7.6.2014

Talousarvion kehys, sähköurakoiden suosiminen, sekä kaupungin palveluverkkoselvitys sekä metropolihallinto kaupunginhallituksessa

Metropolihallintoon suhtaudutaan Vantaalla positiivisesti, talousarvion kehys on tiukka. Takuusähkön suosimista ei voi todistaa kirjanpidon perusteella, mutta virheet ovat merkittäviä. Jos lähipalveluita karsitaan, joukkoliikenteen on kuljettava palveluihin helposti


Tässä koko kaupunginhallituksen 9.6. lista:

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN
4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/KN
5 Kaupunginvaltuuston 26.5.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN
6 Liikunnan kumppanuushankkeisiin vuodelle 2014 varatun määrärahan jakaminen / KN
 • Kumppanuusrahat tulisi jakaa kahdessa erässä, jotta päätökset eivät tapahdu sen jälkeen kun raht on maksettu. Nyt puolet rahoista on käytetty jo ennen kaupunginhallituksen päätöstä. Päätöksenteon aikaistamista on pyydetyt aikaisemminkin, mutta se ei ole toteutunut.
 • Näissä tulisi huomioida myös netissä laajalle leviävät nuoria aikuisia kiinnostavat lajit, joissa vantaalaisjoukkueet pärjäävät SM ja MM -tasolla. Näitä ovat mm. katutassi ja voimistelu. 
 • Tämän lisäksi vastaavasti pärjäävät miesten joukkueet saavat huomattavasti suurempia korvauksia kuin naisten joukkueet. Sen lisäksi että naisten lajit eivät ole kovin hyvin ylipäätään edustettuna, vaan ns. vanhojen äijien perinteiset lajit saavat rahat. Sinänsä tärkeitä lajieja, mutta ne eivät ole ainoita.
7 Edustusohjeiden hyväksyminen / KN
 • Espoossa toimialajohtaja Olavi Louko sai vasta tuomion rakennusyhtiöiden kustantamista Lapin lomista. Kokoomus ei halunnut ryhtyä toimenpiteisiin korruption vuoksi. Ylessä aiheesta.
 • Vantaalla edustusohjeita tarkennetaan, jotta rajanveto olisi selkeää.
8 Kaupungintalon käytön korvausperusteet / KN
9 Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2014-2023 (kvalt) / KN
 • Palveluverkossa tulisi huomioida palveluiden tavoitettavuus joukkoliikenteellä. Kilometrien sijaan tulisi mitata aikaa. Lapsikatraan kanssa liikkuvat sekä vaikeasti liikkuvat vanhuset kärsivät vaihdollisista yhteyksistä eniten. Lähipalveluita aiotaan karsia, mutta samaan aikaan ollaan säästämässä myös joukkoliikenteestä. Tässä asuinalueet, jotka eivät ole kehäradan varrella, kärsivät. 100 000 vantaalaista asuu kuitenkin kauempana kehäradasta. (Vantaalaisia on noin 200 000). Eli päivittäin käytettävä palveluverkko (joukkoliikenne, päiväkodit, koulut) tulee olla sellainen, ettei se enää enempää heikennä koko kansantalouden tuottavuutta. Ei ole mielekästä, että ihmiset käyttävät esim. 2 tuntia päivässä työmatkoihin, tai joutuvat järjestelemään työnsä alle normaalin työajan, jotta ehtisivät viemään ja hakemaan lapsensa päiväkotiin/ hankalan matkan päässä olevaan kouluun. Palveluverkon on tarkoitus edesauttaa työelämää ja -elämää, ei haitata sitä.
 • Palveluverkkosuunnitelmassa tulee tehdä myös kouluverkkosuunnitelma, jossa on huomioitu myös uusimmat kaavat, kouluken kunnostutarpeet suuremmille oppilasmäärille sekä sisäimaongelmien korjaukset. Onko mahdollista kokeilla kaksikielisiä kouluja?
10 Vuoden 2015 talousarviolaadinnan kehys (kvalt) / KN, kehystaulukot ja esitys sitoviksi tavoitteiksi.

Vihreille tärkeitä asioita ovat mm.

 • Ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi kuin esim. sairauksien päästäminen pahaksi.
 • Lastensuojelussa ennaltaehkäisevä perhetyö sekä säästää että on inhimillistä. Se vähentää huostaanottoja. Sitovana tavoitteena on lastensuojelutyön tarpeen vähentäminen. Tavoite on huono, sillä lastensuojelutyöllä tulisi vähentää niitä kalliitan huostaanottoja. Sitova tavoite tulisi muuttaa huostaanottojen vähentämiseksi. Tämä on mahdollista vain lisäämällä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, ja tämähän on todettu taloudellisesti hyvin kannattavaksi.
 • Palveluverkon karsimisessa tulee saada joukkoliikenne toimimaan helposti ja vaihdoitta aluella, jossa palveluita poistetaan.
 • Kestävä talous ja veroprosentin nosto siten että veronnostorahalla vähennetään velkaa, jolloin velanhoitokulut eivät kasva radikaalisti lähivuosina.
 • Homekoulujen ja -päiväkotien korjaus. Tämä vaatii rahaa investointeihin, mutta säästää sosiaali- ja terveydenhuollon budjetissa. Perussuomalaiset ehdottivat investointikattoa, mutta tämä ei vihreiden mielestä saa estää terveydelle vaarallisten rakennusten korjaamista. Siirretään hitaiden pikkuteiden (30-40km/h) korjausrahat terveydelle vaarallisten koulujen ja päiväkotien korjauksiin. Hiljaisilla nopeuksille ei pikkumyökyt ole yhtä suuri terveysriski kuin millainen terveyshaitta homehtuneet koulut ovat.
 • Tieinvestointien tasosta tulee voida tinkiä. Esimerkkinä vanhalla omakotialueela korjattu tie on eri planeetalta kuin ympäröivät tiet.
 • Ympäristötasioilla (energia, lajittelu jne) voidaan säästää. Sitovaksi tavoitteeksi tulisi lisätä "Ammattimaisella eenrgian- ja vedensäästöllä sekä lajittelulla säästetään rahaa."
 • Yhdenvertaisuudesta tai tasa-arvosta ei ole yhtään sitovaa tavoitetta kehyksessä.
 • Lyhytnäköisiä palveluiden leikkauksia ei saa tehdä ilman riskinarviointa, kutan viime vuonna kävi. Säästöt ovat tuotava hyvissä ajoin vaikutuksineen, riskeineen ja myös vaihtoehtoineen esiin. Esimerkiksi koululakkautukset kävivät kalliiksi, eikä näistä ole saatu vieläkään arvioitu kaikkia kuluja!
11 Vantaan kaupungin osallistuminen kuuden suurimman kaupungin Aika-strategiaan / KN
 • Avoimet ja älykkäät palvelut (luonnos Työ- ja elinkeinoministeriölle) sekä Suomen rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020”
12 Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista (kvalt) / KN
 • Vantaan kaupungin lausunto metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportista tukee metropolihallinnon järjestämistä.
 • Tärkeää tässä on pitää huolta suoran kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista sekä lähidemokratian tukemisesta.
13 Toimenpiteet koskien kaupungin tilintarkastusyhteisön suorittamaa selvitystä kaupungin
ja kaupungin yhtiöiden sähköurakkahankintojen käytännöistä sekä kaupungin käytännöistä rakennuslupa-aikojen jatkamisessa / KN
 • BDO Audiator Oy:n selvityksessä tuli esiin mm. seuraavat seikat:
  • Ei voida todistaa kirjanpidon perusteella että virheet kilpailuttamisessa ovat täysin varmasti tahallisia ja tietoisia ja että nimenomaan Tapani Mäkinen olisi vaikuttanut asiaan.
  • Sähköurakoitsijoiden puitesopimuksessa 40 000 euron sijaan vuosittainen urakka onkin jo ensimmäisenä vuotena kohonnut 400 000 euroon. Tämä olisi vaatinut jo kilpailuttamista. Onko kyse kilpailuttamisen kiertämisestä vai virhearvioinnista?
  • Puitesopimukseen otettuja sähköurakoitsijoita ei ole käytetty ensisijaisen tai halvimman mukaan, vaan yli 80 prosenttia urakoista on saanut Takuusähkö. Hintaerot ovat merkittävät, ja Takuusähkö on kalleimpia.
 • Selvityksen kalvot pitäisi olla luettavissa Vantaan kaupungin sivuilla. En tosin löytänyt osoitetta.
 • Rakennuslupien antamiseen tehdään selkeämpiä ohjeita. Kaikki eivät ole saaneet samanlaistako kohtelua, mutta tässä ei ole kuitenkaan tuhlattu veronmaksajien rahoja kuten Takuusähkön käyttämisessä.
 • Päätösehdotuksen mukaan kaupunki korjaa toimintatapaansa yhdessätoista asiassa.
14 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/ML
15 Tiedekeskussäätiön tilitys kaupungin avustuksesta vuodelta 2013 / ML
16 Kaupungin liikuntalaitosyhtiöiden kiinteistötoimintojen yritysjärjestelyn toteuttaminen / ML
 • Erilliset liikuntahallityhtiöt lopetetaan ja tilojen hallinnointi siirretään olemassa olevalle Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Tämän hallitusta laajennetaan. Esittelyssä toivoin myös että hallituksen jäsenet yhteystietoineen olisivat julkisia. Näin saadaan lakkautettua 4 hallitusta ja säästettyä reippaasti hallinnollisia kuluja.
 • Tämän lisäksi vilautettiin mahdollisuutta perustaa liikuntajaosto, mutta käytännössä Vapaa-ajan lautakunta pystyisi hoitamaan hyvin liikuntajaoston toimet eli liikuntavuorojen jakamisen ja liikuntapaikkarakentamisen. Liikuntajaos perustettaisiin käytännössä siksi, että jotkut poliitikot haluavat nostaa palkkioita jostain, kun kerran joutuvat luopumaan liikuntayhtiöiden hallituspaikoista. Laittaisin nämäkin rahat mieluummin varsinaiseen kuntalaisten liikuntaan.
17 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN
18 Aiesopimus yhteistyöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ESR-osahankkeessa ”Hankinnoista duunia” / HN
19 Aiesopimus yhteistyöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ESR-osahankkeessa ”Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU)” / HN
20 Työllisyyspoliittinen avustushakemus Vantaan Nicehearts ry:n Kasvukutsu-hankkeen omarahoitusosuuteen vuodelle 2014 / HN
21 Vantaan Nicehearts ry:n hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta projektille Qutomo, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen kotouttamispolku / HN
22 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja
23 Betesda-säätiö / Vanhusten laitoshoitoa koskevan palvelusopimuksen muuttaminen asumispalvelua koskevaksi sopimukseksi / JTS
24 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H
25 Kirkonkyläprojektin raportti 1/2014 / tiedoksi / EL-H
26 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen / EL-H
27 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat/J-VN
28 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön mukaisen ratkaisuvallan siirtäminen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan yrityspalvelut tulosalueen viranhaltijoille /J-VN
29 ELMON alueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimus/J-VN
30 Selvitys ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisesta vuonna 2013 /J-VN
31 Selvitys Valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerille Veikko Studen asemakaavamuutoshakemuksen käsittelyä koskevaan kanteluun /J-VN
 • Veikko Studen teki kantelun oikeuskanslerille.
32 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen asemakaavamuutosta 002110 koskevasta päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen /J-VN
33 Lausunto: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutokseksi (nro 12248)/J-VN
34 Kivistön tontin 23026-8 varaaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten ja Tammiston tontin 50037-5 varaaminen yksityisen päiväkodin sekä vammaisten asumispalvelun toteuttamiseen /J-VN
35 Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka / J-VN 36 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalan luovutuksesta ja esisopimus määräalan kaupasta, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, asemakaavamuutos 721300 /J-VN
37 Maa-alueen vuokraus golfkentän rakentamiseksi Petikkoon / Petikon Golf Oy /J-VN
 • Golfkentän vaikutukset vesistöihin ovat merkittäviä, ja Golfkenttä sulkisi laajan alueen pois muulta virkistyskäytöltä. 
38 Esisopimuksen tekeminen määräalan myymisestä ja vuokrasopimuksen tekemisestä / Rudus Oy /J-VN
 • Tulee vielä selvittää, onko louhinta paikassa, jossa siitä aiheutuu kohtuutonta melua asukkaille.
39 Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken sekä jatkotoimenpiteet sen täytäntöönpanoksi/ J-VN
 • Kun putkia siirretään tai muista kuin putkista lähtevistä syistä laittamaan uudestaan, kustannukset jakautuvat sen mukaan, miten vanha putki on. Vanhemmat putket, joita on enemmän Helsingissä, HSY kustantaa. Uudemmat putket taas menevät kuntien pussista. 

Talousarviossa päätetään monista lähipalveluista. Vanhusten, lapsten ja sairaiden elämän laadusta ja mahdollisuuksista. Siitä, joutuvatko he pilaamaan terveytensä homeisissa rakennuksissa. Ja siitä, pääsevätkö he bussilla palveluihin.

* * *
Avainsanat: Talousarvion kehys, budjetti, sitovat tavoitteet metropolihallinto, kuntaliitos, lähipalvelut, Tapani Mäkinen, korrputio, Takuusähkö, suosiminen, hyvä veli-verkosto, Golf, louhinta, melu.

Vaikka Audiatorin selvitys päätettiin julkistaa, sitä ei kuulemma olekaan tarkoitus laittaa mihinkään saataville. Sen saa siis kysymällä, jos tietää se olemassaolosta. Vantaan kaupungin arvoihin kuuluu läpinäkyvyys.

En tiedä miten läpinäkyvyys näkyy Vantaan toiminnassa. Tässä on vielä paikka lunastettavana luottamuksen saamiseksi. Luottamus syntyy vain pitkäjänteisellä ja järjestelmällisellä läpinäkyvyydellä.

Suomeksi: Audiatorin selvityksen saa kysymällä vaikkapa kaupunginhallituksen sihteeriltä.

10.6.2014 7:06
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.6.2014

Talousarvion kehys, sähköurakoiden suosiminen, sekä kaupungin palveluverkkoselvitys sekä metropolihallinto kaupunginhallituksessa

Metropolihallintoon suhtaudutaan Vantaalla positiivisesti, talousarvion kehys on tiukka. Takuusähkön suosimista ei voi todistaa kirjanpidon perusteella, mutta virheet ovat merkittäviä. Jos lähipalveluita karsitaan, joukkoliikenteen on kuljettava palveluihin helposti


Tässä koko kaupunginhallituksen 9.6. lista:

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN
4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/KN
5 Kaupunginvaltuuston 26.5.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN
6 Liikunnan kumppanuushankkeisiin vuodelle 2014 varatun määrärahan jakaminen / KN
 • Kumppanuusrahat tulisi jakaa kahdessa erässä, jotta päätökset eivät tapahdu sen jälkeen kun raht on maksettu. Nyt puolet rahoista on käytetty jo ennen kaupunginhallituksen päätöstä. Päätöksenteon aikaistamista on pyydetyt aikaisemminkin, mutta se ei ole toteutunut.
 • Näissä tulisi huomioida myös netissä laajalle leviävät nuoria aikuisia kiinnostavat lajit, joissa vantaalaisjoukkueet pärjäävät SM ja MM -tasolla. Näitä ovat mm. katutassi ja voimistelu. 
 • Tämän lisäksi vastaavasti pärjäävät miesten joukkueet saavat huomattavasti suurempia korvauksia kuin naisten joukkueet. Sen lisäksi että naisten lajit eivät ole kovin hyvin ylipäätään edustettuna, vaan ns. vanhojen äijien perinteiset lajit saavat rahat. Sinänsä tärkeitä lajieja, mutta ne eivät ole ainoita.
7 Edustusohjeiden hyväksyminen / KN
 • Espoossa toimialajohtaja Olavi Louko sai vasta tuomion rakennusyhtiöiden kustantamista Lapin lomista. Kokoomus ei halunnut ryhtyä toimenpiteisiin korruption vuoksi. Ylessä aiheesta.
 • Vantaalla edustusohjeita tarkennetaan, jotta rajanveto olisi selkeää.
8 Kaupungintalon käytön korvausperusteet / KN
9 Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2014-2023 (kvalt) / KN
 • Palveluverkossa tulisi huomioida palveluiden tavoitettavuus joukkoliikenteellä. Kilometrien sijaan tulisi mitata aikaa. Lapsikatraan kanssa liikkuvat sekä vaikeasti liikkuvat vanhuset kärsivät vaihdollisista yhteyksistä eniten. Lähipalveluita aiotaan karsia, mutta samaan aikaan ollaan säästämässä myös joukkoliikenteestä. Tässä asuinalueet, jotka eivät ole kehäradan varrella, kärsivät. 100 000 vantaalaista asuu kuitenkin kauempana kehäradasta. (Vantaalaisia on noin 200 000). Eli päivittäin käytettävä palveluverkko (joukkoliikenne, päiväkodit, koulut) tulee olla sellainen, ettei se enää enempää heikennä koko kansantalouden tuottavuutta. Ei ole mielekästä, että ihmiset käyttävät esim. 2 tuntia päivässä työmatkoihin, tai joutuvat järjestelemään työnsä alle normaalin työajan, jotta ehtisivät viemään ja hakemaan lapsensa päiväkotiin/ hankalan matkan päässä olevaan kouluun. Palveluverkon on tarkoitus edesauttaa työelämää ja -elämää, ei haitata sitä.
 • Palveluverkkosuunnitelmassa tulee tehdä myös kouluverkkosuunnitelma, jossa on huomioitu myös uusimmat kaavat, kouluken kunnostutarpeet suuremmille oppilasmäärille sekä sisäimaongelmien korjaukset. Onko mahdollista kokeilla kaksikielisiä kouluja?
10 Vuoden 2015 talousarviolaadinnan kehys (kvalt) / KN, kehystaulukot ja esitys sitoviksi tavoitteiksi.

Vihreille tärkeitä asioita ovat mm.

 • Ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi kuin esim. sairauksien päästäminen pahaksi.
 • Lastensuojelussa ennaltaehkäisevä perhetyö sekä säästää että on inhimillistä. Se vähentää huostaanottoja. Sitovana tavoitteena on lastensuojelutyön tarpeen vähentäminen. Tavoite on huono, sillä lastensuojelutyöllä tulisi vähentää niitä kalliitan huostaanottoja. Sitova tavoite tulisi muuttaa huostaanottojen vähentämiseksi. Tämä on mahdollista vain lisäämällä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, ja tämähän on todettu taloudellisesti hyvin kannattavaksi.
 • Palveluverkon karsimisessa tulee saada joukkoliikenne toimimaan helposti ja vaihdoitta aluella, jossa palveluita poistetaan.
 • Kestävä talous ja veroprosentin nosto siten että veronnostorahalla vähennetään velkaa, jolloin velanhoitokulut eivät kasva radikaalisti lähivuosina.
 • Homekoulujen ja -päiväkotien korjaus. Tämä vaatii rahaa investointeihin, mutta säästää sosiaali- ja terveydenhuollon budjetissa. Perussuomalaiset ehdottivat investointikattoa, mutta tämä ei vihreiden mielestä saa estää terveydelle vaarallisten rakennusten korjaamista. Siirretään hitaiden pikkuteiden (30-40km/h) korjausrahat terveydelle vaarallisten koulujen ja päiväkotien korjauksiin. Hiljaisilla nopeuksille ei pikkumyökyt ole yhtä suuri terveysriski kuin millainen terveyshaitta homehtuneet koulut ovat.
 • Tieinvestointien tasosta tulee voida tinkiä. Esimerkkinä vanhalla omakotialueela korjattu tie on eri planeetalta kuin ympäröivät tiet.
 • Ympäristötasioilla (energia, lajittelu jne) voidaan säästää. Sitovaksi tavoitteeksi tulisi lisätä "Ammattimaisella eenrgian- ja vedensäästöllä sekä lajittelulla säästetään rahaa."
 • Yhdenvertaisuudesta tai tasa-arvosta ei ole yhtään sitovaa tavoitetta kehyksessä.
 • Lyhytnäköisiä palveluiden leikkauksia ei saa tehdä ilman riskinarviointa, kutan viime vuonna kävi. Säästöt ovat tuotava hyvissä ajoin vaikutuksineen, riskeineen ja myös vaihtoehtoineen esiin. Esimerkiksi koululakkautukset kävivät kalliiksi, eikä näistä ole saatu vieläkään arvioitu kaikkia kuluja!
11 Vantaan kaupungin osallistuminen kuuden suurimman kaupungin Aika-strategiaan / KN
 • Avoimet ja älykkäät palvelut (luonnos Työ- ja elinkeinoministeriölle) sekä Suomen rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020”
12 Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista (kvalt) / KN
 • Vantaan kaupungin lausunto metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportista tukee metropolihallinnon järjestämistä.
 • Tärkeää tässä on pitää huolta suoran kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista sekä lähidemokratian tukemisesta.
13 Toimenpiteet koskien kaupungin tilintarkastusyhteisön suorittamaa selvitystä kaupungin
ja kaupungin yhtiöiden sähköurakkahankintojen käytännöistä sekä kaupungin käytännöistä rakennuslupa-aikojen jatkamisessa / KN
 • BDO Audiator Oy:n selvityksessä tuli esiin mm. seuraavat seikat:
  • Ei voida todistaa kirjanpidon perusteella että virheet kilpailuttamisessa ovat täysin varmasti tahallisia ja tietoisia ja että nimenomaan Tapani Mäkinen olisi vaikuttanut asiaan.
  • Sähköurakoitsijoiden puitesopimuksessa 40 000 euron sijaan vuosittainen urakka onkin jo ensimmäisenä vuotena kohonnut 400 000 euroon. Tämä olisi vaatinut jo kilpailuttamista. Onko kyse kilpailuttamisen kiertämisestä vai virhearvioinnista?
  • Puitesopimukseen otettuja sähköurakoitsijoita ei ole käytetty ensisijaisen tai halvimman mukaan, vaan yli 80 prosenttia urakoista on saanut Takuusähkö. Hintaerot ovat merkittävät, ja Takuusähkö on kalleimpia.
 • Selvityksen kalvot pitäisi olla luettavissa Vantaan kaupungin sivuilla. En tosin löytänyt osoitetta.
 • Rakennuslupien antamiseen tehdään selkeämpiä ohjeita. Kaikki eivät ole saaneet samanlaistako kohtelua, mutta tässä ei ole kuitenkaan tuhlattu veronmaksajien rahoja kuten Takuusähkön käyttämisessä.
 • Päätösehdotuksen mukaan kaupunki korjaa toimintatapaansa yhdessätoista asiassa.
14 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/ML
15 Tiedekeskussäätiön tilitys kaupungin avustuksesta vuodelta 2013 / ML
16 Kaupungin liikuntalaitosyhtiöiden kiinteistötoimintojen yritysjärjestelyn toteuttaminen / ML
 • Erilliset liikuntahallityhtiöt lopetetaan ja tilojen hallinnointi siirretään olemassa olevalle Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Tämän hallitusta laajennetaan. Esittelyssä toivoin myös että hallituksen jäsenet yhteystietoineen olisivat julkisia. Näin saadaan lakkautettua 4 hallitusta ja säästettyä reippaasti hallinnollisia kuluja.
 • Tämän lisäksi vilautettiin mahdollisuutta perustaa liikuntajaosto, mutta käytännössä Vapaa-ajan lautakunta pystyisi hoitamaan hyvin liikuntajaoston toimet eli liikuntavuorojen jakamisen ja liikuntapaikkarakentamisen. Liikuntajaos perustettaisiin käytännössä siksi, että jotkut poliitikot haluavat nostaa palkkioita jostain, kun kerran joutuvat luopumaan liikuntayhtiöiden hallituspaikoista. Laittaisin nämäkin rahat mieluummin varsinaiseen kuntalaisten liikuntaan.
17 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN
18 Aiesopimus yhteistyöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ESR-osahankkeessa ”Hankinnoista duunia” / HN
19 Aiesopimus yhteistyöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ESR-osahankkeessa ”Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU)” / HN
20 Työllisyyspoliittinen avustushakemus Vantaan Nicehearts ry:n Kasvukutsu-hankkeen omarahoitusosuuteen vuodelle 2014 / HN
21 Vantaan Nicehearts ry:n hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta projektille Qutomo, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen kotouttamispolku / HN
22 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja
23 Betesda-säätiö / Vanhusten laitoshoitoa koskevan palvelusopimuksen muuttaminen asumispalvelua koskevaksi sopimukseksi / JTS
24 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H
25 Kirkonkyläprojektin raportti 1/2014 / tiedoksi / EL-H
26 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen / EL-H
27 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat/J-VN
28 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön mukaisen ratkaisuvallan siirtäminen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan yrityspalvelut tulosalueen viranhaltijoille /J-VN
29 ELMON alueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimus/J-VN
30 Selvitys ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisesta vuonna 2013 /J-VN
31 Selvitys Valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerille Veikko Studen asemakaavamuutoshakemuksen käsittelyä koskevaan kanteluun /J-VN
 • Veikko Studen teki kantelun oikeuskanslerille.
32 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen asemakaavamuutosta 002110 koskevasta päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen /J-VN
33 Lausunto: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutokseksi (nro 12248)/J-VN
34 Kivistön tontin 23026-8 varaaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten ja Tammiston tontin 50037-5 varaaminen yksityisen päiväkodin sekä vammaisten asumispalvelun toteuttamiseen /J-VN
35 Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka / J-VN 36 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalan luovutuksesta ja esisopimus määräalan kaupasta, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, asemakaavamuutos 721300 /J-VN
37 Maa-alueen vuokraus golfkentän rakentamiseksi Petikkoon / Petikon Golf Oy /J-VN
 • Golfkentän vaikutukset vesistöihin ovat merkittäviä, ja Golfkenttä sulkisi laajan alueen pois muulta virkistyskäytöltä. 
38 Esisopimuksen tekeminen määräalan myymisestä ja vuokrasopimuksen tekemisestä / Rudus Oy /J-VN
 • Tulee vielä selvittää, onko louhinta paikassa, jossa siitä aiheutuu kohtuutonta melua asukkaille.
39 Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken sekä jatkotoimenpiteet sen täytäntöönpanoksi/ J-VN
 • Kun putkia siirretään tai muista kuin putkista lähtevistä syistä laittamaan uudestaan, kustannukset jakautuvat sen mukaan, miten vanha putki on. Vanhemmat putket, joita on enemmän Helsingissä, HSY kustantaa. Uudemmat putket taas menevät kuntien pussista. 

Talousarviossa päätetään monista lähipalveluista. Vanhusten, lapsten ja sairaiden elämän laadusta ja mahdollisuuksista. Siitä, joutuvatko he pilaamaan terveytensä homeisissa rakennuksissa. Ja siitä, pääsevätkö he bussilla palveluihin.

* * *
Avainsanat: Talousarvion kehys, budjetti, sitovat tavoitteet metropolihallinto, kuntaliitos, lähipalvelut, Tapani Mäkinen, korrputio, Takuusähkö, suosiminen, hyvä veli-verkosto, Golf, louhinta, melu.

Vaikka Audiatorin selvitys päätettiin julkistaa, sitä ei kuulemma olekaan tarkoitus laittaa mihinkään saataville. Sen saa siis kysymällä, jos tietää se olemassaolosta. Vantaan kaupungin arvoihin kuuluu läpinäkyvyys.

En tiedä miten läpinäkyvyys näkyy Vantaan toiminnassa. Tässä on vielä paikka lunastettavana luottamuksen saamiseksi. Luottamus syntyy vain pitkäjänteisellä ja järjestelmällisellä läpinäkyvyydellä.

Suomeksi: Audiatorin selvityksen saa kysymällä vaikkapa kaupunginhallituksen sihteeriltä.

10.6.2014 7:06
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.