30.1.2023

Valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi kouluissa

Koululaisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi: Kouluterveyskyselyssä seksuaalista häirintää koki tytöistä 2019 kolmannes ja 2021 kyselyssä jo puolet.

Seksuaalikasvatus auttaa nuoria hahmottamaan omat ja muiden koskemattomuuden rajat. Se ehkäisee ja vähentää häirintää ja edistää hyvinvointia, vähentää häpeää ja ehkäisee psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyviä riskejä.

Yksi toimiva malli on ollut seksuaaliterapeutin vetämä yksittäinen tunti pienryhmissä 5 ja 8 luokkalaisille, mutta malleja on muitakin. Ehdotamme että koulutoimi selvittää mahdollisuuksia seksuaalikasvatukselle häirinnän vähentämiseksi.

***

Taustaa: 

 • Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä noin kolmasosa tytöistä kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää, vuoden 2021 kyselyssä noin puolet. Nousu on ollut voimakasta. 
 • Mielestäni koulujen pitäisi olla vapaita seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Nykyiset keinot eivät yksin riitä vähentämään seksuaalista häirintää.

***

Allekirjoittaneet: 

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Marjo Vacker (nyt)
 3. Kai-Ari Lundell (ps)
 4. Matilda Stirkkinen (sdp)
 5. Vaula Norrena (vihr)
 6. Nina Nummela (nyt)
 7. Tiina Tuomela (kd)
 8. Minttu Sillanpää (vas)
 9. Suvi Karhu (ps)
 10. Reija Friman (vihr)
 11. Maija Rautavaara (vihr)
 12. Hussein al-Taee (sdp)
 13. Mikko Viilo (vihr)
 14. Paula Lehmuskallio (kok, opetuslautakunan pj)
 15. Ida Tamminen (sdp)
 16. Naima El Issaoui (sdp)

Lämmin kiitos kaikille jotka haluavat vähentää seksuaalista häirintää koulussa!

******

Kaupunginhallituksen vastauksen mukaan seksuaalinen häriintä on vakava asia, mutta mitään ei toiminnassa muuteta. 

"...Perusopetuksessa on tällä hetkellä käytössä useita malleja sekä valmista materiaalia turvataitojen opettamiseen ja opetusta toteutetaan eri oppilaineissa ja useiden eri toimijoiden osalta. Oppilaille on annettu väyliä seksuaalisesta häirinnästä ilmoittamiseen sekä koulun aikuisille että someturvan kautta myös halutessaan nimettömästi verkon välityksellä, erityisesti silloin kun häirintää koetaan verkossa. Vaikka kouluterveyskyselyn tulokset ovat häirinnän osalta vakavia, ne myös tuovat esille sen, että oppilaat tunnistavat nyt entistä paremmin häirintätilanteet. Vantaalla perusopetuksessa on lisätty sekä turvataitokasvatusta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, että tarjottu aikuisille kertomisen lisäksi kanava tuoda esille ja saada ohjeita tilanteisiin, joissa häirintä tapahtuu verkossa. Pyrimme jatkossakin näillä nyt käyttöön otetuilla keinoilla vaikuttamaan oppilaiden turvallisuuteen sekä edistämään myös tervettä seksuaalikasvatusta ja omien rajojen tunnistamista. Pyrimme näillä keinoin koulun omien turvallisten aikuisten kanssa käsittelemään tätä aihetta. Sisältö on jaettu eri toimiin, jolloin työssä mukana on useita koulun kasvattajia ja opettajia. Vantaalla työtä tehdään aktiivisesti myös muilla toimialoilla ja palvelualueilla. Lapsiystävällinen kunta - työssä väkivallan ja häirinnän ehkäisy on nostettu yhdeksi tavoitteista kaikissa kaupungin tiloissa ja yksiköissä. Haluamme kiittää valtuutettuja tämän tärkeän asian esilletuomiseksi myös poliittiseen keskusteluun."

Kaupunginvaltuusto 27.2 kävi vaiheikkaan keskustelun asiasta. Laadin pöytäkirjalausuman jonka mukaan parhaita keinoja on vielä etsittävä seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi. Sain pöytäkirjalausumaan mukaan kaikki puolueet Kepua lukuunottamatta.

Pöytäkirjalausuma:

 • ”Kouluterveyskyselyssä seksuaalinen häirintä on lisääntynyt muutamassa vuodessa kolmanneksesta puoleen. Nykyisten keinojen lisäksi on yhä tärkeää etsiä parhaita keinoja häirinnän vähentämiseksi”

Jotain pitää tehdä - vaikkapa etsiä niitä parhaita keinoja seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi.

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
30.1.2023

Valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi kouluissa

Koululaisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi: Kouluterveyskyselyssä seksuaalista häirintää koki tytöistä 2019 kolmannes ja 2021 kyselyssä jo puolet.

Seksuaalikasvatus auttaa nuoria hahmottamaan omat ja muiden koskemattomuuden rajat. Se ehkäisee ja vähentää häirintää ja edistää hyvinvointia, vähentää häpeää ja ehkäisee psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyviä riskejä.

Yksi toimiva malli on ollut seksuaaliterapeutin vetämä yksittäinen tunti pienryhmissä 5 ja 8 luokkalaisille, mutta malleja on muitakin. Ehdotamme että koulutoimi selvittää mahdollisuuksia seksuaalikasvatukselle häirinnän vähentämiseksi.

***

Taustaa: 

 • Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä noin kolmasosa tytöistä kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää, vuoden 2021 kyselyssä noin puolet. Nousu on ollut voimakasta. 
 • Mielestäni koulujen pitäisi olla vapaita seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Nykyiset keinot eivät yksin riitä vähentämään seksuaalista häirintää.

***

Allekirjoittaneet: 

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Marjo Vacker (nyt)
 3. Kai-Ari Lundell (ps)
 4. Matilda Stirkkinen (sdp)
 5. Vaula Norrena (vihr)
 6. Nina Nummela (nyt)
 7. Tiina Tuomela (kd)
 8. Minttu Sillanpää (vas)
 9. Suvi Karhu (ps)
 10. Reija Friman (vihr)
 11. Maija Rautavaara (vihr)
 12. Hussein al-Taee (sdp)
 13. Mikko Viilo (vihr)
 14. Paula Lehmuskallio (kok, opetuslautakunan pj)
 15. Ida Tamminen (sdp)
 16. Naima El Issaoui (sdp)

Lämmin kiitos kaikille jotka haluavat vähentää seksuaalista häirintää koulussa!

******

Kaupunginhallituksen vastauksen mukaan seksuaalinen häriintä on vakava asia, mutta mitään ei toiminnassa muuteta. 

"...Perusopetuksessa on tällä hetkellä käytössä useita malleja sekä valmista materiaalia turvataitojen opettamiseen ja opetusta toteutetaan eri oppilaineissa ja useiden eri toimijoiden osalta. Oppilaille on annettu väyliä seksuaalisesta häirinnästä ilmoittamiseen sekä koulun aikuisille että someturvan kautta myös halutessaan nimettömästi verkon välityksellä, erityisesti silloin kun häirintää koetaan verkossa. Vaikka kouluterveyskyselyn tulokset ovat häirinnän osalta vakavia, ne myös tuovat esille sen, että oppilaat tunnistavat nyt entistä paremmin häirintätilanteet. Vantaalla perusopetuksessa on lisätty sekä turvataitokasvatusta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, että tarjottu aikuisille kertomisen lisäksi kanava tuoda esille ja saada ohjeita tilanteisiin, joissa häirintä tapahtuu verkossa. Pyrimme jatkossakin näillä nyt käyttöön otetuilla keinoilla vaikuttamaan oppilaiden turvallisuuteen sekä edistämään myös tervettä seksuaalikasvatusta ja omien rajojen tunnistamista. Pyrimme näillä keinoin koulun omien turvallisten aikuisten kanssa käsittelemään tätä aihetta. Sisältö on jaettu eri toimiin, jolloin työssä mukana on useita koulun kasvattajia ja opettajia. Vantaalla työtä tehdään aktiivisesti myös muilla toimialoilla ja palvelualueilla. Lapsiystävällinen kunta - työssä väkivallan ja häirinnän ehkäisy on nostettu yhdeksi tavoitteista kaikissa kaupungin tiloissa ja yksiköissä. Haluamme kiittää valtuutettuja tämän tärkeän asian esilletuomiseksi myös poliittiseen keskusteluun."

Kaupunginvaltuusto 27.2 kävi vaiheikkaan keskustelun asiasta. Laadin pöytäkirjalausuman jonka mukaan parhaita keinoja on vielä etsittävä seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi. Sain pöytäkirjalausumaan mukaan kaikki puolueet Kepua lukuunottamatta.

Pöytäkirjalausuma:

 • ”Kouluterveyskyselyssä seksuaalinen häirintä on lisääntynyt muutamassa vuodessa kolmanneksesta puoleen. Nykyisten keinojen lisäksi on yhä tärkeää etsiä parhaita keinoja häirinnän vähentämiseksi”

Jotain pitää tehdä - vaikkapa etsiä niitä parhaita keinoja seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi.

<- Takaisin aloitelistaan