19.6.2018

Eroon tiemelusta - pääkaupunkiseutu tarvitsee tehokkaan meluntorjuntaohjelman

Neljännes pääkaupunkiseudun asukkaista asuu tieliikenteen vaarallisena pidetyn 55 desibelin rajan ylittävällä melualueilla (2017). Keinoksi melun vähentämiseen valitaan usein asuntorakentamisen rajoittaminen kaavassa sen sijaan, että puututtaisiin melun alkuperäiseen syyhyn - liikenteeseen. Asuntorakentamisen lisäksi moni luontoalue kärsii melusta. 

Liikenteen melun ja pienhiukkaspäästöjen torjuminen edistää kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. Bulevardisoinnin ja muiden keinojen lisäksi yksi tapa vähentää melua on rakentaa vilkkaille teille meluvalleja. Etenkin Kehä III, Lahdenväylä ja Hämeenlinnanväylä aiheuttavat merkittävän meluhaitan lähialueille. Esimerkiksi meluvallien rakentaminen vähentäisi rakentamisen rajoitteita ja kustannuksia hyvien liikenneyhteyksien lähellä.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että pääkaupunkiseudun kunnat, ELY-keskus, Liikennevirasto ja muut oleelliset tahot luovat yhdessä kunnianhimoisen tiemelun torjuntaohjelman selkeine toimenpiteineen ja aikatauluineen joka tulee osaksi MAL-sopimusta

 

Sirpa Siru Kauppinen

 

Aloitteen allekirjoitti 27 valtuutettua, joten se tulee valtuuston käsitteltäväksi. 

 • Sirpa Kauppinen (vihr)
 • Vaula Norrena (vihr)
 • Sveta Silvennoinen (vihr)
 • Minna Atiye (vihr)
 • Emmi Pajunen (vihr)
 • Minna Kuusela (vihr)
 • Maija Rautavaara (vihr)
 • Eve Rämö (vihr)
 • Kati Tyystjärvi (vas)
 • Antero Eerola (vas)
 • Jussi Saramo (vas)
 • Jari Jääskeläinen (vas) 
 • Jussi Vähäjkangas (kesk)
 • Maija Vanhanen (kesk)
 • Juha Hirvonen (kesk)
 • Tiina Tuomela (kd)
 • Jouko Jääskeläinen (kd)
 • Juha Malmi (sin)
 • Marilla Kortesalmi (kok)
 • Jan Edelmann (kok)
 • Kai-Ari Lunndell (ps)
 • Tanja Vahvelainen (ps)
 • Jenni Chen (kok)
 • Anniina Kostilainen (vihr)
 • Timo Juurikkala (vihr)
 • Sari Laakso (vihr)

Lämmin kiitos kaikille meluntorjuntaa haluaville.

Perusteluita: 

- Melualueet rajaavat kaupunkirakentamista pois hyvien liikenneyhteyksien varsilta eli estävät tiiviin kaupunkirakenteen.

- Melu kasvattaa rakentamisen kustannuksia ja vähentää sen resurssiviisautta (puurakentaminen ei onnistu melualueella, ja melua torjuva betoni on taas kasvihuonekaasupäästöjen kannalta raskas vaihtoehto).

- Sen sijaan että jokaisen rakennuksen tontilla torjutaan melua, olisi kustannustehokkaampaa torjua se siellä missä se syntyy eli renkaiden lähellä.

- Melu vaikuttaa viihtyvyyteen ja terveyteen.

Sama aloite jätetään myös Helsingissä.

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.6.2018

Eroon tiemelusta - pääkaupunkiseutu tarvitsee tehokkaan meluntorjuntaohjelman

Neljännes pääkaupunkiseudun asukkaista asuu tieliikenteen vaarallisena pidetyn 55 desibelin rajan ylittävällä melualueilla (2017). Keinoksi melun vähentämiseen valitaan usein asuntorakentamisen rajoittaminen kaavassa sen sijaan, että puututtaisiin melun alkuperäiseen syyhyn - liikenteeseen. Asuntorakentamisen lisäksi moni luontoalue kärsii melusta. 

Liikenteen melun ja pienhiukkaspäästöjen torjuminen edistää kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. Bulevardisoinnin ja muiden keinojen lisäksi yksi tapa vähentää melua on rakentaa vilkkaille teille meluvalleja. Etenkin Kehä III, Lahdenväylä ja Hämeenlinnanväylä aiheuttavat merkittävän meluhaitan lähialueille. Esimerkiksi meluvallien rakentaminen vähentäisi rakentamisen rajoitteita ja kustannuksia hyvien liikenneyhteyksien lähellä.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että pääkaupunkiseudun kunnat, ELY-keskus, Liikennevirasto ja muut oleelliset tahot luovat yhdessä kunnianhimoisen tiemelun torjuntaohjelman selkeine toimenpiteineen ja aikatauluineen joka tulee osaksi MAL-sopimusta

 

Sirpa Siru Kauppinen

 

Aloitteen allekirjoitti 27 valtuutettua, joten se tulee valtuuston käsitteltäväksi. 

 • Sirpa Kauppinen (vihr)
 • Vaula Norrena (vihr)
 • Sveta Silvennoinen (vihr)
 • Minna Atiye (vihr)
 • Emmi Pajunen (vihr)
 • Minna Kuusela (vihr)
 • Maija Rautavaara (vihr)
 • Eve Rämö (vihr)
 • Kati Tyystjärvi (vas)
 • Antero Eerola (vas)
 • Jussi Saramo (vas)
 • Jari Jääskeläinen (vas) 
 • Jussi Vähäjkangas (kesk)
 • Maija Vanhanen (kesk)
 • Juha Hirvonen (kesk)
 • Tiina Tuomela (kd)
 • Jouko Jääskeläinen (kd)
 • Juha Malmi (sin)
 • Marilla Kortesalmi (kok)
 • Jan Edelmann (kok)
 • Kai-Ari Lunndell (ps)
 • Tanja Vahvelainen (ps)
 • Jenni Chen (kok)
 • Anniina Kostilainen (vihr)
 • Timo Juurikkala (vihr)
 • Sari Laakso (vihr)

Lämmin kiitos kaikille meluntorjuntaa haluaville.

Perusteluita: 

- Melualueet rajaavat kaupunkirakentamista pois hyvien liikenneyhteyksien varsilta eli estävät tiiviin kaupunkirakenteen.

- Melu kasvattaa rakentamisen kustannuksia ja vähentää sen resurssiviisautta (puurakentaminen ei onnistu melualueella, ja melua torjuva betoni on taas kasvihuonekaasupäästöjen kannalta raskas vaihtoehto).

- Sen sijaan että jokaisen rakennuksen tontilla torjutaan melua, olisi kustannustehokkaampaa torjua se siellä missä se syntyy eli renkaiden lähellä.

- Melu vaikuttaa viihtyvyyteen ja terveyteen.

Sama aloite jätetään myös Helsingissä.

<- Takaisin aloitelistaan