23.5.2016

Vantaan budjetissa lapsiperheet, vanhukset ja vammaiset tiukilla - Investoinnessa taas paapotaan rakennusyhtiöitä

Meillä on iso gäppi – miten saadaan velkaantuminen taittumaan. Toinen yhtä suuri onglma on se, miten katetaan korjausvelka.

Investointien pitäisi olla 20-30 miljoonaan euroa jotta infra ja koulut eivät rapistuisi käsiin. Ja tämä kaupunki vielä kasvaa. Mikä ON positiivista. Samoin työpaikkojen kasvu. Tällä kaupungilla on hyvä tulevaisuus, jos teemme viisaita päätöksiä. Mutta ilman tulojen lisäystä tässä on aika iso lovi täytettäväksi pelkillä toiveilla. Leikkaukset alkavat tuottamana jo suurempia kuluja.

Sen sijaan investointien tekotavoissa voisi löytää säästöä – huoltorakennus urheilukentän laidalle 2 miljoonalla on varmasti saatavissa halvemmalla, jos kilpailua laajennetaan aidosti. Samoin voisimme antaa rakennusyhtiöiden suunnitella näitä päiväkoteja ja kouluja, jolloin ne osaavat tehdä ne omiin prosesseihinsa sopivasti eli halvemmalla. Tämä ei tarkoita laadutonta.

Parempi rakentamisen valvonta myös säästää. Peitetty märkä betonilattia ei näy luovutustarkastuksessa. Käytetäänkö yhä konsulttiyhtiöitä jotka ovat huijanneet mittaustulokset kuten Kanniston koulussa, ja rakennusyhtiöitä, jotka ovat tehneet tällaisia rakennusvirheitä.

Ikäihmiset

Ennaltaehkäisy vanhustenhuollossa – pientä panostusta kuntoutukseen ja liikuntaan sekä yhteisten asioiden tekemiseen saadaan varmasti säästöä siinä että vanhukset ovat terveitä pitkään. Kiitän Sosiaali- ja terveystoimen johtajaa siitä että nopea hoitoon pääsy ja parempi kuntoutuksen malli lonkkaleikkausten kanssa on otettu käyttöön Vantaallakin.

Uusien tällaisten toimintamallien keksiminen tulee olla aktiivista työtä.

Haluan kiittää myös vapaaehtoistyön löytämistä vanhustenhuollossa. Nämä mallit, joissa vanhukset pääsevät ulos vaapaaehtoisvoimin, tai muutenkin virkistäytymään, pitäisi monistaa kaikkialle. Oli kyse maahanmuuttajista, työttömistä tai järjestöistä. Kaikilla ei mene hyvin. Yli 75-vuotiaista 10 prosenttia tinkii ruuastaan, ja 15 prosentita tuntee itsensä yksinäiseksi.

Mutta ikäihmisten kotipalveluissa tarvitaan ihan oikeasti enemmän auttavia käsiä. 

Vammaiset

Vammaisten henkilökohtaisia avustajia vähennetään, perhehoitajat eivät korvaa sitä. Tämä ei saa olla linjaus, jolla vaikeamammaisten suljetaan koteihinsa.

Lapsiperheet ja lastensuojelu

Kiitos siitä että lastensuojeluun on kiinnitetty erityishuomiota. Odotan että lastensuojelun toimintaedellytykset ovat pian paremmat.

Lapsiin kohdistuvat yhtäaikaiset leikkaukset eri tahoilta tulee tarkastella yksittäisen syrjäytymisvaarassa olevan lapsen kannalta.

Päivähoito on vedetty hyvin tiukalle, ja olen huolissani lasten lisäksi ammattilaisten motivaatiosta ja jaksamisesta. Leikkaukset ovat olleet pieniä rahallisesti, mutta hyvin merkityksellisiä arjen kannalta.

Subjektiivisen päivähoidon poistaminen samanaikaisesti monien muiden lapsiperheisin koskeviin leikkauksiin tulisi arvioida myös lapset kannalta.

Uupuneelta äidiltä tai isältä ei saa odottaa että hän jaksaa taistella itsellensä terveydenhuollosta ajan diagnoosin. Tarve hoitopaikalle pitää olla ilmoitusperusteinen, tai ajamme aikamoisiin ahdinkoihin juuri niitä perheitä, joissa eniten tarvittaisiin apua. Että ongelmat eivät kriisiytyisi pahoiksi.

Päivähoitomaksujen korotukset tulee olla keskituloisille kohtuullisia ja pienituloisille vielä kohtuullisempia. Jos hyvin rikkaiden ylintä maksuluokkaa ei voida luoda luoda byrokratian vuoksi, niin pitää tyytyä siihen että tulokertymä jää suunniteltua pienemmäksi.

Koulut

Seinistä säästäminen ei saa tarkoittaa sitä, että ei ole aikaa tutkia, missä kouluissa on sisäilmaongelmia.

Kouluihin liittyy myös paljon yhteisöllisyyttä, ja niiden merkitys kylälle on enemmän kuin pelkkä koulu.

Tuomelan, Hevoshaan ja Västersundomin koulut ovat hyväkuntoisia, ja ennen kaikkea niissä on terve sisäilma. Ne ovat tarvinneet hirmuisen vähän korjauksia. Sen vuoksi näiden korjausvelka on kasvanut. Sen sijaan läpimädät, homeiset, oireita aiheuttavat koulut ovat olleet jatkuvien korjausten kohteena – ja näiden korjausvelka on nolla. Kuten toksisuuden vuoksi sulkettu Hämeenkylän koulun korjausvelka oli nolla.

Sen sijaan että tuijotetaan ikää, tulisi tuijottaa sitä miten oppilaat ja opettajat voivat. Nyt ne koulut ollaan lakkauttamassa, joissa oppilaat voivat hyvin.

Koululakkautuspäätöksissä tarvitaan aikalisä, ne harkittava uudelleen. Odotettua nopeammin kasvavalle kaupungille tarvitaan velalla rahoitettuja ja rakennettuja kouluja hyvin pian lakkautusten jälkeen. Tai parakkeja, kuten Sotungissa, joka on Hevoshaan naapurissa, ja jonka alueen oppilasennuste on jo ylittynyt kahdella sadalla oppilaalla.

Erityislasten integrointi normiryhmiin vaatii ihan oikeasti resursseja enemmän. Tässä pitää olla sensitiivinen, saavatko kaikki riittävän tuen.

Väkivaltatilanteet ovat kouluissa yhä lisääntyneet, joten toivoisin että pohdittaisiin tarkkaan millä keinoin näitä voidaan vähentää. Tästä on varmasti tutkittua tietoa, jota kannattaisi hyödyntää.

Kyse ei ole vain opettajien turvallisuudesta, vaan myös lasten turvallisuuden tunteesta, luottamuksesta ja viihtyvyydestä.

Investoinnit

Investoinneissa ja palveluverkossa tulisi huomioida rakennusten sisäilman aiheuttamat terveysongelmat. Nyt ne paleluverkkoa suunnitellaan ilman ajantasaista tietoa tästä.

Lainatakseni Niilo Kärjen ajatusta valtuustoseminaarista, sanoisin että investoinneissa tulisi priorisoida henkeen ja terveyteen liittyvät investoinnit.

Tämä tarkoittaa mm. Kaivokselan, Kartanonkosken, Korson ynnä muiden akuuttien sisäilmaongelmien hoitamista. Kosteus rakenteista ei muhimalla muovin alla poistu, vaan lasten terveys tulee vain huononemaan.

Haluaisin kysyä virkamiehiltä, miksi esimerkiksi Kartanonkoskella ei ole vedottu takuuseen, kun kyse on rakennusvirheestä, jossa betoni on märkää? Siellä on mitattu mikrobeja, VOC-yhdisteitä, pinnoilla mineraalivillakuituja ja todettu ilmavuotoja. Käytännössä kaupunki suojelee tällä rakennusyhtiöitä, ei lasten terveyttä.

Mutta nyt haluaisin nyt ihan julkisesti kiittää kaupunkia siitä että Mikkolan ja Kartanonkosken kouluissa tehdään opettajien oirekyselyt syksyn 2016 aikana.

Rajatorpan koulun toteuttaminen nollaenergiarakentamisena on riski – sellainen rakentaminen vaatisi virheettömyyttä. Mutta jos huomioidaan ilmastoasiat kokonaisuutena, tulisi huomioida myös materiaalitehokkuus. Koko elinkaaren aikaisten kasvuhuonekaasupäästöjen minimointi tarkoittaa usein puun käyttöä esimerkiksi CLT tai hirsitekniikalla.

Teiden rakentaminen vanhoillakin alueilla levein reunanurmikaistoin, kallein reunakivin on silkkaa tuhlausta. Ne nurmikaistan pätkät ovat myös ylläpidettäviä. Uudet alueet ovat erikseen, mutta pätkä tällaista tietä vanhan tien keskellä on hyvin hassun näköinen.

Jo nyt pitää varautua siihen että Östersundomin metron kustannuksia ei valuteta Vantaalle, sillä siitä tulee kallis paketti.

Kuva: Tuomelan koulu. Koulun lakkautus on virhepäätös, koska oppilasmäärät ovat kasvaneet paljon ennustettua enemmän, ja terveitä kouluja ei paljoa ole. Tämän lisäksi koulu on tärkeä osa Hämeenkylän kyläyhteisöä. Nyt koulu toimii väistötilana, ja jäykät oppilaaksiottokriteerit aiheuttavat sen että eräänkin perheen lapset käyvät kolmea eri koulua. Kiinteistövälittäjän mukaan tämä näkyy jo Hämeenkylän asuntokaupassa, kun perheet haluavat asuinpaikkaan, jossa lapsia ei tarvitse kuljettaa moneen eri suuntaan.

Näitä asioita otin esille valtuustopuheissani budjetin lähetekeskustelussa 23.5.2016.

Tein kokouksessa 3 aloitetta:
- Valtuustoaloite Juha Simosen kanssa Hevoshaan koulun jatkamisesta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/996
- Valtuustoaloite Huoltorakennusten hinnan laskemiseksi: http://www.sirpakauppinen.fi/node/995
- Valtuustoaloite pahasti altistuneiden koulunkäynnin jatkamiseksi: http://www.sirpakauppinen.fi/node/994

Pirkko Letto teki aloitteen vanhustenkeskuksen rakentamisesta ja Markku Weckman taas puurakentamisen lisäämiseksi, ja Tarja Eklund ja Kati Tyystjärven tekivät aloitteen haja-asutusmalueiden vesihuollon järjestämiseksi.

23.5.2016 23:31
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
23.5.2016

Vantaan budjetissa lapsiperheet, vanhukset ja vammaiset tiukilla - Investoinnessa taas paapotaan rakennusyhtiöitä

Meillä on iso gäppi – miten saadaan velkaantuminen taittumaan. Toinen yhtä suuri onglma on se, miten katetaan korjausvelka.

Investointien pitäisi olla 20-30 miljoonaan euroa jotta infra ja koulut eivät rapistuisi käsiin. Ja tämä kaupunki vielä kasvaa. Mikä ON positiivista. Samoin työpaikkojen kasvu. Tällä kaupungilla on hyvä tulevaisuus, jos teemme viisaita päätöksiä. Mutta ilman tulojen lisäystä tässä on aika iso lovi täytettäväksi pelkillä toiveilla. Leikkaukset alkavat tuottamana jo suurempia kuluja.

Sen sijaan investointien tekotavoissa voisi löytää säästöä – huoltorakennus urheilukentän laidalle 2 miljoonalla on varmasti saatavissa halvemmalla, jos kilpailua laajennetaan aidosti. Samoin voisimme antaa rakennusyhtiöiden suunnitella näitä päiväkoteja ja kouluja, jolloin ne osaavat tehdä ne omiin prosesseihinsa sopivasti eli halvemmalla. Tämä ei tarkoita laadutonta.

Parempi rakentamisen valvonta myös säästää. Peitetty märkä betonilattia ei näy luovutustarkastuksessa. Käytetäänkö yhä konsulttiyhtiöitä jotka ovat huijanneet mittaustulokset kuten Kanniston koulussa, ja rakennusyhtiöitä, jotka ovat tehneet tällaisia rakennusvirheitä.

Ikäihmiset

Ennaltaehkäisy vanhustenhuollossa – pientä panostusta kuntoutukseen ja liikuntaan sekä yhteisten asioiden tekemiseen saadaan varmasti säästöä siinä että vanhukset ovat terveitä pitkään. Kiitän Sosiaali- ja terveystoimen johtajaa siitä että nopea hoitoon pääsy ja parempi kuntoutuksen malli lonkkaleikkausten kanssa on otettu käyttöön Vantaallakin.

Uusien tällaisten toimintamallien keksiminen tulee olla aktiivista työtä.

Haluan kiittää myös vapaaehtoistyön löytämistä vanhustenhuollossa. Nämä mallit, joissa vanhukset pääsevät ulos vaapaaehtoisvoimin, tai muutenkin virkistäytymään, pitäisi monistaa kaikkialle. Oli kyse maahanmuuttajista, työttömistä tai järjestöistä. Kaikilla ei mene hyvin. Yli 75-vuotiaista 10 prosenttia tinkii ruuastaan, ja 15 prosentita tuntee itsensä yksinäiseksi.

Mutta ikäihmisten kotipalveluissa tarvitaan ihan oikeasti enemmän auttavia käsiä. 

Vammaiset

Vammaisten henkilökohtaisia avustajia vähennetään, perhehoitajat eivät korvaa sitä. Tämä ei saa olla linjaus, jolla vaikeamammaisten suljetaan koteihinsa.

Lapsiperheet ja lastensuojelu

Kiitos siitä että lastensuojeluun on kiinnitetty erityishuomiota. Odotan että lastensuojelun toimintaedellytykset ovat pian paremmat.

Lapsiin kohdistuvat yhtäaikaiset leikkaukset eri tahoilta tulee tarkastella yksittäisen syrjäytymisvaarassa olevan lapsen kannalta.

Päivähoito on vedetty hyvin tiukalle, ja olen huolissani lasten lisäksi ammattilaisten motivaatiosta ja jaksamisesta. Leikkaukset ovat olleet pieniä rahallisesti, mutta hyvin merkityksellisiä arjen kannalta.

Subjektiivisen päivähoidon poistaminen samanaikaisesti monien muiden lapsiperheisin koskeviin leikkauksiin tulisi arvioida myös lapset kannalta.

Uupuneelta äidiltä tai isältä ei saa odottaa että hän jaksaa taistella itsellensä terveydenhuollosta ajan diagnoosin. Tarve hoitopaikalle pitää olla ilmoitusperusteinen, tai ajamme aikamoisiin ahdinkoihin juuri niitä perheitä, joissa eniten tarvittaisiin apua. Että ongelmat eivät kriisiytyisi pahoiksi.

Päivähoitomaksujen korotukset tulee olla keskituloisille kohtuullisia ja pienituloisille vielä kohtuullisempia. Jos hyvin rikkaiden ylintä maksuluokkaa ei voida luoda luoda byrokratian vuoksi, niin pitää tyytyä siihen että tulokertymä jää suunniteltua pienemmäksi.

Koulut

Seinistä säästäminen ei saa tarkoittaa sitä, että ei ole aikaa tutkia, missä kouluissa on sisäilmaongelmia.

Kouluihin liittyy myös paljon yhteisöllisyyttä, ja niiden merkitys kylälle on enemmän kuin pelkkä koulu.

Tuomelan, Hevoshaan ja Västersundomin koulut ovat hyväkuntoisia, ja ennen kaikkea niissä on terve sisäilma. Ne ovat tarvinneet hirmuisen vähän korjauksia. Sen vuoksi näiden korjausvelka on kasvanut. Sen sijaan läpimädät, homeiset, oireita aiheuttavat koulut ovat olleet jatkuvien korjausten kohteena – ja näiden korjausvelka on nolla. Kuten toksisuuden vuoksi sulkettu Hämeenkylän koulun korjausvelka oli nolla.

Sen sijaan että tuijotetaan ikää, tulisi tuijottaa sitä miten oppilaat ja opettajat voivat. Nyt ne koulut ollaan lakkauttamassa, joissa oppilaat voivat hyvin.

Koululakkautuspäätöksissä tarvitaan aikalisä, ne harkittava uudelleen. Odotettua nopeammin kasvavalle kaupungille tarvitaan velalla rahoitettuja ja rakennettuja kouluja hyvin pian lakkautusten jälkeen. Tai parakkeja, kuten Sotungissa, joka on Hevoshaan naapurissa, ja jonka alueen oppilasennuste on jo ylittynyt kahdella sadalla oppilaalla.

Erityislasten integrointi normiryhmiin vaatii ihan oikeasti resursseja enemmän. Tässä pitää olla sensitiivinen, saavatko kaikki riittävän tuen.

Väkivaltatilanteet ovat kouluissa yhä lisääntyneet, joten toivoisin että pohdittaisiin tarkkaan millä keinoin näitä voidaan vähentää. Tästä on varmasti tutkittua tietoa, jota kannattaisi hyödyntää.

Kyse ei ole vain opettajien turvallisuudesta, vaan myös lasten turvallisuuden tunteesta, luottamuksesta ja viihtyvyydestä.

Investoinnit

Investoinneissa ja palveluverkossa tulisi huomioida rakennusten sisäilman aiheuttamat terveysongelmat. Nyt ne paleluverkkoa suunnitellaan ilman ajantasaista tietoa tästä.

Lainatakseni Niilo Kärjen ajatusta valtuustoseminaarista, sanoisin että investoinneissa tulisi priorisoida henkeen ja terveyteen liittyvät investoinnit.

Tämä tarkoittaa mm. Kaivokselan, Kartanonkosken, Korson ynnä muiden akuuttien sisäilmaongelmien hoitamista. Kosteus rakenteista ei muhimalla muovin alla poistu, vaan lasten terveys tulee vain huononemaan.

Haluaisin kysyä virkamiehiltä, miksi esimerkiksi Kartanonkoskella ei ole vedottu takuuseen, kun kyse on rakennusvirheestä, jossa betoni on märkää? Siellä on mitattu mikrobeja, VOC-yhdisteitä, pinnoilla mineraalivillakuituja ja todettu ilmavuotoja. Käytännössä kaupunki suojelee tällä rakennusyhtiöitä, ei lasten terveyttä.

Mutta nyt haluaisin nyt ihan julkisesti kiittää kaupunkia siitä että Mikkolan ja Kartanonkosken kouluissa tehdään opettajien oirekyselyt syksyn 2016 aikana.

Rajatorpan koulun toteuttaminen nollaenergiarakentamisena on riski – sellainen rakentaminen vaatisi virheettömyyttä. Mutta jos huomioidaan ilmastoasiat kokonaisuutena, tulisi huomioida myös materiaalitehokkuus. Koko elinkaaren aikaisten kasvuhuonekaasupäästöjen minimointi tarkoittaa usein puun käyttöä esimerkiksi CLT tai hirsitekniikalla.

Teiden rakentaminen vanhoillakin alueilla levein reunanurmikaistoin, kallein reunakivin on silkkaa tuhlausta. Ne nurmikaistan pätkät ovat myös ylläpidettäviä. Uudet alueet ovat erikseen, mutta pätkä tällaista tietä vanhan tien keskellä on hyvin hassun näköinen.

Jo nyt pitää varautua siihen että Östersundomin metron kustannuksia ei valuteta Vantaalle, sillä siitä tulee kallis paketti.

Kuva: Tuomelan koulu. Koulun lakkautus on virhepäätös, koska oppilasmäärät ovat kasvaneet paljon ennustettua enemmän, ja terveitä kouluja ei paljoa ole. Tämän lisäksi koulu on tärkeä osa Hämeenkylän kyläyhteisöä. Nyt koulu toimii väistötilana, ja jäykät oppilaaksiottokriteerit aiheuttavat sen että eräänkin perheen lapset käyvät kolmea eri koulua. Kiinteistövälittäjän mukaan tämä näkyy jo Hämeenkylän asuntokaupassa, kun perheet haluavat asuinpaikkaan, jossa lapsia ei tarvitse kuljettaa moneen eri suuntaan.

Näitä asioita otin esille valtuustopuheissani budjetin lähetekeskustelussa 23.5.2016.

Tein kokouksessa 3 aloitetta:
- Valtuustoaloite Juha Simosen kanssa Hevoshaan koulun jatkamisesta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/996
- Valtuustoaloite Huoltorakennusten hinnan laskemiseksi: http://www.sirpakauppinen.fi/node/995
- Valtuustoaloite pahasti altistuneiden koulunkäynnin jatkamiseksi: http://www.sirpakauppinen.fi/node/994

Pirkko Letto teki aloitteen vanhustenkeskuksen rakentamisesta ja Markku Weckman taas puurakentamisen lisäämiseksi, ja Tarja Eklund ja Kati Tyystjärven tekivät aloitteen haja-asutusmalueiden vesihuollon järjestämiseksi.

23.5.2016 23:31
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.