26.5.2003

Aloite eettisten ohjeiden liittämiseksi hankintoihin

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ja 22 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

"Vantaan kaupungin tulee luoda eettiset ohjeet hankintoihin ja saattaa ne myös koko konsernin tietoon.

Eettisiin ohjeisiin sisällytetään seuraavien kansainvälisten sopimusten noudattaminen sekä seuraavat periaatteet:

  • ihmisoikeuksien noudattaminen (Geneven sopimukset)
  • lapsityövoiman käyttämättömyys (ILO:n tärkeimmät sopimukset)
  • ympäristönäkökohtien huomioiminen (Kioton sopimus, elinkaariajattelu, turhien pakkausten vähentäminen, järkevä logistiikka)
  • pyrkimys oikeudenmukaiseen tulojakoon (Reilu kauppa)

Osaa eettisistä vaatimuksista on hyvä tarkastella kilpailutekijänä, mutta esimerkiksi tärkeiden kansainvälisten sopimusten noudattaminen (Kioto, Geneve) sekä lapsityövoiman käyttämättömyys tulisi olla minimivaatimus.

Eettiset hankintaohjeet koskevat hankintoja, kilpailuttamista ja konsernin ohjeita, jotta kaupungin arvot voivat näkyä alihankkijoiden ja "tytäryhtiöiden" hankinnoissa samalla tavalla kuin on tapana suuryritysten sidosryhmillä.

Kaupungin hankintakeskuksen on myös aktiivisesti hankittava tietoa hankintojen eettisyydestä sekä levitettävä sitä hankintoja tekevälle muulle henkilöstölle."

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
26.5.2003

Aloite eettisten ohjeiden liittämiseksi hankintoihin

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ja 22 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

"Vantaan kaupungin tulee luoda eettiset ohjeet hankintoihin ja saattaa ne myös koko konsernin tietoon.

Eettisiin ohjeisiin sisällytetään seuraavien kansainvälisten sopimusten noudattaminen sekä seuraavat periaatteet:

  • ihmisoikeuksien noudattaminen (Geneven sopimukset)
  • lapsityövoiman käyttämättömyys (ILO:n tärkeimmät sopimukset)
  • ympäristönäkökohtien huomioiminen (Kioton sopimus, elinkaariajattelu, turhien pakkausten vähentäminen, järkevä logistiikka)
  • pyrkimys oikeudenmukaiseen tulojakoon (Reilu kauppa)

Osaa eettisistä vaatimuksista on hyvä tarkastella kilpailutekijänä, mutta esimerkiksi tärkeiden kansainvälisten sopimusten noudattaminen (Kioto, Geneve) sekä lapsityövoiman käyttämättömyys tulisi olla minimivaatimus.

Eettiset hankintaohjeet koskevat hankintoja, kilpailuttamista ja konsernin ohjeita, jotta kaupungin arvot voivat näkyä alihankkijoiden ja "tytäryhtiöiden" hankinnoissa samalla tavalla kuin on tapana suuryritysten sidosryhmillä.

Kaupungin hankintakeskuksen on myös aktiivisesti hankittava tietoa hankintojen eettisyydestä sekä levitettävä sitä hankintoja tekevälle muulle henkilöstölle."

<- Takaisin aloitelistaan