11.1.2014

Ydinvoima ja kaupunginhallituksen lista

Fennovoimaa koskevaa aloitetta ei tuotu valtuustoon ennen kuin asia oli vanhentunut. Tämä on vähintäänkin huonoa hallintoa, ollaan asiasta mitä mieltä tahansa. Oikausivaatimus aloitteen käsittelystä on kaupunginhallituksen listalla.

Tämän lisäksi ruotsinkieliset koulu- ja päiväkotitilanne on jäissä tonttien ja tilojen puutteen vuoksi. Vantaa sai myös huomautuksen siitä, että kaikkien koulun terveellisyyttä ja turvallisuutta ei ole tarkastettu asetusten mukaan. Noottia tuli myös lääkäripulan aiheuttamasta neuvola, kouluterveys- ja opiiskelijaterveydenhuollon lääkärintarkastusten jäämisestä. 

Koko kaupunginhallituksen esityslista löytyy linkkien takaa osoitteesta: http://213.214.149.189/, eikä linkkejä suoraan itse asioihin ole saatavilla.

Fennovoima

Ydinvoimaan liittyy suuria taloudellisia riskejä. Uusi ydinvoima ei olisi kannattavaa nykyisillä sähkön hinnoilla. Ennenkuin ydinvoimala olisi sähköä tuottamassa, uusiutuvat energiamuodot ovat kaikkien ennusteiden mukaan paljon nykyistä huokeampia.

Tämän lisäksi sähkön tarve ei ole välttämättä kasvussa. Esimerkiksi Ruotsissa sähkön kulutus on laskenut kymmenisen vuotta Ruotsin talouskasvusta huolimatta. Tämä johtuu paitsi politiikasta, myös energiatehokkaista nykyaikaisista ratkaisuista sekä elinkeinoelämän modernisoitumisesta pois teollisuusyhteiskunnasta uusille toimialoille.

Aika on myös ajanut ohi myös muutamasta ydinvoimaa koskevasta myytistä.

1. Työllisyys: Tosiasiassa yksikään sellutehdas ei tänne enää rakennu energian alennusmyynnin vuoksi. Sijoituspäätökset ovat tehty ihan muilla perusteilla. Sen sijaan Suomeen syntynyt uusi taloudellinen toiminta ei ole ollut energiaintensiivistä.

2. Energian hinta: Energian alennusmyyntiin vaikuttaa tosiasiallisesti tällä hetkellä eniten verotus. Esimerkiksi Saksassa uusiutuvat eivät ole nosteaneet energian hinnan tasoa, vaan verotus oli yhtä kovaa näitä ennenkin - ja energian hinta. Tämän lisäksi ydinvoiman käyttökustannukset ja kannattavuus ovat aivan eri tasolla kuin 70-luvulla. Ydinvoimalan hinta on korkea (OL3 8,5 mrd) mikä kasvattaa velkaa ja lisää taloudellista riskiä kannattamattomasta investoinnista ja sähkön tuotantokustannusten kalleudesta. Näin ainakin monien lehtitietojen mukaan.

3. Kilpailukyky: Teknologiavalinnat vaikuttavat enemmän. Mikäli leimallisesti välimenokauden (=ydinvoima) energiateknologiaan jämähdetään, uusien energiamuotojen teknologisessa osaamisessa jäädään aika kauas muista länsimaista. ”The nation that leads the world in creating new sources of clean energy will be the nation that leads the 21st century global economy” arvioi Barack Obama. Näin ajattelevat monet muutkin, muun muassa maailman suurimmat institutionaaliset sijoittajat.

Tämän lisäksi  Ruotsi on huolissaan uuden ydinvoimalan turvallisuudesta. Kyseesähän on venäläisen ydinvoimalan prototyypin kokeilu. Venäläiset tahot lainoittavat hankkeen, ja osallistuva yhtiö Rosatom on osa ydinaseteollisuutta. 

Fennovoiman ja Rosatomin hankkeeseen liittyy uudenlaisia turvallisuus- ja laaturiskejä verrattuna Olkiluoto kolmoseen rakentamiseen. Länsimaisen yhtiön sijaan tulee huomioda kulttuuri- ja toimintatapaerot venäläistoimijoiden kanssa.

Mikäli Rosaton lainoittaa uuden ydinvoimalan, Venäjän vallanpitäjät hallitsevat myös Suomen sähköntuotantoa. Näin kiinteää riippuvuutta Itänaapurin hallituksesta on vaikea kuvitella.

Ruotsi itse lakkautti Tanskalaisten mielipiteen vuoksi Barsebäckin voimalan Etelä-Ruotsissa. Ruotsi ei ehkä voi kuitenkaan estää ydinvoimalan rakentamista Aalto-yliopiston professori Ari Ekroosin mukaan. Ruotsalaiset kertoivat jo YVA-prosessissa huolensa, mutta YVA-lain mukaanhan lausuntoja ei ole pakko huomioida. Ruotsi on huolissaan Venäjästä, onnettomuusriskistä sekä ympäristöhaitoista. Myös venäläisrahoitus herättää kysymyksiä, samoin uraanin jalostusketju.

Ruotsinkieliset päivähoito- ja koulutilat

Kun eri vaihtohetoja tarkastellaan päivähoidon sijoittamiseksi ja koulutilojen saamiseksi, tulee tarkistaa, että tiloissa ei ole sisäilmaonglmia. Esityksessä viitattiin vastakunnostettuun Martinlaaksonkouluun mutta ei huomioitu että se on jo homeessa. Huippua olisi, jos päivähoito- ja koulutilat olisivat Länsi-Vantaalla lähekkäin, jotta eri ikäistäen lasten vanhemmat saisivat samalla kertaa lapsensa kuljetettua.

Esityslistojen käytettävyydestä

Olisi tärkeää, että niin esityslistat kuin pöytäkirjat olisivat helppojen asioita koskevien hakutoimintojen päässä avoimesti. Nyt näin ei ole, mikä vaikeuttaa ihmisten mahdollisuutta saada tietoa päätöksenteosta ja osallistua kansalaiskeskusteluun.

Kaupunginhallituksen 13.1.2014 esityslista kokonaisuudessaan

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/ML

 • Pääkaupunkiseudun yhteishankintojen kilpailutusohjelman päivittäminen
 • Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika –teoksen hinnan vahvistaminen, myyntitulojen tilitys ja teoksen vapaakappaleiden luovutus. Kertakaikkisen upeaa toimintaa paikkakunnan historian esittämiseksi, mutta ovatko summat käyneet TVO:n mukaiset leikkaukset? Summat oivat _muistaakseni_ aika komeita, ja tuntuivat paljolta tässä taloustilanteessa, vaikka sumia ei listalla kerrottu esityslistalla. Mutta se lienee selviää kysymällä. Historiatyö on kuitenkin hyvää, ja hienoa että toiminta jatkuu.

4 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ML 

 • Mm. Mikrosoftin lisenssien hankinta. Mikrosoftin lisenssit maksavat mansikoita. Osa kunnista ja mm. Oikeusminiseriö on mm. Tietoturvasyistä siirtynyt avoimen lähdekoodin ohjelmstoihin, jotka ovat huomattavasti halvempia, ja joita allekirjoittanutkin käyttää. EU on antanut suosituksen siitä, että julkishallinto käytäisi avoimen lähdenkoodin ohjelmistoja. Olen tehnyt aiempina vuosina aloitteita näiden käyttöönottamiseksi mutta asialle ei ole löytynyt ymmärrystä.

5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali vuodeksi 2014 (kvalt) / ML

6 Valtuustovaliokunnan vaali vuodeksi 2014 (kvalt) / ML

 • Valtuustovaliokunta päättää mm. siitä mitä ja koska valtuustossa käsitellään.

7 Vuoden 2014 luottamushenkilökoulutukseen varatun määrärahan jakaminen / ML

 • Jaetaan "Kaupunginhallitus, henkilökunnan koulutus" 119 000 euron määräraha seuraavasti: 
 • -- keskitetty koulutustoiminta: kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käyttöön 13 000 €, 
 • -- käräjäoikeuden lautamiesten koulutustoiminta 5 500 €, 
 • -- muu keskitetty koulutustoiminta 100 500 €,

8 Eron myöntäminen Matti Merelälle Korson aluetoimikunnan jäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / ML 

9 Vantaan kaupungin taloussäännön muuttaminen (kvalt) / ML . (Liitteet: Ydinvoima ja kaupunginhallituksen lista;Vantaan kaupungin taloussääntö (muutosesitykset merkitty) ; Vantaan kaupungin taloussääntö)

10 Vantaan kaupungin hallintosäännön sekä Vantaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön muuttaminen (kvalt) / ML. (Liittteet:  Vantaan kaupungin hallintosääntö; Vantaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosääntö)

11 Kaupunginvaltuuston 16.12.2013 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/ML

 • Määrärahan muutosesitys sivistystoimen aikuisopiston vuoden 2013 talousarvioon (VD/54772013) . Tässä siis 600 000 euron aikuisopiston laskuvirhe paikattiin sivistystoimen budjetista, johon oli syntynyt ylijäämää..Ylijäämästä huolimatta kouluissa yms. oli toteuttu renkkoja säästötoimenpiteitä.
 • Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -ohjeen hyväksyminen (5637/2013) 
 • Vanhuspalvelulain täytäntöönpano Vantaalla (VD/5290/05.00.00/2013) 
 • Vastaus valtuutettu Anniina Kostilaisen ja usean muun (16) valtuutetun valtuustoaloitteeseen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseksi (VD/3588/00.02.00.03/2013) 
 • Kivistön jäteaseman -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 231700 sekä tonttijako, Kivistö (KA/1485/10.02.04.01/2013) 
 • Asemakaavan muutos nro 002184 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, Mikkola / Marsinkuja 1 (KA/3843/10.02.04.01/2012)

12 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ML

 • Mm. Vahingonkorvauksia.

13 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 158 / 2013 / ML 

14 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 179 / 2013 / ML 

15 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä/valtuustoaloite koskien konserniohjeen antamista Vantaan Energia Oy:lle /Jari Natunen/ML

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 18.11.2013 § 11 tekemästä päätöksestä, koskien vastausta valtuutettu Anniina Kostilaisen ja usean muun (16) valtuutetun valtuustoaloitteeseen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseksi (julkinen versio) 

 • Aloite taloudellisesti riskaapelista Fennovoiman ydinvoimahankeesta luopumiseksi.Ydinvoima-asia-asia olisi pitänyt avoimesti käsitellä valtuustossa kuten muutamissa muissakin kunnissa on tehty. Aloite olisi pitänyt käsitellä ennen kuin sijoitetaan rahaa lisää lisäydinvoimalaan, sillä siihen oli yllin kyllin aikaa, mutta se pyörähti valmistelusta vasta kun asia oli vanha.

16 Nuorten kesätyöllistämistuen (kesätyöseteli) käyttöönotto ja käytännöt vuonna 2014 / HN. (Liitteet: 2014 Hakuohje - Nuorten kesätyöseteli ; 2014 hakemuslomake - nuorten kesätyöseteli; 2014 tilityslomake (luonnos) - Nuorten kesätyöseteli)

 • 80 000 euron määräraha kesätyöseteleihin, joilla työllistetään vantaalaisia nuoria yrityksiin ja yhdistyksiin. Hieno juttu!

17 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien Valtioneuvoston asetuksen (338/2011)  toimeenpanoa terveyskeskuksissa Vantaalla (opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset,  kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus, sekä lääkärimitoitus) / tiedoksi / JTS ; (Liitteet: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös PH 1594 A 18.12.2013 Valtioneuvoston asetuksen) (338/2011) toimeenpano terveyskeskuksissa)

 • Vantaa saa huomautuksen aluehallintovirastolta kansanterveyslain noudattamisesta. 
 • Valtaalta pyydettiin lisäselvityksiä kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä hyvinvointiin liittyvien tarkastusten toteutumisesta (ei ole toteutunut asetuksien mukaan kaikissa kouluissa), sekä lääkärimitoituksista neuvola, kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuollossa. Lääkäreitä on liian vähän. Määräaikaistarkastukset opiskelijaterveydenhuolossa, kouluterveydenhuolossa ja neuvoloissa eivät ole toteutuneet. 

18 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien Valtioneuvoston asetuksen (338/2011)  toimeenpanoa Vantaalla (kahdeksan kuukauden ikäisten lasten terveystarkastusten  toteutuminen) / tiedoksi / JTS (Liitteet: ESAVI päätös PH 1596 A 18.12.2013)

19 Selvitys Mårtensdal kampuksen toteuttamisessa saavutettavista säästöistä Mårtensdal selvitys 19.12.2013

 • Ruotsinkielisen päivähoidon tilojen toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan Timotejn päiväkodin tonttia, Mårtensdals skolan laajennusta, erillistä paviljonkipäiväkotia (=parakki) joko Mårtensdals skolan tontille tai muualle Martinlaakson alueella sekä päiväkotitilojen toteuttamista johonkin olemassa olevaan koulurakennukseen. Alueella ei ole vapaana valmista päivähoitotilaa.
 • Tässä on hyvä tarkistaa, onko nykyisissä tiloissa hyvä sisäilmatilanne, jotta ei tule tehtyä virheinvesointeja sekä vaarannettua lasten terveyttä.

20 Selvitys Västersundom kampuksen toteuttamisessa syntyvistä säästöistä sekä kulttuurihistoriallisen rakennuksen korjausta varten saatavan erikoisvaltionavun suuruudesta / EL-H. (Liitteet: Västersundom selvitys 19.12.2013 )

 • Valtonavussa suojeltujen (koulu)rakennusten peruskorjauksiin hyväksytään muita rakennuksia korkeamman korjausasteen mukaiset kustannukset. Esimerkiksi Kyrkoby skolanin peruskorjaukseen vuonna 2006 myönnetty valtionosuus ja valtionosuuspäätöksessä ei ole merkitty mitään lisäystä kulttuurihistoriallisen rakennuksen vuoksi, mutta korjauskustannuksia on kuitenkin hyväksytty 31 % edestä mikä on merkittävä osa koulun korjauskustannuksista. Västersundomin koulu on kulttuurihistoriallisesti suojeltu.
 • Kouluremontti maksaisi 3,2 miljoonaa euroa ja päiväkotipaviljongin (parakkirivi) rakentaminen 3,3 miljoonaa euroa, kun taas varsinainen päiväkoti maksaisi 3,7 miljoonaa euroa. Kuntatekniikan kustannukset ovat hankalat laskea nyt ja ne tulisivat kokonaiskustannuksien lisäksi.
 • Tilahallinnon selvittäjien esitys ruotsinkielisen päivähoidon ja koulutoiminnan vakiinnuttamisesta Hakunilan Hevoshaan koulun tiloihin tulevaisuudessa, ei ole mahdollinen vaihtoehto, koska Vantaan kaupunginvaltuusto on 18.11.2013 päättänyt, että koulurakennus puretaan ja koulun toiminta nykyisessä muodossaan lakkautetaan. 
 • Tällä hetkellä ei ole saatavilla toista ratkaisua tai tyhjiä tarkoituksenmukaisia tiloja ruotsinkieliselle päivähoidolle ja koululle Suur-Hakunilan alueella. Tuleva Itä-Vantaan ratkaisu on tämän takia lykättävä tulevaisuuteen ja suunnittelua jatketaan jatkoselvityksessä tarkemmilla laskelmilla joko yhteistyössä tai koulut ja päivähoito erikseen.

21 Vastaus valtuutettu Jukka Hakon ja valtuutettu Tapani Mäkisen valtuustoaloitteeseen Tavitien nimeämiseksi Vilho Reiman mukaan Korsossa / J-VN (Liitteet: Ote ajantasa-asemakaavasta )

 • Tien nimi viittasi Suomalaisen puolueen kansanedustajan vuosina 1907─1909 toimineeseen Vilho Reimaan. Reiman suku omistaa edelleen kiinteistön nykyisen Tavitien länsipäässä.
 • Nimilautakunnan vastauksen mukaan Talvitie pitää nimensä, mutta puistonpalanen tien päässä nimetään Reimankallioksi, eli tämä on virkamies esitys. Kaupunginhallitus päätti jättää 16.12.2013 asian pöydälle.

22 Asemakaavamuutos 002170, 15 Myyrmäki/Kivikirveenkuja 1 (kvalt)/J-VN . (Liitteet: Asemakaavamuutoksen selostus 30.9.2013, asemakaavamuutos 002170, 15 Myyrmäki / Kivikirveenkuja 1)

 • Kivikirjeenkujan autopaikat Oy haluaa lisätä autopaikkoja nappaamalla osan tiestä. (Muutos maksu on 8000 euroa). Tontti on Raappavuodentien ja Vaskivuorentien kulmauksessa. Puita poistetaan ja istutetaan katualueelle. Muutos aiheuttaa mm. Vesihuollon johtosiirtoja.

23 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.12.2013, Piispankylän 8 asemakaavaa koskeva valituslupahakemus / tiedoksi/J-VN . (Liitteet: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.12.2013, Piispankylän 8 asemakaavaa koskeva valituslupahakemus )

 • Valitusoikeutta ei myönnetty.

24 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Kiinteistö Oy Vantaanpohja / Onvest Oy /J-VN (Liitteet: Karttaliite kaupan kohteesta)

25 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Helsingin Osuuskauppa Elanto / Shelco 36 Oy /J-VN (Liitteet: Karttaliite kaupan kohteesta)

Barsebäckin 2005 lakkautettu ydinvoimala

Kuva: 2005 lakkautettu ydinvoimala, Barsebäck, Ruotsi. 

Avainsanat: Kaupunginhallitus, Fennovoima, ydinvoiman kannattavuus, kuntatalous, Rosatom, uusi ydinvoimala, ydinreaktori, energian hinta, ruotsinkieliset päivähoitopalvelut, lasten terveys, kouluterveydenhuolto, koululääkäri.

Hei!

Miksi kaupunginvaltuusto käsitteli koulukorjauksia? Eikös ne kuulu OPLAAN?

12.1.2014 1:24
Virpi Sorsa

Kaupunginvaltuusto ei käsitellyt koulukorjauksia, mutta koulusäästöt ja koulujen kunto ovat valtuustoa puhututtaneet mm. kyselytunnilla sekä budjettikokouksessa.

Kaupunginhallitus käsittelee tänään maanantai-iltapäivällä tämän listan, jossa on koulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastusten puutteellisuutta koskeva aluehallintoviranomaisen huomautus.

Opetuslautakunnan päätökset tulevat teoriassa myös kaupunginhallitukseen, mutta kaupunginhallituksella ei ole tapana puuttua lautakuntien päätöksiin.

13.1.2014 12:54
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.1.2014

Ydinvoima ja kaupunginhallituksen lista

Fennovoimaa koskevaa aloitetta ei tuotu valtuustoon ennen kuin asia oli vanhentunut. Tämä on vähintäänkin huonoa hallintoa, ollaan asiasta mitä mieltä tahansa. Oikausivaatimus aloitteen käsittelystä on kaupunginhallituksen listalla.

Tämän lisäksi ruotsinkieliset koulu- ja päiväkotitilanne on jäissä tonttien ja tilojen puutteen vuoksi. Vantaa sai myös huomautuksen siitä, että kaikkien koulun terveellisyyttä ja turvallisuutta ei ole tarkastettu asetusten mukaan. Noottia tuli myös lääkäripulan aiheuttamasta neuvola, kouluterveys- ja opiiskelijaterveydenhuollon lääkärintarkastusten jäämisestä. 

Koko kaupunginhallituksen esityslista löytyy linkkien takaa osoitteesta: http://213.214.149.189/, eikä linkkejä suoraan itse asioihin ole saatavilla.

Fennovoima

Ydinvoimaan liittyy suuria taloudellisia riskejä. Uusi ydinvoima ei olisi kannattavaa nykyisillä sähkön hinnoilla. Ennenkuin ydinvoimala olisi sähköä tuottamassa, uusiutuvat energiamuodot ovat kaikkien ennusteiden mukaan paljon nykyistä huokeampia.

Tämän lisäksi sähkön tarve ei ole välttämättä kasvussa. Esimerkiksi Ruotsissa sähkön kulutus on laskenut kymmenisen vuotta Ruotsin talouskasvusta huolimatta. Tämä johtuu paitsi politiikasta, myös energiatehokkaista nykyaikaisista ratkaisuista sekä elinkeinoelämän modernisoitumisesta pois teollisuusyhteiskunnasta uusille toimialoille.

Aika on myös ajanut ohi myös muutamasta ydinvoimaa koskevasta myytistä.

1. Työllisyys: Tosiasiassa yksikään sellutehdas ei tänne enää rakennu energian alennusmyynnin vuoksi. Sijoituspäätökset ovat tehty ihan muilla perusteilla. Sen sijaan Suomeen syntynyt uusi taloudellinen toiminta ei ole ollut energiaintensiivistä.

2. Energian hinta: Energian alennusmyyntiin vaikuttaa tosiasiallisesti tällä hetkellä eniten verotus. Esimerkiksi Saksassa uusiutuvat eivät ole nosteaneet energian hinnan tasoa, vaan verotus oli yhtä kovaa näitä ennenkin - ja energian hinta. Tämän lisäksi ydinvoiman käyttökustannukset ja kannattavuus ovat aivan eri tasolla kuin 70-luvulla. Ydinvoimalan hinta on korkea (OL3 8,5 mrd) mikä kasvattaa velkaa ja lisää taloudellista riskiä kannattamattomasta investoinnista ja sähkön tuotantokustannusten kalleudesta. Näin ainakin monien lehtitietojen mukaan.

3. Kilpailukyky: Teknologiavalinnat vaikuttavat enemmän. Mikäli leimallisesti välimenokauden (=ydinvoima) energiateknologiaan jämähdetään, uusien energiamuotojen teknologisessa osaamisessa jäädään aika kauas muista länsimaista. ”The nation that leads the world in creating new sources of clean energy will be the nation that leads the 21st century global economy” arvioi Barack Obama. Näin ajattelevat monet muutkin, muun muassa maailman suurimmat institutionaaliset sijoittajat.

Tämän lisäksi  Ruotsi on huolissaan uuden ydinvoimalan turvallisuudesta. Kyseesähän on venäläisen ydinvoimalan prototyypin kokeilu. Venäläiset tahot lainoittavat hankkeen, ja osallistuva yhtiö Rosatom on osa ydinaseteollisuutta. 

Fennovoiman ja Rosatomin hankkeeseen liittyy uudenlaisia turvallisuus- ja laaturiskejä verrattuna Olkiluoto kolmoseen rakentamiseen. Länsimaisen yhtiön sijaan tulee huomioda kulttuuri- ja toimintatapaerot venäläistoimijoiden kanssa.

Mikäli Rosaton lainoittaa uuden ydinvoimalan, Venäjän vallanpitäjät hallitsevat myös Suomen sähköntuotantoa. Näin kiinteää riippuvuutta Itänaapurin hallituksesta on vaikea kuvitella.

Ruotsi itse lakkautti Tanskalaisten mielipiteen vuoksi Barsebäckin voimalan Etelä-Ruotsissa. Ruotsi ei ehkä voi kuitenkaan estää ydinvoimalan rakentamista Aalto-yliopiston professori Ari Ekroosin mukaan. Ruotsalaiset kertoivat jo YVA-prosessissa huolensa, mutta YVA-lain mukaanhan lausuntoja ei ole pakko huomioida. Ruotsi on huolissaan Venäjästä, onnettomuusriskistä sekä ympäristöhaitoista. Myös venäläisrahoitus herättää kysymyksiä, samoin uraanin jalostusketju.

Ruotsinkieliset päivähoito- ja koulutilat

Kun eri vaihtohetoja tarkastellaan päivähoidon sijoittamiseksi ja koulutilojen saamiseksi, tulee tarkistaa, että tiloissa ei ole sisäilmaonglmia. Esityksessä viitattiin vastakunnostettuun Martinlaaksonkouluun mutta ei huomioitu että se on jo homeessa. Huippua olisi, jos päivähoito- ja koulutilat olisivat Länsi-Vantaalla lähekkäin, jotta eri ikäistäen lasten vanhemmat saisivat samalla kertaa lapsensa kuljetettua.

Esityslistojen käytettävyydestä

Olisi tärkeää, että niin esityslistat kuin pöytäkirjat olisivat helppojen asioita koskevien hakutoimintojen päässä avoimesti. Nyt näin ei ole, mikä vaikeuttaa ihmisten mahdollisuutta saada tietoa päätöksenteosta ja osallistua kansalaiskeskusteluun.

Kaupunginhallituksen 13.1.2014 esityslista kokonaisuudessaan

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/ML

 • Pääkaupunkiseudun yhteishankintojen kilpailutusohjelman päivittäminen
 • Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika –teoksen hinnan vahvistaminen, myyntitulojen tilitys ja teoksen vapaakappaleiden luovutus. Kertakaikkisen upeaa toimintaa paikkakunnan historian esittämiseksi, mutta ovatko summat käyneet TVO:n mukaiset leikkaukset? Summat oivat _muistaakseni_ aika komeita, ja tuntuivat paljolta tässä taloustilanteessa, vaikka sumia ei listalla kerrottu esityslistalla. Mutta se lienee selviää kysymällä. Historiatyö on kuitenkin hyvää, ja hienoa että toiminta jatkuu.

4 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ML 

 • Mm. Mikrosoftin lisenssien hankinta. Mikrosoftin lisenssit maksavat mansikoita. Osa kunnista ja mm. Oikeusminiseriö on mm. Tietoturvasyistä siirtynyt avoimen lähdekoodin ohjelmstoihin, jotka ovat huomattavasti halvempia, ja joita allekirjoittanutkin käyttää. EU on antanut suosituksen siitä, että julkishallinto käytäisi avoimen lähdenkoodin ohjelmistoja. Olen tehnyt aiempina vuosina aloitteita näiden käyttöönottamiseksi mutta asialle ei ole löytynyt ymmärrystä.

5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali vuodeksi 2014 (kvalt) / ML

6 Valtuustovaliokunnan vaali vuodeksi 2014 (kvalt) / ML

 • Valtuustovaliokunta päättää mm. siitä mitä ja koska valtuustossa käsitellään.

7 Vuoden 2014 luottamushenkilökoulutukseen varatun määrärahan jakaminen / ML

 • Jaetaan "Kaupunginhallitus, henkilökunnan koulutus" 119 000 euron määräraha seuraavasti: 
 • -- keskitetty koulutustoiminta: kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käyttöön 13 000 €, 
 • -- käräjäoikeuden lautamiesten koulutustoiminta 5 500 €, 
 • -- muu keskitetty koulutustoiminta 100 500 €,

8 Eron myöntäminen Matti Merelälle Korson aluetoimikunnan jäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / ML 

9 Vantaan kaupungin taloussäännön muuttaminen (kvalt) / ML . (Liitteet: Ydinvoima ja kaupunginhallituksen lista;Vantaan kaupungin taloussääntö (muutosesitykset merkitty) ; Vantaan kaupungin taloussääntö)

10 Vantaan kaupungin hallintosäännön sekä Vantaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön muuttaminen (kvalt) / ML. (Liittteet:  Vantaan kaupungin hallintosääntö; Vantaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosääntö)

11 Kaupunginvaltuuston 16.12.2013 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/ML

 • Määrärahan muutosesitys sivistystoimen aikuisopiston vuoden 2013 talousarvioon (VD/54772013) . Tässä siis 600 000 euron aikuisopiston laskuvirhe paikattiin sivistystoimen budjetista, johon oli syntynyt ylijäämää..Ylijäämästä huolimatta kouluissa yms. oli toteuttu renkkoja säästötoimenpiteitä.
 • Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -ohjeen hyväksyminen (5637/2013) 
 • Vanhuspalvelulain täytäntöönpano Vantaalla (VD/5290/05.00.00/2013) 
 • Vastaus valtuutettu Anniina Kostilaisen ja usean muun (16) valtuutetun valtuustoaloitteeseen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseksi (VD/3588/00.02.00.03/2013) 
 • Kivistön jäteaseman -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 231700 sekä tonttijako, Kivistö (KA/1485/10.02.04.01/2013) 
 • Asemakaavan muutos nro 002184 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, Mikkola / Marsinkuja 1 (KA/3843/10.02.04.01/2012)

12 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ML

 • Mm. Vahingonkorvauksia.

13 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 158 / 2013 / ML 

14 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 179 / 2013 / ML 

15 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä/valtuustoaloite koskien konserniohjeen antamista Vantaan Energia Oy:lle /Jari Natunen/ML

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 18.11.2013 § 11 tekemästä päätöksestä, koskien vastausta valtuutettu Anniina Kostilaisen ja usean muun (16) valtuutetun valtuustoaloitteeseen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseksi (julkinen versio) 

 • Aloite taloudellisesti riskaapelista Fennovoiman ydinvoimahankeesta luopumiseksi.Ydinvoima-asia-asia olisi pitänyt avoimesti käsitellä valtuustossa kuten muutamissa muissakin kunnissa on tehty. Aloite olisi pitänyt käsitellä ennen kuin sijoitetaan rahaa lisää lisäydinvoimalaan, sillä siihen oli yllin kyllin aikaa, mutta se pyörähti valmistelusta vasta kun asia oli vanha.

16 Nuorten kesätyöllistämistuen (kesätyöseteli) käyttöönotto ja käytännöt vuonna 2014 / HN. (Liitteet: 2014 Hakuohje - Nuorten kesätyöseteli ; 2014 hakemuslomake - nuorten kesätyöseteli; 2014 tilityslomake (luonnos) - Nuorten kesätyöseteli)

 • 80 000 euron määräraha kesätyöseteleihin, joilla työllistetään vantaalaisia nuoria yrityksiin ja yhdistyksiin. Hieno juttu!

17 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien Valtioneuvoston asetuksen (338/2011)  toimeenpanoa terveyskeskuksissa Vantaalla (opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset,  kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus, sekä lääkärimitoitus) / tiedoksi / JTS ; (Liitteet: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös PH 1594 A 18.12.2013 Valtioneuvoston asetuksen) (338/2011) toimeenpano terveyskeskuksissa)

 • Vantaa saa huomautuksen aluehallintovirastolta kansanterveyslain noudattamisesta. 
 • Valtaalta pyydettiin lisäselvityksiä kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä hyvinvointiin liittyvien tarkastusten toteutumisesta (ei ole toteutunut asetuksien mukaan kaikissa kouluissa), sekä lääkärimitoituksista neuvola, kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuollossa. Lääkäreitä on liian vähän. Määräaikaistarkastukset opiskelijaterveydenhuolossa, kouluterveydenhuolossa ja neuvoloissa eivät ole toteutuneet. 

18 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien Valtioneuvoston asetuksen (338/2011)  toimeenpanoa Vantaalla (kahdeksan kuukauden ikäisten lasten terveystarkastusten  toteutuminen) / tiedoksi / JTS (Liitteet: ESAVI päätös PH 1596 A 18.12.2013)

19 Selvitys Mårtensdal kampuksen toteuttamisessa saavutettavista säästöistä Mårtensdal selvitys 19.12.2013

 • Ruotsinkielisen päivähoidon tilojen toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan Timotejn päiväkodin tonttia, Mårtensdals skolan laajennusta, erillistä paviljonkipäiväkotia (=parakki) joko Mårtensdals skolan tontille tai muualle Martinlaakson alueella sekä päiväkotitilojen toteuttamista johonkin olemassa olevaan koulurakennukseen. Alueella ei ole vapaana valmista päivähoitotilaa.
 • Tässä on hyvä tarkistaa, onko nykyisissä tiloissa hyvä sisäilmatilanne, jotta ei tule tehtyä virheinvesointeja sekä vaarannettua lasten terveyttä.

20 Selvitys Västersundom kampuksen toteuttamisessa syntyvistä säästöistä sekä kulttuurihistoriallisen rakennuksen korjausta varten saatavan erikoisvaltionavun suuruudesta / EL-H. (Liitteet: Västersundom selvitys 19.12.2013 )

 • Valtonavussa suojeltujen (koulu)rakennusten peruskorjauksiin hyväksytään muita rakennuksia korkeamman korjausasteen mukaiset kustannukset. Esimerkiksi Kyrkoby skolanin peruskorjaukseen vuonna 2006 myönnetty valtionosuus ja valtionosuuspäätöksessä ei ole merkitty mitään lisäystä kulttuurihistoriallisen rakennuksen vuoksi, mutta korjauskustannuksia on kuitenkin hyväksytty 31 % edestä mikä on merkittävä osa koulun korjauskustannuksista. Västersundomin koulu on kulttuurihistoriallisesti suojeltu.
 • Kouluremontti maksaisi 3,2 miljoonaa euroa ja päiväkotipaviljongin (parakkirivi) rakentaminen 3,3 miljoonaa euroa, kun taas varsinainen päiväkoti maksaisi 3,7 miljoonaa euroa. Kuntatekniikan kustannukset ovat hankalat laskea nyt ja ne tulisivat kokonaiskustannuksien lisäksi.
 • Tilahallinnon selvittäjien esitys ruotsinkielisen päivähoidon ja koulutoiminnan vakiinnuttamisesta Hakunilan Hevoshaan koulun tiloihin tulevaisuudessa, ei ole mahdollinen vaihtoehto, koska Vantaan kaupunginvaltuusto on 18.11.2013 päättänyt, että koulurakennus puretaan ja koulun toiminta nykyisessä muodossaan lakkautetaan. 
 • Tällä hetkellä ei ole saatavilla toista ratkaisua tai tyhjiä tarkoituksenmukaisia tiloja ruotsinkieliselle päivähoidolle ja koululle Suur-Hakunilan alueella. Tuleva Itä-Vantaan ratkaisu on tämän takia lykättävä tulevaisuuteen ja suunnittelua jatketaan jatkoselvityksessä tarkemmilla laskelmilla joko yhteistyössä tai koulut ja päivähoito erikseen.

21 Vastaus valtuutettu Jukka Hakon ja valtuutettu Tapani Mäkisen valtuustoaloitteeseen Tavitien nimeämiseksi Vilho Reiman mukaan Korsossa / J-VN (Liitteet: Ote ajantasa-asemakaavasta )

 • Tien nimi viittasi Suomalaisen puolueen kansanedustajan vuosina 1907─1909 toimineeseen Vilho Reimaan. Reiman suku omistaa edelleen kiinteistön nykyisen Tavitien länsipäässä.
 • Nimilautakunnan vastauksen mukaan Talvitie pitää nimensä, mutta puistonpalanen tien päässä nimetään Reimankallioksi, eli tämä on virkamies esitys. Kaupunginhallitus päätti jättää 16.12.2013 asian pöydälle.

22 Asemakaavamuutos 002170, 15 Myyrmäki/Kivikirveenkuja 1 (kvalt)/J-VN . (Liitteet: Asemakaavamuutoksen selostus 30.9.2013, asemakaavamuutos 002170, 15 Myyrmäki / Kivikirveenkuja 1)

 • Kivikirjeenkujan autopaikat Oy haluaa lisätä autopaikkoja nappaamalla osan tiestä. (Muutos maksu on 8000 euroa). Tontti on Raappavuodentien ja Vaskivuorentien kulmauksessa. Puita poistetaan ja istutetaan katualueelle. Muutos aiheuttaa mm. Vesihuollon johtosiirtoja.

23 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.12.2013, Piispankylän 8 asemakaavaa koskeva valituslupahakemus / tiedoksi/J-VN . (Liitteet: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.12.2013, Piispankylän 8 asemakaavaa koskeva valituslupahakemus )

 • Valitusoikeutta ei myönnetty.

24 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Kiinteistö Oy Vantaanpohja / Onvest Oy /J-VN (Liitteet: Karttaliite kaupan kohteesta)

25 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Helsingin Osuuskauppa Elanto / Shelco 36 Oy /J-VN (Liitteet: Karttaliite kaupan kohteesta)

Barsebäckin 2005 lakkautettu ydinvoimala

Kuva: 2005 lakkautettu ydinvoimala, Barsebäck, Ruotsi. 

Avainsanat: Kaupunginhallitus, Fennovoima, ydinvoiman kannattavuus, kuntatalous, Rosatom, uusi ydinvoimala, ydinreaktori, energian hinta, ruotsinkieliset päivähoitopalvelut, lasten terveys, kouluterveydenhuolto, koululääkäri.

Hei!

Miksi kaupunginvaltuusto käsitteli koulukorjauksia? Eikös ne kuulu OPLAAN?

12.1.2014 1:24
Virpi Sorsa

Kaupunginvaltuusto ei käsitellyt koulukorjauksia, mutta koulusäästöt ja koulujen kunto ovat valtuustoa puhututtaneet mm. kyselytunnilla sekä budjettikokouksessa.

Kaupunginhallitus käsittelee tänään maanantai-iltapäivällä tämän listan, jossa on koulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastusten puutteellisuutta koskeva aluehallintoviranomaisen huomautus.

Opetuslautakunnan päätökset tulevat teoriassa myös kaupunginhallitukseen, mutta kaupunginhallituksella ei ole tapana puuttua lautakuntien päätöksiin.

13.1.2014 12:54
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.