20.4.2023

Hämeenvaaran vaakapuiston rakentaminen, etsivä vanhustyö ja sähköpotkulaudat

Hämeenvaaran vaakapuiston kaavassa on tärkeä saada puita säilymään. Muut asiat ovat aloitteita: sdp:n aloita huumeiden käyttöhuoneista, muuttokyselystä, etsivästä vanhustyöstä, lasten ja nuorten matalankynnyksen harrasteista ja asukasbudjetoinnista.

Hämeenvaaran Vaakapuiston kaava

Kaksi Vaakapuistoa toimii nyt suojaviheralueina Rajatorpantietä vastaan. Alueille kaavoitetaan kaksi townhouse-tyyppistä rivitaloa, jotka suojaavat pihoja ja eteläpuolista asutusta tiemelulta. Väritys vaihtelee asunnoittain. Rakentamista tulee kahteen kerrokseen yhteensä 4 840 k-m2. Lisäksi ullakoille saa sisustaa asuintiloja. Tonttitehokkuus on e = 0,42, mahdolliset ullakot huomioiden e = 0,50. Liitooravan ydinalue muuttuu puistosta suojaviheralueeksi.

Iso ongelma kaavassa on Rajatorpan tieltä kantautuva melu. 2000-luvulla puheissa ollut meluaitaa eiole toteutetttu. 

  • Kysyn melunaidan mahdollisuutta paikoille joista melu tulee kulkeutumaan, vaikka hyvin tiukasti rakennetut Townhousien on ajateltu toimivan itse meluvallina. Melusuojausta täydennetään talousrakennuksin ja osin meluaidoilla.
  • Vihreät vaativat kirjauksen vanhojen puiden säilyttämisestä, ja tämän toteutumista tulee aidosti vahtia. Puut ovat tärkeä paitsi vihreyden vuoksi, niin myös pelun ja pölyn hillinnän kannalta. Käytännössä rakentamisessa usein vedetään kaikki matalaksi kirjauksista huolimatta.

Alue on kaupunkimetsänä hoidettua sekametsää, ja idemmässä puistossa vanhempaa metsää joka on liito-oravan ydinaluetta. Liito-oravien reitti Rajatorpantien eteläreunassa länteen Pöllökallion ydinalueelle parannetaan istuttamalla katualueelle kelomäntyjä kuten Luhtitiellä.

Lautakunnassa vihreät jättivät pöytäkirjalausuman, johon vasemmiston, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ryhmät yhtyivät: “Vaakapuiston länsi- ja itäosissa, joihin kohdistetaan rakentamista, sijaitsee useita vanhoja puita. Olemassa olevia puita tulee säilyttää mahdollisimman paljon liito-oravien ekologisten reittien turvaamiseksi sekä rakentamisen hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Tontilla jo sijaitsevia puita tulee korvata istutuksin vain, kun se on rakentamisen kannalta välttämätöntä.” 

Maaperän mylläyksen jälkeen istutetut puut alkavat sitomaan hiiltä vasta 30 vuoden jälkeen, eli vanhojen puiden ja maan mylläyksen kanssa tulisi olla todella minimalistinen.

Harrasteet

Erilaisiin harrastemahdollisuuksiin kuten kouluissa tarjottavaan harrasteiden Vantaaseen on satsattu, mutta haasteena on yhä se, että harrasteita ei löydy heille joilla muita harrasteita tai harrastemahdollisuuksia ei ole. Yhä suurempi osa lapsista tarvitsisi harrasteita jotka eivät vaadi suorittamista ja kilpailua.

Esimerkiksi Nepsy-lapsille ja -nuorille tarjonta on liian niukkaa tai ei löydy.

Aloitevastaus oli hyvä, mutta käytöntö ei ole riittävä.

Sähköpotkulaudat

Helsinki alkaa sakottamaan sähkäpotkulautojen jättämistä sikin sokin keskelle kulkuväyliä - käytännössä keskustassa sakot rapsahtavat jos potkulaudat eivät ole pysäköintjipaikoilla, joita sinne on maalattu runsaasti. Siksi useat eurooppalaiset kaupungit sakottavat väärin pysäköidyistä sähköpotkulaudoista. Liiketoimintaa sähköpotkulaudoilla pitää voida tehdä vaarantamatta muiden liikkumista.

Vantaalla kysyin valtuustokysymyksen siitä voiko ottaa käytännöksi riittävät parkkiruudut joka puolella ja sakotuksen, mutta viranhaltijat eivät innostuneet asiasta sakoista. Suitsimiskeinoksi esitettiin vain ruutujen maalaamista asfalttiin. Tämä ei ole aiemminkaan riittänyt. Sähköpotkulautojen jättö kulkuväylille vaarantaa kuitenkin muiden liikkumisen ja saattaa estää esimerkiksi potkulautojen ohittamisen pyörötuolilla tai rollaattorilla.

Etsivä vanhustyö

Etsivä vanhustyö oliis äärimmäisen tärkeä resursoida riittävästi. Nyt sitä ei juuri ole. 

Yksinäisyys on hirvittävä meri missä kahlata. Yli 65-vuotiaiden tekemiä itsemurhia tapahtuu noin joka toinen päivä, ja hyvin harva heistä on saanut asianmukaista hoitoa depressioon.

Vantaalla on tämän kevään aikana aloittamassa toimintaansa uusi järjestötoimija, joka keskittää toimintansa etsivään vanhustyöhön. Järjestötoimijan ensisijaisena kumppanitahona toimii hyvinvointialue, jolle etsivä vanhustyö kuuluu, mutta yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti myös kuntien kanssa. Tästä toiminnasta tullaan tiedottamaan lisää lähiaikoina.

Asukasbudjetti

Asukkaiden suora mahdollisuus vaikuttaa oman alueen kehittämiseen on käytössä monessa asukkaiden osallisuutta lisäävistä eurooppalaisissa kaupungeissa. Tästä on ollut puhetta useampana vuonna. MEK-ohjelmassa on muutamille alueille tätä kokeiltukin.

Huumeiden käyttöhuoneet

SDP:n teki aloitteen huumeidenkäyttöhuoneista. Näissä tavoitetaan hoidon tarpeessa olevia, ja huumausaineiden käyttö ja piikit saadaan pois kaduilta. Monissa maissa valvotut pistotilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa.  

Päihdehoitoon pitää päästä nykyistä nopeammin, nyt paikoista on huutava pula. Myös erilaisia katkoa tukevia vaihtoehtoja tulee tarjota, se vain on yhteiskunnalle halvinta. Vaikka kaikki huumeiden käyttäjät ovat entisiä kokeilijoita, usein taustalla on myös mielenterveyden haasteita mitkä tarvitsisivat hoitoa.

***

Tässä koko lista:

Kaupunginvaltuusto, Esityslista 24.4.2023 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 24.04.2023 18:00 (J)
§Otsikko

Liitteet

 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Hallintosääntö 1.9.20232 kpl
4Asemakaavan muutos 002398 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Vaakapuisto3 kpl
5Vastaus Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 8 muun valtuutetun aloitteeseen: Vantaalla huumetyöhön etunoja – käyttöhuoneet mahdolliseksi, vertaistoimintaa huumeiden käytön vähentämiseksi1 kpl
6Vastaus Elina Nykyrin ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen vuoden yhdenvertaisuusteon, tasa-arvoteon ja esteettömyysteon valitsemiseksi vuoden vanhusteon lisäksi1 kpl
7Vastaus Nina Nummelan ja Juha Järän sekä 31 muun valtuutetun aloitteeseen: Muuttokysely Vantaalle ja Vantaalta pois muuttavalle väestölle1 kpl
8Vastaus Marjo Vackerin ja 16 muun valtuutetun aloitteeseen: Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen Vantaalla ennen hyvinvointialueelle siirtymistä1 kpl
9Vastaus Marjo Vackerin, Tiina Tuomelan ja Sirpa Kauppisen sekä 20 muun valtuutetun aloitteeseen: Lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoiminnan lisääminen Vantaalla1 kpl
10Vastaus Juha Järän ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Helsingin mallin käyttöönotosta sähköpotkulautojen käytöstä Vantaallekin, myös vuokrapyörät huomioitava1 kpl
11Vastaus Jussi Särkelän ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen: Asukastila Martinlaaksoon ja muille Myyrmäen suuralueille1 kpl
12Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 6 muun valtuutetun aloitteeseen: Asukastilojen tarpeen kartoituksen toteuttaminen1 kpl
13Vastaus vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaa-infojen oltava auki nykyistä pidempään ja useammin1 kpl
14Vastaus Juha Järän ja 21 muun valtuutetun aloite: Vantaalle tulee luoda Turun mallin kaltainen asukasbudjetointi - 2,8 miljoonan kokonaisbudjetilla1 kpl
15Vastaus Eva Tawasolin ja Mikko Viilon sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen: Dialogilla uutta virtaa kansalaisosallisuuteen1 kpl

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.4.2023

Hämeenvaaran vaakapuiston rakentaminen, etsivä vanhustyö ja sähköpotkulaudat

Hämeenvaaran vaakapuiston kaavassa on tärkeä saada puita säilymään. Muut asiat ovat aloitteita: sdp:n aloita huumeiden käyttöhuoneista, muuttokyselystä, etsivästä vanhustyöstä, lasten ja nuorten matalankynnyksen harrasteista ja asukasbudjetoinnista.

Hämeenvaaran Vaakapuiston kaava

Kaksi Vaakapuistoa toimii nyt suojaviheralueina Rajatorpantietä vastaan. Alueille kaavoitetaan kaksi townhouse-tyyppistä rivitaloa, jotka suojaavat pihoja ja eteläpuolista asutusta tiemelulta. Väritys vaihtelee asunnoittain. Rakentamista tulee kahteen kerrokseen yhteensä 4 840 k-m2. Lisäksi ullakoille saa sisustaa asuintiloja. Tonttitehokkuus on e = 0,42, mahdolliset ullakot huomioiden e = 0,50. Liitooravan ydinalue muuttuu puistosta suojaviheralueeksi.

Iso ongelma kaavassa on Rajatorpan tieltä kantautuva melu. 2000-luvulla puheissa ollut meluaitaa eiole toteutetttu. 

  • Kysyn melunaidan mahdollisuutta paikoille joista melu tulee kulkeutumaan, vaikka hyvin tiukasti rakennetut Townhousien on ajateltu toimivan itse meluvallina. Melusuojausta täydennetään talousrakennuksin ja osin meluaidoilla.
  • Vihreät vaativat kirjauksen vanhojen puiden säilyttämisestä, ja tämän toteutumista tulee aidosti vahtia. Puut ovat tärkeä paitsi vihreyden vuoksi, niin myös pelun ja pölyn hillinnän kannalta. Käytännössä rakentamisessa usein vedetään kaikki matalaksi kirjauksista huolimatta.

Alue on kaupunkimetsänä hoidettua sekametsää, ja idemmässä puistossa vanhempaa metsää joka on liito-oravan ydinaluetta. Liito-oravien reitti Rajatorpantien eteläreunassa länteen Pöllökallion ydinalueelle parannetaan istuttamalla katualueelle kelomäntyjä kuten Luhtitiellä.

Lautakunnassa vihreät jättivät pöytäkirjalausuman, johon vasemmiston, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ryhmät yhtyivät: “Vaakapuiston länsi- ja itäosissa, joihin kohdistetaan rakentamista, sijaitsee useita vanhoja puita. Olemassa olevia puita tulee säilyttää mahdollisimman paljon liito-oravien ekologisten reittien turvaamiseksi sekä rakentamisen hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Tontilla jo sijaitsevia puita tulee korvata istutuksin vain, kun se on rakentamisen kannalta välttämätöntä.” 

Maaperän mylläyksen jälkeen istutetut puut alkavat sitomaan hiiltä vasta 30 vuoden jälkeen, eli vanhojen puiden ja maan mylläyksen kanssa tulisi olla todella minimalistinen.

Harrasteet

Erilaisiin harrastemahdollisuuksiin kuten kouluissa tarjottavaan harrasteiden Vantaaseen on satsattu, mutta haasteena on yhä se, että harrasteita ei löydy heille joilla muita harrasteita tai harrastemahdollisuuksia ei ole. Yhä suurempi osa lapsista tarvitsisi harrasteita jotka eivät vaadi suorittamista ja kilpailua.

Esimerkiksi Nepsy-lapsille ja -nuorille tarjonta on liian niukkaa tai ei löydy.

Aloitevastaus oli hyvä, mutta käytöntö ei ole riittävä.

Sähköpotkulaudat

Helsinki alkaa sakottamaan sähkäpotkulautojen jättämistä sikin sokin keskelle kulkuväyliä - käytännössä keskustassa sakot rapsahtavat jos potkulaudat eivät ole pysäköintjipaikoilla, joita sinne on maalattu runsaasti. Siksi useat eurooppalaiset kaupungit sakottavat väärin pysäköidyistä sähköpotkulaudoista. Liiketoimintaa sähköpotkulaudoilla pitää voida tehdä vaarantamatta muiden liikkumista.

Vantaalla kysyin valtuustokysymyksen siitä voiko ottaa käytännöksi riittävät parkkiruudut joka puolella ja sakotuksen, mutta viranhaltijat eivät innostuneet asiasta sakoista. Suitsimiskeinoksi esitettiin vain ruutujen maalaamista asfalttiin. Tämä ei ole aiemminkaan riittänyt. Sähköpotkulautojen jättö kulkuväylille vaarantaa kuitenkin muiden liikkumisen ja saattaa estää esimerkiksi potkulautojen ohittamisen pyörötuolilla tai rollaattorilla.

Etsivä vanhustyö

Etsivä vanhustyö oliis äärimmäisen tärkeä resursoida riittävästi. Nyt sitä ei juuri ole. 

Yksinäisyys on hirvittävä meri missä kahlata. Yli 65-vuotiaiden tekemiä itsemurhia tapahtuu noin joka toinen päivä, ja hyvin harva heistä on saanut asianmukaista hoitoa depressioon.

Vantaalla on tämän kevään aikana aloittamassa toimintaansa uusi järjestötoimija, joka keskittää toimintansa etsivään vanhustyöhön. Järjestötoimijan ensisijaisena kumppanitahona toimii hyvinvointialue, jolle etsivä vanhustyö kuuluu, mutta yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti myös kuntien kanssa. Tästä toiminnasta tullaan tiedottamaan lisää lähiaikoina.

Asukasbudjetti

Asukkaiden suora mahdollisuus vaikuttaa oman alueen kehittämiseen on käytössä monessa asukkaiden osallisuutta lisäävistä eurooppalaisissa kaupungeissa. Tästä on ollut puhetta useampana vuonna. MEK-ohjelmassa on muutamille alueille tätä kokeiltukin.

Huumeiden käyttöhuoneet

SDP:n teki aloitteen huumeidenkäyttöhuoneista. Näissä tavoitetaan hoidon tarpeessa olevia, ja huumausaineiden käyttö ja piikit saadaan pois kaduilta. Monissa maissa valvotut pistotilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa.  

Päihdehoitoon pitää päästä nykyistä nopeammin, nyt paikoista on huutava pula. Myös erilaisia katkoa tukevia vaihtoehtoja tulee tarjota, se vain on yhteiskunnalle halvinta. Vaikka kaikki huumeiden käyttäjät ovat entisiä kokeilijoita, usein taustalla on myös mielenterveyden haasteita mitkä tarvitsisivat hoitoa.

***

Tässä koko lista:

Kaupunginvaltuusto, Esityslista 24.4.2023 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 24.04.2023 18:00 (J)
§Otsikko

Liitteet

 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Hallintosääntö 1.9.20232 kpl
4Asemakaavan muutos 002398 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Vaakapuisto3 kpl
5Vastaus Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 8 muun valtuutetun aloitteeseen: Vantaalla huumetyöhön etunoja – käyttöhuoneet mahdolliseksi, vertaistoimintaa huumeiden käytön vähentämiseksi1 kpl
6Vastaus Elina Nykyrin ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen vuoden yhdenvertaisuusteon, tasa-arvoteon ja esteettömyysteon valitsemiseksi vuoden vanhusteon lisäksi1 kpl
7Vastaus Nina Nummelan ja Juha Järän sekä 31 muun valtuutetun aloitteeseen: Muuttokysely Vantaalle ja Vantaalta pois muuttavalle väestölle1 kpl
8Vastaus Marjo Vackerin ja 16 muun valtuutetun aloitteeseen: Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen Vantaalla ennen hyvinvointialueelle siirtymistä1 kpl
9Vastaus Marjo Vackerin, Tiina Tuomelan ja Sirpa Kauppisen sekä 20 muun valtuutetun aloitteeseen: Lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoiminnan lisääminen Vantaalla1 kpl
10Vastaus Juha Järän ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Helsingin mallin käyttöönotosta sähköpotkulautojen käytöstä Vantaallekin, myös vuokrapyörät huomioitava1 kpl
11Vastaus Jussi Särkelän ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen: Asukastila Martinlaaksoon ja muille Myyrmäen suuralueille1 kpl
12Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 6 muun valtuutetun aloitteeseen: Asukastilojen tarpeen kartoituksen toteuttaminen1 kpl
13Vastaus vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaa-infojen oltava auki nykyistä pidempään ja useammin1 kpl
14Vastaus Juha Järän ja 21 muun valtuutetun aloite: Vantaalle tulee luoda Turun mallin kaltainen asukasbudjetointi - 2,8 miljoonan kokonaisbudjetilla1 kpl
15Vastaus Eva Tawasolin ja Mikko Viilon sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen: Dialogilla uutta virtaa kansalaisosallisuuteen1 kpl

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.