3.3.2014

Vantaa empii avoimuudessa ja muuta kaupunginhallituksesta

Vantaa ottaa empiviä askeleita kohti avoimuutta. Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahan käyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen. Kuntakonsernin tytäryhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin, kun liikesalaisuuksista tai tiedon julkistaminen ei haittaayhtiöiden toimintaa.

 - Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Näin on myös yhtiöitetyssä toiminnassa. Läpinäkyvyys ehkäisee tehokkaasti korruptiota ja huonoa hallintotapaa, kertoo kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Siru Kauppinen.

Sirpa Kauppisen aloite avoimuuden lisäämiseksi tyrmättiin Vantaalla, vaikka aloitteen allekirjoittajia oli melkein puolet valtuustosta. Kaupunginhallituksen pohjaesitysken mukaan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat riittävällä tasolla. Samaan aikaan kaupungissa ihmetellään miten 120 000 euron urakka palloiluhallissa on tehty ilman kilpailutusta.

- Kuntalaisilla tulisi olla oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään, Sirpa Kauppinen lataa.

Kyse on päätöksenteon avoimuudesta, joka on valunut yhtiöitettäessä kaupungin toimintoja pois julkisuuden piiristä.

Vihreät tekivät muutosesityksen jossa todetaan että ”Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä noudatetaan soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta”.

Pohjaesitystä muutettiin niin että seuraava lause poistui: “Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat ja pöytäkirjat ovat yhtiön sisäisiä asiakirjoja eivätkä ne siten niiden luonteen vuoksi ole julksia.”

- Usein kaupunki vetoaa siihen, että kyseessä on yhtiö, ja sen vuoksi siitä ei saa tietoa. Toimintakulttuuri on tämä. Se, että sitä kirjoiteta suoraan kaupunginhallituksen päätökseen on hyvä asia, mutta itse toiminnankin on muututtava läpinäkyväksi, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen.

- Avoimuudessa on kyse asenteesta. Osakeyhtiölaki ei estä tiedon jakamista, toteaa kaupunginhallituksen jäsen ja varatuomari Hannu Kokko.

Euroopan unioni on huomauttanut korruptiosta, joka liittyy mm. kuntien päätöksentekoon. Tämä mielletään pikemminkin vanhana toimintakulttuurina, jota voisi kutsua myös Vantaan taudiksi.

Kaupunginhaliitus käsitteli avoimuutta 2.3. kokouksessa Sirpa Kauppisen aloitteen vuoksi.

Kaupunginhallituksen 2.3. muita asioita:

Monikulttuurisuusohjelma

 - Palautettiin uudelleen valmisteluun runsain ohjein. 

Murskauksen lisääminen

- Rudus Oy haki ympäristölupaa Länsisalmen kierrätysbetonin-, tiilen-, ja asfaltin sekä kiviaineksen murskauslaitoksen toiminnan toimintaajan laajetamiseksi klo 6–22 nykyisen klo 7–18 sijaan. Kaupunki ei kannata. Ja hyvä näin asukkaiden kannalta, sillä meteli ja pöly ovat melkoisia.

Elinvoimaohjelma

- Käsitellään illan valtuustossa. Asiasta kirjoittanee päätösblogin joku muu vihreä. Itse olen huolissani siitä, että vantaalaisnuoret ovat huonommassa semassa kuin naapurikuntien nuoret työnhaussa, sillä vantaalla säästetään niin opetuskesta kuin kieliryhmistä. Vantaalaisnuori on saanut peruskoulussa opetustunteja naapurikuntia vähemmän. Naapureita pienemmät eväät voivat vaikuttaa nuorten menestymiseen ja siten suoraan työllisyyteen. 

Puheeni valtuustossa: 

"Elinvoimaohjelmassa on paljoin hyvää, ja se on hyvin valmisteltu. Mutta yksi asia jäi erityisesti vaivaamaan

  • Vantaa säästää koululaisten ja opiskelijoiden kielivalinnoissa. Tämä voi vaikuttaa nuorten työllistämiseen. Nuoria pitäisi pikemminkin kannustaa kielten opiskeluun.
  • Vantaa antaa myös laihemmat eväät lapsille: Vantaalaislapset saavat vähemmän oppitunteja kuin naapurikuntien lapset.

Elinvoiman takia on hirvittävän tärkeää, että vantaalaisnuoret eivät syrjäydy. Toki myös heidän itsensä takia, mutta Vantaan elinvoimaa syö juuri suuri työttömyys. 6500 työtäntä on vain peruskoulun käynyt. Peruskoulusta ei kannata säästää, muuten sieltä ei ponnistetä korkeammalle – ei edes töihin.

Myös se on hyvin vakava asia että joku syrjäytyy tai joutuu työkyvyttämäksi koulussa saadun homealtistuksen vuoksi.

Vantaalaisnuorten tulisi saada yhtä hyvät eväät työmarkkinoille kuin naapurikuntien nuortenkin. Elinvoimaeohjelma ei tarkastele näitä eväitä ollenkaan, vaikka näillä on varmasti suuri vaikutus.

En voi kuin yhtyä valtuuettu Vaula Norrenan huoleen työttömyydestä ja erityisesti maahanmuuttajien työttömyydestä ja näiden aktiivoimisesta. Kannatan lämpimästi myös erinomaista demareiden aloitetta nimettömästä työnhausta."

Martinlaakson kehityskuva

- Hieno visio Martinlaaksin kehittämisestä. Suunnittelussa on vahva kevyen liikenteen näkökulma ja turvallinen kulku erityisryhmille. Kaupunkimaisilla, täydentyvillä katujulkisivuilla luodaan yhtenäisyyttä raittien varrelle ja kaupunkikuvallisesti tärkeille katujulkisivuille. Tavoitteena on edistää liikennejärjestelmän kestävyyttä ja tehokkuutta siten, että yhä useampi matka tehdään jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Kysyin kokouksessa myös miten vanha betoniarkkitehtuuri aiotaan säilyttää, ja toivoin että asukkaiden ääntä kuunnellaan siitä, tuntevatko he 70-luvun betonilaatikot tärkeiksi vai pitäsikö saada muuta tilalle. Keväällä pidetään asukastilaisuus ja tehdään toinen nettikuselu, jossa asukkaat voivat karttapohjaisen kyselyn avulla kertoa tarkemmin mielipiteensä alueen kehittämisestä.

Hakunilassa varikon tilalle kerrostaloja

Hakunilan keskustan länsipuolella sijaitseva valtion varikkoalue muutetaan kerrostaloalueeksi. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien piiriin saadaan näin koti noin 900 asukkaalle.

Päätöksenteon läpinäkyvyyden päivittäminen uudelle tasolla on tärkeää Vantaalla asukkaiden luottamuksen parantamiseksi.

Asiasanat: Avoimuus, läpinäkyvyys, kuntademokatia, nuorten työllistyminen, perusopetuksen resurssit, koulu.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
3.3.2014

Vantaa empii avoimuudessa ja muuta kaupunginhallituksesta

Vantaa ottaa empiviä askeleita kohti avoimuutta. Yhtiöiden suljettu hallinto käyttää kuntalaisten rahoja ilman julkisuuden kontrollia. Tämän vuoksi rahan käyttö on helpommin holtitonta, eivätkä edes väärinkäytökset tule julkisuuteen. Kuntakonsernin tytäryhtiöt voisivat toimia julkisesti niiltä osin, kun liikesalaisuuksista tai tiedon julkistaminen ei haittaayhtiöiden toimintaa.

 - Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toimivan demokratian edellytys. Näin on myös yhtiöitetyssä toiminnassa. Läpinäkyvyys ehkäisee tehokkaasti korruptiota ja huonoa hallintotapaa, kertoo kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Siru Kauppinen.

Sirpa Kauppisen aloite avoimuuden lisäämiseksi tyrmättiin Vantaalla, vaikka aloitteen allekirjoittajia oli melkein puolet valtuustosta. Kaupunginhallituksen pohjaesitysken mukaan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat riittävällä tasolla. Samaan aikaan kaupungissa ihmetellään miten 120 000 euron urakka palloiluhallissa on tehty ilman kilpailutusta.

- Kuntalaisilla tulisi olla oikeus tietää, miten heidän rahojaan käytetään, Sirpa Kauppinen lataa.

Kyse on päätöksenteon avoimuudesta, joka on valunut yhtiöitettäessä kaupungin toimintoja pois julkisuuden piiristä.

Vihreät tekivät muutosesityksen jossa todetaan että ”Kaupungin sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä noudatetaan soveltuvin osin kuntalain mukaista avoimuusperiaatetta”.

Pohjaesitystä muutettiin niin että seuraava lause poistui: “Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat ja pöytäkirjat ovat yhtiön sisäisiä asiakirjoja eivätkä ne siten niiden luonteen vuoksi ole julksia.”

- Usein kaupunki vetoaa siihen, että kyseessä on yhtiö, ja sen vuoksi siitä ei saa tietoa. Toimintakulttuuri on tämä. Se, että sitä kirjoiteta suoraan kaupunginhallituksen päätökseen on hyvä asia, mutta itse toiminnankin on muututtava läpinäkyväksi, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen.

- Avoimuudessa on kyse asenteesta. Osakeyhtiölaki ei estä tiedon jakamista, toteaa kaupunginhallituksen jäsen ja varatuomari Hannu Kokko.

Euroopan unioni on huomauttanut korruptiosta, joka liittyy mm. kuntien päätöksentekoon. Tämä mielletään pikemminkin vanhana toimintakulttuurina, jota voisi kutsua myös Vantaan taudiksi.

Kaupunginhaliitus käsitteli avoimuutta 2.3. kokouksessa Sirpa Kauppisen aloitteen vuoksi.

Kaupunginhallituksen 2.3. muita asioita:

Monikulttuurisuusohjelma

 - Palautettiin uudelleen valmisteluun runsain ohjein. 

Murskauksen lisääminen

- Rudus Oy haki ympäristölupaa Länsisalmen kierrätysbetonin-, tiilen-, ja asfaltin sekä kiviaineksen murskauslaitoksen toiminnan toimintaajan laajetamiseksi klo 6–22 nykyisen klo 7–18 sijaan. Kaupunki ei kannata. Ja hyvä näin asukkaiden kannalta, sillä meteli ja pöly ovat melkoisia.

Elinvoimaohjelma

- Käsitellään illan valtuustossa. Asiasta kirjoittanee päätösblogin joku muu vihreä. Itse olen huolissani siitä, että vantaalaisnuoret ovat huonommassa semassa kuin naapurikuntien nuoret työnhaussa, sillä vantaalla säästetään niin opetuskesta kuin kieliryhmistä. Vantaalaisnuori on saanut peruskoulussa opetustunteja naapurikuntia vähemmän. Naapureita pienemmät eväät voivat vaikuttaa nuorten menestymiseen ja siten suoraan työllisyyteen. 

Puheeni valtuustossa: 

"Elinvoimaohjelmassa on paljoin hyvää, ja se on hyvin valmisteltu. Mutta yksi asia jäi erityisesti vaivaamaan

  • Vantaa säästää koululaisten ja opiskelijoiden kielivalinnoissa. Tämä voi vaikuttaa nuorten työllistämiseen. Nuoria pitäisi pikemminkin kannustaa kielten opiskeluun.
  • Vantaa antaa myös laihemmat eväät lapsille: Vantaalaislapset saavat vähemmän oppitunteja kuin naapurikuntien lapset.

Elinvoiman takia on hirvittävän tärkeää, että vantaalaisnuoret eivät syrjäydy. Toki myös heidän itsensä takia, mutta Vantaan elinvoimaa syö juuri suuri työttömyys. 6500 työtäntä on vain peruskoulun käynyt. Peruskoulusta ei kannata säästää, muuten sieltä ei ponnistetä korkeammalle – ei edes töihin.

Myös se on hyvin vakava asia että joku syrjäytyy tai joutuu työkyvyttämäksi koulussa saadun homealtistuksen vuoksi.

Vantaalaisnuorten tulisi saada yhtä hyvät eväät työmarkkinoille kuin naapurikuntien nuortenkin. Elinvoimaeohjelma ei tarkastele näitä eväitä ollenkaan, vaikka näillä on varmasti suuri vaikutus.

En voi kuin yhtyä valtuuettu Vaula Norrenan huoleen työttömyydestä ja erityisesti maahanmuuttajien työttömyydestä ja näiden aktiivoimisesta. Kannatan lämpimästi myös erinomaista demareiden aloitetta nimettömästä työnhausta."

Martinlaakson kehityskuva

- Hieno visio Martinlaaksin kehittämisestä. Suunnittelussa on vahva kevyen liikenteen näkökulma ja turvallinen kulku erityisryhmille. Kaupunkimaisilla, täydentyvillä katujulkisivuilla luodaan yhtenäisyyttä raittien varrelle ja kaupunkikuvallisesti tärkeille katujulkisivuille. Tavoitteena on edistää liikennejärjestelmän kestävyyttä ja tehokkuutta siten, että yhä useampi matka tehdään jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Kysyin kokouksessa myös miten vanha betoniarkkitehtuuri aiotaan säilyttää, ja toivoin että asukkaiden ääntä kuunnellaan siitä, tuntevatko he 70-luvun betonilaatikot tärkeiksi vai pitäsikö saada muuta tilalle. Keväällä pidetään asukastilaisuus ja tehdään toinen nettikuselu, jossa asukkaat voivat karttapohjaisen kyselyn avulla kertoa tarkemmin mielipiteensä alueen kehittämisestä.

Hakunilassa varikon tilalle kerrostaloja

Hakunilan keskustan länsipuolella sijaitseva valtion varikkoalue muutetaan kerrostaloalueeksi. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien piiriin saadaan näin koti noin 900 asukkaalle.

Päätöksenteon läpinäkyvyyden päivittäminen uudelle tasolla on tärkeää Vantaalla asukkaiden luottamuksen parantamiseksi.

Asiasanat: Avoimuus, läpinäkyvyys, kuntademokatia, nuorten työllistyminen, perusopetuksen resurssit, koulu.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.