16.1.2015

Koulukapinan ABC

Joskus vanhempien mitta tulee täyteen, kun sisäilmaongelmat jatkuvat vuosikausia. Viranomaisen vitkutellessa vaikkapa riittävän remontin ja turvallisten väistötilojen osoittamisessa yhä uudet lapset sairastuvat ja oireet pahenevat.

Arviolta 75 000 oppilasta ja 10 000 opettajaa on vaarassa sairastua sisäilmaongelmien takia (TTL:n selvitys vuodelta 2008). Tuhannet lapset joutuvat kouluihin, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Oikeusturvaa ei ole. Kerran saatu altistus ja terveyshaitta vaikuttaa lopun elämää. Yksi altistunut lapsi maksaa 60 000 euroa vuodessa terveysmenoina – lopun elämää. Korjataan homekoulut, niin säästetään rahaa ja lasten terveys.

Verkottuminen

Jos epäilet lapsesi sairastuneen koulun sisäilman johdosta, kysele muilta vanhemmilta onko heillä samanlaisia epäilyjä. Vanhempien kannattaa verkottua, ja yhdessä lähteä selvittämään ongelman laajuutta sekä kyselemään tietoja.

On aivan eri asia, jos yksi lapsi on sairastunut, kuin että jo 10 prosenttia lapsista oirehtii. Usein vanhemmat eivät edes tiedä epäillä lasten sairastelun voivan johtua terveydelle vaarallisesta koulurakennuksesta.

Ongelmaa saatetaan vähätellä tai oireita painaa villaisella. Tulee kuitekin muistaa että terveissä rakennuksissa altistunutkaan lapsi ei oirehdi.

Vanhempainyhdistykset

Vanhempainyhdistykset kantavat usein huolta oppilaiden hyvinvoinnista, ja näin ollen suhtautuvat vakavasti sisäilmaongelmiin. On tärkeää kuulla useampia asiantuntijoita, kuten riippumatonta lääkäriä tai sisäilmakonsulttia, sillä kunnan viranomaiset saattavat antaa yksipuolista informaatiota.

Esimerkiksi Vantaan Kanniston koulun sisäilmatiedotustilaisuudessa kunnan viranomainen sanoi oireiden voivan johtua muista lähteistä. Onneksi paikalla ollut lasten allerkologi korjasi asian: altistuneetkaan lapset eivät oirehdi terveessä rakennuksessa.

Jos yhdistys on passiivinen, ei kannata odottaa hallituksen vaihtoa, sillä lasten terveys pääsee sitä huonommaksi, mitä pidempään he joutuvat altistumaan. Vanhemmat voivat toimia myös ilman yhdistyksen tukea.

Vantaan Vanhempainyhdistyksellä (Vanvary) on sisäilmatoimikunta, joka jakaa tietoa, pyrkii poistamaan sisäilmaongelmia sekä tukee vanhempien vaikuttamista sisäilmaongelmiin.

Tee ilmoitus oireista

Koulun terveydenhoitajaa kannattaa informoida sekä kysyä häneltä ohjeet miten ja minne pitää ilmoittaa sisäilmaoireista. Ilmoitus on tärkeä, koska ilmoitusten perusteella kaupunki huomaa ongelmarakennukset. Mainitse, esiintyykö lapsen oireilua kaikkialla rakennuksessa vai joissain tietyissä osissa rakennusta. 

Esimerkiksi Vantaalla sisäilmaepäilystä kannattaa informoida nämä tahot:

Sisäilmaoireet

Lääkäri osaa arvioida paremmin oireita, mutta tässä yleiset:

 • Silmä-, nuha- ja astmaoireet
 • Infektiokierre
 • Ihottumat
 • Väsymys, päänsärky, pahoinvointi ja lämpöily

Sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleilu voi aiheuttaa myös autoimmuunisairauksia kuten keliakia, diabetes, ms-tauti ja reuma. Jokainen sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleileva ei näihin automaattisesti sairastu, suurin osa ei milloinkaan. Kaikki kuitenkin altistuvat ja mikä tahansa yllä mainituista oireista tai sairauksista saattaa puhjeta myöhemmässä vaiheessa elämää.

Päättäjiin vaikuttaminen

Päättäjiin kannattaa olla suoraan yhteydessä. Puhelimitse kohteliaasti ja asiallisesti, mailitse tiiviisti aloittaen heti suoraan koukuttavalla lauseella ja faktaperusteisesti. Tekstin lyhyys on tärkeä, sillä päättäjille tulee luettavaksi niin paljon dokumentteja, että kaikki eivät kaikkea lue. Faktat ovat tärkeitä, mutta myös yksiöiden tarinat konkretisoivat ihmisten hätää. Käy heti asiaan.

Päättäjien yhteystiedot löytyvät yleensä kaupungin Internet-sivuilta.

Osassa kunnista on vielä jäljellä vanhoissa puolueissa ryhmäkuri, jossa pahimmillaan nokkamies käyttää määräysvaltaa. Tällöin avainhenkilöiden tunnistaminen ja suora vaikuttaminen heihin on tärkeää.

Tulee muistaa, että kauniiden sanojen sijaan poliitikkojen teot ratkaisevat. Ei kannata tuudittautua sanojen perusteella. Poliitikkojen äänestyskäyttäytyminen päätöksenteossa on aivan liian usein eri asia kuin vaalikonevastaukset mainonnasta puhumattakaan. Osalle on tärkeää lapset, osalle aivan muut asiat. Kysymys on arvoista.

Kirjoittelu yleisönosastoihin

Tärkein vaikutuskeino on media. Jos eivät suorat kansalaiskontaktit riitä, julkisuus painaa päättäjiä. Ongelmat, joista kirjoitellaan paljon lehdistössä, saavat valtuustossakin huomiota.

Asialliset kirjoitukset kantavat parhaan sadon. Välejä ei kannata rikkoa, sillä päättäjät todennäköisesti istuvat tuoleillaan ja samalla kuntalaisille tärkeiden asioiden päällä vähintään seuraavaan vaaliin saakka.

Mielipidekirjoituksia kannattaa lähettää useita eri näkökulmista ja eri kirjoittajilta. Tämä on luonnollista, sillä kansalaisliikkeet eivät ole organisoituneita, vaan yleensä laaja joukko huolestuneita vanhempia, joista useimmat eivät edes tiedä toisistaan.

Kunta saattaa tuoda vaikeat päätökset niin nopeasti, että kansalaiskeskustelu ei ehdi lähteä käyntiin. Se myös saattaa pelata aikaa näennäisillä tutkimuksilla, minikorjauksilla, raporteilla ja työryhmillä, jotta ei tarvitsisi ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin.

 • Asioihin tulee reagoida nopeasti.
 • Sen jälkeen sitkeys kannattaa.
 • Poliitikkojen muisti on myös lyhyt. Asiasta kannattaa muistuttaa aika ajoin.

Onnistuneita taisteluita on paljon, kuten Vantaan Näpit irti koulusta-liike onnistui estämään kouluavustajien irtisanomisen Vantaalla. Valistuneimmissa kunnissa kuntalaisia kuunnellaan.

Media on vahvin vaikuttaja

Myös lehdistöä kannattaa informoida epäkohdista. Lehtien lisäksi myös radio, televisio ja näiden paikallistoimitukset ovat olemassa.

 • Yle paikallistoimitukset: http://yle.fi/yleisradio/toimipaikat
 • Paikallislehteen kannattaa soittaa ainakin toimittajalle, joka on kirjoittanut kouluista tai kaupungin toiminnasta aikaisemminkin. Monissa lehdissä on juttuvinkki-kaavake.
 • MOT, Spotligh tai keskusteluohjelmat ovat joskus tarttuneet valtakunnan epäkohtiin.

Päättäjät ovat riippuvaisia mediasta, joten vasta lehdistön kirjoittelun jälkeen moni koulu on korjattu.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen kannattaa pitää korrektina. Tärkeälle asialle voi perustaa Facebook-ryhmän tai -sivun. Joskus keskustelusta kannattaa moderoida pois pahimmat häiriköt, jolloin ryhmä säilyy houkuttelevana ja mielenkiintoisena. Hyvin negatiivinen keskustelu leimataan myös helposti asialtaan negatiiviseksi, ja keskustelijoita ei enää oteta tosissaan.

Opettajien sananvapaus

Jos kunnassa tai koulussa on neuvostoliittomainen organisaatiokulttuuri, opettajat eivät välttämättä uskalla puhua sisäilmaongelmista tai muista epäkohdista. Oikeusasiamiehen tuoreen päätöksen mukaan opettajilla on kuitenkin oikeus nostaa asiallisia epäkohtia esiin esimerkiksi yleisönosastoilla sananvapauden ansiosta, vaikka työnantaja joutuisi vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin.

On jopa kouluja, joissa opettajia on kehoitettu olemaan hiljaa sisäilmaongelmista.

Tulee muistaa, että kaikki opettajat eivät kuitenkaan halua vaarantaa työilmapiiriä tai työpaikkaansa ja samalla tulevaa työnsaantia, eikä sellaista heiltä voi vaatia.

Tietojen saanti

Aina kunnat eivät ole kovin avoimia rakennusten kuntotietojen suhteen. Tässä viranomaisen velvollisuuksista julkisten asiakirjojen kanssa:

 • Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.
 • Julkisuuslain 9 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.
 • Julkisuuslain 2 § 4 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on
  • ilmoitettavat tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy,
  • annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi,
  • tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sek
  • annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Jos pyytää kaupungilta tietoja, kannattaa

 1. Mailata kirjaamon kautta, niin varmistaa, että viranomainen ei voi vedota siihen, että maili ei ole tullut perille. Esimerkiksi Vantaalla kirjaamo -at - vantaa.fi.
 2. Jos tietoja evätään, kannattaa pyytää viranhaltijapäätös tietojen epäämisestä. Tällöin viranhaltija joutuu tekemään virallisen päätöksen, jonka perusteella tietoja ei annakaan.

Tietojen tulisi tulla periaatteessa kahdessa viikossa. Tietojen pyytäjän ei pääperiaatteen mukaan tarvitse selittää mihin tietoja tarvitsee (samaisessa julkisuuslaissa mainittua).

Tietojen saamiseksi on joustavaa olla suoraan yhteydessä virkamiehiin puhelimitse, mutta myös tapaaminen voi olla hedelmällistä, erityisesti jos välit ovat tulehdusherkkiä.

Sisäilmatutkimukset haastavia

Ihminen on paras indikaattori. Tilastollisesti pätevä THL:n oirekysely varmistaa sen, onko koulu terveellinen tai terveydelle vaarallinen. Lomake on ilmainen THL:n sivuilla, mutta sen tulkinta kannattaa kilpailuttaa. Useat kunnat ovat tutkineet näin kaikki koulut, ja voivat näin kohdistaa vähät remonttirahat oikeisiin kohteisiin.

Mikrobinäytteet ovat epätarkkoja, ja niissä näkyy vain tutkittavat mikrobit (jos niitäkään), eikä esimerkiksi VOC-yhdisteitä. Rakenteiden kosteusmittaukset tai rakennetutkimukset ovat haastavia: näytteet tulee ottaa juuri kostuneista tai homeisista paikoista. Homekoirat taas haistavat homehtuneet roskatkin.

VOC-yhdisteitä voi myös syntyä senkin jälkeen kun esimerkiksi betonien kosteusprosentti muovimaton alla on laskenut “turvallisiin” arvoihin, sillä kerran käynnistyttyään reaktio, jolla myrkyllisiä aineita syntyy, jatkuu. 

Mittausmenetelmät ovat vielä puutteellisia, eikä ”puhdas tulos” ole mikään tae terveellisestä sisäilmasta. Myös pienten pitoisuuksien vaikutus saattaa voimistua homeiden tai bakteereiden yhteisvaikutuksessa.

Pintapaikkailua vai kunnon korjauksia

Kunta saattaa tehdä pikakorjauksia ajan- tai rahanpuutteen vuoksi. Osa asiantuntijoista suhtautuu kriittisesti ns. tiivistyksiin, joissa esimerkiksi epoksoidaan kosteus rakenteisiin. Varmin tapa on poistaa homeiset ja kostuneet rakenteet kokonaan.

Jos kunta tekee vähän väliä pikkukorjauksia useita vuosia sisäilmaongelman vain jatkuessa, jossain vaiheessa lasten altistuminen pitää puhaltaa poikki.

Korjausten haasteena voi olla myös riittämätön laadunvalvonta, jolloin sinnepäin huiskitun remontin käyttöönottotarkastuksessa on vaikea nähdä pinnan alle jääneitä rakennusvirheitä.

Ilmoitus kunnan ympäristöterveysviranomaiselle

Kunnan ympäristöterveysviranomainen tekee tarkastuksia myös kunnan omiin päiväkoteihin ja kouluihin. Oppimisympäristön on oltava terveellinen ja turvallinen, esimerkiksi sädesieni voi aiheuttaa kehoituksen korjata rakennus, ja jos se ei onnistu, jopa rakennuksen käyttökiellon. Ilmoituksen, valituksen tai toimenpidepyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti mailitse. Puhelimitse saa lisätietoja. Vantaalla asiasta vastaa Kari Gronberg.

Kantelu aluehallintoviranomaiselle

Joskus kantelu on paikallaan ”aviin”. Valtion aluehallintovirasto (avi) ohjaa ja valvoo kuntia. Oppimisympäristön on oltava terveellisen ja turvallinen. Aluehallintovirasto voi periaatteessa asettaa koulun jopa käyttökieltoon.

Aluehallintoviranomaisen toiminnasta esimerkki Äänekoskelta:

Aluehallintoviranoanomaiset ja tulostettava lomake kantelun tekemiselle:

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelu tehdään viranomaisen toiminnasta. Kantelussa kannattaa erityisesti dokumentoidut (esimerkiksi mailit) organisoida aineistoksi jonka lähettää Internetissä olevalla lomakkeella. Ratkaisun saaminen saattaa kestää noin puoli vuotta.

Kantelun tekeminen eduskunnan oikeusasiamiehelle:

On olemassa myös eurooppalainen oikeusasiamies, mutta se ei ilmeisesti puutu tällaiseen.

Koululakko

Koululakko on radikaali toimenpide, ja vaarantaa lasten oppimisen. Tässä koululakko-ohjeista ote:

"Kaikessa vanhempaintoiminnassa yhteistyö koulun kanssa on ensisijaisen tärkeää. Vaikka koululakko onkin vanhempien oma-aloitteinen toimenpide, asiasta on syytä kertoa etukäteen vähintään koulun rehtorille.

Esimerkiksi homekoululakoissa vanhemmat saavat helposti myönteistä kannustusta opettajilta, vaikkakin epävirallisesti. Vanhemmat tukevat aina koko kouluyhteisöä, jonka avaintoimijoita opettajat ovat. Vaikka opettajat eivät voisikaan antaa virallista tukeaan koululakolle, usein arjen ymmärrystä löytyy. Myös tämän takia opettajien informoiminen on tärkeää.”

Koululakko-ohjeet:

Linkkejä:

Kirjoituksessa mainitut asiat ovat vain mielen tulleita vinkkejä, eivätkä esimerkiksi oikeusoppineen opastusta. Tärkeimpänä asiana suosittelen lämpimästi malttia ja ihmisten kekinäistä kunnioitusta kaikessa toiminnassa, vaikka välillä suututtaisi.

Kuulen mielelläni lisää mahdollisia toimintapoja ja vaikutuskeinoja.

Kuva: Kunnan tulee olla kuntalaisia varten, ei viranomaisia. Joskus unohtuu pienten asukkaiden näkökulma. Lapsivaikutusten arviointi jää usein tekemättä suurissakin päätöksissä. Kuva: Suvi Sievilä / Valopeitto.com.

Sekalaisia linkkejä: 

 • Toimimattomista menetelmistä (esim. desinfiointi lisää haitallisia homeita): http://www.sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2013/09/Maria-Andersson.pdf
 • Uusien rakennusten päästöistä: http://www2.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2281.pdf
 • Opiskelija haastoi koulun oikeuteen sisäilmaongelmien vuoksi (Jyväskylä). 

* * *

Avainsanat: Homekoulu, valittaminen, kantelu, kuntalaisten oikeudet, aluehallintoviranomainen, terveysviranomainen, sisäilmaongelmat, kuntalaisvalitus. lapsivaikutusten arviointi, terveelinen ja turvallinen kouluympäristö, ilmanvaihto, VOC-yhdisteet, aktinobakteerit, sädesieni, .

Voiko koulusta tehdä lastensuojeluilmoituksen? Ja jos voi, mikä viranomainen arvioi terveyden vaarantamisen?

3.2.2016 3:17
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
16.1.2015

Koulukapinan ABC

Joskus vanhempien mitta tulee täyteen, kun sisäilmaongelmat jatkuvat vuosikausia. Viranomaisen vitkutellessa vaikkapa riittävän remontin ja turvallisten väistötilojen osoittamisessa yhä uudet lapset sairastuvat ja oireet pahenevat.

Arviolta 75 000 oppilasta ja 10 000 opettajaa on vaarassa sairastua sisäilmaongelmien takia (TTL:n selvitys vuodelta 2008). Tuhannet lapset joutuvat kouluihin, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Oikeusturvaa ei ole. Kerran saatu altistus ja terveyshaitta vaikuttaa lopun elämää. Yksi altistunut lapsi maksaa 60 000 euroa vuodessa terveysmenoina – lopun elämää. Korjataan homekoulut, niin säästetään rahaa ja lasten terveys.

Verkottuminen

Jos epäilet lapsesi sairastuneen koulun sisäilman johdosta, kysele muilta vanhemmilta onko heillä samanlaisia epäilyjä. Vanhempien kannattaa verkottua, ja yhdessä lähteä selvittämään ongelman laajuutta sekä kyselemään tietoja.

On aivan eri asia, jos yksi lapsi on sairastunut, kuin että jo 10 prosenttia lapsista oirehtii. Usein vanhemmat eivät edes tiedä epäillä lasten sairastelun voivan johtua terveydelle vaarallisesta koulurakennuksesta.

Ongelmaa saatetaan vähätellä tai oireita painaa villaisella. Tulee kuitekin muistaa että terveissä rakennuksissa altistunutkaan lapsi ei oirehdi.

Vanhempainyhdistykset

Vanhempainyhdistykset kantavat usein huolta oppilaiden hyvinvoinnista, ja näin ollen suhtautuvat vakavasti sisäilmaongelmiin. On tärkeää kuulla useampia asiantuntijoita, kuten riippumatonta lääkäriä tai sisäilmakonsulttia, sillä kunnan viranomaiset saattavat antaa yksipuolista informaatiota.

Esimerkiksi Vantaan Kanniston koulun sisäilmatiedotustilaisuudessa kunnan viranomainen sanoi oireiden voivan johtua muista lähteistä. Onneksi paikalla ollut lasten allerkologi korjasi asian: altistuneetkaan lapset eivät oirehdi terveessä rakennuksessa.

Jos yhdistys on passiivinen, ei kannata odottaa hallituksen vaihtoa, sillä lasten terveys pääsee sitä huonommaksi, mitä pidempään he joutuvat altistumaan. Vanhemmat voivat toimia myös ilman yhdistyksen tukea.

Vantaan Vanhempainyhdistyksellä (Vanvary) on sisäilmatoimikunta, joka jakaa tietoa, pyrkii poistamaan sisäilmaongelmia sekä tukee vanhempien vaikuttamista sisäilmaongelmiin.

Tee ilmoitus oireista

Koulun terveydenhoitajaa kannattaa informoida sekä kysyä häneltä ohjeet miten ja minne pitää ilmoittaa sisäilmaoireista. Ilmoitus on tärkeä, koska ilmoitusten perusteella kaupunki huomaa ongelmarakennukset. Mainitse, esiintyykö lapsen oireilua kaikkialla rakennuksessa vai joissain tietyissä osissa rakennusta. 

Esimerkiksi Vantaalla sisäilmaepäilystä kannattaa informoida nämä tahot:

Sisäilmaoireet

Lääkäri osaa arvioida paremmin oireita, mutta tässä yleiset:

 • Silmä-, nuha- ja astmaoireet
 • Infektiokierre
 • Ihottumat
 • Väsymys, päänsärky, pahoinvointi ja lämpöily

Sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleilu voi aiheuttaa myös autoimmuunisairauksia kuten keliakia, diabetes, ms-tauti ja reuma. Jokainen sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleileva ei näihin automaattisesti sairastu, suurin osa ei milloinkaan. Kaikki kuitenkin altistuvat ja mikä tahansa yllä mainituista oireista tai sairauksista saattaa puhjeta myöhemmässä vaiheessa elämää.

Päättäjiin vaikuttaminen

Päättäjiin kannattaa olla suoraan yhteydessä. Puhelimitse kohteliaasti ja asiallisesti, mailitse tiiviisti aloittaen heti suoraan koukuttavalla lauseella ja faktaperusteisesti. Tekstin lyhyys on tärkeä, sillä päättäjille tulee luettavaksi niin paljon dokumentteja, että kaikki eivät kaikkea lue. Faktat ovat tärkeitä, mutta myös yksiöiden tarinat konkretisoivat ihmisten hätää. Käy heti asiaan.

Päättäjien yhteystiedot löytyvät yleensä kaupungin Internet-sivuilta.

Osassa kunnista on vielä jäljellä vanhoissa puolueissa ryhmäkuri, jossa pahimmillaan nokkamies käyttää määräysvaltaa. Tällöin avainhenkilöiden tunnistaminen ja suora vaikuttaminen heihin on tärkeää.

Tulee muistaa, että kauniiden sanojen sijaan poliitikkojen teot ratkaisevat. Ei kannata tuudittautua sanojen perusteella. Poliitikkojen äänestyskäyttäytyminen päätöksenteossa on aivan liian usein eri asia kuin vaalikonevastaukset mainonnasta puhumattakaan. Osalle on tärkeää lapset, osalle aivan muut asiat. Kysymys on arvoista.

Kirjoittelu yleisönosastoihin

Tärkein vaikutuskeino on media. Jos eivät suorat kansalaiskontaktit riitä, julkisuus painaa päättäjiä. Ongelmat, joista kirjoitellaan paljon lehdistössä, saavat valtuustossakin huomiota.

Asialliset kirjoitukset kantavat parhaan sadon. Välejä ei kannata rikkoa, sillä päättäjät todennäköisesti istuvat tuoleillaan ja samalla kuntalaisille tärkeiden asioiden päällä vähintään seuraavaan vaaliin saakka.

Mielipidekirjoituksia kannattaa lähettää useita eri näkökulmista ja eri kirjoittajilta. Tämä on luonnollista, sillä kansalaisliikkeet eivät ole organisoituneita, vaan yleensä laaja joukko huolestuneita vanhempia, joista useimmat eivät edes tiedä toisistaan.

Kunta saattaa tuoda vaikeat päätökset niin nopeasti, että kansalaiskeskustelu ei ehdi lähteä käyntiin. Se myös saattaa pelata aikaa näennäisillä tutkimuksilla, minikorjauksilla, raporteilla ja työryhmillä, jotta ei tarvitsisi ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin.

 • Asioihin tulee reagoida nopeasti.
 • Sen jälkeen sitkeys kannattaa.
 • Poliitikkojen muisti on myös lyhyt. Asiasta kannattaa muistuttaa aika ajoin.

Onnistuneita taisteluita on paljon, kuten Vantaan Näpit irti koulusta-liike onnistui estämään kouluavustajien irtisanomisen Vantaalla. Valistuneimmissa kunnissa kuntalaisia kuunnellaan.

Media on vahvin vaikuttaja

Myös lehdistöä kannattaa informoida epäkohdista. Lehtien lisäksi myös radio, televisio ja näiden paikallistoimitukset ovat olemassa.

 • Yle paikallistoimitukset: http://yle.fi/yleisradio/toimipaikat
 • Paikallislehteen kannattaa soittaa ainakin toimittajalle, joka on kirjoittanut kouluista tai kaupungin toiminnasta aikaisemminkin. Monissa lehdissä on juttuvinkki-kaavake.
 • MOT, Spotligh tai keskusteluohjelmat ovat joskus tarttuneet valtakunnan epäkohtiin.

Päättäjät ovat riippuvaisia mediasta, joten vasta lehdistön kirjoittelun jälkeen moni koulu on korjattu.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen kannattaa pitää korrektina. Tärkeälle asialle voi perustaa Facebook-ryhmän tai -sivun. Joskus keskustelusta kannattaa moderoida pois pahimmat häiriköt, jolloin ryhmä säilyy houkuttelevana ja mielenkiintoisena. Hyvin negatiivinen keskustelu leimataan myös helposti asialtaan negatiiviseksi, ja keskustelijoita ei enää oteta tosissaan.

Opettajien sananvapaus

Jos kunnassa tai koulussa on neuvostoliittomainen organisaatiokulttuuri, opettajat eivät välttämättä uskalla puhua sisäilmaongelmista tai muista epäkohdista. Oikeusasiamiehen tuoreen päätöksen mukaan opettajilla on kuitenkin oikeus nostaa asiallisia epäkohtia esiin esimerkiksi yleisönosastoilla sananvapauden ansiosta, vaikka työnantaja joutuisi vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin.

On jopa kouluja, joissa opettajia on kehoitettu olemaan hiljaa sisäilmaongelmista.

Tulee muistaa, että kaikki opettajat eivät kuitenkaan halua vaarantaa työilmapiiriä tai työpaikkaansa ja samalla tulevaa työnsaantia, eikä sellaista heiltä voi vaatia.

Tietojen saanti

Aina kunnat eivät ole kovin avoimia rakennusten kuntotietojen suhteen. Tässä viranomaisen velvollisuuksista julkisten asiakirjojen kanssa:

 • Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.
 • Julkisuuslain 9 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.
 • Julkisuuslain 2 § 4 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on
  • ilmoitettavat tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy,
  • annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi,
  • tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sek
  • annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Jos pyytää kaupungilta tietoja, kannattaa

 1. Mailata kirjaamon kautta, niin varmistaa, että viranomainen ei voi vedota siihen, että maili ei ole tullut perille. Esimerkiksi Vantaalla kirjaamo -at - vantaa.fi.
 2. Jos tietoja evätään, kannattaa pyytää viranhaltijapäätös tietojen epäämisestä. Tällöin viranhaltija joutuu tekemään virallisen päätöksen, jonka perusteella tietoja ei annakaan.

Tietojen tulisi tulla periaatteessa kahdessa viikossa. Tietojen pyytäjän ei pääperiaatteen mukaan tarvitse selittää mihin tietoja tarvitsee (samaisessa julkisuuslaissa mainittua).

Tietojen saamiseksi on joustavaa olla suoraan yhteydessä virkamiehiin puhelimitse, mutta myös tapaaminen voi olla hedelmällistä, erityisesti jos välit ovat tulehdusherkkiä.

Sisäilmatutkimukset haastavia

Ihminen on paras indikaattori. Tilastollisesti pätevä THL:n oirekysely varmistaa sen, onko koulu terveellinen tai terveydelle vaarallinen. Lomake on ilmainen THL:n sivuilla, mutta sen tulkinta kannattaa kilpailuttaa. Useat kunnat ovat tutkineet näin kaikki koulut, ja voivat näin kohdistaa vähät remonttirahat oikeisiin kohteisiin.

Mikrobinäytteet ovat epätarkkoja, ja niissä näkyy vain tutkittavat mikrobit (jos niitäkään), eikä esimerkiksi VOC-yhdisteitä. Rakenteiden kosteusmittaukset tai rakennetutkimukset ovat haastavia: näytteet tulee ottaa juuri kostuneista tai homeisista paikoista. Homekoirat taas haistavat homehtuneet roskatkin.

VOC-yhdisteitä voi myös syntyä senkin jälkeen kun esimerkiksi betonien kosteusprosentti muovimaton alla on laskenut “turvallisiin” arvoihin, sillä kerran käynnistyttyään reaktio, jolla myrkyllisiä aineita syntyy, jatkuu. 

Mittausmenetelmät ovat vielä puutteellisia, eikä ”puhdas tulos” ole mikään tae terveellisestä sisäilmasta. Myös pienten pitoisuuksien vaikutus saattaa voimistua homeiden tai bakteereiden yhteisvaikutuksessa.

Pintapaikkailua vai kunnon korjauksia

Kunta saattaa tehdä pikakorjauksia ajan- tai rahanpuutteen vuoksi. Osa asiantuntijoista suhtautuu kriittisesti ns. tiivistyksiin, joissa esimerkiksi epoksoidaan kosteus rakenteisiin. Varmin tapa on poistaa homeiset ja kostuneet rakenteet kokonaan.

Jos kunta tekee vähän väliä pikkukorjauksia useita vuosia sisäilmaongelman vain jatkuessa, jossain vaiheessa lasten altistuminen pitää puhaltaa poikki.

Korjausten haasteena voi olla myös riittämätön laadunvalvonta, jolloin sinnepäin huiskitun remontin käyttöönottotarkastuksessa on vaikea nähdä pinnan alle jääneitä rakennusvirheitä.

Ilmoitus kunnan ympäristöterveysviranomaiselle

Kunnan ympäristöterveysviranomainen tekee tarkastuksia myös kunnan omiin päiväkoteihin ja kouluihin. Oppimisympäristön on oltava terveellinen ja turvallinen, esimerkiksi sädesieni voi aiheuttaa kehoituksen korjata rakennus, ja jos se ei onnistu, jopa rakennuksen käyttökiellon. Ilmoituksen, valituksen tai toimenpidepyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti mailitse. Puhelimitse saa lisätietoja. Vantaalla asiasta vastaa Kari Gronberg.

Kantelu aluehallintoviranomaiselle

Joskus kantelu on paikallaan ”aviin”. Valtion aluehallintovirasto (avi) ohjaa ja valvoo kuntia. Oppimisympäristön on oltava terveellisen ja turvallinen. Aluehallintovirasto voi periaatteessa asettaa koulun jopa käyttökieltoon.

Aluehallintoviranomaisen toiminnasta esimerkki Äänekoskelta:

Aluehallintoviranoanomaiset ja tulostettava lomake kantelun tekemiselle:

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelu tehdään viranomaisen toiminnasta. Kantelussa kannattaa erityisesti dokumentoidut (esimerkiksi mailit) organisoida aineistoksi jonka lähettää Internetissä olevalla lomakkeella. Ratkaisun saaminen saattaa kestää noin puoli vuotta.

Kantelun tekeminen eduskunnan oikeusasiamiehelle:

On olemassa myös eurooppalainen oikeusasiamies, mutta se ei ilmeisesti puutu tällaiseen.

Koululakko

Koululakko on radikaali toimenpide, ja vaarantaa lasten oppimisen. Tässä koululakko-ohjeista ote:

"Kaikessa vanhempaintoiminnassa yhteistyö koulun kanssa on ensisijaisen tärkeää. Vaikka koululakko onkin vanhempien oma-aloitteinen toimenpide, asiasta on syytä kertoa etukäteen vähintään koulun rehtorille.

Esimerkiksi homekoululakoissa vanhemmat saavat helposti myönteistä kannustusta opettajilta, vaikkakin epävirallisesti. Vanhemmat tukevat aina koko kouluyhteisöä, jonka avaintoimijoita opettajat ovat. Vaikka opettajat eivät voisikaan antaa virallista tukeaan koululakolle, usein arjen ymmärrystä löytyy. Myös tämän takia opettajien informoiminen on tärkeää.”

Koululakko-ohjeet:

Linkkejä:

Kirjoituksessa mainitut asiat ovat vain mielen tulleita vinkkejä, eivätkä esimerkiksi oikeusoppineen opastusta. Tärkeimpänä asiana suosittelen lämpimästi malttia ja ihmisten kekinäistä kunnioitusta kaikessa toiminnassa, vaikka välillä suututtaisi.

Kuulen mielelläni lisää mahdollisia toimintapoja ja vaikutuskeinoja.

Kuva: Kunnan tulee olla kuntalaisia varten, ei viranomaisia. Joskus unohtuu pienten asukkaiden näkökulma. Lapsivaikutusten arviointi jää usein tekemättä suurissakin päätöksissä. Kuva: Suvi Sievilä / Valopeitto.com.

Sekalaisia linkkejä: 

 • Toimimattomista menetelmistä (esim. desinfiointi lisää haitallisia homeita): http://www.sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2013/09/Maria-Andersson.pdf
 • Uusien rakennusten päästöistä: http://www2.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2281.pdf
 • Opiskelija haastoi koulun oikeuteen sisäilmaongelmien vuoksi (Jyväskylä). 

* * *

Avainsanat: Homekoulu, valittaminen, kantelu, kuntalaisten oikeudet, aluehallintoviranomainen, terveysviranomainen, sisäilmaongelmat, kuntalaisvalitus. lapsivaikutusten arviointi, terveelinen ja turvallinen kouluympäristö, ilmanvaihto, VOC-yhdisteet, aktinobakteerit, sädesieni, .

Voiko koulusta tehdä lastensuojeluilmoituksen? Ja jos voi, mikä viranomainen arvioi terveyden vaarantamisen?

3.2.2016 3:17
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.