25.4.2016

HSY:ssä vääntö tiemaksuista ja ratikoista

Helsingin ympäristöpalvelut HSY antoi lausunnon Helsingin ilmansuojelusuunnitelmasta. Ehdotuksestani lausuntoon ilmansuojelusuunnitelmasta lisättiin raideliikenteen edistäminen. Se uupui käytännössä kokonaan, vaikka liikenteen nostaminen raiteille vähentää päästöjä kolmella tapaa:

1. maankäytön,

2. kulkutapaosuuden ja

3. suorien päästöjen kautta.

Ilmansuojelusuunnitelma sisältää paljon asiaa mm. sähköautojen latauksesta, sähköisestä logistiikasta, katujen pesusta ja nastarenkaista.

Kokoomus ja Perussuomalaiset halusivat poistaa maininnan tiemaksuista HSY:n lausunnossa ilmansuojelusuunnitelmasta.

Tiemaksujen vaikutusta elinkeinoelämään ja kauppaan sekä ruuhkiin on tutkittu, joten tiemaksujen hyötyjä on mielestäni turha pimittää lausunnosta. Samoin kansainväliset kokemukset tiemaksuista ovat hyödyttäneet elinkeinoelämää ja vähentäneet merkittävästi ruuhkia. Jätekuljetukset, joukkoliikenne yms. eivät yleensä kuulu maksun piiriin. Tässä HSL:n vetämä tuore tutkimus tiemaksujen vaikutuksista: https://www.hsl.fi/tiemaksut.

Tiemaksut poistettiin HSY:n lausunnosta äänin 6-8.

Ilmansuojelusuunnitelmasta voi lausua vielä muutaman päivän ajan osoitteessa: http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojel...

Liikennettä koskevat tärkeimmät toimenpiteet ovat:

edistetään ilmanlaatuperustein päätöksentekoa ajoneuvoliikenteen hinnoittelun käyttöönotosta (L1.2)

toteutetaan HSL:n kalustoskenaariota, jonka mukaisesti bussien lähipäästöt laskevat yli 90 % (L2.1)

ympäristövyöhykkeellä HSL:n bussien kilpailutuksessa vaaditaan Euro VI-tasoa raja-arvoylitysalueella (L3.1)

toteutetaan kaupungin pysäköintipolitiikkaa ja siinä hyväksytyt pysäköintimaksujen korotukset (L4.1)

edistetään sähköautojen latausverkoston laajenemista (L5.1)

lisätään vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta kaupungin omassa ja sopimuskumppanien kalustossa (L6.2)

suunnittelussa huolehditaan, että ilmanlaadun raja-arvoja ei ylitetä (L8.1)

Katupölyä koskevat tärkeimmät toimenpiteet ovat:

jatketaan aktiivista pölynsidontaa osana kevätkunnossapitoa (K1.1)

kehitetään pölyntorjuntaa ja sen koordinointia suurissa rakennushankkeissa (K4.3)

Pienpolttoa koskeva tärkein toimenpide on:

edistetään tulisijojen puhtaampia käyttötapoja viestinnän kautta (P1.1)

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Kaukolämmön päästöt ovat 44 % ja liikenteen osuus on kolmannes. Vuodesta 1990 päästöt ovat laskeneet 11 %. Tavoite pääkaupunkiseudulla 20 %:n päästövähennys vuonna 2020, ja sitä kohti mennään melko hyvin.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä pääkaupunkiseutu ei ole edelläkävijä, vaan Euroopan keskikastissa. Tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2050. Kunnista Helsinki on vähentänyt eniten, toiseksi eniten Espoo ja Vantaa on vain Kauniaista parempi. Päästöt asukasta kohden ovat edelleen puolet enemmän kuin Tukholmassa tai Oslossa.

Nopeat muutokset tulisivat polttoainevalinnoilla. Maakaasun hinta on noussut, mikä on lisännyt kivihiilen käyttöä, eikä biopolttoaineiden käyttö ei ole lisääntynyt.

Nostin esiin pääkaupunkiseudun merkityksen ympäristösektorin viennin edistäjänä. Ympäristö on yksi maailman nopeammin kasvavista aloista, ja suomalaisten innovaatioiden vuoksi kannattaisi pyrkiä ilmastoasioissa lähemmäs kärkeä.

Jäte- ja vesihuollon investointiohjelma

Investointiohjelmat menivät listan mukaan. Jättimäinen Blomminmäen jätevedenpuhdistamo on aikataulussa. Myös uusi energiatehokkuusohjelma hyväksyttiin.

Ämmässuon Ekomo kasvaa

Ämmässuolla on mm. 6 yritystä, ja kaatopaikkatoiminta on jo pientä verrattuna kierrätysmateriaalien jalostukseen. Alueella tuotetaan uusioasfalttia, kiviaineista ja kierrätyskipsiä, ja testataan hiekoitushiekan kierrätystä uudelleenkäytettäväksi sekä polttoaineen valmistamista hevosenlannasta ja puuhakkeesta.

Kuva: Ruuhkamaksut ovat nopein ja taloudellisin keino vähentää hiukkas- ja typpioksiduulipäästöjä. Ajoittain ilmanlaatu ylittää raja-arvot. Ilmanlaadusta HSY:n sivuilla https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanlaatu/Sivut/default.aspx.


Tässä koko lista

Ilmansuojelusuunnitelma oli ainoa johon tuli esityksiin muutoksia.

 1

 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

  2

 

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN 27.5.2016 KOOLLEKUTSUMINEN

  3

 

ERON MYÖNTÄMINEN JOUNI VAUHKOSELLE HALLITUKSEN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA VARAJÄSENEN VAALIN TOIMITTAMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)¨

  4

 

HALLITUKSEN OIKEUTTAMINEN HSY:N OMAISUUDEN MYYMISEEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

  5

 

SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2014 ANTAMISTA SUOSITUKSISTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

  6

 

VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017 - 2026

  7

 

JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017-2026

  8

 

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN 2017-2025

  9

 

ÄMMÄSSUON TASAUSALTAAN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKOITSIJAN VALINTA

  10

 

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUSUUNNITELMALUONNOKSESTA

  11

 

MENETTELYTAPAOHJEIDEN ANTAMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE

  12

 

HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN METSÄPIRTIN KOMPOSTOINTIKENTÄN TYÖKONEURAKKAPALVELUJA

  13

 

BLOMINMÄEN PUHDISTAMOHANKKEEN TILANNEKATSAUS 31.3.2016

  14

 

ENNAKKOTIETO PÄÄKAUPUNKISEUDUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖISTÄ VUONNA 2015

  15

 

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN ISWA:N KONGRESSIIN 18.-22.9.2016 NOVI SADISSA, SERBIASSA

  16

 

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN IWA:N KONGRESSIIN 7.-16.10.2016 BRISBANESSA, AUSTRALIASSA

  17

 

KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSET (ME)

  18

 

KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSET (RI)

  19

 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

  20

 

MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS

 

* * *

Avainsanat: Helsingin ympäristöpalvelut HSY, ruuhkamaksu, tietulli, tiemaksu, typpioksiduuli, pölypäästöt, liikennepöly, rengaspöly, katujen pesu. 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
25.4.2016

HSY:ssä vääntö tiemaksuista ja ratikoista

Helsingin ympäristöpalvelut HSY antoi lausunnon Helsingin ilmansuojelusuunnitelmasta. Ehdotuksestani lausuntoon ilmansuojelusuunnitelmasta lisättiin raideliikenteen edistäminen. Se uupui käytännössä kokonaan, vaikka liikenteen nostaminen raiteille vähentää päästöjä kolmella tapaa:

1. maankäytön,

2. kulkutapaosuuden ja

3. suorien päästöjen kautta.

Ilmansuojelusuunnitelma sisältää paljon asiaa mm. sähköautojen latauksesta, sähköisestä logistiikasta, katujen pesusta ja nastarenkaista.

Kokoomus ja Perussuomalaiset halusivat poistaa maininnan tiemaksuista HSY:n lausunnossa ilmansuojelusuunnitelmasta.

Tiemaksujen vaikutusta elinkeinoelämään ja kauppaan sekä ruuhkiin on tutkittu, joten tiemaksujen hyötyjä on mielestäni turha pimittää lausunnosta. Samoin kansainväliset kokemukset tiemaksuista ovat hyödyttäneet elinkeinoelämää ja vähentäneet merkittävästi ruuhkia. Jätekuljetukset, joukkoliikenne yms. eivät yleensä kuulu maksun piiriin. Tässä HSL:n vetämä tuore tutkimus tiemaksujen vaikutuksista: https://www.hsl.fi/tiemaksut.

Tiemaksut poistettiin HSY:n lausunnosta äänin 6-8.

Ilmansuojelusuunnitelmasta voi lausua vielä muutaman päivän ajan osoitteessa: http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojel...

Liikennettä koskevat tärkeimmät toimenpiteet ovat:

edistetään ilmanlaatuperustein päätöksentekoa ajoneuvoliikenteen hinnoittelun käyttöönotosta (L1.2)

toteutetaan HSL:n kalustoskenaariota, jonka mukaisesti bussien lähipäästöt laskevat yli 90 % (L2.1)

ympäristövyöhykkeellä HSL:n bussien kilpailutuksessa vaaditaan Euro VI-tasoa raja-arvoylitysalueella (L3.1)

toteutetaan kaupungin pysäköintipolitiikkaa ja siinä hyväksytyt pysäköintimaksujen korotukset (L4.1)

edistetään sähköautojen latausverkoston laajenemista (L5.1)

lisätään vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta kaupungin omassa ja sopimuskumppanien kalustossa (L6.2)

suunnittelussa huolehditaan, että ilmanlaadun raja-arvoja ei ylitetä (L8.1)

Katupölyä koskevat tärkeimmät toimenpiteet ovat:

jatketaan aktiivista pölynsidontaa osana kevätkunnossapitoa (K1.1)

kehitetään pölyntorjuntaa ja sen koordinointia suurissa rakennushankkeissa (K4.3)

Pienpolttoa koskeva tärkein toimenpide on:

edistetään tulisijojen puhtaampia käyttötapoja viestinnän kautta (P1.1)

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Kaukolämmön päästöt ovat 44 % ja liikenteen osuus on kolmannes. Vuodesta 1990 päästöt ovat laskeneet 11 %. Tavoite pääkaupunkiseudulla 20 %:n päästövähennys vuonna 2020, ja sitä kohti mennään melko hyvin.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä pääkaupunkiseutu ei ole edelläkävijä, vaan Euroopan keskikastissa. Tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2050. Kunnista Helsinki on vähentänyt eniten, toiseksi eniten Espoo ja Vantaa on vain Kauniaista parempi. Päästöt asukasta kohden ovat edelleen puolet enemmän kuin Tukholmassa tai Oslossa.

Nopeat muutokset tulisivat polttoainevalinnoilla. Maakaasun hinta on noussut, mikä on lisännyt kivihiilen käyttöä, eikä biopolttoaineiden käyttö ei ole lisääntynyt.

Nostin esiin pääkaupunkiseudun merkityksen ympäristösektorin viennin edistäjänä. Ympäristö on yksi maailman nopeammin kasvavista aloista, ja suomalaisten innovaatioiden vuoksi kannattaisi pyrkiä ilmastoasioissa lähemmäs kärkeä.

Jäte- ja vesihuollon investointiohjelma

Investointiohjelmat menivät listan mukaan. Jättimäinen Blomminmäen jätevedenpuhdistamo on aikataulussa. Myös uusi energiatehokkuusohjelma hyväksyttiin.

Ämmässuon Ekomo kasvaa

Ämmässuolla on mm. 6 yritystä, ja kaatopaikkatoiminta on jo pientä verrattuna kierrätysmateriaalien jalostukseen. Alueella tuotetaan uusioasfalttia, kiviaineista ja kierrätyskipsiä, ja testataan hiekoitushiekan kierrätystä uudelleenkäytettäväksi sekä polttoaineen valmistamista hevosenlannasta ja puuhakkeesta.

Kuva: Ruuhkamaksut ovat nopein ja taloudellisin keino vähentää hiukkas- ja typpioksiduulipäästöjä. Ajoittain ilmanlaatu ylittää raja-arvot. Ilmanlaadusta HSY:n sivuilla https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanlaatu/Sivut/default.aspx.


Tässä koko lista

Ilmansuojelusuunnitelma oli ainoa johon tuli esityksiin muutoksia.

 1

 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

  2

 

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN 27.5.2016 KOOLLEKUTSUMINEN

  3

 

ERON MYÖNTÄMINEN JOUNI VAUHKOSELLE HALLITUKSEN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA VARAJÄSENEN VAALIN TOIMITTAMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)¨

  4

 

HALLITUKSEN OIKEUTTAMINEN HSY:N OMAISUUDEN MYYMISEEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

  5

 

SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2014 ANTAMISTA SUOSITUKSISTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

  6

 

VESIHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017 - 2026

  7

 

JÄTEHUOLLON INVESTOINTIOHJELMA 2017-2026

  8

 

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN 2017-2025

  9

 

ÄMMÄSSUON TASAUSALTAAN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKOITSIJAN VALINTA

  10

 

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUSUUNNITELMALUONNOKSESTA

  11

 

MENETTELYTAPAOHJEIDEN ANTAMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE

  12

 

HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN METSÄPIRTIN KOMPOSTOINTIKENTÄN TYÖKONEURAKKAPALVELUJA

  13

 

BLOMINMÄEN PUHDISTAMOHANKKEEN TILANNEKATSAUS 31.3.2016

  14

 

ENNAKKOTIETO PÄÄKAUPUNKISEUDUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖISTÄ VUONNA 2015

  15

 

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN ISWA:N KONGRESSIIN 18.-22.9.2016 NOVI SADISSA, SERBIASSA

  16

 

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN IWA:N KONGRESSIIN 7.-16.10.2016 BRISBANESSA, AUSTRALIASSA

  17

 

KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSET (ME)

  18

 

KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSET (RI)

  19

 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

  20

 

MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS

 

* * *

Avainsanat: Helsingin ympäristöpalvelut HSY, ruuhkamaksu, tietulli, tiemaksu, typpioksiduuli, pölypäästöt, liikennepöly, rengaspöly, katujen pesu. 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.