16.11.2013

Kantelu oikeuasiamiehelle: Vantaa rikkoo tietoisesti lakia

Tein kantelun oikeasiamiehelle. Vantaa rikkoo räikeästi lakia pimittäessään koulujen kuntoon, ilmanlaatuun ja siihen kytkeytyvään sairasteluun liittyviä tietoja.

Kuntalain 43 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Säännöksellä varmistetaan luottamushenkilön oikeus saada toimensa hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Lähtökohtana on, että valtuutettu itse arvioi tiedontarpeensa. 

Toistuvista pyynnöistä huolimatta en ole saanut pyytämiäni tietoa koulujen kunnosta. Kantelu oikeusasiamiehelle tietojen pimittämisestä tuli vireille 30.10.2013, ja käsittelyaika on puolisen vuotta. Aiemmin kysyin viranhaltijapäätöstä, josta olisi voinut valittaa oikeuteen, mutta sitäkään en saanut.

Kävin lopulta Tilakeskuksessa tapaamassa johtaja Pekka Walleniusta. Hän vilautteli ihan ystävällisesti pyytämiäni kunto-, ilmanlaatu ja mikrobiselvityksiä muutamista koulurakennuksista tietokoneeltaan.

 1. Pyysin häneltä tiedostoja, mutta hän sanoi niiden olevan liian suuria sähköpostiin. 
 2. Täräytin siirtokovalevyn pöytään, mutta hän sanoi siirtämisen vievän liikaa aikaa, ja sitten keksi vielä että ne pitääkin antaa kaikille valtuutetuille. 
 3. Pyysin hän siirtämään ne luottamushenkilöiden extranettiin, mutta hän sanoi että se on tietohallinnon asia. 
 4. Ja lisäsi vielä että tiedot tulisivat liian myöhään.

Tietoa ei anneta, vaikka se rikkoo lakia. Siinä pelataan myös aikaa.

Osa kouluista on niin huonokuntoisia, että terverakenteisista kouluista ei hullukaan luopuisi.

Opin kuitenkin seuraavaa:

 • Osa kouluista on huonokuntoisia, ja lapset saavat oireita. Hämeenkylän koululla on mikrobilähde mitä ei ole löydetty (mm. musiikkiluokka suljettu ja opettaja evakosssa terveyssyistä). Myös monissa muissa kouluissa kosteus- ja ilmanlaatuongelmat ovat tavallisia.

  Esimerkiksi Variston koululla ei ole ruokalaa ja katto vuotaa vettä jo viidettä vuotta. Katon korjaus on suunniteltu vuodelle 2016 ja ämpärit lattialla saavat saavat riittää siihen saakka. Walleniuksen mukaan koulu pitäisi korjata kokonaan, mutta peruskorjauksia ei enää TVO:n aikana tehdä. Rajatorpan vanhassa koulussa on ulkovessa. 

 • Koulujen lakkautuksista tulee suuria kuluja. Koulujen ilmanvaihtoa ja luokkahuoneiden kokoja pitäisi uusia mikäli oppilasmäärä kasvaa. Tähän ei ole budjetoitu rahaa.

 • Kunnossapitotietoja ei kerätä järjestelmällisesti yhteen kuntotietojen kanssa. Edes järjestelmää ei ole. Kartoitukset ja selvitykset ovat vain hakemistokansioissa, täysin ilman kontaktia koulujen huoltoon.

 • Sisäilmailmoitukset joko tulevat perille tai eivät sen mukaan tehdäänkö ne terveyspuolelle, sivistystoimelle vai tilakeskukselle.

 • Koulujen lakkautuspäätöksen pohjalla esitetty kouluverkkoselvitys ei voi olla riittävä, koska siinä ei huomioida koulujen teknistä kuntoa, sisäilmaongelmia ja tulevia remonttitarpeita väistökouluineen. Remonttien kiireellisyysjärjestys on tehty haarukka-arviolla – esimerkiksi rakennus- tai peruskorjausvuosi vaikuttaa paljon rakennuksen kunnosta riippumatta. 

 • Koulujen kuntoasiat eivät pysy tilakeskuksen työrukkasessa - kaupungin kiinteistöomaisuus homehtuu käsiin huonon hoidon vuoksi.

 • On järjetöntä tehdä päätöksiä kouluverkon karsimisestä ilman tietoa sen kunnosta ja ongelmista. 

Walleniuksen mukaan kosteus on ominaisuus. Eli tietynlaiset koulut ovat niin huonosti tehty että ongelmien kanssa pitää vaan elää... Mikä on oppilaiden terveyden kannalta erittäin kallis ratkaisu.

Walleniukselle oli myös yllätys se, että koulureittejä joudutaan korjaamaan - tätähän ei ole budjetoitu. Kyseessä on Kokoomuksen budjettikirjaan lisäämä kirjaus.

Valtuutettujen kyselyistä huolimatta myöskään koulujen lakkauttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole kerrottu.

Espoo ja Helsinki päättivät strategiassaan remontoida kouluja reippaasti. Vantaan taas perui peruskorjaukset kokonaan.

Useat luottamushenkilöt ovat kyselleet tietoja koulujen kunnosta ja sisäilmasta. Esimerkiksi valtuutettu Raija Virta (kok) kysyi ilmalaatutietoja koko Vantaan kouluverkosta, mutta ei saanut. Tietoja sai vielä koulujupakan alussa (Virta sai Länsi-Vantaan muutaman koulun ilmalaatutiedot, ja minä muutaman koulun kuntokartoitukset) mutta sitten tietohanat pistettiin yllättäen kiinni. En tiedä, onko kyseessä Vantaan nokkamiesten päätös rajoittaa tiedon saantia päätökseen tulevista kouluja koskevista asioista. Sellainen olisi vahvaa vallankäyttöä yli lakien.

Asiaan liittyy vielä kiista oikeudesta myydä Tuomelan tontti: Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on Helsingin sanomisssa eri linjoilla Vantaan kaupungin maankäytönjohtaja Nikulaisen kanssa siitä, voiko koulukäyttöön lahjoitettua tonttia myydä.

Muokattu. Jälkikirjoitus:

Vantaan kaupunginjohtaja Nenonen lupasi talousarviokokouksessa että valtuutetut pääsevät käsiksi kouluja koskeviin kunto, ilmanlaatu, mikrobi ynnä muihin selvityksiin.

Lasten terveyttä ei saa vaarantaa. Sen hinta on liian korkea. 

Avainsanat: Oikeusasiamies, tiedonsaantioikeus, koulut, kuntokartoitukset, kuntoselvitykset, kosteusongelmat, home, homekoulut.

Hei!

Myös Rajatorpan koulun "parakissa" tulee yhteen luokkaan katosta vesi läpi.

16.11.2013 19:10
Nimetön

Hei,
Tiedonsaannin vaikeus on huomattu vanhempien puoleltakin. Jupakan alussa saimme tietoa oman alueemme kouluista (itä), kun kävimme tutustumassa sisäilmaraportteihin Tilakeskuksessa. Möyhemmin meille jopa luvattiin kaupunginarkkitehdinn toimesta koonta alueen kouluille tehdyistä tarvekartoituksista ja hankesuunnitelmista. Yllättäen emme sitten koskan näitä saaneet, vaikka pariin otteeseen peräsin. Lopulta sähköposteihin ei tullut enää lainkaan vastausta.

16.11.2013 23:09
Nimetön

Tuo on Rajatorpan kattovuoto surullista kuultavaa, eikä tullut esiin Tilakeskuksessa. Ehkä tieto ei ole kulkenut.

Periaatteessa julkisuuslaki edellyttää sitä, että kaikki tuollainen kunto yms. tieto pitäisi olla kuntalaisten saatavilla. Myös ajamani Vantaan linjaus avoimesta datasta tukisi ajatusta.

Nyt tietoa tarkoitushakuisesti pimitetään, mikä ei ole oikea lähtökohta päätöksille. Hyviä päätöksiä ei näin voi tulla. Mutta myös vanhemmilla tai kellä tahansa kuntalaisella pitäisi olla oikeus tietää minkäkuntoisessa rakennuksessa lasten on pakko käydä.

16.11.2013 23:44
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
16.11.2013

Kantelu oikeuasiamiehelle: Vantaa rikkoo tietoisesti lakia

Tein kantelun oikeasiamiehelle. Vantaa rikkoo räikeästi lakia pimittäessään koulujen kuntoon, ilmanlaatuun ja siihen kytkeytyvään sairasteluun liittyviä tietoja.

Kuntalain 43 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Säännöksellä varmistetaan luottamushenkilön oikeus saada toimensa hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Lähtökohtana on, että valtuutettu itse arvioi tiedontarpeensa. 

Toistuvista pyynnöistä huolimatta en ole saanut pyytämiäni tietoa koulujen kunnosta. Kantelu oikeusasiamiehelle tietojen pimittämisestä tuli vireille 30.10.2013, ja käsittelyaika on puolisen vuotta. Aiemmin kysyin viranhaltijapäätöstä, josta olisi voinut valittaa oikeuteen, mutta sitäkään en saanut.

Kävin lopulta Tilakeskuksessa tapaamassa johtaja Pekka Walleniusta. Hän vilautteli ihan ystävällisesti pyytämiäni kunto-, ilmanlaatu ja mikrobiselvityksiä muutamista koulurakennuksista tietokoneeltaan.

 1. Pyysin häneltä tiedostoja, mutta hän sanoi niiden olevan liian suuria sähköpostiin. 
 2. Täräytin siirtokovalevyn pöytään, mutta hän sanoi siirtämisen vievän liikaa aikaa, ja sitten keksi vielä että ne pitääkin antaa kaikille valtuutetuille. 
 3. Pyysin hän siirtämään ne luottamushenkilöiden extranettiin, mutta hän sanoi että se on tietohallinnon asia. 
 4. Ja lisäsi vielä että tiedot tulisivat liian myöhään.

Tietoa ei anneta, vaikka se rikkoo lakia. Siinä pelataan myös aikaa.

Osa kouluista on niin huonokuntoisia, että terverakenteisista kouluista ei hullukaan luopuisi.

Opin kuitenkin seuraavaa:

 • Osa kouluista on huonokuntoisia, ja lapset saavat oireita. Hämeenkylän koululla on mikrobilähde mitä ei ole löydetty (mm. musiikkiluokka suljettu ja opettaja evakosssa terveyssyistä). Myös monissa muissa kouluissa kosteus- ja ilmanlaatuongelmat ovat tavallisia.

  Esimerkiksi Variston koululla ei ole ruokalaa ja katto vuotaa vettä jo viidettä vuotta. Katon korjaus on suunniteltu vuodelle 2016 ja ämpärit lattialla saavat saavat riittää siihen saakka. Walleniuksen mukaan koulu pitäisi korjata kokonaan, mutta peruskorjauksia ei enää TVO:n aikana tehdä. Rajatorpan vanhassa koulussa on ulkovessa. 

 • Koulujen lakkautuksista tulee suuria kuluja. Koulujen ilmanvaihtoa ja luokkahuoneiden kokoja pitäisi uusia mikäli oppilasmäärä kasvaa. Tähän ei ole budjetoitu rahaa.

 • Kunnossapitotietoja ei kerätä järjestelmällisesti yhteen kuntotietojen kanssa. Edes järjestelmää ei ole. Kartoitukset ja selvitykset ovat vain hakemistokansioissa, täysin ilman kontaktia koulujen huoltoon.

 • Sisäilmailmoitukset joko tulevat perille tai eivät sen mukaan tehdäänkö ne terveyspuolelle, sivistystoimelle vai tilakeskukselle.

 • Koulujen lakkautuspäätöksen pohjalla esitetty kouluverkkoselvitys ei voi olla riittävä, koska siinä ei huomioida koulujen teknistä kuntoa, sisäilmaongelmia ja tulevia remonttitarpeita väistökouluineen. Remonttien kiireellisyysjärjestys on tehty haarukka-arviolla – esimerkiksi rakennus- tai peruskorjausvuosi vaikuttaa paljon rakennuksen kunnosta riippumatta. 

 • Koulujen kuntoasiat eivät pysy tilakeskuksen työrukkasessa - kaupungin kiinteistöomaisuus homehtuu käsiin huonon hoidon vuoksi.

 • On järjetöntä tehdä päätöksiä kouluverkon karsimisestä ilman tietoa sen kunnosta ja ongelmista. 

Walleniuksen mukaan kosteus on ominaisuus. Eli tietynlaiset koulut ovat niin huonosti tehty että ongelmien kanssa pitää vaan elää... Mikä on oppilaiden terveyden kannalta erittäin kallis ratkaisu.

Walleniukselle oli myös yllätys se, että koulureittejä joudutaan korjaamaan - tätähän ei ole budjetoitu. Kyseessä on Kokoomuksen budjettikirjaan lisäämä kirjaus.

Valtuutettujen kyselyistä huolimatta myöskään koulujen lakkauttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole kerrottu.

Espoo ja Helsinki päättivät strategiassaan remontoida kouluja reippaasti. Vantaan taas perui peruskorjaukset kokonaan.

Useat luottamushenkilöt ovat kyselleet tietoja koulujen kunnosta ja sisäilmasta. Esimerkiksi valtuutettu Raija Virta (kok) kysyi ilmalaatutietoja koko Vantaan kouluverkosta, mutta ei saanut. Tietoja sai vielä koulujupakan alussa (Virta sai Länsi-Vantaan muutaman koulun ilmalaatutiedot, ja minä muutaman koulun kuntokartoitukset) mutta sitten tietohanat pistettiin yllättäen kiinni. En tiedä, onko kyseessä Vantaan nokkamiesten päätös rajoittaa tiedon saantia päätökseen tulevista kouluja koskevista asioista. Sellainen olisi vahvaa vallankäyttöä yli lakien.

Asiaan liittyy vielä kiista oikeudesta myydä Tuomelan tontti: Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on Helsingin sanomisssa eri linjoilla Vantaan kaupungin maankäytönjohtaja Nikulaisen kanssa siitä, voiko koulukäyttöön lahjoitettua tonttia myydä.

Muokattu. Jälkikirjoitus:

Vantaan kaupunginjohtaja Nenonen lupasi talousarviokokouksessa että valtuutetut pääsevät käsiksi kouluja koskeviin kunto, ilmanlaatu, mikrobi ynnä muihin selvityksiin.

Lasten terveyttä ei saa vaarantaa. Sen hinta on liian korkea. 

Avainsanat: Oikeusasiamies, tiedonsaantioikeus, koulut, kuntokartoitukset, kuntoselvitykset, kosteusongelmat, home, homekoulut.

Hei!

Myös Rajatorpan koulun "parakissa" tulee yhteen luokkaan katosta vesi läpi.

16.11.2013 19:10
Nimetön

Hei,
Tiedonsaannin vaikeus on huomattu vanhempien puoleltakin. Jupakan alussa saimme tietoa oman alueemme kouluista (itä), kun kävimme tutustumassa sisäilmaraportteihin Tilakeskuksessa. Möyhemmin meille jopa luvattiin kaupunginarkkitehdinn toimesta koonta alueen kouluille tehdyistä tarvekartoituksista ja hankesuunnitelmista. Yllättäen emme sitten koskan näitä saaneet, vaikka pariin otteeseen peräsin. Lopulta sähköposteihin ei tullut enää lainkaan vastausta.

16.11.2013 23:09
Nimetön

Tuo on Rajatorpan kattovuoto surullista kuultavaa, eikä tullut esiin Tilakeskuksessa. Ehkä tieto ei ole kulkenut.

Periaatteessa julkisuuslaki edellyttää sitä, että kaikki tuollainen kunto yms. tieto pitäisi olla kuntalaisten saatavilla. Myös ajamani Vantaan linjaus avoimesta datasta tukisi ajatusta.

Nyt tietoa tarkoitushakuisesti pimitetään, mikä ei ole oikea lähtökohta päätöksille. Hyviä päätöksiä ei näin voi tulla. Mutta myös vanhemmilla tai kellä tahansa kuntalaisella pitäisi olla oikeus tietää minkäkuntoisessa rakennuksessa lasten on pakko käydä.

16.11.2013 23:44
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.