeasti masentuneen potilaan hoitoon laitettava panostus ei ole kokonaissummasta suuri, vaikka sen pitäisi olla suurempi; masennuksen kierre olisi katkaistava jo peruspalveluissa ennen kuin se muuttuu työkykyä uhkaavaksi tilaksi.”

Vantaan kaupungilla sai mielenterveyssyistä (suurin syy masennus) sairauspäivärahaa 22,4 henkilöä/1000 vastaavanikäistä kohti. Mielenterveysperustaisesti maksetut sairauspäivärahat ovat noin 17 prosenttia kaikista sairauspäivärahoista, ja kaupungin työntekijöiden mielenterveysperustaisesti maksetut sairauspäivärahat olivat noin 4 699 990 euroa. Säästö mielenterveyspalveluissa ei ole säästö.

Kentältä olen kuullut monta kertaa hankaluuksia halutun hoidon saannissa. Erityisesti terapiaan pääsy on vaikeaa.

Ehdotan, että uuden mielenterveyspalveluita hallinnoivan yksikön tavoitteissa huomioidaan nuorten loppuunpalaneiden ja masentuneiden ihmisten terapian saanti sekä avun antaminen jo varhaisessa vaiheessa, ja tavoitteiden onnistumisesta raportoitaisiin valtuustolle ennen taloudellista päätöksentekoa.


Sirpa Kauppinen

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.4.2011

Aloite mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta

Joka päivä viisi alle 30-vuotiasta henkilöä siirtyy työkyvyttöämyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Työelämä polttaa yhä yhä useamman loppuun. Suomessa ei ole riittävästi otettu käyttöön perustasolla (terveysasema, neuvola, koulu) toimivia helppoja, halpoja ja joustavia psykologisia hoitomenetelmiä mielenterveysongelmiin.

Vastauksena kysymykseeni mielenterveyspalveluiden riittävyyvestä tuli mm.:
”lievästi tai keskivaikeasti masentuneen potilaan hoitoon laitettava panostus ei ole kokonaissummasta suuri, vaikka sen pitäisi olla suurempi; masennuksen kierre olisi katkaistava jo peruspalveluissa ennen kuin se muuttuu työkykyä uhkaavaksi tilaksi.”

Vantaan kaupungilla sai mielenterveyssyistä (suurin syy masennus) sairauspäivärahaa 22,4 henkilöä/1000 vastaavanikäistä kohti. Mielenterveysperustaisesti maksetut sairauspäivärahat ovat noin 17 prosenttia kaikista sairauspäivärahoista, ja kaupungin työntekijöiden mielenterveysperustaisesti maksetut sairauspäivärahat olivat noin 4 699 990 euroa. Säästö mielenterveyspalveluissa ei ole säästö.

Kentältä olen kuullut monta kertaa hankaluuksia halutun hoidon saannissa. Erityisesti terapiaan pääsy on vaikeaa.

Ehdotan, että uuden mielenterveyspalveluita hallinnoivan yksikön tavoitteissa huomioidaan nuorten loppuunpalaneiden ja masentuneiden ihmisten terapian saanti sekä avun antaminen jo varhaisessa vaiheessa, ja tavoitteiden onnistumisesta raportoitaisiin valtuustolle ennen taloudellista päätöksentekoa.


Sirpa Kauppinen

<- Takaisin aloitelistaan