26.4.2010

Aloite pyöräilyn edistämiseksi

Valtuutettu Sirpa Kauppinen sekä 15 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen
mukaisen aloitteen:

"Vantaa voi profiloitua miellyttävänä pyöräilykaupunkina. Pyöräily vähentää ruuhkia ja parantaa kansanterveyttä. Pyörätiet ovat kuitenkin paikoin vaarallisia routavaurioiden vuoksi, ja pyöräverkossa on yhä puutteita, jotka lisäävät onnettomuusriskiä koulu- ja työmatkoilla.

Seuraavilla toimenpiteillä Vantaasta saadaan houkutteleva kevyenliikenteen kaupunki:
- Kevyenliikenteen sujuvuus on kaupunkisuunnittelun lähtökohtia.
- Kevyenliikenteen väylien turvallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan.
- Kevyenliikenteen väylät merkitään erikseen muusta liikenteestä.
- Kevyenliikenteen väyliin suunnitellaan kallistuksia.
- Juna-asemien pyöräparkkeihin asennetaan videokamerat pyörävarkauksien vähentämiseksi.
- Pyöräparkkien tarve huomioidaan suunnittelussa.
- Vantaa ajaa aktiivisesti sujuvampaa ja ilmaista pyörien kuljetusta junissa.
- Vaarallisiin kevyenliikenteen verkon puutteisiin tehdään suunnitelmat, ja Vantaa vaatii valtiolta sen vastuun mukaista rahoitusosuutta yhteisrahoituskohteissa.
- Vantaa edistää talvipyöräilymahdollisuuksia.
- Vantaa kannustaa työntekijöitään kevyen liikenteen käyttäjiksi.
- Vantaa seuraa sopivaa tunnuslukua, jotta näemme helposti kevyenliikenteen verkon kehityksen.
- Vantaa allekirjoittaa EU:n Charter of Brussels -sopimuksen, jossa mm. pyritään puolittamaan pyöräilyonnettomuuksien määrä vuoteen 2020 mennessä."

******

Vastaus aloitteeseen oli kohtuullisen myönteinen. mm.

- Tutkitaan mahdollsiuus kameravalvottuun pyöräparkkiin Kehäradan asemilla

- Vantaa liittyy Velo-city sopimukseen, jonka tavoitteet:

Brysselissä pidettävän Velo-city 2009-konferenssin johdosta Me allekirjoittaneet kaupungit sitoudumme:

a) Asettamaan tavoitteeksi polkupyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 %:n tasolle kaikista matkoista vuoteen 2020 mennessä sekä kasvattamaan pyöräilyn osuutta entisestään mikäli asetettu tavoite on jo sitä ennen saavutettu.

b) Asettamaan tavoitteeksi pyöräilijöiden kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähentämisen puolella (-50%) vuoteen 2020 mennessä.

c) Kehittämään polkypyöräpysäköintiä sekä laatimaan pyörävarkausvastaista toimenpideohjelmaa.

d) Osallistumaan projekteihin ja aloittamaan hankkeita työ- ja koulumatkapyöräilyn lisäämiseksi

e) Myötävaikuttamaan vastuullisen, kestävän matkailun kehittymiseen investoimalla toimenpiteisiin, jotka parantavat ja lisäävät pyörämatkailua.

f) Toimimaan tiiviissä yhteistyössä pyöräilijäjärjestöjen, pyöräkauppiaitten ja pyöränvalmistajien järjestöjen sekä muitten sidosryhmien, kuten esimerkiksi poliisin, eri konsulttien ja asiantuntijatahojen, arkkitehtien ja infrastruktuurin suunnittelijoiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vetoamaan kaikkiin muihin Euroopan kaupunkeihin seuraamaan esimerkkiämme.

Yhdessä kaikkien muiden tätä peruskirjaa allekirjoittavien kaupunkien kanssa pyydämme Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia:

a) Asettamaan tavoitteeksi pyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 %:n tasolle liikennemuotojakaumasta Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. b) Luomaan pyöräilystä vastaavan EU:n polkupyöräviranomaisen viran Euroopan komission alaisuuteen.

c) Perustamaan Euroopan parlamentissa eri ryhmistä ja kansallisuuksista koostuvan ”Pyöräily”-ryhmän.

d) Varaamaan tarpeeksi määrärahoja rahoitusohjelmiin, joilla tuetaan polkupyöräilyä edistävien kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen projekteja ja hankkeita Euroopassa. Lisäksi tämän peruskirjan allekirjoittajat vetoavat viranomaisiin kaikilla tasoilla ympäri maailmaa, jotta he ponnekkaasti edistäisivät polkupyöräilyä ja sisällyttäisivät pyöräilyn kaikille politiikan osa-alueille (terveys, kaupunkisuunnittelu, kaupunkien hallinto ja johtaminen, talous, liikenne ja liikkuminen, vapaa-aika, urheilu, matkailu).

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
26.4.2010

Aloite pyöräilyn edistämiseksi

Valtuutettu Sirpa Kauppinen sekä 15 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen
mukaisen aloitteen:

"Vantaa voi profiloitua miellyttävänä pyöräilykaupunkina. Pyöräily vähentää ruuhkia ja parantaa kansanterveyttä. Pyörätiet ovat kuitenkin paikoin vaarallisia routavaurioiden vuoksi, ja pyöräverkossa on yhä puutteita, jotka lisäävät onnettomuusriskiä koulu- ja työmatkoilla.

Seuraavilla toimenpiteillä Vantaasta saadaan houkutteleva kevyenliikenteen kaupunki:
- Kevyenliikenteen sujuvuus on kaupunkisuunnittelun lähtökohtia.
- Kevyenliikenteen väylien turvallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan.
- Kevyenliikenteen väylät merkitään erikseen muusta liikenteestä.
- Kevyenliikenteen väyliin suunnitellaan kallistuksia.
- Juna-asemien pyöräparkkeihin asennetaan videokamerat pyörävarkauksien vähentämiseksi.
- Pyöräparkkien tarve huomioidaan suunnittelussa.
- Vantaa ajaa aktiivisesti sujuvampaa ja ilmaista pyörien kuljetusta junissa.
- Vaarallisiin kevyenliikenteen verkon puutteisiin tehdään suunnitelmat, ja Vantaa vaatii valtiolta sen vastuun mukaista rahoitusosuutta yhteisrahoituskohteissa.
- Vantaa edistää talvipyöräilymahdollisuuksia.
- Vantaa kannustaa työntekijöitään kevyen liikenteen käyttäjiksi.
- Vantaa seuraa sopivaa tunnuslukua, jotta näemme helposti kevyenliikenteen verkon kehityksen.
- Vantaa allekirjoittaa EU:n Charter of Brussels -sopimuksen, jossa mm. pyritään puolittamaan pyöräilyonnettomuuksien määrä vuoteen 2020 mennessä."

******

Vastaus aloitteeseen oli kohtuullisen myönteinen. mm.

- Tutkitaan mahdollsiuus kameravalvottuun pyöräparkkiin Kehäradan asemilla

- Vantaa liittyy Velo-city sopimukseen, jonka tavoitteet:

Brysselissä pidettävän Velo-city 2009-konferenssin johdosta Me allekirjoittaneet kaupungit sitoudumme:

a) Asettamaan tavoitteeksi polkupyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 %:n tasolle kaikista matkoista vuoteen 2020 mennessä sekä kasvattamaan pyöräilyn osuutta entisestään mikäli asetettu tavoite on jo sitä ennen saavutettu.

b) Asettamaan tavoitteeksi pyöräilijöiden kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähentämisen puolella (-50%) vuoteen 2020 mennessä.

c) Kehittämään polkypyöräpysäköintiä sekä laatimaan pyörävarkausvastaista toimenpideohjelmaa.

d) Osallistumaan projekteihin ja aloittamaan hankkeita työ- ja koulumatkapyöräilyn lisäämiseksi

e) Myötävaikuttamaan vastuullisen, kestävän matkailun kehittymiseen investoimalla toimenpiteisiin, jotka parantavat ja lisäävät pyörämatkailua.

f) Toimimaan tiiviissä yhteistyössä pyöräilijäjärjestöjen, pyöräkauppiaitten ja pyöränvalmistajien järjestöjen sekä muitten sidosryhmien, kuten esimerkiksi poliisin, eri konsulttien ja asiantuntijatahojen, arkkitehtien ja infrastruktuurin suunnittelijoiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vetoamaan kaikkiin muihin Euroopan kaupunkeihin seuraamaan esimerkkiämme.

Yhdessä kaikkien muiden tätä peruskirjaa allekirjoittavien kaupunkien kanssa pyydämme Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia:

a) Asettamaan tavoitteeksi pyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 %:n tasolle liikennemuotojakaumasta Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. b) Luomaan pyöräilystä vastaavan EU:n polkupyöräviranomaisen viran Euroopan komission alaisuuteen.

c) Perustamaan Euroopan parlamentissa eri ryhmistä ja kansallisuuksista koostuvan ”Pyöräily”-ryhmän.

d) Varaamaan tarpeeksi määrärahoja rahoitusohjelmiin, joilla tuetaan polkupyöräilyä edistävien kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen projekteja ja hankkeita Euroopassa. Lisäksi tämän peruskirjan allekirjoittajat vetoavat viranomaisiin kaikilla tasoilla ympäri maailmaa, jotta he ponnekkaasti edistäisivät polkupyöräilyä ja sisällyttäisivät pyöräilyn kaikille politiikan osa-alueille (terveys, kaupunkisuunnittelu, kaupunkien hallinto ja johtaminen, talous, liikenne ja liikkuminen, vapaa-aika, urheilu, matkailu).

<- Takaisin aloitelistaan