26.1.2014

Korson keskusta kaupunginhallituksessa - asukkaita kuultava

Ehdotuksen mukaan pieni virkamieskaarti on päättämässä Korson keskustasta, ja kaupunginhallitus siunaa ehdotuksen. Tämän sijaan asukkaita tulisi päästää mukaan kehittämään keskustaa. Kaavoituslautakunnan pöytäkirja Tuomelan ja Hevoshaan kaavoituksesta on ottomenettelyasioissa. 

Korson keskustaa rakennetaan

Korson keskustan kehittämistä ovat asukaat odottaneet 30 vuotta. Menneisiin aluearkkitehtien yms. ehdotuksiin Korsolaiset ovat tehneet aktiivisesti muutoksia. Onko mahdollista, että asukkaita kuultaisiin myös nyt? Olisiko asukkaita mitenkään mahdollista ottaa kisatöitä arvioimaan? Esityksessä kaupunginhallitus päättäisi pienen virkamiesraadin valinnan perusteella kilpailutöiden välillä. Korson keskusta on kuitenkin oleellinen osa asukkaiden elämää ja olisi tärkää saada siitä viihtyisä. Virkamiesten esityksessä toivotaan korkeaa rakentamista ja kivijalkakauppoja.

Lisäys: asukkaita on tarkoitus vielä kuulla normaalin kaavaprosessin kuulemisen yhteydessä, mutta mahdollisesti myös ideapajassa tai vastaavassa. Kaavoitus alkaa kilpailun jälkeen. 

Martinlaaksoa kehitetään sirpeleisesti

Myös Martinlaakson keskustakortteli saa saman kohtelun, mutta kyseessä on pieni palanen. En ole nähnyt Martinlaaksosta kunnollista kokonaissuunnitelmaa, vaan sitä on kehitetty pala palalta. Kokonaissuunnittelulla voisi kuitenkin syntyä parempia kokonaisuuksia.

Lisäys: Kokonaishahmotelmaa on kuitenkin tethy, ei ollut vain esiteyslistalssa esitelty. Palasina toteutetaan, vaikka yritetään tehdä kokonaisuutta.

Pikakaavoitusta koulutonteille

Tuomelan ja Hevoshaan koulutonttien kaavoittaminen olivat 20.1.2014 kaupunkisuuninttelulautakunnan työohjelmassa jo vuodelle 2014. Koskaan Vantaalla ei varmasti ole tehty yhtä ripsakkaa kaavoitustyötä – monet asemanseudutkin seisovat vuosikymmenen kaavoittajan työpöydällä niin että kaupunki ei pääse näiden rahoihin käsiksi. Sen sijaan kiistanalaiset tontit tehtiin äärimmäisellä pikavauhdilla.

Päätökset ovat myös äärimmäisen huonoja. Monessa koulussa on sisäilmaongelmia, ja näitä vähätellään oppilaiden terveyden kustannuksella. Vantaa ei ole ainoa paikka missä näin on – OAJ:n kyselyn mukaan (2012) lähes kolmannes kouluista potee sisäilmaongelmia, sillä monien koulujen rakennuskanta on 70-80 luvulta. Monissa tämän ajan rakennuksissa on paljon haasteita kosteuden vuoksi.

Sisäilmaongelmat ratkeavat remppaamalla koko koulu kuntoon, ei maalammalla kosteuden päälle (kuten Martinlaakso) tai pikkukorjauksilla. Myös teippaukset ovat vain kosmetiikkaa, jolla ei hometta ratkaista. Tämän lisäksi Vantaan käyttämät ilmanpuhdistimet ovat vain tekohengitystä – home tulisi poistaa kokonaan. Ilmastointikin tulisi mitoittaa oppilasmäärän mukaan - ja moneen kouluun olisikin pakko uusia ilmastointialaitteet tilatehokkuusohjelman myötä mikäli sisäilmasta halutaan pitää huolta.

Tuomela ei ole huonokuntoinen, mutta sitä odotti laajennusremontti oppilasmäärien lisääntymisen vuoksi. Myös Hevoshaka on hyvässä kunnossa, ja se olisi voinut olla merkittävä osa ruotsinkielisten lasten tilaratkaisuja. Kummatkin suunnitelmat menivät nurin pikaisissa lakkautuspäätöksissä. Päätökset olivat niin nopeita, että lakkautusten kuluja ei arvioitu, puhumattakaan vaikutuksista investointitarpeisiin – siis velkaantumiseen.

Myymällä kaksi tervettä koulua pois, aikaistuu uusien koulujen rakentaminen. Uuden rakentaminen tapahtuu ottamalla lisää velkaa.

Tuomelan lopetettua Pähkinärinne-Hämeenkylä-alueelle tulisi siis oppilasennusteiden mukaan rakentaa uusi koulu. Vanhan myymisessä ei ole järkeä siksikään, että uutta tonttia ei ole löytynyt. Mikäli tontti löytyy, uusi koulu tulisi rakentaa yhtä terveeksi kuin vanha. Tässä Vantaa ei ole aina onnistunut. 

On myös hyvin outoa, että oikeudessa kiistanalaista Tuomelan tonttia halutaan kehittää kiireellä.

Tietojen haku vaikeaa kaupungin päätöksenteosta

Vantaan kaupungin sivuilta ei voi hakea vaikkapa lautakuntien tai valtuuston päätöksiä hakusanoilla. Jos haluat vaikkapa varmistaa mitä kaavamuutoksia on tulossa lähialueellesi, homma on lähes mahdoton.

Hakuja tulisi voida tehdä myös valmistelussa olevista asioista. Englannissa on mobiilipalvelu, jossa laittamalla osoitteen se kertoo kaikki tulevat kaavahankkeet. Tämä on kätevää vaikkapa asunnonostoa harkitessa. Palvelu syntyi, koska kaupungin kaikki data oli avointa, ja helposti muokattavassa muodossa. Tällaista olisi odotettavissa Vantaallakin, jos päätökset ja valmistelu olisivat helposti saatavilla netissä.

Vantaan kaupunki on päättänyt lisätä avointa dataa. Kuitenkaan päätöksenteko ja valmistelu eivät ole edes hakukoneiden ulottuvissa.

Kuva: Korson asema 2009. Korson keskustan suunnittelukilpailu pitää sisällään myös matkakeskuksen eli linja-autoaseman ja nivoutuu rautatieasemaan. Isot bussit tulee sijoittaa niin, että Korson keskustan viihtyvyys ei kärsi.

* * *

Tiedoksi tarkempi käsittely kouluasiassa: 

Ehdotin että kaupunginhallitus käyttää ottomenettelyoikeutta kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.1.2014 kokouksen pöytäkirjan asian 12 eli työsuunnitelma 2014 osalta.

20.1.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnassa työsuunnitelma 2014, jossa on mukana Tuomelan ja Hevoshaan koulujen tontit. Asia äänestytettiin 9-7: Leikanen, Kuokkanen, Peltola, Kyyrö, Mäkelä, Nieminen, Pajula olivat Tuomelan ja Hevoshaan kaavoitusta vastaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Mukana siis yksi kokoomuslainenkin. Eklund (sdp) äänesti tyhjää. Pykälä ei löydy asukkaille avoimesti kaupungin nettisivuilta sihteerillekin käsitämättömästä syystä.

Pykälä kaupunginhallituksen listassa:

Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN

Kaupunginhallituksessa äänestys meni täysin puolueiden mukaan (vihreät, vasemmisto ja perussuomalaiset kannattivat esitystäni otto-oikeuden käyttämisestä eli Tuomelan ja Hevoshaan koulujen säilyttämistä.). Tekemääni vihreiden pöytäkirjalausumaan yhtyivät sekä perussuomalaiset että vasemmisto.

Pöytäkirjalausuma asiaan Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN:

Kaupunginhallituksen tulee käyttää ottomenettelyoikeutta koskien kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä koskein Tuomelan ja Hevoshaan tonttteja. 

a) Koko kouluverkon tarpeet tulisi tarkastaa ennen koulutonteista luopumista. Tuomela on koulurakennus jota odotti laajennusremontti oppilasmäärien lisääntymisen vuoksi. Hevoshaka on hyvässä kunnossa, ja se olisi voinut olla merkittävä osa ruotsinkielisten koulujen tilaratkaisuja. Kummatkin suunnitelmat menivät nurin pikaisissa lakkautuspäätöksissä. 

b) Koko kouluverkon kunto tulisi kartoittaa ennen päätöksiä luopumista koulutiloista. Sisäilmaonglemien korjaaminen kunnolla vaatisi koko rakennuksen sulkemista, joten tiedot remonttitarpeista tulisi kartoittaa ennen tilan vähentämistä. Sekä Tuomela että Hevoshaka ovat terveitä koulurakennuksia OAJ:n kyselyn (2012) mukaan kolmannes kouluista ovat sisäilmaongelmaisia.

b) Päätöksenteon perusteeksi ei ole annettu riittävävästi tietoa luottamusmiehille.

c) Koulujen lakkautusten kuluja ei arvioitu. Kuluja tulee mm. kouluteiden kunnostamisesta, uusien luokkien tekemisestä vanhoissa kouluissa ja ilmastointien uusimisesta.

d) Vaikutuksia investointitarpeisiin ja kaupungin velan kasvuun ei arvioitu. Myymällä kaksi tervettä koulua pois, aikaistuu uusien koulujen rakentaminen. Uuden rakentaminen lisää kaupungin velkaa.

e) Toimivien koulujen myyminen ja uusien rakentaminen on tulonsiirto maankäytön ja rakentamisen toimialalta sivistystoimelle. Sivistystoimi saa rahaa myymällä toimivat koulut, mutta ei maksa mitään uusien koulujen rakentamisesta. Tämä ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa koko kaupungin kannalta.

f) Tuomelan lopetettua mm. Pähkinärinne-Hämeenkylä -alueelle tulisi rakentaa uusi koulu, mutta uutta tonttia ei ole löytynyt. On erittäin vaikeaa löytää uusille kouluille paikkoja, jotka ovat yhä hyviä kuin Hevoshaka ja Tuomela: kaukana vilkasliikenteisestä teistä ja ajonopeuksista, mutta turvallisesti tavoitettavissa kevyenliikenteen verkostolla.

g) On myös hyvin outoa, että oikeudessa kiistanalaista Tuomelan tonttia halutaan kehittää kiireellä. Olisi kaupungin puolelta korrektia odottaa päätöksiä oikeudesta ennen toimenpiteitä.

27.1.2014 kaupunginhallituksen koko esityslista (http://213.214.149.189/)


§LiitteetOtsikko
 -Esityslistan kansilehti
1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2-Pöytäkirjan tarkistaminen
3-Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi
4-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/KN
5-Väliaikaisen vuokranalennuksen myöntäminen Kaunialan sairaala Oy:lle /KN
6-Tiedekeskussäätiön vuoden 2014 avustuksen maksaminen / KN
7-Konsernin sisäinen omistusjärjestely kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välillä / KN
8-Kaupunginjohtajan toimialan sekä konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelmien 2014 hyväksyminen sekä muiden lautakuntien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen / KN
9-Haku valtiovarainministeriön kuntakokeiluihin 2015-2016 / KN
10-Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 11.-12.3.2014 / KN
11-Eron myöntäminen Matti Virkkuselle Tikkurilan aluetoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
12-Eron myöntäminen Helen Josefssonille Korson aluetoimikunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
13-Eron myöntäminen Jouko Jääskeläiselle kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
14-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ML
15-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 189 / 2013 / ML
16-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 150 / 2013 / ML
17-Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston Vantaan Energia Oy:lle jätevoimalan rakentamista varten myöntämästä omavelkaisesta takauslimiitistä tehtyyn valitukseen / ML
18-Vastaus Euroopan komissiolle kaupunginvaltuuston Vantaan Energia Oy:lle jätevoimalan rakentamista varten myöntämästä omavelkaisesta takauslimiitistä tehtyyn kanteluun / ML
19-Vastaus valtuutettu Johannes Hirvaskosken ja 7 muun valtuutetun aloitteeseen vantaalaisen asumisen kehittämistä ja kaupungin talouden liikkumavaran lisäämistä koskevasta ohjelmasta / ML
20-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN
214 kplRahoituspäätös Uudistuva ammatillisuus ja asiakaslähtöinen liiketoimintamalli Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa -projektiin / HN
22-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja/JTS
23-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja/ JTS
24-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H
25-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN
26-Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja 28 muun valtuutetun aloitteeseen asukkaiden Vantaan ympäristökeskukseen tekemien ympäristöhaittailmoitusten sekä niiden johdosta tehtyjen toimenpiteiden kirjaamiseksi kaupungin vuosittaiseen ympäristöraporttiin (kval
27-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Åvall Karl-Wilhelm / Kurvi Sirpa ja Merja /J-VN
28-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Fahlsten Iiris / Hakanen Jarkko ja Verena /J-VN
29-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Vuorela Päivi / Hyvönen Mari /J-VN
30-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Ylikojola Jari ja Vainikka Marjo-Riitta / Pihlström Antti, perustettavan yhtiön lukuun /J-VN
31-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Kiinteistö Oy Vantaan Toimitalot / Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä /J-VN
32-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Kenmore Finland 2 Oy / Laponte Oy perustettavan yhtiön lukuun /J-VN
33-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Suomen Osatontti Ky / Asunto Oy Vantaan Kopparheikki /J-VN
34-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Suomen Osatontti Ky / Asumisoikeus Oy Vantaan Aapraminkaari 4 /J-VN
35-Asemakaavamuutos 001927, 23 Kivistö / Kiillekuja 3 /J-VN
36-Asemakaavan muutos nro 002030 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Varisto ja Petikko (kvalt) /J-VN
37-Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokramiesten lunastettavaksi vuonna 2014 /J-VN
38-Pientalotonttien ns. jatkuva myynti Askistosta /J-VN
39-Asuntotonttien luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen vuodelle 2014 /J-VN
40-Martinlaakson keskustakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen /J-VN
41-Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu /J-VN
42-Maankäyttösopimus koskien poikkeamispäätöstä 14-0072-13-POP / Saga Furs Oyj /J-VN

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
26.1.2014

Korson keskusta kaupunginhallituksessa - asukkaita kuultava

Ehdotuksen mukaan pieni virkamieskaarti on päättämässä Korson keskustasta, ja kaupunginhallitus siunaa ehdotuksen. Tämän sijaan asukkaita tulisi päästää mukaan kehittämään keskustaa. Kaavoituslautakunnan pöytäkirja Tuomelan ja Hevoshaan kaavoituksesta on ottomenettelyasioissa. 

Korson keskustaa rakennetaan

Korson keskustan kehittämistä ovat asukaat odottaneet 30 vuotta. Menneisiin aluearkkitehtien yms. ehdotuksiin Korsolaiset ovat tehneet aktiivisesti muutoksia. Onko mahdollista, että asukkaita kuultaisiin myös nyt? Olisiko asukkaita mitenkään mahdollista ottaa kisatöitä arvioimaan? Esityksessä kaupunginhallitus päättäisi pienen virkamiesraadin valinnan perusteella kilpailutöiden välillä. Korson keskusta on kuitenkin oleellinen osa asukkaiden elämää ja olisi tärkää saada siitä viihtyisä. Virkamiesten esityksessä toivotaan korkeaa rakentamista ja kivijalkakauppoja.

Lisäys: asukkaita on tarkoitus vielä kuulla normaalin kaavaprosessin kuulemisen yhteydessä, mutta mahdollisesti myös ideapajassa tai vastaavassa. Kaavoitus alkaa kilpailun jälkeen. 

Martinlaaksoa kehitetään sirpeleisesti

Myös Martinlaakson keskustakortteli saa saman kohtelun, mutta kyseessä on pieni palanen. En ole nähnyt Martinlaaksosta kunnollista kokonaissuunnitelmaa, vaan sitä on kehitetty pala palalta. Kokonaissuunnittelulla voisi kuitenkin syntyä parempia kokonaisuuksia.

Lisäys: Kokonaishahmotelmaa on kuitenkin tethy, ei ollut vain esiteyslistalssa esitelty. Palasina toteutetaan, vaikka yritetään tehdä kokonaisuutta.

Pikakaavoitusta koulutonteille

Tuomelan ja Hevoshaan koulutonttien kaavoittaminen olivat 20.1.2014 kaupunkisuuninttelulautakunnan työohjelmassa jo vuodelle 2014. Koskaan Vantaalla ei varmasti ole tehty yhtä ripsakkaa kaavoitustyötä – monet asemanseudutkin seisovat vuosikymmenen kaavoittajan työpöydällä niin että kaupunki ei pääse näiden rahoihin käsiksi. Sen sijaan kiistanalaiset tontit tehtiin äärimmäisellä pikavauhdilla.

Päätökset ovat myös äärimmäisen huonoja. Monessa koulussa on sisäilmaongelmia, ja näitä vähätellään oppilaiden terveyden kustannuksella. Vantaa ei ole ainoa paikka missä näin on – OAJ:n kyselyn mukaan (2012) lähes kolmannes kouluista potee sisäilmaongelmia, sillä monien koulujen rakennuskanta on 70-80 luvulta. Monissa tämän ajan rakennuksissa on paljon haasteita kosteuden vuoksi.

Sisäilmaongelmat ratkeavat remppaamalla koko koulu kuntoon, ei maalammalla kosteuden päälle (kuten Martinlaakso) tai pikkukorjauksilla. Myös teippaukset ovat vain kosmetiikkaa, jolla ei hometta ratkaista. Tämän lisäksi Vantaan käyttämät ilmanpuhdistimet ovat vain tekohengitystä – home tulisi poistaa kokonaan. Ilmastointikin tulisi mitoittaa oppilasmäärän mukaan - ja moneen kouluun olisikin pakko uusia ilmastointialaitteet tilatehokkuusohjelman myötä mikäli sisäilmasta halutaan pitää huolta.

Tuomela ei ole huonokuntoinen, mutta sitä odotti laajennusremontti oppilasmäärien lisääntymisen vuoksi. Myös Hevoshaka on hyvässä kunnossa, ja se olisi voinut olla merkittävä osa ruotsinkielisten lasten tilaratkaisuja. Kummatkin suunnitelmat menivät nurin pikaisissa lakkautuspäätöksissä. Päätökset olivat niin nopeita, että lakkautusten kuluja ei arvioitu, puhumattakaan vaikutuksista investointitarpeisiin – siis velkaantumiseen.

Myymällä kaksi tervettä koulua pois, aikaistuu uusien koulujen rakentaminen. Uuden rakentaminen tapahtuu ottamalla lisää velkaa.

Tuomelan lopetettua Pähkinärinne-Hämeenkylä-alueelle tulisi siis oppilasennusteiden mukaan rakentaa uusi koulu. Vanhan myymisessä ei ole järkeä siksikään, että uutta tonttia ei ole löytynyt. Mikäli tontti löytyy, uusi koulu tulisi rakentaa yhtä terveeksi kuin vanha. Tässä Vantaa ei ole aina onnistunut. 

On myös hyvin outoa, että oikeudessa kiistanalaista Tuomelan tonttia halutaan kehittää kiireellä.

Tietojen haku vaikeaa kaupungin päätöksenteosta

Vantaan kaupungin sivuilta ei voi hakea vaikkapa lautakuntien tai valtuuston päätöksiä hakusanoilla. Jos haluat vaikkapa varmistaa mitä kaavamuutoksia on tulossa lähialueellesi, homma on lähes mahdoton.

Hakuja tulisi voida tehdä myös valmistelussa olevista asioista. Englannissa on mobiilipalvelu, jossa laittamalla osoitteen se kertoo kaikki tulevat kaavahankkeet. Tämä on kätevää vaikkapa asunnonostoa harkitessa. Palvelu syntyi, koska kaupungin kaikki data oli avointa, ja helposti muokattavassa muodossa. Tällaista olisi odotettavissa Vantaallakin, jos päätökset ja valmistelu olisivat helposti saatavilla netissä.

Vantaan kaupunki on päättänyt lisätä avointa dataa. Kuitenkaan päätöksenteko ja valmistelu eivät ole edes hakukoneiden ulottuvissa.

Kuva: Korson asema 2009. Korson keskustan suunnittelukilpailu pitää sisällään myös matkakeskuksen eli linja-autoaseman ja nivoutuu rautatieasemaan. Isot bussit tulee sijoittaa niin, että Korson keskustan viihtyvyys ei kärsi.

* * *

Tiedoksi tarkempi käsittely kouluasiassa: 

Ehdotin että kaupunginhallitus käyttää ottomenettelyoikeutta kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.1.2014 kokouksen pöytäkirjan asian 12 eli työsuunnitelma 2014 osalta.

20.1.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnassa työsuunnitelma 2014, jossa on mukana Tuomelan ja Hevoshaan koulujen tontit. Asia äänestytettiin 9-7: Leikanen, Kuokkanen, Peltola, Kyyrö, Mäkelä, Nieminen, Pajula olivat Tuomelan ja Hevoshaan kaavoitusta vastaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Mukana siis yksi kokoomuslainenkin. Eklund (sdp) äänesti tyhjää. Pykälä ei löydy asukkaille avoimesti kaupungin nettisivuilta sihteerillekin käsitämättömästä syystä.

Pykälä kaupunginhallituksen listassa:

Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN

Kaupunginhallituksessa äänestys meni täysin puolueiden mukaan (vihreät, vasemmisto ja perussuomalaiset kannattivat esitystäni otto-oikeuden käyttämisestä eli Tuomelan ja Hevoshaan koulujen säilyttämistä.). Tekemääni vihreiden pöytäkirjalausumaan yhtyivät sekä perussuomalaiset että vasemmisto.

Pöytäkirjalausuma asiaan Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN:

Kaupunginhallituksen tulee käyttää ottomenettelyoikeutta koskien kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä koskein Tuomelan ja Hevoshaan tonttteja. 

a) Koko kouluverkon tarpeet tulisi tarkastaa ennen koulutonteista luopumista. Tuomela on koulurakennus jota odotti laajennusremontti oppilasmäärien lisääntymisen vuoksi. Hevoshaka on hyvässä kunnossa, ja se olisi voinut olla merkittävä osa ruotsinkielisten koulujen tilaratkaisuja. Kummatkin suunnitelmat menivät nurin pikaisissa lakkautuspäätöksissä. 

b) Koko kouluverkon kunto tulisi kartoittaa ennen päätöksiä luopumista koulutiloista. Sisäilmaonglemien korjaaminen kunnolla vaatisi koko rakennuksen sulkemista, joten tiedot remonttitarpeista tulisi kartoittaa ennen tilan vähentämistä. Sekä Tuomela että Hevoshaka ovat terveitä koulurakennuksia OAJ:n kyselyn (2012) mukaan kolmannes kouluista ovat sisäilmaongelmaisia.

b) Päätöksenteon perusteeksi ei ole annettu riittävävästi tietoa luottamusmiehille.

c) Koulujen lakkautusten kuluja ei arvioitu. Kuluja tulee mm. kouluteiden kunnostamisesta, uusien luokkien tekemisestä vanhoissa kouluissa ja ilmastointien uusimisesta.

d) Vaikutuksia investointitarpeisiin ja kaupungin velan kasvuun ei arvioitu. Myymällä kaksi tervettä koulua pois, aikaistuu uusien koulujen rakentaminen. Uuden rakentaminen lisää kaupungin velkaa.

e) Toimivien koulujen myyminen ja uusien rakentaminen on tulonsiirto maankäytön ja rakentamisen toimialalta sivistystoimelle. Sivistystoimi saa rahaa myymällä toimivat koulut, mutta ei maksa mitään uusien koulujen rakentamisesta. Tämä ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa koko kaupungin kannalta.

f) Tuomelan lopetettua mm. Pähkinärinne-Hämeenkylä -alueelle tulisi rakentaa uusi koulu, mutta uutta tonttia ei ole löytynyt. On erittäin vaikeaa löytää uusille kouluille paikkoja, jotka ovat yhä hyviä kuin Hevoshaka ja Tuomela: kaukana vilkasliikenteisestä teistä ja ajonopeuksista, mutta turvallisesti tavoitettavissa kevyenliikenteen verkostolla.

g) On myös hyvin outoa, että oikeudessa kiistanalaista Tuomelan tonttia halutaan kehittää kiireellä. Olisi kaupungin puolelta korrektia odottaa päätöksiä oikeudesta ennen toimenpiteitä.

27.1.2014 kaupunginhallituksen koko esityslista (http://213.214.149.189/)


§LiitteetOtsikko
 -Esityslistan kansilehti
1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2-Pöytäkirjan tarkistaminen
3-Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi
4-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/KN
5-Väliaikaisen vuokranalennuksen myöntäminen Kaunialan sairaala Oy:lle /KN
6-Tiedekeskussäätiön vuoden 2014 avustuksen maksaminen / KN
7-Konsernin sisäinen omistusjärjestely kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välillä / KN
8-Kaupunginjohtajan toimialan sekä konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelmien 2014 hyväksyminen sekä muiden lautakuntien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen / KN
9-Haku valtiovarainministeriön kuntakokeiluihin 2015-2016 / KN
10-Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 11.-12.3.2014 / KN
11-Eron myöntäminen Matti Virkkuselle Tikkurilan aluetoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
12-Eron myöntäminen Helen Josefssonille Korson aluetoimikunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
13-Eron myöntäminen Jouko Jääskeläiselle kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
14-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ML
15-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 189 / 2013 / ML
16-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 150 / 2013 / ML
17-Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston Vantaan Energia Oy:lle jätevoimalan rakentamista varten myöntämästä omavelkaisesta takauslimiitistä tehtyyn valitukseen / ML
18-Vastaus Euroopan komissiolle kaupunginvaltuuston Vantaan Energia Oy:lle jätevoimalan rakentamista varten myöntämästä omavelkaisesta takauslimiitistä tehtyyn kanteluun / ML
19-Vastaus valtuutettu Johannes Hirvaskosken ja 7 muun valtuutetun aloitteeseen vantaalaisen asumisen kehittämistä ja kaupungin talouden liikkumavaran lisäämistä koskevasta ohjelmasta / ML
20-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN
214 kplRahoituspäätös Uudistuva ammatillisuus ja asiakaslähtöinen liiketoimintamalli Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa -projektiin / HN
22-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja/JTS
23-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja/ JTS
24-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H
25-Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN
26-Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja 28 muun valtuutetun aloitteeseen asukkaiden Vantaan ympäristökeskukseen tekemien ympäristöhaittailmoitusten sekä niiden johdosta tehtyjen toimenpiteiden kirjaamiseksi kaupungin vuosittaiseen ympäristöraporttiin (kval
27-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Åvall Karl-Wilhelm / Kurvi Sirpa ja Merja /J-VN
28-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Fahlsten Iiris / Hakanen Jarkko ja Verena /J-VN
29-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Vuorela Päivi / Hyvönen Mari /J-VN
30-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Ylikojola Jari ja Vainikka Marjo-Riitta / Pihlström Antti, perustettavan yhtiön lukuun /J-VN
31-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Kiinteistö Oy Vantaan Toimitalot / Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä /J-VN
32-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Kenmore Finland 2 Oy / Laponte Oy perustettavan yhtiön lukuun /J-VN
33-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Suomen Osatontti Ky / Asunto Oy Vantaan Kopparheikki /J-VN
34-Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Suomen Osatontti Ky / Asumisoikeus Oy Vantaan Aapraminkaari 4 /J-VN
35-Asemakaavamuutos 001927, 23 Kivistö / Kiillekuja 3 /J-VN
36-Asemakaavan muutos nro 002030 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Varisto ja Petikko (kvalt) /J-VN
37-Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokramiesten lunastettavaksi vuonna 2014 /J-VN
38-Pientalotonttien ns. jatkuva myynti Askistosta /J-VN
39-Asuntotonttien luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen vuodelle 2014 /J-VN
40-Martinlaakson keskustakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen /J-VN
41-Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu /J-VN
42-Maankäyttösopimus koskien poikkeamispäätöstä 14-0072-13-POP / Saga Furs Oyj /J-VN

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.