2.2.2014

Näillä syntyy työtä tulevaisuudessa

Listasin vihreän teknologian aloja jossa työpaikkoja voi syntyä paljonkin, mikäli tilaisuuksiin tartutaan.

Teolliset symbioosit

Teollisuus voi lisätä liikevaihtoa ja voittoa, vähentää jätettä ja luoda uusia tuotteita etsimällä toistein sivuvirroista ja jätteistä sekä ylijäämälämmösta tarpeelista. Briteissä ns. NISP -mallissa yritykset treidaavat ylijäämäaineita eli jätteitä ja energiaa keskenään. Mukana treidaamassa on jo 15 000 yritystä. Kyseessä on valtava liikevaihdon lisäys, joka on tuonut myös merkittävästi työpaikkoja.

Suomessa vielä ei ole juuri ollut yhteiskehittämistä, ja se vaatii keskusteluja yritysten välillä yli sektorirajojen. Potentiaali on kuitenkin valtava.

Rakentamisen materiaalitehokkuus

Rakentamiselle jätteille ja raaka-aineille astuu pian voimaan 70 % höydyntämistavoite. Hyödyntämistavoite tarkoittaa materiaalista höydntämistä eli muuta kuin jätteen polttoa. Uusia tuotteita on käytännössä pakko synnyttää rakennusjätteistä. Vaikka Suomessa puu on rahallisesti suurin raaka-aine jota ostetaan rakennuksille, ja iso osa siitä menee haaskuuseen, eikä sitä hyödynnetä materiaalina mitenkään. Esimerkiksi Saksassa rakennusjätepuusta tehdää puupuristelevyä.

Myös muiden alojen jätteistä voidaan tehdä rakennusmateriaaleja. Ilman monipuolista palettia uusia tuotteita tavoitteita ei saavuteta. Korjasrakentamiselle on myös saman suuntaiset tavoitteet. Resurssiviisaus voi synnyttää uusia yrityksiä ja kierrätyskomponenttien toimivammat markkinat.

Teolliset symbioosit ja rakentemiaen materiaalitehokkuus liittyvät molemmat resurssiviisauteen.

Biopolttoaineet

EU synnyttää biopolttoaineiden markkinat lainsäädännöllä. Biopolttoaineita kehitetään nimoenomaan suomalaisella tutkimustyöllä, ja laitoksia avataan Suomeen. Tätä ei tapahtuisi ilman että lainsäädänöllä pyrittäisiin hillitsemään ilmastonmuutosta. Näin ilmastonmuutos on taloudellinen mahdollisuus.

Tuotteiden tulee kuitenkin olla hiilitaseeltaan aidosti kestäviä. Neste Oil sai aikanaan kritiikkiä palmuöljypohjaisesta biopolttoaineestaan, mutta on kehittämässä seuraavan sukupolven tuotteita kestävimmistä raaka-aineista.  

Kuvassa biojätteestä etanolia autojen tankkiin tuottava ST-1:n laitos Lahdessa.

Hajautettu energiantuotanto ja energiatehokkuus

Mikäli pallo halutaan pitää mukavana paikkana ihmisillekin, on energiantuotannossa pakko siirtyä päästöttömiin tai erittäin vähänpäästöisiin ratkaisuihin. Koska näiden kysyntä on valtava, EU:n kilpailukyky on osin riippuvainen panostuksesta uusiutuviin. Siksi uusiutuvien tavoite on hyvä säilyttää EU:ssa maakohtaisesti. Teknologia kehittyy nopeasti: esimerkiksi paneelien tehdashinnat ovat laskenee voimakkaasti.

Energian varastointi on haaste monien uusiutuvien energiamuotojen kanssa. Nyt vanhaan Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellaan pumppuvoimalaa, jossa runsaan energian aikana vesi pumpattaisiin ylös, ja energian niukkuuden aikana sen taas annettaisiin valua alas turbiinen kautta. Monissa maissa on puppuvoimaloita luonnojärvissä, mutta ne ovat usein karua katsottavaa voimakkaan vedenpinnan vaihtelun vuoksi. Sen sijaan pumppuvoimalan sijoittaminen kaivokseen on erittäin ekologista, ja samalla hyödynnetään se energia ja työ joka on käytetty kaivoksen rakentamisessa.

Akkuteknologia on myös yksi voimakkaasti kehittyviä tulevaisuuden avainaloja. Suomessa on tähän osaamista, jonka kulkua kotimarkkinoilla on tuettu aivan liian vähän. Esimerkiksi sähköautojen järkevä verokohtelu olisi tukenut hyvin omaa akkuteollisuutta (Uudenkaupungin sähköautoteollisuudesta puhumattakaan)

Energian tuotannon sijaan voimme saada suurempia päästösäästöjä energiatehokkuudella. Alan innovaatioista on kova kysyntä kansainvälisillä markkinoilla. 

Suomen kilpailukyky riippuu teknologiavalinnoista

Teknologiavalinnat vaikuttavat siihen onko Suomella tulevaisuudessa teollisia vientituotteita. Emme saa pudota uusien energiamuotojen teknologisessa osaamisessa jolloin jäämme kauas muista länsimaista.

Teollisuusyhteiskunta on muuttunut, ja wc-paperi ei tuo enää uusia työpaikkoja Suomeen. Maailma muuttuu, meidän on oltava mieluummin uuden teknologian veturi mieluummin kuin pelkkä sopeutuja ja julkisen taloutensa sopeuttaja. Energiantuotannon jämähtäminen välimenokauden ydinvoimaan ei tue Suomalaista osaamista.

”The nation that leads the world in creating new sources of clean energy will be the nation that leads the 21st century global economy” arvioi Barack Obama. Näin ajattelevat monet muutkin, muun muassa maailman suurimmat institutionaaliset sijoittajat.

Rikkidirektiivi on hyvä esimerkki säännöstä joka on vahvistanut Suomen vientiä tulevaisuudessa kilpailukykyisillä aloilla. Sekä vähärikkiset polttoaineet että Wärtsilän rikinpoistolaitteet ovat tuoneet lisää työtä nimenomaan suomalaisille osaajille.

"Rikkipesurin asentaminen laivaan on merkittävä askel pakokaasujen puhdistusteknologian soveltamisessa merenkulkualalla. Wärtsilän rikkipesurin ansiosta alus täyttää tulevat päästövaatimukset SECA-alueilla (rikkioksidipäästöjen valvonta-alueilla) kustannustehokkaalla tavalla. Wärtsilä on ensimmäinen valmistaja, jolle luokituslaitokset Det Norske Veritas ja Germanischer Lloyd ovat myöntäneet IMO-sertifikaatin." Wärtsilän Internet-sivut. Kuva: Wärtsilä Oy.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
2.2.2014

Näillä syntyy työtä tulevaisuudessa

Listasin vihreän teknologian aloja jossa työpaikkoja voi syntyä paljonkin, mikäli tilaisuuksiin tartutaan.

Teolliset symbioosit

Teollisuus voi lisätä liikevaihtoa ja voittoa, vähentää jätettä ja luoda uusia tuotteita etsimällä toistein sivuvirroista ja jätteistä sekä ylijäämälämmösta tarpeelista. Briteissä ns. NISP -mallissa yritykset treidaavat ylijäämäaineita eli jätteitä ja energiaa keskenään. Mukana treidaamassa on jo 15 000 yritystä. Kyseessä on valtava liikevaihdon lisäys, joka on tuonut myös merkittävästi työpaikkoja.

Suomessa vielä ei ole juuri ollut yhteiskehittämistä, ja se vaatii keskusteluja yritysten välillä yli sektorirajojen. Potentiaali on kuitenkin valtava.

Rakentamisen materiaalitehokkuus

Rakentamiselle jätteille ja raaka-aineille astuu pian voimaan 70 % höydyntämistavoite. Hyödyntämistavoite tarkoittaa materiaalista höydntämistä eli muuta kuin jätteen polttoa. Uusia tuotteita on käytännössä pakko synnyttää rakennusjätteistä. Vaikka Suomessa puu on rahallisesti suurin raaka-aine jota ostetaan rakennuksille, ja iso osa siitä menee haaskuuseen, eikä sitä hyödynnetä materiaalina mitenkään. Esimerkiksi Saksassa rakennusjätepuusta tehdää puupuristelevyä.

Myös muiden alojen jätteistä voidaan tehdä rakennusmateriaaleja. Ilman monipuolista palettia uusia tuotteita tavoitteita ei saavuteta. Korjasrakentamiselle on myös saman suuntaiset tavoitteet. Resurssiviisaus voi synnyttää uusia yrityksiä ja kierrätyskomponenttien toimivammat markkinat.

Teolliset symbioosit ja rakentemiaen materiaalitehokkuus liittyvät molemmat resurssiviisauteen.

Biopolttoaineet

EU synnyttää biopolttoaineiden markkinat lainsäädännöllä. Biopolttoaineita kehitetään nimoenomaan suomalaisella tutkimustyöllä, ja laitoksia avataan Suomeen. Tätä ei tapahtuisi ilman että lainsäädänöllä pyrittäisiin hillitsemään ilmastonmuutosta. Näin ilmastonmuutos on taloudellinen mahdollisuus.

Tuotteiden tulee kuitenkin olla hiilitaseeltaan aidosti kestäviä. Neste Oil sai aikanaan kritiikkiä palmuöljypohjaisesta biopolttoaineestaan, mutta on kehittämässä seuraavan sukupolven tuotteita kestävimmistä raaka-aineista.  

Kuvassa biojätteestä etanolia autojen tankkiin tuottava ST-1:n laitos Lahdessa.

Hajautettu energiantuotanto ja energiatehokkuus

Mikäli pallo halutaan pitää mukavana paikkana ihmisillekin, on energiantuotannossa pakko siirtyä päästöttömiin tai erittäin vähänpäästöisiin ratkaisuihin. Koska näiden kysyntä on valtava, EU:n kilpailukyky on osin riippuvainen panostuksesta uusiutuviin. Siksi uusiutuvien tavoite on hyvä säilyttää EU:ssa maakohtaisesti. Teknologia kehittyy nopeasti: esimerkiksi paneelien tehdashinnat ovat laskenee voimakkaasti.

Energian varastointi on haaste monien uusiutuvien energiamuotojen kanssa. Nyt vanhaan Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellaan pumppuvoimalaa, jossa runsaan energian aikana vesi pumpattaisiin ylös, ja energian niukkuuden aikana sen taas annettaisiin valua alas turbiinen kautta. Monissa maissa on puppuvoimaloita luonnojärvissä, mutta ne ovat usein karua katsottavaa voimakkaan vedenpinnan vaihtelun vuoksi. Sen sijaan pumppuvoimalan sijoittaminen kaivokseen on erittäin ekologista, ja samalla hyödynnetään se energia ja työ joka on käytetty kaivoksen rakentamisessa.

Akkuteknologia on myös yksi voimakkaasti kehittyviä tulevaisuuden avainaloja. Suomessa on tähän osaamista, jonka kulkua kotimarkkinoilla on tuettu aivan liian vähän. Esimerkiksi sähköautojen järkevä verokohtelu olisi tukenut hyvin omaa akkuteollisuutta (Uudenkaupungin sähköautoteollisuudesta puhumattakaan)

Energian tuotannon sijaan voimme saada suurempia päästösäästöjä energiatehokkuudella. Alan innovaatioista on kova kysyntä kansainvälisillä markkinoilla. 

Suomen kilpailukyky riippuu teknologiavalinnoista

Teknologiavalinnat vaikuttavat siihen onko Suomella tulevaisuudessa teollisia vientituotteita. Emme saa pudota uusien energiamuotojen teknologisessa osaamisessa jolloin jäämme kauas muista länsimaista.

Teollisuusyhteiskunta on muuttunut, ja wc-paperi ei tuo enää uusia työpaikkoja Suomeen. Maailma muuttuu, meidän on oltava mieluummin uuden teknologian veturi mieluummin kuin pelkkä sopeutuja ja julkisen taloutensa sopeuttaja. Energiantuotannon jämähtäminen välimenokauden ydinvoimaan ei tue Suomalaista osaamista.

”The nation that leads the world in creating new sources of clean energy will be the nation that leads the 21st century global economy” arvioi Barack Obama. Näin ajattelevat monet muutkin, muun muassa maailman suurimmat institutionaaliset sijoittajat.

Rikkidirektiivi on hyvä esimerkki säännöstä joka on vahvistanut Suomen vientiä tulevaisuudessa kilpailukykyisillä aloilla. Sekä vähärikkiset polttoaineet että Wärtsilän rikinpoistolaitteet ovat tuoneet lisää työtä nimenomaan suomalaisille osaajille.

"Rikkipesurin asentaminen laivaan on merkittävä askel pakokaasujen puhdistusteknologian soveltamisessa merenkulkualalla. Wärtsilän rikkipesurin ansiosta alus täyttää tulevat päästövaatimukset SECA-alueilla (rikkioksidipäästöjen valvonta-alueilla) kustannustehokkaalla tavalla. Wärtsilä on ensimmäinen valmistaja, jolle luokituslaitokset Det Norske Veritas ja Germanischer Lloyd ovat myöntäneet IMO-sertifikaatin." Wärtsilän Internet-sivut. Kuva: Wärtsilä Oy.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.