8.2.2014

Vantaa tyrmäämässä avoimuuden ja muita kaupunginhallituksen asioita

Avoimuusaloitteeni kaupunkien tytäryhtiöiden toiminnasta sai tylyn tyrmäyksen, vaikka samaan aikaan ihmetellään miten 120 000 euron urakka on jäänyt kilpailuttamatta tytäryhtiössä. Asia käsitellään 10.2. kaupunginhalliituksessa.

Sirpa Kauppisen aloite avoimuuden lisäämisestä tytäryhtöissä (asia 21):

Virkamiesten vastauksessa aloitteeseen käydään juridiikkaa läpi (luetellaan kuntalakia ja osakeyhtiökia, miksi ei ole pakko olla avoin). Juridiikka antaa myöten tytäryhtiöiden kanssa niin salailevalle kuin avoimellekin toiminnalle, joten kyse ei ole juridinen. 

Sen sijaan kysymys on poliittinen eli hyvän hallinnon ja konserniyhtiöiden modernin johtamisen kysymys. Se on kysymys avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteiskuntavastuusta.

"Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan jo nyt konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. " Vantaa aikoo siis jatkaa vanhaa salailevaa toimintakulttuuria: Kuntalaisset eivät saa tietoa miten heidän rahojaan käytetään tytäryhtiöissä.

Aloitteen allekirjoitti melkein puolet valtuustosta.

Teen palautusesityksen, koska päätöksenteko tarvitsee aitoa läpinäkyvyyttä, ei pelkkää sanahelinää.

Muita kaupunginhallituksen asioita:

Jaana Huhdan aloitte sähköisen allekirjoituksen käyttöönottamiseksi (asia 17):
Kaupungin asianhallintajärjestelmän (ASTA) käyttöönoton myötä on tarkoitus lähivuosina hakea lupaa sähköiseen arkistointiin, jolloin paperisten, käsin allekirjoitettujen asiakirjojen arkistoinnista voidaan luopua kokonaan.

Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017 (kvalt) (asia 30):
Ohjelma painottaa monikulttuurisen ilmapiirin merkitystä sekä kotouttamiseen liittyvien palveluiden laajenemista, monipuolistumista ja kevenemistä. Yhteistyön kehittäminen valtion, pääkaupunkiseudun ja kolmannen sektorin kanssa ovat nostettu esiin.
Kanadan sekä Coloradolaisen Fort Morganin esimerkeistä olisi hyvä ottaa mallia siihen miten tänne muuttava porukka pääsee mukaan työelämään ja yhteiskuntaan.

Vantaan elinvoimaohjelma 2014–2016 (kvalt) (asia 13):
Ohjelma kattaa perinteisen tontti- ja toimitilapohjaisen elinkeinopolitiikan keinovalikoiman lisäksi myös osaamisen kehittämisen, tapahtumat ja kaupunkimarkkinoinnin sekä uudet strategiset avaukset. Vuosittainen toimintasuunnitelma aikatauluttaa ja resurssoi toimenpiteet. Tavoitekorteissa on kullekin toimenpiteelle määritelty sen alkamis- ja päättymisaika tai toimenpiteen valmistumisvuosi. 
Ohjelman toteuttamisesta ja jatkokehittämisestä vastaa ohjausryhmä, jossa Anssi Aura on mukana. Se suunnittelee osana talousarvion laadintaa investoinnit ja toteutettavat toimenpiteet sekä budjetin.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta (kvalt) (asia 16)
Sote-uudistuksesta kirjoitan vielä pitkän blogin. Suhtautuminen sote-asiaan tulee pohtia koko valtuustoryhmän voimin, mutta nykyluonnoksesta puuttuu rahoituksen yksinkertaistaminen, sen kannustavuus terveyden ylläpitoon, ei sairauksien paikkaamiseen ja tämän lisäksi raja erikoissairaanhoidon ja ja perusterveydenhuollon välillä vain nousee.
On myös harmi, että Ruotsin kohtuullisen hyvästä mallista ei edes tarkastella parhaiten toimivia osia, vaan pyörä yriteään keksiä jälleen kerran itse.
Hallintokeskeisen laatikkoleikin sijaan tulisi ensisijaisesti muuttaa toimintatapoja: esimerkiksi heti annettava oikea hoito tuottaa paremman tuloksen, aivan kuten kunnollinen kuntoutus parantaa ihmiset terveiksi saakka - ja samalla luo suuret taloudellisetkin säästöt.

Ympäristöraportti 2013 (kvalt) (asia 34)
Hyvä seurata miten Vantaa on kyennyt toteuttamana ilmastostrategiaa, vähentämään sähköä ja esimerkiksi antamaan hyvän elinympristön nousevalla taimenelle.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2014 (asia 44)
Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa olisi hyvä huomioida paremmin asukkaiden toiveet. Koska asia on ilmeisesti vain tiedoksi, ja tiedoksi merkittäviä asioita ei ole tapana olla äänestyttää, emme ehkä voi äänestttää tästä pois Tuomelan ja Hevoshaan tonttien pikaista kaavoittamista - mutta toimitatapaa mietitään vielä huomisessa ryhmässä. Viime kokouksessa äänestytimme kyseisen asian joka tapauksessa jo (otto-oikeusmenettely-asiana), ja jätimme seitsemän kohdan pöytäkirjalausuman yhdessä Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kanssa.
Tapani Mäkisen (kok) toiminta on saanut paljon kritiikkiä valtakunnan medioissa viime päivinä. Kaupungin tulee reagoida asioihin niin että toimintatavat ja toimintaohjeet muuttuvat, jotta kuntalaisten luottamus päätöksentekoon ei katoa kokonaan. Pelkkä selvityksen merkitseminen tiedoksi ei riitä. Mäkinen antaa selvityksen kaupungille.

Koko lista: 
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
10.2.2014 17:00
Esityslista
§LiitteetOtsikko
 -Esityslistan kansilehti
1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2-Pöytäkirjan tarkistaminen
3-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN
4-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN
5-Kaupunginvaltuuston 27.1.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN
62 kplVaalipäivän äänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen järjestämien vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa / KN
7-Kaupungin toimielinten jäsenten kysymysten ja selvityspyyntöjen käsittely / KN
81 kplPaikallinen virka- ja työehtosopimus ennalta suunnitelluista joustavista työajoista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla 1.3.2014 - 28.2.2016 / KN
9-Eron myöntäminen Anu Kronbergille sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) /KN
10-Eron myöntäminen Ritva Laitiselle opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
11-Eron myöntäminen Pirkko Kotilalle kaupunginhallituksen yleisjaoston jäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
12-Edustajien nimeäminen Metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen seurantaryhmään / KN
131 kplVantaan elinvoimaohjelma 2014-2016 (kvalt) / KN
142 kplValtuustoaloitteet vuodelta 2013 (kvalt) / KN
152 kplKeski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen ja Vantaan Työterveys liikelaitoksen käyttösuunnitelmien 2014 tiedoksi merkitseminen / KN
162 kplLausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta (kvalt) / KN
17-Vastaus Jaana Huhdan ja usean muun (24) valtuutetun valtuustoaloitteeseen sähköisen allekirjoituksen käyttöottamisesta (kvalt) / KN
18-Vastaus Timo Uppalan ja usean muun (31) valtuutetun valtuustoaloitteeseen ulkoistumissopimusten palvelutason raportoimiseksi luottamushenkilöille (kvalt) / KN
19-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/ML
20-Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön 4 § 44. kohdan mukaisen palveluiden hankintapäätösvallan delegoiminen konsernipalveluissa / ML
21-Vastaus valtuutettu Sirpa Kauppisen ja usean muun (29) valtuutetun valtuustoaloitteeseen avoimuuden parantamiseksi Vantaan kaupungin konsernissa (kvalt) / ML
22-Oikaisuvaatimus vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 169 / 2013 / ML
23-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 154 / 2013 / ML
24-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 199 / 2013 / ML
25-Oikaisuvaatimus hankintajohtajan päätökseen § 2/2014 "Option käyttöönotto koulutarvikkeiden hankinnassa" / ML
262 kplLausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston putkikeräysjärjestelmän rakentamista varten myöntämää omavelkaista takauslimiittiä koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / ML
272 kplIndra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 16.12.2013 § 16 / ML
28-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/HN
29-Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön 4 §:n 44. kohdan mukaisen palveluiden hankintapäätösvallan delegoiminen asukaspalveluissa / HN
302 kplVantaan monikulttuurisuusohjelma 2014-2017 (kvalt) / HN
31-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja
323 kplEteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (kvalt) / JTS
33-Yhdyskuntateknisten palveluiden valmiussuunnitelma 2014/J-VN
341 kplYmpäristöraportti 2013 (kvalt)/J-VN
35-Vastaus valtuutettu Tiina-Maaria Päivisen ja usean muun (33) valtuutetun valtuustoaloitteeseen pysäköintijärjestelyiden parantamiseksi Martinlaakson asemalla liityntäliikenteen osalta (kvalt) / J-VN
36-Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja usean muun (25) valtuutetun aloitteeseen liikennejärjestelyistä Vanha Porvoontie - Honkanummentie - Kaskipolku -osuudelta Vanhalle Lahdentielle (kvalt) / J-VN
37-Vastaus valtuutettu Seija Puhan aloitteeseen koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi Päiväkummussa Laurintiellä / J-VN
38-Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirjoja, maanvuokrasopimuksia ja toteuttamissopimus/J-VN
391 kplKaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: HAVI Logistics Oy / Sagax Finland Holding 4 Oy Kiinteistö Oy Vantaan Tiilitie 9 lukuun/J-VN
401 kplEnnakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Maija Annikki Laitinen / Markus Bernhard Aaltio /J-VN
411 kplEtelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristölupapäätöksen lupamääräyksestä 4/ Vantaan Energia, jätevoimalaitos, Långmosseninkuja 1, Vantaa /J-VN
421 kplEtelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Destamatic Oy:n Kelatien jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta ja hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §), Tuusula/J-VN
431 kplHelsingin hallinto-oikeuden päätös/täytäntöönpanokielto /J-VN
441 kplKaupunkisuunnittelun työohjelma 2014/J-VN
451 kplSopimussakon periminen / Technopolis Oyj /J-VN
466 kplLausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston 18.11.2013 (20§) tekemästä päätöksestä, koskien asemakaavan muutosta nro 002094 ja tonttijakoa ja tonttijaon muutosta/Kanervanummi, tehtyihin valituksiin /J-VN

Linkkejä: Uutisjuttu USA:n Coloradon Fort Morganin maahanmuuttajapolitiikasta: http://areena.yle.fi/tv/2121964
Avainsanat: Avoimuus, demokratia, läpinäkyvyys, Tapani Mäkinen, Takuusähkö Oy, korrputio, hyväveli-verkosto, Vantaa, päätöksenteko, yhteiskuntavastuu.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
8.2.2014

Vantaa tyrmäämässä avoimuuden ja muita kaupunginhallituksen asioita

Avoimuusaloitteeni kaupunkien tytäryhtiöiden toiminnasta sai tylyn tyrmäyksen, vaikka samaan aikaan ihmetellään miten 120 000 euron urakka on jäänyt kilpailuttamatta tytäryhtiössä. Asia käsitellään 10.2. kaupunginhalliituksessa.

Sirpa Kauppisen aloite avoimuuden lisäämisestä tytäryhtöissä (asia 21):

Virkamiesten vastauksessa aloitteeseen käydään juridiikkaa läpi (luetellaan kuntalakia ja osakeyhtiökia, miksi ei ole pakko olla avoin). Juridiikka antaa myöten tytäryhtiöiden kanssa niin salailevalle kuin avoimellekin toiminnalle, joten kyse ei ole juridinen. 

Sen sijaan kysymys on poliittinen eli hyvän hallinnon ja konserniyhtiöiden modernin johtamisen kysymys. Se on kysymys avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteiskuntavastuusta.

"Konsernipalveluiden toimiala toteaa, että kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan jo nyt konsernistrategian mukaisesti mahdollisimman pitkälle kaupungin avoimuusperiaatetta ja viestintästrategiaa. " Vantaa aikoo siis jatkaa vanhaa salailevaa toimintakulttuuria: Kuntalaisset eivät saa tietoa miten heidän rahojaan käytetään tytäryhtiöissä.

Aloitteen allekirjoitti melkein puolet valtuustosta.

Teen palautusesityksen, koska päätöksenteko tarvitsee aitoa läpinäkyvyyttä, ei pelkkää sanahelinää.

Muita kaupunginhallituksen asioita:

Jaana Huhdan aloitte sähköisen allekirjoituksen käyttöönottamiseksi (asia 17):
Kaupungin asianhallintajärjestelmän (ASTA) käyttöönoton myötä on tarkoitus lähivuosina hakea lupaa sähköiseen arkistointiin, jolloin paperisten, käsin allekirjoitettujen asiakirjojen arkistoinnista voidaan luopua kokonaan.

Vantaan monikulttuurisuusohjelma 2014–2017 (kvalt) (asia 30):
Ohjelma painottaa monikulttuurisen ilmapiirin merkitystä sekä kotouttamiseen liittyvien palveluiden laajenemista, monipuolistumista ja kevenemistä. Yhteistyön kehittäminen valtion, pääkaupunkiseudun ja kolmannen sektorin kanssa ovat nostettu esiin.
Kanadan sekä Coloradolaisen Fort Morganin esimerkeistä olisi hyvä ottaa mallia siihen miten tänne muuttava porukka pääsee mukaan työelämään ja yhteiskuntaan.

Vantaan elinvoimaohjelma 2014–2016 (kvalt) (asia 13):
Ohjelma kattaa perinteisen tontti- ja toimitilapohjaisen elinkeinopolitiikan keinovalikoiman lisäksi myös osaamisen kehittämisen, tapahtumat ja kaupunkimarkkinoinnin sekä uudet strategiset avaukset. Vuosittainen toimintasuunnitelma aikatauluttaa ja resurssoi toimenpiteet. Tavoitekorteissa on kullekin toimenpiteelle määritelty sen alkamis- ja päättymisaika tai toimenpiteen valmistumisvuosi. 
Ohjelman toteuttamisesta ja jatkokehittämisestä vastaa ohjausryhmä, jossa Anssi Aura on mukana. Se suunnittelee osana talousarvion laadintaa investoinnit ja toteutettavat toimenpiteet sekä budjetin.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta (kvalt) (asia 16)
Sote-uudistuksesta kirjoitan vielä pitkän blogin. Suhtautuminen sote-asiaan tulee pohtia koko valtuustoryhmän voimin, mutta nykyluonnoksesta puuttuu rahoituksen yksinkertaistaminen, sen kannustavuus terveyden ylläpitoon, ei sairauksien paikkaamiseen ja tämän lisäksi raja erikoissairaanhoidon ja ja perusterveydenhuollon välillä vain nousee.
On myös harmi, että Ruotsin kohtuullisen hyvästä mallista ei edes tarkastella parhaiten toimivia osia, vaan pyörä yriteään keksiä jälleen kerran itse.
Hallintokeskeisen laatikkoleikin sijaan tulisi ensisijaisesti muuttaa toimintatapoja: esimerkiksi heti annettava oikea hoito tuottaa paremman tuloksen, aivan kuten kunnollinen kuntoutus parantaa ihmiset terveiksi saakka - ja samalla luo suuret taloudellisetkin säästöt.

Ympäristöraportti 2013 (kvalt) (asia 34)
Hyvä seurata miten Vantaa on kyennyt toteuttamana ilmastostrategiaa, vähentämään sähköä ja esimerkiksi antamaan hyvän elinympristön nousevalla taimenelle.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2014 (asia 44)
Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa olisi hyvä huomioida paremmin asukkaiden toiveet. Koska asia on ilmeisesti vain tiedoksi, ja tiedoksi merkittäviä asioita ei ole tapana olla äänestyttää, emme ehkä voi äänestttää tästä pois Tuomelan ja Hevoshaan tonttien pikaista kaavoittamista - mutta toimitatapaa mietitään vielä huomisessa ryhmässä. Viime kokouksessa äänestytimme kyseisen asian joka tapauksessa jo (otto-oikeusmenettely-asiana), ja jätimme seitsemän kohdan pöytäkirjalausuman yhdessä Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kanssa.
Tapani Mäkisen (kok) toiminta on saanut paljon kritiikkiä valtakunnan medioissa viime päivinä. Kaupungin tulee reagoida asioihin niin että toimintatavat ja toimintaohjeet muuttuvat, jotta kuntalaisten luottamus päätöksentekoon ei katoa kokonaan. Pelkkä selvityksen merkitseminen tiedoksi ei riitä. Mäkinen antaa selvityksen kaupungille.

Koko lista: 
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
10.2.2014 17:00
Esityslista
§LiitteetOtsikko
 -Esityslistan kansilehti
1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2-Pöytäkirjan tarkistaminen
3-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN
4-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN
5-Kaupunginvaltuuston 27.1.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN
62 kplVaalipäivän äänestyspaikat ja ennakkoäänestyksen järjestämien vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa / KN
7-Kaupungin toimielinten jäsenten kysymysten ja selvityspyyntöjen käsittely / KN
81 kplPaikallinen virka- ja työehtosopimus ennalta suunnitelluista joustavista työajoista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla 1.3.2014 - 28.2.2016 / KN
9-Eron myöntäminen Anu Kronbergille sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) /KN
10-Eron myöntäminen Ritva Laitiselle opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
11-Eron myöntäminen Pirkko Kotilalle kaupunginhallituksen yleisjaoston jäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
12-Edustajien nimeäminen Metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen seurantaryhmään / KN
131 kplVantaan elinvoimaohjelma 2014-2016 (kvalt) / KN
142 kplValtuustoaloitteet vuodelta 2013 (kvalt) / KN
152 kplKeski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen ja Vantaan Työterveys liikelaitoksen käyttösuunnitelmien 2014 tiedoksi merkitseminen / KN
162 kplLausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta (kvalt) / KN
17-Vastaus Jaana Huhdan ja usean muun (24) valtuutetun valtuustoaloitteeseen sähköisen allekirjoituksen käyttöottamisesta (kvalt) / KN
18-Vastaus Timo Uppalan ja usean muun (31) valtuutetun valtuustoaloitteeseen ulkoistumissopimusten palvelutason raportoimiseksi luottamushenkilöille (kvalt) / KN
19-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/ML
20-Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön 4 § 44. kohdan mukaisen palveluiden hankintapäätösvallan delegoiminen konsernipalveluissa / ML
21-Vastaus valtuutettu Sirpa Kauppisen ja usean muun (29) valtuutetun valtuustoaloitteeseen avoimuuden parantamiseksi Vantaan kaupungin konsernissa (kvalt) / ML
22-Oikaisuvaatimus vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 169 / 2013 / ML
23-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 154 / 2013 / ML
24-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 199 / 2013 / ML
25-Oikaisuvaatimus hankintajohtajan päätökseen § 2/2014 "Option käyttöönotto koulutarvikkeiden hankinnassa" / ML
262 kplLausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston putkikeräysjärjestelmän rakentamista varten myöntämää omavelkaista takauslimiittiä koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / ML
272 kplIndra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 16.12.2013 § 16 / ML
28-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/HN
29-Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön 4 §:n 44. kohdan mukaisen palveluiden hankintapäätösvallan delegoiminen asukaspalveluissa / HN
302 kplVantaan monikulttuurisuusohjelma 2014-2017 (kvalt) / HN
31-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja
323 kplEteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (kvalt) / JTS
33-Yhdyskuntateknisten palveluiden valmiussuunnitelma 2014/J-VN
341 kplYmpäristöraportti 2013 (kvalt)/J-VN
35-Vastaus valtuutettu Tiina-Maaria Päivisen ja usean muun (33) valtuutetun valtuustoaloitteeseen pysäköintijärjestelyiden parantamiseksi Martinlaakson asemalla liityntäliikenteen osalta (kvalt) / J-VN
36-Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja usean muun (25) valtuutetun aloitteeseen liikennejärjestelyistä Vanha Porvoontie - Honkanummentie - Kaskipolku -osuudelta Vanhalle Lahdentielle (kvalt) / J-VN
37-Vastaus valtuutettu Seija Puhan aloitteeseen koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi Päiväkummussa Laurintiellä / J-VN
38-Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirjoja, maanvuokrasopimuksia ja toteuttamissopimus/J-VN
391 kplKaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: HAVI Logistics Oy / Sagax Finland Holding 4 Oy Kiinteistö Oy Vantaan Tiilitie 9 lukuun/J-VN
401 kplEnnakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Maija Annikki Laitinen / Markus Bernhard Aaltio /J-VN
411 kplEtelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristölupapäätöksen lupamääräyksestä 4/ Vantaan Energia, jätevoimalaitos, Långmosseninkuja 1, Vantaa /J-VN
421 kplEtelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Destamatic Oy:n Kelatien jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta ja hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §), Tuusula/J-VN
431 kplHelsingin hallinto-oikeuden päätös/täytäntöönpanokielto /J-VN
441 kplKaupunkisuunnittelun työohjelma 2014/J-VN
451 kplSopimussakon periminen / Technopolis Oyj /J-VN
466 kplLausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston 18.11.2013 (20§) tekemästä päätöksestä, koskien asemakaavan muutosta nro 002094 ja tonttijakoa ja tonttijaon muutosta/Kanervanummi, tehtyihin valituksiin /J-VN

Linkkejä: Uutisjuttu USA:n Coloradon Fort Morganin maahanmuuttajapolitiikasta: http://areena.yle.fi/tv/2121964
Avainsanat: Avoimuus, demokratia, läpinäkyvyys, Tapani Mäkinen, Takuusähkö Oy, korrputio, hyväveli-verkosto, Vantaa, päätöksenteko, yhteiskuntavastuu.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.