14.11.2014

Östersundomin metro tulee Vantaalle kalliiksi

Vantaan ei kannata puoltaa hanakasti Östersundomin metron rakentamista: se maksaa Vantaalle 150-200 miljoona euroa, ja keikauttaisi kunnan näin kriisikunnaksi. Hankkeeseen ei Vantaan kannataisi laittaa senttiäkään.

  1. Vantaan tulisi rakentaa superkallis asema keskelle ei mitään. Vantaan tulee osallistua viidenneksellä metron kustannuksiin, jotka ovat alivarvioitu Espoon metron tavoin.
  2. Vantaalla ei ole nyt edes varaa suunnitella asemanseutua niin että saisimme tarkat kustannukset esille. Tai sitten näitä ei haluta sanoa.

Vaihtoehtona on toteuttaa Östersundomin rakentaminen tiiviimpänä, kerrostalovaltaisena ja nopeaan ja edulliseen pikaraitiotienhen tukeutuvana. Helsingin kaupungin omien arvioiden mukaan pikaraitiotie vähentäisi autoilua metroa enemmän - ja näin vähentäisi enemmän myös sekä ruuhkia että kasvihuonekaasupäästöjä. Itseasiassa Östersundomin Metron hinnalla saataisiin pikaraitioteihin pohjautuvat poikittaisliikenteen runkoverkko koko pääkaupunkiseudulle. 

Kuitenkin Östersundomin rakentamisen kokonaistarvetta kannattaisi verrata kohteisiin, jotka ovat olemassa olevien ratojen varrella, lähempänä keskustaa, valmiin infran äärellä ja vähemmän herkillä luontoalueilla.

Käytännössä Östersundomiin rakennetaan laajat pientaloalueet kauas keskustasta. Ekologisesti hanke on järjetön. Kaavaehdotuksen mukaan alueelle on tulossa

  • 29 % kerrostaloja
  • 43 % kapunkipientaloja
  • 28 % pientaloja

Suurin investointi on metro. Vantaalle maannyyntituloja olisi tulossa erittäin vähän - Helsinki on suuri maanomistaja Vantaan aseman lähiesyydessä. Metro olisi tulossa Vantaan asemalle 20-luvun jälkipuoliskolla, mikäli HLJ-linjaukset pitävät kaikkansa. Onko Vantaa todella riittävän hyvässä kunnossa yli sadan miljoonan hassaamiseen tuolloin?

Käytännössä nyt on kyse siitä, onko kokoomus ja sosiaalidemokraatit riittävän suoraselkäisiä, vain kumartelevatko Vantaan konkurssiin Helsingin herrojen toiveiden edessä. Kyse on niin suurista investoinneista ja velasta, että ei auta, vaikka kuinka paljon kouuja lakkautettaisiin, ja oppilaat istuisivat ulkona pimeässä.

Kaavaa ei haluta toteuttaa sellaisenaan, että se ei hävittäisiä harvinaisia lajeja. Suunnitelmissa on kolme ekologista käytävää, joista kaksi itäistä ovat niin ohuita (ehkä 50m), että ne suojelevat käytänössä vain puronvarten linjauksen, eivätkä toimisi lajistolle ekologisella käytävinä. Luvassa on varmasti vuosien valituskierros.

Asia äänestettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Vihreät (Minna Kuusela ja Mikko Mäkelä) tekivät kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.11.2014 Palautusesitys kohtaan 8 : Östersundomin yhteisen yleiskaavan ehdotus

Östersundomin osayleiskaavaehdotuksessa on luontoarvot huomioitu puutteellisesti. Kaavan asuntotuotantovolyymiin ja raideliikenteeseen liittyvät tavoitteet ovat ristiriidassa Naturan ja valtakunnallisten luonnonsuojelutavoitteiden  kanssa. Tämä johtaa käytännössä poikkeusluvan hakuprosessiin Natura2000-alueiden merkittävän heikentämisen vuoksi. Poikkeusluvan saaminen on epävarmaa, eikä haittaa saada vähennettyä ilman merkittäviä muutoksia kaavaehdotukseen.

Vantaan osalta kaavaehdotuksen erityispuutteita ovat Länsimetsän suojelualuevarauksen puuttuminen sekä Ojangon luonto- ja virkistysalueen sekä Mustavuoren välisen ekologisen yhteyden katkaiseminen. Vantaalaisten virkistyskäytön kannalta ongelmallisena on syytä pitää myös Sipoonkorven lounaisosan liiallista rakentamista. Kaava-alueella sijaitsevien arvokkaiden luontoalueiden (mm. Mellunmäen koillispuolella sijaitseva Vantaan yleiskaavan laaja Myllymäen luo-alue) huomiointia heikentää myös luo-merkinnän puuttuminen kaavassa käytetyistä kaavamerkinnöistä.

Tällaisenaan osayleiskaava ei täysin täytä maankäyttö- ja rakennuslain, ja luonnonsuojelulain vaatimuksia. Ongelman muodostaa alueelle suunniteltu massiivinen 70-100 000 hengen asukasmäärä. Määrää olisi rajattava kestävämmäksi.

Vantaan puolelle suunniteltu Länsisalmen metroasema on sijainniltaan hankala ja vaatisi ympäröivän yhdyskuntarakenteen huomattavan muutoksen, mikä toisaalta on ristiriidassa Vantaan yleisten kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden kanssa. Asema tulisi myös huomattavan kalliiksi toteuttaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole perusteltua että Vantaa lähtisi toteuttamaan metroasemaa ja sen ympäristön rakentamista. Östersundomin raideliikenneratkaisun jatkosuunnittelu edellyttää ympäristövaikutusten arviointimemettelyä. Pikaraitiotie-vaihtoehto on selvitettävä myös metron korvaavana vaihtoehtona.

Östersundomin osayleiskaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että edellä mainitut asiat otetaan huomioon ja selvitetään.

-

Vihreät hävisivät äänestyken kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Lisätietoja:

 * * *

Asiasanat: Östersundom, Natura, Östersundomin metro, pikaraitiotie, joukkoliikenne-yva, ympäristövaikutukset

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
14.11.2014

Östersundomin metro tulee Vantaalle kalliiksi

Vantaan ei kannata puoltaa hanakasti Östersundomin metron rakentamista: se maksaa Vantaalle 150-200 miljoona euroa, ja keikauttaisi kunnan näin kriisikunnaksi. Hankkeeseen ei Vantaan kannataisi laittaa senttiäkään.

  1. Vantaan tulisi rakentaa superkallis asema keskelle ei mitään. Vantaan tulee osallistua viidenneksellä metron kustannuksiin, jotka ovat alivarvioitu Espoon metron tavoin.
  2. Vantaalla ei ole nyt edes varaa suunnitella asemanseutua niin että saisimme tarkat kustannukset esille. Tai sitten näitä ei haluta sanoa.

Vaihtoehtona on toteuttaa Östersundomin rakentaminen tiiviimpänä, kerrostalovaltaisena ja nopeaan ja edulliseen pikaraitiotienhen tukeutuvana. Helsingin kaupungin omien arvioiden mukaan pikaraitiotie vähentäisi autoilua metroa enemmän - ja näin vähentäisi enemmän myös sekä ruuhkia että kasvihuonekaasupäästöjä. Itseasiassa Östersundomin Metron hinnalla saataisiin pikaraitioteihin pohjautuvat poikittaisliikenteen runkoverkko koko pääkaupunkiseudulle. 

Kuitenkin Östersundomin rakentamisen kokonaistarvetta kannattaisi verrata kohteisiin, jotka ovat olemassa olevien ratojen varrella, lähempänä keskustaa, valmiin infran äärellä ja vähemmän herkillä luontoalueilla.

Käytännössä Östersundomiin rakennetaan laajat pientaloalueet kauas keskustasta. Ekologisesti hanke on järjetön. Kaavaehdotuksen mukaan alueelle on tulossa

  • 29 % kerrostaloja
  • 43 % kapunkipientaloja
  • 28 % pientaloja

Suurin investointi on metro. Vantaalle maannyyntituloja olisi tulossa erittäin vähän - Helsinki on suuri maanomistaja Vantaan aseman lähiesyydessä. Metro olisi tulossa Vantaan asemalle 20-luvun jälkipuoliskolla, mikäli HLJ-linjaukset pitävät kaikkansa. Onko Vantaa todella riittävän hyvässä kunnossa yli sadan miljoonan hassaamiseen tuolloin?

Käytännössä nyt on kyse siitä, onko kokoomus ja sosiaalidemokraatit riittävän suoraselkäisiä, vain kumartelevatko Vantaan konkurssiin Helsingin herrojen toiveiden edessä. Kyse on niin suurista investoinneista ja velasta, että ei auta, vaikka kuinka paljon kouuja lakkautettaisiin, ja oppilaat istuisivat ulkona pimeässä.

Kaavaa ei haluta toteuttaa sellaisenaan, että se ei hävittäisiä harvinaisia lajeja. Suunnitelmissa on kolme ekologista käytävää, joista kaksi itäistä ovat niin ohuita (ehkä 50m), että ne suojelevat käytänössä vain puronvarten linjauksen, eivätkä toimisi lajistolle ekologisella käytävinä. Luvassa on varmasti vuosien valituskierros.

Asia äänestettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Vihreät (Minna Kuusela ja Mikko Mäkelä) tekivät kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.11.2014 Palautusesitys kohtaan 8 : Östersundomin yhteisen yleiskaavan ehdotus

Östersundomin osayleiskaavaehdotuksessa on luontoarvot huomioitu puutteellisesti. Kaavan asuntotuotantovolyymiin ja raideliikenteeseen liittyvät tavoitteet ovat ristiriidassa Naturan ja valtakunnallisten luonnonsuojelutavoitteiden  kanssa. Tämä johtaa käytännössä poikkeusluvan hakuprosessiin Natura2000-alueiden merkittävän heikentämisen vuoksi. Poikkeusluvan saaminen on epävarmaa, eikä haittaa saada vähennettyä ilman merkittäviä muutoksia kaavaehdotukseen.

Vantaan osalta kaavaehdotuksen erityispuutteita ovat Länsimetsän suojelualuevarauksen puuttuminen sekä Ojangon luonto- ja virkistysalueen sekä Mustavuoren välisen ekologisen yhteyden katkaiseminen. Vantaalaisten virkistyskäytön kannalta ongelmallisena on syytä pitää myös Sipoonkorven lounaisosan liiallista rakentamista. Kaava-alueella sijaitsevien arvokkaiden luontoalueiden (mm. Mellunmäen koillispuolella sijaitseva Vantaan yleiskaavan laaja Myllymäen luo-alue) huomiointia heikentää myös luo-merkinnän puuttuminen kaavassa käytetyistä kaavamerkinnöistä.

Tällaisenaan osayleiskaava ei täysin täytä maankäyttö- ja rakennuslain, ja luonnonsuojelulain vaatimuksia. Ongelman muodostaa alueelle suunniteltu massiivinen 70-100 000 hengen asukasmäärä. Määrää olisi rajattava kestävämmäksi.

Vantaan puolelle suunniteltu Länsisalmen metroasema on sijainniltaan hankala ja vaatisi ympäröivän yhdyskuntarakenteen huomattavan muutoksen, mikä toisaalta on ristiriidassa Vantaan yleisten kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden kanssa. Asema tulisi myös huomattavan kalliiksi toteuttaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole perusteltua että Vantaa lähtisi toteuttamaan metroasemaa ja sen ympäristön rakentamista. Östersundomin raideliikenneratkaisun jatkosuunnittelu edellyttää ympäristövaikutusten arviointimemettelyä. Pikaraitiotie-vaihtoehto on selvitettävä myös metron korvaavana vaihtoehtona.

Östersundomin osayleiskaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että edellä mainitut asiat otetaan huomioon ja selvitetään.

-

Vihreät hävisivät äänestyken kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Lisätietoja:

 * * *

Asiasanat: Östersundom, Natura, Östersundomin metro, pikaraitiotie, joukkoliikenne-yva, ympäristövaikutukset

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.