22.10.2014

Vantaan synkkä budjetti

Jos ei rakennettaisi sutta ja sekundaa, niin säästettäisiin kymmeniä tai satoja miljoonia  veroeuroja. Käyttötaloudessa sen sijaan lastensuojelu, koulut, vanhustenhuolto ja mielenterveyspalvelut ovat vedetty liian kireälle. 

Vihreitä kärkiä budjettiin

 • Lisää resursseja ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluun ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 • Lastensuojeluun riittävät resurssit, jotta huostaanottopäätökset voidaan tehdä huolellisesti ja työntekijät eivät kaadu ylivoimaisen työtaakan alle.
 • Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaukset kuntoon ja oirekyselyt käyttöön - näin syntyy suuria säästöjä myös terveyspuolelle.
 • Vanhusten kotipalveluiden lisääminen tuo säästöjä, sillä laitoshoito on kallista.
 • Koulupudokkaiden vähentäminen - Vantaa johtaa tilastoja.
 • Työttömyyden vähentäminen. Petra-hanketta jatketaan.
 • Rakentamisen laadun parantaminen toisi säästöä pitkällä aikavälillä kymmeniä tai satoja miljoonia. Tarvitaan valvontaa, laatusanktioita urakkasopimuksiin ja kilpailutuksessa laatupisteet käyttöön.
 • Pienten alle 30km/h teiden korjaamisen laadun sovittaminen paremmin ympäröivään tiestöön tuottaisi 3-4 miljoonan säästöt.
 • Ammattimaiset toimet energiansäästössä odottavat yhä tilahallinnon puolella tekijäänsä. Tällä voitaisiin säästää 1-3 miljoonaa muutosvastarinnasta riippuen.

Laadukas rakentaminen säästäisi kymmeniä miljoonia 

Sitovana tavoitteena pitäisi olla koulujen terveellisyyden tarkistaminen ja parantaminen, mutta näin ei ole pyynnöistä huoliamtta. Budjetissa on sentään Tilakeskuksen leipätekstissä kosteusvaurioihin kiinnitetty tähän huomiota: "Työmaiden aikatauluun ja kosteudenhallinnan parantamiseksi toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä." ja "Rakentamisessa tähdätään laadun varmistamiseen..." Laadun varmistamisen keinoja ei sinänsä ole määritelty. (s.186)

Sote-puolella paljon kehitettävää

Soteuudistuksellakin on hintalappu - sekä hidastevaikutus toiminnan kehittämiseen. Nyt pitäisi kehittää

 • oikea-aikaisen ja oikean hoidon saantia,
 • ennaltaehkäiseviä palveluita
 • matalankynnyksen mielenterveyspalveluita jne.

Panostamalla perheiden varhaiseen tukeen säästettäisiin sote-puolella todella paljon.

Kouluissa rakennetaan tulevaisuus

Kouluihin panostaminen kannattaa. Vantaa johtaa kyseenalaista tilastoa koulupudokkaista, joita on jo 8 prosenttia. Tätä selittää osaltaan se, että Vantaalla on käytössä minimituntimäärät. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan - joten kolme maksaa yhtä paljon kuin sata kouluavustaa. Myös tukipalveluita on liian niukalti, ja erityisoppilaiden sijoittamista luokkiin tulisi tehdä niin, että opettaja- ja kouuavustajaresursseja on riittävästi. Koko turbo-hankkeen onnistuminen tulisi arvioida uudelleen. Kielten opetus parantaa vantaalaislasten mahdollisuuksia työmarkkinoilla, joten kieliryhmäsäästöt viime vuodelta kannattaisi perua.

Kahden terveen koulun lakkauttaminen (Tuomela ja Hevoshaka) tulisi ottaa kokonaistaloudelliseen tarkasteluun. Koululakkautuksista aiheutuvia kuluja ei ole vieläkään avoimesti tarkasteltu - ja olemassa olevat koulut myös hidastaisivat uusien rakentamisen tarvetta.

Korjausten pitkittäminen on kallista

Mikäli korjauksia - kuten vaikkapa vuotavaa kattoa - pitkitetään, lasku vain kasvaa. Kysyin maanantain valtuustossa suullisesti paljonko on jo rahaa mennyt tänä vuonna äkillisiin koulujen korjauksiin kuten Kannisto ja Variston koulun katto jne. mitä ei olla budjetoitu. Apulaiskaupunginjohtaja kiersi vastauksen ilmoittamalla vain paljonko asiaan on budjetoitu. Toki lennosta vastaaminen voi olla vaikeaa, mutta oikea vastaus olisi voinut olla että selvittää asian ja vaikka kertoo mailitse summan. Laitoin kysymyksen sitten kirjallisena valtuustokysymyksenä. Voi olla että 2,6 miljoonaa ei ole riittänyt, ja korotustarve koulujen yllätyskorjauksiin olisi näin hyvin perusteltu. Yllätyskorjauksia tulee varmasti vielä enemmän tulevaisuudessa, rakennukset ovat varsin huonokuntoisia.

Oirekyselyllä korjausrahat saataisiin kohdennettua kouluihin, joissa teryvesongelmat ovat suurimpia. Koulujen ja päiväkotien korjaukset tuovat merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveystoimen budjettiin. Tämän lisäksi terveet hmiset pitävät yhteiskunnan pystyssä.

Veronkorotus kannattaisi - mutta torpattiin jo

Vantaan velkaantuu pahasti, ja korkokulutkin kasvavat tulevaisuudessa koska velka lisääntyy. Velan vähentäminen nyt pienellä veronkorotuksella pienentäisi merkittävästi korkomenoja seuraavien parin vuoden aikana - ja koroista säästyneillä rahoilla voitaisiin esimerkiksi korjata monta koulua terveelliseksi lapsille, antaa oikeaa ja oikea-aikaista sairaanhoitoa sekä parantaa perheiden palveluita niin että yhä harvempi nuori syrjäytyisi. Nämä kaikki säästäisivät edelleen terveydenhuollon budjetin kautta - terveet kuntalaiset kun ovat kunnan talouden kivijalka.

Ilmeisesti demarit odottavat korkotason nousua, jolloin velkakulut räjähtävät käsiin. Tämä ei ole kestävää politiikkaa.

Otan mielelläni valtuuston budjetista kysymyskä vastaan torstaihin klo 16 asti.

Linkkejä:

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
22.10.2014

Vantaan synkkä budjetti

Jos ei rakennettaisi sutta ja sekundaa, niin säästettäisiin kymmeniä tai satoja miljoonia  veroeuroja. Käyttötaloudessa sen sijaan lastensuojelu, koulut, vanhustenhuolto ja mielenterveyspalvelut ovat vedetty liian kireälle. 

Vihreitä kärkiä budjettiin

 • Lisää resursseja ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluun ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 • Lastensuojeluun riittävät resurssit, jotta huostaanottopäätökset voidaan tehdä huolellisesti ja työntekijät eivät kaadu ylivoimaisen työtaakan alle.
 • Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaukset kuntoon ja oirekyselyt käyttöön - näin syntyy suuria säästöjä myös terveyspuolelle.
 • Vanhusten kotipalveluiden lisääminen tuo säästöjä, sillä laitoshoito on kallista.
 • Koulupudokkaiden vähentäminen - Vantaa johtaa tilastoja.
 • Työttömyyden vähentäminen. Petra-hanketta jatketaan.
 • Rakentamisen laadun parantaminen toisi säästöä pitkällä aikavälillä kymmeniä tai satoja miljoonia. Tarvitaan valvontaa, laatusanktioita urakkasopimuksiin ja kilpailutuksessa laatupisteet käyttöön.
 • Pienten alle 30km/h teiden korjaamisen laadun sovittaminen paremmin ympäröivään tiestöön tuottaisi 3-4 miljoonan säästöt.
 • Ammattimaiset toimet energiansäästössä odottavat yhä tilahallinnon puolella tekijäänsä. Tällä voitaisiin säästää 1-3 miljoonaa muutosvastarinnasta riippuen.

Laadukas rakentaminen säästäisi kymmeniä miljoonia 

Sitovana tavoitteena pitäisi olla koulujen terveellisyyden tarkistaminen ja parantaminen, mutta näin ei ole pyynnöistä huoliamtta. Budjetissa on sentään Tilakeskuksen leipätekstissä kosteusvaurioihin kiinnitetty tähän huomiota: "Työmaiden aikatauluun ja kosteudenhallinnan parantamiseksi toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä." ja "Rakentamisessa tähdätään laadun varmistamiseen..." Laadun varmistamisen keinoja ei sinänsä ole määritelty. (s.186)

Sote-puolella paljon kehitettävää

Soteuudistuksellakin on hintalappu - sekä hidastevaikutus toiminnan kehittämiseen. Nyt pitäisi kehittää

 • oikea-aikaisen ja oikean hoidon saantia,
 • ennaltaehkäiseviä palveluita
 • matalankynnyksen mielenterveyspalveluita jne.

Panostamalla perheiden varhaiseen tukeen säästettäisiin sote-puolella todella paljon.

Kouluissa rakennetaan tulevaisuus

Kouluihin panostaminen kannattaa. Vantaa johtaa kyseenalaista tilastoa koulupudokkaista, joita on jo 8 prosenttia. Tätä selittää osaltaan se, että Vantaalla on käytössä minimituntimäärät. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan - joten kolme maksaa yhtä paljon kuin sata kouluavustaa. Myös tukipalveluita on liian niukalti, ja erityisoppilaiden sijoittamista luokkiin tulisi tehdä niin, että opettaja- ja kouuavustajaresursseja on riittävästi. Koko turbo-hankkeen onnistuminen tulisi arvioida uudelleen. Kielten opetus parantaa vantaalaislasten mahdollisuuksia työmarkkinoilla, joten kieliryhmäsäästöt viime vuodelta kannattaisi perua.

Kahden terveen koulun lakkauttaminen (Tuomela ja Hevoshaka) tulisi ottaa kokonaistaloudelliseen tarkasteluun. Koululakkautuksista aiheutuvia kuluja ei ole vieläkään avoimesti tarkasteltu - ja olemassa olevat koulut myös hidastaisivat uusien rakentamisen tarvetta.

Korjausten pitkittäminen on kallista

Mikäli korjauksia - kuten vaikkapa vuotavaa kattoa - pitkitetään, lasku vain kasvaa. Kysyin maanantain valtuustossa suullisesti paljonko on jo rahaa mennyt tänä vuonna äkillisiin koulujen korjauksiin kuten Kannisto ja Variston koulun katto jne. mitä ei olla budjetoitu. Apulaiskaupunginjohtaja kiersi vastauksen ilmoittamalla vain paljonko asiaan on budjetoitu. Toki lennosta vastaaminen voi olla vaikeaa, mutta oikea vastaus olisi voinut olla että selvittää asian ja vaikka kertoo mailitse summan. Laitoin kysymyksen sitten kirjallisena valtuustokysymyksenä. Voi olla että 2,6 miljoonaa ei ole riittänyt, ja korotustarve koulujen yllätyskorjauksiin olisi näin hyvin perusteltu. Yllätyskorjauksia tulee varmasti vielä enemmän tulevaisuudessa, rakennukset ovat varsin huonokuntoisia.

Oirekyselyllä korjausrahat saataisiin kohdennettua kouluihin, joissa teryvesongelmat ovat suurimpia. Koulujen ja päiväkotien korjaukset tuovat merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveystoimen budjettiin. Tämän lisäksi terveet hmiset pitävät yhteiskunnan pystyssä.

Veronkorotus kannattaisi - mutta torpattiin jo

Vantaan velkaantuu pahasti, ja korkokulutkin kasvavat tulevaisuudessa koska velka lisääntyy. Velan vähentäminen nyt pienellä veronkorotuksella pienentäisi merkittävästi korkomenoja seuraavien parin vuoden aikana - ja koroista säästyneillä rahoilla voitaisiin esimerkiksi korjata monta koulua terveelliseksi lapsille, antaa oikeaa ja oikea-aikaista sairaanhoitoa sekä parantaa perheiden palveluita niin että yhä harvempi nuori syrjäytyisi. Nämä kaikki säästäisivät edelleen terveydenhuollon budjetin kautta - terveet kuntalaiset kun ovat kunnan talouden kivijalka.

Ilmeisesti demarit odottavat korkotason nousua, jolloin velkakulut räjähtävät käsiin. Tämä ei ole kestävää politiikkaa.

Otan mielelläni valtuuston budjetista kysymyskä vastaan torstaihin klo 16 asti.

Linkkejä:

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.