2.11.2013

Sturtsipäättäjät, koulut ja talousarvio

Pakina: Sturtsipäättäjät ja pohjoiskoreapoppoo

Kaupungin puheissa halutaan asukkaiden kantavan vastuuta sekä osallistuvan päätöksentekoon. Sitten kun näin käy - kun koulun lakkautuksista huolissaan olevat vanhemmat etsivät vaihtoehtoisia säästöjä, puuhaavat yhteisöllisesti rahaa koululle, korjaavat kaupungin laskelmia ja ottavat yhteyttä päättäjiin - heidät koetaan rasittaviksi ja jopa arroganteiksi. Pahimmillaan ihmisten sähköpostiviesteihin ei vastata eikä heidän antamiaan tietojaan ei edes lueta. Näin toimivat ns. strutsi-päättäjät.

Strutsi-päättäjät eivät halua kuulla lisää tietoja ja olla yhteydessä muihin, mutta ehkä pahimpia on pohjoiskorea-poppoot, jossa jyrää puoluekuri hyvällä pohjoiskorealaisella mallilla. Uusille valtuutetuille uskotellaan, että näin on ollut tapana Maon ajoista saakka.

Maon joukkueessa omien arvojen ja aivojen vastaiset päätökset passivoivat valtuutetut, ja fiksuimmat käyttävät tulevaisuudessa aikansa mieluummin sellaiseen, missä länsimaista yksilöllistä ajattelua arvostetaan.

Häiritsevät kansalaiset ovat kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä, jotka toimivat juuri niin kuin pitäisi toimiakin - ihmisiä jotka kantavat vastuuta lapsista, yhteisöstään ja koko kaupungista. Heitä on nyt vain poikkeusellisen paljon, ja he ovat kuntalaisille tärkeällä asialla. Lasten asialla. 

Tietoa pimitetään

Pohjoiskorealaiseen malliin tietoa pimitetään päättäjiltä. Lehdistö nostaa esiin kuinka Havukosken koulussa osa lapsista siirtyy kotiopetukseen terveysoireiden vuoksi (ja osa varmarmaankin vasta kehittämässä elinikäistä astmaa), Martinlaakson koulussa oirehtiminen alkoi 17 miljoonan remontin jälkeen uudelleen ja monessa muussa on erittäin vakavia kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kuitenkaan yksilöityä tietoa sairastavuudesta tai kouluverkon kunnosta ei kerrota useista pyynnöistä huolimatta.

Nyt päätöksiä tehdään puutteellisen tiedon valossa. Hulluinta koko tapahtumaketjussa on se, että vuoden tai parin harkinta-aika terveiden koulujen lakkauttamisessa ei vaikuttaisi ns. Vantaan talous- ja velkaohjelman toteutumiseen eli säästöihin, sillä lakkautettavista kouluista ei synny säästöjä kuitenkaan pariin vuoteen.

Tällaisella päätöksenteolla ei säästöjä tule: Kaksi hyväkuntoista koulua lakkautetaan eikä kouluverkon kunnosta kerrota päättäjille.

Kaupungin laskelmien mukaan 10 vuoden aikana lapsimäärä lisääntyy lähes kolmellatuhannella oppilaala, ja tässä ei ole vielä huomioitu edes kaikkia jo hyväksyttyjä kaavoja.

  • Tämä varmistaa sen että ainakaan niitä kouluja ei lopeteta, jotka ovat äärimmäisen kalliita remontoida ja joiden lapsimäärä ei ihan riitä – kuten esimerkksi Kuusikko, jonne oppilaita raahataan pitkienkin matkojen takaa ja on kalis korjata rakennusvirheiden vuoksi. (Kuusikon perimmäisestä nurkasta on myös kävelyteitse alle kolmen kilometrin matka toiseen lähikouluun.)

  • Myös uusien koulujen rakentaminen tulee pakolliseksi viimeistään 10 vuoden sisällä. Lapsimäärän kasvu on nopeinta Kivistössä ja Hämeenkylän ympäristössä. Jälkimmäisessä on myös eniten hyväksyttyjä kaavoja, joita ei ole ennustuksessa huomioitu.

  • Kouluja ehdotetaan lakkautettavaksi, vaikka se luo suuria kustannuksia tulevaisuuteen. Kysymys on vääristynyt arvovaltakysymykseksi. Voi olla että on harmittavaa että perusteluista on löytynyt niin paljon puutteita. Vieläkin virkamiehet väittävät että tilatehokkuuteen säästöihin vaikuttaa merkittävästi kahden koulun vaikuttaminen, vaikka suurin osa säästöstä tulee oppilasmäärän luonnollisesti kasvusta ilman lakkauttamisia.

Tilatehokkuuden noston todellinen säästö on siinä että uusia kouluja ei rakenneta. Sitä syö se, että todelliset kustannukset nousevat kun terveitä kouluja lakkautetaan, ja pian on pakko rakentaa korvaavaa kapasiteettia ja tehdä kalliita remontteja alkuperäistä enemmän. Ja riski on myös se että lapset saavat elinikäisiä terveysongelmia homeisissa kouluissa.

TALOUSARVIO

Talousarvio tehdään 90-luvun juustohöylämenetelmällä. Älykäs palveluiden parantaminen jää minimaaliseksi. Vaihtoehtoisia säästöjä juustohöylälle olisi, mm. ympäristöasioilla voidaan saada säästöjä. Kirjoitin lähes kaksi sivua pieniä ja suuria säästöjä, mutta vihreät linjasivat, että muutosehdotuksia talousarvioon ei kannata olla liikaa. Tässä ovat viisaita: Muut puolueet eivät kuitenkaan jaksa tehdä kovin monia muutoksia, vaikka olisivat kuinka fiksuja.

Palvelumuotoilu

Espoo vähentää terveyskuluja parantamalla kuntoutusta. Vantaalla ei ole selkeitä tavoitteita tähän. Esimerkiksi 3 miljoonan säästötavoite “lonkkaliukumäen” toteuttamisesta on aivan mahdollinen (Espoo polkaisi vanhusten lonkkaleikkauksen vähemmällä byrokratialla ja paremmalla kuntoutuksella käyntiin vuodessa miljoonasäästöin). Muiden kuin lonkkaleikkausten paremmalla kuntoutuksella voisi saada vähintään 2 miljoonaa säästöä. Mielenterveyspalveluiden kohdentaminen voidaan tehdä kokeiluna, jossa nähdään parantaako oikeaan aikaan oikea hoito paremmin. Topakka johto voisi saada vähintään viiden miljoonan euron höydyt esiin paremmalla ja oikea-aikaisella hoidolla. Toimitatapojen laajetessa laajetessa säästöt kasvavat.

Erikoissairaanhoidon budjettin ylityspaineet ovat kuitenkin tänäkin vuonna 7,6 miljoonaa, joten nämä säästöt valuisivat aina liian piukan budjetoinnin paikkaamiseen. Tässä ehdotamme kuitenkin vähän nössösti vain tekstilisäystä budjettiin, jossa vaaditaan säästöjä parantamalla kuntoutusta.

Säästöt hallinnosta

+ 50 000e/vuosi: Kumppanuushankkeista sääästöjä. (Paljonko esimerkiksi Sari Multasen tukeminen on tuonut Vantaalle näkyvyyttä? Onko se ollut tässä taloustilanteessa se tärkeä kohde? Näitä tulisi perata ja priorisoida.)

+ 20 000e/vuosi supistus historiatyöstä. Vantaan historian kirjoittaminen toki merkityksellistä, mutta budjettia tulisi siinäkin sovittaa taloustilanteeseen.

+ 80 000e/vuosi supistus kaupunginhallituksen toiminnallista varausta eli “isojen poikien leikkirahat kaikkeen kivaan”.

+ 50 000e/vuosi Loppiaisvastaanoton poistaminen.

Säästöjä ympäristöasioilla:

+ 40 000 e/ vuosi: Uimahalleissa toteutetaan HSY:n vedensäästökampanja.

(+ 2 000 0000 – 5 000 000 e/vuosi): Seuraavaan valtuustoseminaariin mennessä laaditaan laskelmat kaupungin energian ja vedensäästöpotentiaalista, asetetaan energian ja veden säästölle mitattava euromääräinen tavoite sekä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma tavoitteen toteuttamiseksi. Olisin itse halunnut konkreettisen tavoitteen, sillä yleensä kiinteistöstä kuin kiinteistöstä saadaan säätämällä veden virtaukset sopiviksi, korjaamalla vuotavat pytyt ja säätämälä sisäilma miellyttäväksi sekä lämmitys tasapainoon noin 30 prosentin kulujen vähennys. Tuskin Vantaan kiinteistöt ovat kovin paljon paremmassa kunnossa kuin muiden, vaikka muutamiin on tehtykin jo energiansäästöhanke.

Lapsille ja nuorille:

- 70 000 e/ vuosi: Lukioiden säästöt perutaan. Erityisesti kieliryhmien poistamisen peruminen.

- 100 000 e/ vuosi: Kaksi koulupsykologia lisää

+ 170 000 e/ vuosi: Määrärahan poisto konsulttipalveluista

+ 470 000 e: Hakunilanrinteen liikuntasalin remontin siirto

- 160 000 e/vuosi: Lapsiperheiden tukipalveluihin 3 työntekijää lisää, joilla ehkäistään mm. Lasten huostaanottoja ja syrjäytymistä. Tämä voi vähentää kalliimpia huostaanottoja, joten kyse voi olla tuottavasta investoinnista.

0 e/2013: Hevoshaan ja Tuomelan koulujen lakkautusten peruminen. (Säästöt sisäisissä vuokrissa tulevat vasta 2016.)

Vanhukset

Pienennykset omaishoitajien palkkioissa ovat rajuja, ja omaishoitajien jaksamista tulisi tukea. Omaishoitaja säästävät pitkän pennin vanhusten laitoshuoltoa.

Myös projektirahaa tulisi hakea vanhusten yksinäisyyden taltuttamiseen yhdessä järjestöjen kanssa.

Vihreiden esityksissä ei tänä vuonna ollut poikkeuksellisesti kuitenkaan mitään muutosesityksiä, mutta toivottavasti perussuomalaiset tai vasemmisto muistavat vanhukset - tulen kannattamaan.

Veronkorotus velkaan – korkokulut vapautuvat palveluihin

0,5 veronkorotus tuottaa kolmessa vuodessa 60 miljoonaa vähemmän uutta velkaa. Tämä säästää korkokuluissa yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa. Säästö riittäisi Tuomelan ja Hevoshaan pelastamiseen, mutta myös monenlaiseen ennaltaehkäisyyn, joka on pitkällä aikavälillä hyvin kannattavaa.

Näiden lisäksi voisi

Myydä kaupungin jo tarpeettomaksi käynyttä kiinteistöomaisuutta reippaammin. Tämän lisäksi mieluummin jo tyhjennetyt koulutontit pois ennen kuin keskitytään terveiden koulujen myymiseen. Entisten Laajavuoren ja Myllymäen koulutontit kun ovat hyvällä paikalla radan varrella, ja kaavoituksen tulisi painottua vahvasti joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Koulutonttien lisäksi kaupunkikonsernilla on hirmuinen kasa tyhjää ja tarpeetonta toimitilaa joka tulisi myydä. Tämän lisäksi on realisoitavissa tonttimaata.

Priorisoida eri laatuluokkiin investointeija - tuleeko esimerkiksi vanhan alueen pikkukatu remontoida baananpätkäksi esimerkiksi korjaustöiden jälkeen. Voiko Espoon tavoin käyttää halvempia katukiveyksiä jne. Aina kaiken ei tarvitse näyttää leveimmältä uuden veroiselta.

Myös investointipiikkiä, joka nostaa Vantaan velkaa kestämättömästi, voisi tasata tutkimalla ns. väliliisen omistamisen keinoin.

Hallinnon tilatehokkuutta voisi nostaa mahdollistamalla etätyön. Esimerkiksi apulaiskaupunginjohtajat ovat hyvin vähän työhuoneissaan, mutta vain yksi on luopunut siitä.

Mm. näistä säästöistä tuli luopua, koska muut puolueet eivät kuitenkaan suostu neuvottelemaan kovin monesta muutoksesta. Muutoksia kannatti priorisoida.

 

Tänä vuonna painopisteenä ajamissani budjettimuutoksissa ovat lapset sekä älykkäät säästöt palvelumuotoilulla, ennaltaehkäisyllä ja ympäristöasioilla. Kokoomuksen Tapani Mäkinen kuitenkin ilmoitti jo ennen budjettineuvotteluita lehdistössä, että muutoksia budjettiin tulee hyvin vähän.  

KAUPUNGINHALLITUKSEN 4.11. KOKO LISTA 

§

Liitteet

Otsikko

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjan tarkastaminen

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset
 

- Ottomenettelyt kätkevät taakseen kaikenlaista, kuten kesäkuussa apulaiskaupunginjohtaja Lipposen neuvoteleman sopimuksen, missä Vantaa sitoutui maksamaan Espoolle 40 000 eurossa ikuisesti Espoon turistipyydyksestä Nuuksion kupeessa. Suhteellisuutta luo se, että Espoo ei maksa esimerkiksi tiedekeskus Heurekasta mitään.*

- Tulisi sopia että kaupungijohtajilla tai muilla ei ole valtuuksia neuvotella suurempia uusia jatkvia menonaja kaupungille ellei asiaa esitellä selkein numeroin kaupunginhallituksessa.

 

4

-

Eron myöntäminen Ulla Rannikolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

5

2 kpl

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen osallistumisesta (kvalt)

- Vantaan lausunnossa korostetaan kivasti metropolihallinnon tarvetta. Kyllä mm. maankäytön isot linjat ja väylät kannattaa päättää yhdessä.

6

3 kpl

Ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta (kvalt)
 

Ministeriö esittää asetettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kuntien välillä sekä mahdollisesti koskien myös Vihdin kuntaa. 

- Pelkkä pks ei riitä poistamaan haasteita maankäytössä, ilmastossa, ruuhkautumisestasa ja segkaatiossa

- Miksi ei ole Nurmijärjveä mukana? Se olisi alueen kannalta oleellinen.


7

2 kpl

Vuoden 2012 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet (kvalt)

8

1 kpl

Lausunto Uusimaa-ohjelman luonnoksesta ja senympäristöselostuksen luonnoksesta

- Luonnon - kuten viherkehä ja Sipoon korpi - merkitksestä voisi muistuttaa lausunnossa. Emme tehneet kuitenkaan lisäysesitystä.

- Lausunto on logistiikan ylistyksen huipennus.

"...Kasvun ja yhteistyön ytimenä on pääkaupunkiseudun kärkikolmio, jonka yksi ydin on Vantaan Aviapolis ja Tikkurila. Kasvun suuntaa kuvaa Pohjoinen kasvukäytävä, joka on tärkeä kehittämiskokonaisuus erityisesti Vantaalle, jonka läpi itä-länsisuunnassa kasvukäytävä kulkee (E18/Kehä III).

Uudenmaan strategiset pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet vuodelle 2040 ovat:

1. Älykkään kasvun kehto – perustuu kestävään kehitykseen ja älykkäisiin ratkaisuihin, 
2. Helppo tulla, olla ja toimia – painottaa liikkumisen, työn ja toiminnan vaivattomuutta sekä 
3. Puhdas ja kaunis Uusimaa – korostaa luonnonvarojen järkevää käyttöä ja luonnon moni- muotoisuuden säilyttämistä. 
Vantaan kaupunki pitää strategisia kehittämistavoitteita 2040 hyvinä ja perusteltuina. Julkisen sektorin kestävyysvaje on kuitenkin yksi keskeisimmistä tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, mikä ei juurikaan näy ohjelmassa..."

- Vantaa haluaa korostaa mm. lentokenttää, kehärataa, kehä kolmosta, Tikkurilan matkakeskusta eli yleisesti liikkumista talouskasvun veturina.

 

9

-

Vastaus valtuutettu Juha Malmin ja usean muun (33) valtuutetun valtuustoaloitteeseen sporttikortin myöntämisestä alle 70-vuotiaille omaishoitajille (kvalt)

- Vanhusten aktivointi on hyvä asia, mutta olisi hyvä kohdistaa niille, joilla ei ole varaa tai mahdollisuuksia käydä. Nyt aika iso kustannus, ja tuettasiin hyvätuloisiakin vanhuksia.

10

2 kpl

Tietohallinto-ohjelman 2014-2017 hyväksyminen

- Kaikkea kivaa ja hienon näköstä, mutta ei paranna mahdollisuuksia hyviin toimittajiin ja toimiviin järjestelmiin (Mikkisofta-sidonnaisuus, sappi-järjestelmät jne). Jokseenkin vanhahtavat tavat.

11

2 kpl

Vastine markkinaoikeudelle If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n valituksen johdosta/ kaupungin vakuutusturvan hankinta, kaupunginhallituksen päätös 16.9.2013

12

1 kpl

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n hankintaoikaisukaupunginhalltuksen 16.9.2013 § 20 tekemän päätöksen johdosta

- Jos vain yksi tarjoaja, vika on kilpailutuksessa.

13

-

Tukihenkilöpalveluiden hankinta Vantaan kaupungintyöllisyyspalveluiden kuntakokeilun eli Työraiteen asiakkaille (Ei julkinen; Laki viranomaisen toimi

14

-

Työhönvalmennuspalvelun hankinta Vantaan kaupungn työllisyyspalveluiden kuntakokeilun eli Työraiteen asiakkaille (Ei julkinen; laki viranomaisen toim

15

4 kpl

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen (kvalt)

- Muutetaan perussopimukseen jäsenkunnat seuraaviksi: Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

16

1 kpl

Vuoden 2013 Vantaan kulttuuripalkinto

- Vantaan jakaa säännöllisesti kulttuuripalkinnon haluten tukea Vantaalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa. Julkistetaan myöhemmin asiaankuuluvin rituaalein.

17

2 kpl

Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen kunnallistekniikan rakentamisesta 2010 hyväksytyn vesihuollon kehityssuunnitelman mukaisesti Bisajärventielle (kvalt)

- Mm. Vantaa on toivonut HSY:n karsivan investointejaan taloussyistä. HSY:n vesitoimiala saa varat toimintaan vesi- ja liittymismaksuista sekä kuntosuuksista. Helsinki kritisoi maksujen korottamista, mutta korjausvelka Helsingin vanhasta verkosta on valtava. Vantaa ei halua korottaa kuntaosuuksia, joten tässä ollaan.

- Vesihuollon kehittämisalueiden priorisointi ja aikataulutus on tehty seututasolla. Vantaalta tarkastelujaksolla 2013-2022 on esitetty toteutettavaksi Syväojan, Riipilä-Reunan ja Vestran vesihuolto. Muulle ei ole edes aikataulua.

18

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: JM Suomi Oy / Asunto Oy Vantaan Leivonlaulu

19

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: JM Suomi Oy / Asunto Oy Vantaan Leivonen

20

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Erik Saarinen / Ari Honkanen

21

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Peltonen Helena / Vekkox Oy

22

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Selenius Carl / Vekkox Oy

23

1 kpl

Asemakaavamuutos 002142, 61 Tikkurila / Kielotien seniorit

24

3 kpl

Asemakaavan muutos nro 002198 sekä tonttijako, Vantaanlaakso / Maatalousmuseon laajennus (kvalt)
- Tulee olla tarkka että laajennus sovittuu hyvin museaaliselle alueelle.

25

1 kpl

Asemakaavan muutos nro 002066 ja tonttijaon muutos, Koivukylä / Leinelään pysäköintitalo (kvalt)

- Halvennetaan pysäkäintiä sillä, että maan-alaisen pysäköinnin sijaan rakennetaankin pysäköintitalo yhden asuinkerrostalon tilalle. Kolmen talon sijaan voisi rakentaa neljä, jos autot ovat maan alla.

- Pysäköintalon voisi rakentaa kauniimminkin: Sen päällä voisi olla pientaloja, kaupunkiviljelyä jne. Myöskään autopaikkojen erottaminen asuntojen hinnasta ei ole esityslistalla. Tästä voisin puhuakin.

26

3 kpl

Asemakaavan muutos nro 002175 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, Ojanko, Länsisalmi ja Vaarala (kvalt)

27

2 kpl

Kivistön keskusta-asuminen 4 -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 231500 sekä tonttijako, Kivistö (kvalt)

- Tiivistä rakentamista radan viereen. HSL huomautti lausunnossaan autopaikoista: “Asemakaavassa osoitettu autopaikkamäärä vastaa Kivistön uuden aluee keskitasoa, mutta alueen saavutettavuuden ja aseman läheisyyden vuoksi myös pienempi automäärä voisi tulla kyseeseen. Muilta osin HSL:llä ei ole huomautettavaa...” Kaupungin vastuneessa autopaikkanormin suunnittelussa aseman läheisuus (150m) on otettu huomioitu.

- Näin varmaan onkin, mutta ilmeisesti voisi huomioida paremmin. Autopaikat nostavat asuntojen hintaa merkittävästi. 

- Apulaiskaupunginjohtaja Nikulaisen mukaan asiaa selvitetään, sillä kohde saattaa olla senioriasumista, joka tarvitsee tosiasiallisesti vielä vähemmän autopaikkoja.

28

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Tikkurilan Liikekeskus Oy

29

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja VAV Asunnot Oy

30

2 kpl

Toteuttamissopimus / Kiinteistö Oy Vantaan Erikas

31

1 kpl

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö kaupunginhallitukselle XXL Sports ja Outdoor Oy:n hakemuksesta 8161/31/2013

32

-

Vastaus valtuutettu Paula Lehmuskallion valtuustoaloitteeseen meluvallien korottamiseksi Kuusikossa kehä III:n tuntumassa

33

2 kpl

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (kvalt)

34

-

Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutokset sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan osalta (kvalt)

35

-

Vantaan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 (kvalt)

- Esitämme 0,5 veronkorotusta, niin säästää kahdessa vuodessa 2 miljoonaa euroa korkokuluissa, ja joutuu ottamaan 60 miljoonaa euroa vähemmän velkaa.

- Korkolulujen säästöä (2 miljoonaa euroa) käytettäisiin mm. Tuomelan ja Hevoshaan koulujen, lukioiden kielten opetuksen säästöjen perumiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Jätimme päytäkirjalausuman yhdessä vasemmistoliiton kanssa: 

"0,5 veronkorotus tuottaa kolmessa vuodessa 60 miljoonaa vähemmän uutta velkaa. Tämän lisäksi tämä säästää pelkästään korkokuluissa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa."

36

4 kpl

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 (kvalt)

- Ehdotin että talousarvioon lisätään:

"Tuomelan ja Hevoshaan kouluja ei lakkauteta.

Lähivuosina Vantaalle tulee 3000 uutta oppilasta lisää, ja näistä 52 % on vieraskielisiä. Myös erityisoppilaita joudutaan tiivistämisen myötä siirtämään uudelleen pois lähikouluista, sillä he vaativat enemmän tilaa pienryhmien vuoksi.

Myyrmäen alueelle tulee 900 uutta oppilasta, Pähkinärinne nelosen aluelle, eli 1,3 kilometrin päähän Tuomelasta 560 asukasta. Pähkinärinteen remonttia siirretään, Martinlaakso on uudelleen homeessa ja olemassa olevien tilakeskuksen kuntokartoitusten mukaan useissa kouluissa on todettu kosteus ja sisäilmaongelmia ja kiireellisiä korjaustarpeita.

Se, että kouluverkon kunto selvitettäisiin ennen kuin asiasta tehdään päätös, ei vaikuttaisi säästöjen toteutumiseen, sillä ensimmäiset säästöt Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamisesta toteutuvat vasta vuosien päästä. "

 

- Äänestytin myös määrärahan lisäyksen 120 e perhepalveluihin (3 työntekijää lisää). 

 

- Toin esiin, että mikäli parempaa vastausta ei tule kirjalliseen kysymykseeni siitä miten Vantaa säästää paremmalla kuntoutuksella, voin äänestyttää asian. Vastauksen mukaan kuntoutetaan resurssien puitteissa. Espoo säästää miljoonia, olisi kiva että Vantaakin.

Sinänsä budjettineuvotteluissa Vihreät esittävät mm. koulujen lakkautuksen perumista, ennaltaehkäisyn parantamista, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä (kuraattorit, perhepalvelut) ym.

- Esitimme säästöjä mm. Greater Helsinki promotionista (markkinointi), energian- ja vedentuhlauksesta sekä kaupunginhallituksen kumppanuusrahosita. Sekä perussuomalaiset että vihreät esittävät Loppaisvastaanoton perumista. Kannatamme muiden esityksiä mm. järkevään ennaltaehkäisyyn liittyen sillä ne laskevat kokonaismenoja (ja ovat mitä inhimillisintä palvelua).

- Tuomelaa ja Hevoshakaa ei ole talousarvioon erikseen kirjoitettu, vaikka pienemmät korjaukset yms. olivat.

- Ehdotimme, että laaditaan kattava kouluverkkoselvitys, joka ottaa huomioon tilatehokkuuden lisäksi rakennusten terveellisyyden, turvallisuuden ja monikäyttömahdollisuudet sekä pisteyttää myös laatutekijöitä kuten koulun pedagogisia ja yhteisöllisiä tekijöitä. Tähän eivät muut puolueet lähteneet mukaan eli asioita ei saisi selvittää.

- Kannatamme muiden esittäminä mm. liikenneinvestointien karsimista (ehkä laatutasollakin: ei joka kyläkatua vanhojen katujen keskelle tarvitse tehdä isoksibaanaksi kaikkien hienoimmilla standarteilla) sekä etälukiokurssien mahdollisuutta (lukiokursseja karsitaan, tämä voisi vähän paikata). 

- Muut puolueet esittävät aiemmin ajamiamme tavoitteita, kuten rakennuslupia yhden luukun periaatteella (puhuin tästä aiemmin valtuustossa) ja rakentamisen laadun parantamista rakennusvalvontaa tehostamalla (tästä tein muinoin aloitteen).

- Haluamme myös pikkuhiljaa siirtyä led-pohjaisiin katuvaloihin (tuo säästöä), lisätä luonnonmukaista vesirakentamista, parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä keskustoissa yms ympäristöön liittyviä ajatuksia, joista ei synny kustannusvaikutuksia.

 

*Jotta ei tule Haltian kaltaisia ylläreitä, tässä auki se miten paljon kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan. Näistä voi kuitenkin kysyä:

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 8/23.10.2013, dnro HA 699/2013 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja nro 10/28.10.2013 dnro 420/2013 
Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja nro 8/30.10.2013, dnro 419/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja nro 11/28.10.2013, dnro HA 188/2013 
Ympäristölautakunnan pöytäkirja nro 11/30.10.2013, dnro HA 189/2013 
Teknisen lautakunnan pöytäkirja nro 10/29.10.2013, dnro HA 190/2013 
Kaupunginjohtajan päätös, dnro HA 133/2013 69 §
Kaupunkikonsernin valmiusohjeen vahvistaminen 70 §
Vantaan sisäisen Apotti -hankeorganisaation perustaminen 71 § 
(Toivottavasti nyt asiantuntemusta laajemmin)
Vantaa-mitalin myöntäminen 72 § 
Työryhmän perustaminen kaupungin projektiohjeen päivittämiseksi 
Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätökset, dnro HA 50/2013 78 § 
Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen koskien matkapuhelimia ja niihin liittyviä palveluita 79 § 
Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen koskien kuntasektorin projektisalkun hallintavälinettä 80 § 
Projektisalkun hallintavälineen hankinta KL-Kuntahankinnat Oy:n Puitesopimuksen perusteella 82 § 
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola-kuntayhtymän yhtymäkokous 30.10.2013 83 § 
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 31.10.2013 84 § 
Uudenmaan virkistysyhdistyksen valtuuskunnan syyskokous 31.10.2013 
Hallintojohtajan päätös, dnro HA 161/2013 1319 § Tyytyminen Helsingin hallinto-oikeuden verotusta koskeviin päätöksiin Henkilöstöjohtajan päätös, dnro HA 93/2013 26 § 
Tuottajan valinta Johtamisen erikoisammattitutkinnon toteuttamiseen oppisopimuksella 
Talousjohtajan päätös, dnro HA 432/2013 
Elinkeinojohtajan päätös, dnro HA 2445/2013

Rahoitusjohtajan päätökset, dnro HA 54/2013

Hankintajohtajan päätökset, dnro HA 49/2013 81 § 
Option käyttöönotto luonnontieteiden opetusvälineiden hankinnassa 82 § 
Suun terveydenhuollon oikomisen tarveaineet ja –tarvikkeet 
PKS yhteishankinta Vahinkorahaston asiamiehen päätökset, dnro276/2013 150 § 
P. K:n vahingonkorvausvaatimus 151 § 
R.H:n vahingonkorvausvaatimus (1075,52 euroa) 
Talouspalvelukeskuksen johtajan päätökset, dnro 436/2013 
Tietohallintojohtajan päätökset, dnro HA 438/2013
Työllisyyspalveluiden johtaja vs. päätökset, dnro HA 213/2013 
Kuntalaispalveluiden johtajan päätökset, drno VAP 571/2013

 

Avainsanat: Vantaa, Vantaan talous-ja velkaohjelma, TVO, säästöt, kuntatalous, Tuomelan kpoulu Hevoshaan koulu, kouluverkon karsiminen, syrjäytyminen, ennaltaehkäisy, puoluekuri, vihreät, Kokoomus, demarit, sosiaalidemokraatit.

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
2.11.2013

Sturtsipäättäjät, koulut ja talousarvio

Pakina: Sturtsipäättäjät ja pohjoiskoreapoppoo

Kaupungin puheissa halutaan asukkaiden kantavan vastuuta sekä osallistuvan päätöksentekoon. Sitten kun näin käy - kun koulun lakkautuksista huolissaan olevat vanhemmat etsivät vaihtoehtoisia säästöjä, puuhaavat yhteisöllisesti rahaa koululle, korjaavat kaupungin laskelmia ja ottavat yhteyttä päättäjiin - heidät koetaan rasittaviksi ja jopa arroganteiksi. Pahimmillaan ihmisten sähköpostiviesteihin ei vastata eikä heidän antamiaan tietojaan ei edes lueta. Näin toimivat ns. strutsi-päättäjät.

Strutsi-päättäjät eivät halua kuulla lisää tietoja ja olla yhteydessä muihin, mutta ehkä pahimpia on pohjoiskorea-poppoot, jossa jyrää puoluekuri hyvällä pohjoiskorealaisella mallilla. Uusille valtuutetuille uskotellaan, että näin on ollut tapana Maon ajoista saakka.

Maon joukkueessa omien arvojen ja aivojen vastaiset päätökset passivoivat valtuutetut, ja fiksuimmat käyttävät tulevaisuudessa aikansa mieluummin sellaiseen, missä länsimaista yksilöllistä ajattelua arvostetaan.

Häiritsevät kansalaiset ovat kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä, jotka toimivat juuri niin kuin pitäisi toimiakin - ihmisiä jotka kantavat vastuuta lapsista, yhteisöstään ja koko kaupungista. Heitä on nyt vain poikkeusellisen paljon, ja he ovat kuntalaisille tärkeällä asialla. Lasten asialla. 

Tietoa pimitetään

Pohjoiskorealaiseen malliin tietoa pimitetään päättäjiltä. Lehdistö nostaa esiin kuinka Havukosken koulussa osa lapsista siirtyy kotiopetukseen terveysoireiden vuoksi (ja osa varmarmaankin vasta kehittämässä elinikäistä astmaa), Martinlaakson koulussa oirehtiminen alkoi 17 miljoonan remontin jälkeen uudelleen ja monessa muussa on erittäin vakavia kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kuitenkaan yksilöityä tietoa sairastavuudesta tai kouluverkon kunnosta ei kerrota useista pyynnöistä huolimatta.

Nyt päätöksiä tehdään puutteellisen tiedon valossa. Hulluinta koko tapahtumaketjussa on se, että vuoden tai parin harkinta-aika terveiden koulujen lakkauttamisessa ei vaikuttaisi ns. Vantaan talous- ja velkaohjelman toteutumiseen eli säästöihin, sillä lakkautettavista kouluista ei synny säästöjä kuitenkaan pariin vuoteen.

Tällaisella päätöksenteolla ei säästöjä tule: Kaksi hyväkuntoista koulua lakkautetaan eikä kouluverkon kunnosta kerrota päättäjille.

Kaupungin laskelmien mukaan 10 vuoden aikana lapsimäärä lisääntyy lähes kolmellatuhannella oppilaala, ja tässä ei ole vielä huomioitu edes kaikkia jo hyväksyttyjä kaavoja.

  • Tämä varmistaa sen että ainakaan niitä kouluja ei lopeteta, jotka ovat äärimmäisen kalliita remontoida ja joiden lapsimäärä ei ihan riitä – kuten esimerkksi Kuusikko, jonne oppilaita raahataan pitkienkin matkojen takaa ja on kalis korjata rakennusvirheiden vuoksi. (Kuusikon perimmäisestä nurkasta on myös kävelyteitse alle kolmen kilometrin matka toiseen lähikouluun.)

  • Myös uusien koulujen rakentaminen tulee pakolliseksi viimeistään 10 vuoden sisällä. Lapsimäärän kasvu on nopeinta Kivistössä ja Hämeenkylän ympäristössä. Jälkimmäisessä on myös eniten hyväksyttyjä kaavoja, joita ei ole ennustuksessa huomioitu.

  • Kouluja ehdotetaan lakkautettavaksi, vaikka se luo suuria kustannuksia tulevaisuuteen. Kysymys on vääristynyt arvovaltakysymykseksi. Voi olla että on harmittavaa että perusteluista on löytynyt niin paljon puutteita. Vieläkin virkamiehet väittävät että tilatehokkuuteen säästöihin vaikuttaa merkittävästi kahden koulun vaikuttaminen, vaikka suurin osa säästöstä tulee oppilasmäärän luonnollisesti kasvusta ilman lakkauttamisia.

Tilatehokkuuden noston todellinen säästö on siinä että uusia kouluja ei rakenneta. Sitä syö se, että todelliset kustannukset nousevat kun terveitä kouluja lakkautetaan, ja pian on pakko rakentaa korvaavaa kapasiteettia ja tehdä kalliita remontteja alkuperäistä enemmän. Ja riski on myös se että lapset saavat elinikäisiä terveysongelmia homeisissa kouluissa.

TALOUSARVIO

Talousarvio tehdään 90-luvun juustohöylämenetelmällä. Älykäs palveluiden parantaminen jää minimaaliseksi. Vaihtoehtoisia säästöjä juustohöylälle olisi, mm. ympäristöasioilla voidaan saada säästöjä. Kirjoitin lähes kaksi sivua pieniä ja suuria säästöjä, mutta vihreät linjasivat, että muutosehdotuksia talousarvioon ei kannata olla liikaa. Tässä ovat viisaita: Muut puolueet eivät kuitenkaan jaksa tehdä kovin monia muutoksia, vaikka olisivat kuinka fiksuja.

Palvelumuotoilu

Espoo vähentää terveyskuluja parantamalla kuntoutusta. Vantaalla ei ole selkeitä tavoitteita tähän. Esimerkiksi 3 miljoonan säästötavoite “lonkkaliukumäen” toteuttamisesta on aivan mahdollinen (Espoo polkaisi vanhusten lonkkaleikkauksen vähemmällä byrokratialla ja paremmalla kuntoutuksella käyntiin vuodessa miljoonasäästöin). Muiden kuin lonkkaleikkausten paremmalla kuntoutuksella voisi saada vähintään 2 miljoonaa säästöä. Mielenterveyspalveluiden kohdentaminen voidaan tehdä kokeiluna, jossa nähdään parantaako oikeaan aikaan oikea hoito paremmin. Topakka johto voisi saada vähintään viiden miljoonan euron höydyt esiin paremmalla ja oikea-aikaisella hoidolla. Toimitatapojen laajetessa laajetessa säästöt kasvavat.

Erikoissairaanhoidon budjettin ylityspaineet ovat kuitenkin tänäkin vuonna 7,6 miljoonaa, joten nämä säästöt valuisivat aina liian piukan budjetoinnin paikkaamiseen. Tässä ehdotamme kuitenkin vähän nössösti vain tekstilisäystä budjettiin, jossa vaaditaan säästöjä parantamalla kuntoutusta.

Säästöt hallinnosta

+ 50 000e/vuosi: Kumppanuushankkeista sääästöjä. (Paljonko esimerkiksi Sari Multasen tukeminen on tuonut Vantaalle näkyvyyttä? Onko se ollut tässä taloustilanteessa se tärkeä kohde? Näitä tulisi perata ja priorisoida.)

+ 20 000e/vuosi supistus historiatyöstä. Vantaan historian kirjoittaminen toki merkityksellistä, mutta budjettia tulisi siinäkin sovittaa taloustilanteeseen.

+ 80 000e/vuosi supistus kaupunginhallituksen toiminnallista varausta eli “isojen poikien leikkirahat kaikkeen kivaan”.

+ 50 000e/vuosi Loppiaisvastaanoton poistaminen.

Säästöjä ympäristöasioilla:

+ 40 000 e/ vuosi: Uimahalleissa toteutetaan HSY:n vedensäästökampanja.

(+ 2 000 0000 – 5 000 000 e/vuosi): Seuraavaan valtuustoseminaariin mennessä laaditaan laskelmat kaupungin energian ja vedensäästöpotentiaalista, asetetaan energian ja veden säästölle mitattava euromääräinen tavoite sekä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma tavoitteen toteuttamiseksi. Olisin itse halunnut konkreettisen tavoitteen, sillä yleensä kiinteistöstä kuin kiinteistöstä saadaan säätämällä veden virtaukset sopiviksi, korjaamalla vuotavat pytyt ja säätämälä sisäilma miellyttäväksi sekä lämmitys tasapainoon noin 30 prosentin kulujen vähennys. Tuskin Vantaan kiinteistöt ovat kovin paljon paremmassa kunnossa kuin muiden, vaikka muutamiin on tehtykin jo energiansäästöhanke.

Lapsille ja nuorille:

- 70 000 e/ vuosi: Lukioiden säästöt perutaan. Erityisesti kieliryhmien poistamisen peruminen.

- 100 000 e/ vuosi: Kaksi koulupsykologia lisää

+ 170 000 e/ vuosi: Määrärahan poisto konsulttipalveluista

+ 470 000 e: Hakunilanrinteen liikuntasalin remontin siirto

- 160 000 e/vuosi: Lapsiperheiden tukipalveluihin 3 työntekijää lisää, joilla ehkäistään mm. Lasten huostaanottoja ja syrjäytymistä. Tämä voi vähentää kalliimpia huostaanottoja, joten kyse voi olla tuottavasta investoinnista.

0 e/2013: Hevoshaan ja Tuomelan koulujen lakkautusten peruminen. (Säästöt sisäisissä vuokrissa tulevat vasta 2016.)

Vanhukset

Pienennykset omaishoitajien palkkioissa ovat rajuja, ja omaishoitajien jaksamista tulisi tukea. Omaishoitaja säästävät pitkän pennin vanhusten laitoshuoltoa.

Myös projektirahaa tulisi hakea vanhusten yksinäisyyden taltuttamiseen yhdessä järjestöjen kanssa.

Vihreiden esityksissä ei tänä vuonna ollut poikkeuksellisesti kuitenkaan mitään muutosesityksiä, mutta toivottavasti perussuomalaiset tai vasemmisto muistavat vanhukset - tulen kannattamaan.

Veronkorotus velkaan – korkokulut vapautuvat palveluihin

0,5 veronkorotus tuottaa kolmessa vuodessa 60 miljoonaa vähemmän uutta velkaa. Tämä säästää korkokuluissa yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa. Säästö riittäisi Tuomelan ja Hevoshaan pelastamiseen, mutta myös monenlaiseen ennaltaehkäisyyn, joka on pitkällä aikavälillä hyvin kannattavaa.

Näiden lisäksi voisi

Myydä kaupungin jo tarpeettomaksi käynyttä kiinteistöomaisuutta reippaammin. Tämän lisäksi mieluummin jo tyhjennetyt koulutontit pois ennen kuin keskitytään terveiden koulujen myymiseen. Entisten Laajavuoren ja Myllymäen koulutontit kun ovat hyvällä paikalla radan varrella, ja kaavoituksen tulisi painottua vahvasti joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Koulutonttien lisäksi kaupunkikonsernilla on hirmuinen kasa tyhjää ja tarpeetonta toimitilaa joka tulisi myydä. Tämän lisäksi on realisoitavissa tonttimaata.

Priorisoida eri laatuluokkiin investointeija - tuleeko esimerkiksi vanhan alueen pikkukatu remontoida baananpätkäksi esimerkiksi korjaustöiden jälkeen. Voiko Espoon tavoin käyttää halvempia katukiveyksiä jne. Aina kaiken ei tarvitse näyttää leveimmältä uuden veroiselta.

Myös investointipiikkiä, joka nostaa Vantaan velkaa kestämättömästi, voisi tasata tutkimalla ns. väliliisen omistamisen keinoin.

Hallinnon tilatehokkuutta voisi nostaa mahdollistamalla etätyön. Esimerkiksi apulaiskaupunginjohtajat ovat hyvin vähän työhuoneissaan, mutta vain yksi on luopunut siitä.

Mm. näistä säästöistä tuli luopua, koska muut puolueet eivät kuitenkaan suostu neuvottelemaan kovin monesta muutoksesta. Muutoksia kannatti priorisoida.

 

Tänä vuonna painopisteenä ajamissani budjettimuutoksissa ovat lapset sekä älykkäät säästöt palvelumuotoilulla, ennaltaehkäisyllä ja ympäristöasioilla. Kokoomuksen Tapani Mäkinen kuitenkin ilmoitti jo ennen budjettineuvotteluita lehdistössä, että muutoksia budjettiin tulee hyvin vähän.  

KAUPUNGINHALLITUKSEN 4.11. KOKO LISTA 

§

Liitteet

Otsikko

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjan tarkastaminen

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset
 

- Ottomenettelyt kätkevät taakseen kaikenlaista, kuten kesäkuussa apulaiskaupunginjohtaja Lipposen neuvoteleman sopimuksen, missä Vantaa sitoutui maksamaan Espoolle 40 000 eurossa ikuisesti Espoon turistipyydyksestä Nuuksion kupeessa. Suhteellisuutta luo se, että Espoo ei maksa esimerkiksi tiedekeskus Heurekasta mitään.*

- Tulisi sopia että kaupungijohtajilla tai muilla ei ole valtuuksia neuvotella suurempia uusia jatkvia menonaja kaupungille ellei asiaa esitellä selkein numeroin kaupunginhallituksessa.

 

4

-

Eron myöntäminen Ulla Rannikolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

5

2 kpl

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen osallistumisesta (kvalt)

- Vantaan lausunnossa korostetaan kivasti metropolihallinnon tarvetta. Kyllä mm. maankäytön isot linjat ja väylät kannattaa päättää yhdessä.

6

3 kpl

Ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta (kvalt)
 

Ministeriö esittää asetettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kuntien välillä sekä mahdollisesti koskien myös Vihdin kuntaa. 

- Pelkkä pks ei riitä poistamaan haasteita maankäytössä, ilmastossa, ruuhkautumisestasa ja segkaatiossa

- Miksi ei ole Nurmijärjveä mukana? Se olisi alueen kannalta oleellinen.


7

2 kpl

Vuoden 2012 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet (kvalt)

8

1 kpl

Lausunto Uusimaa-ohjelman luonnoksesta ja senympäristöselostuksen luonnoksesta

- Luonnon - kuten viherkehä ja Sipoon korpi - merkitksestä voisi muistuttaa lausunnossa. Emme tehneet kuitenkaan lisäysesitystä.

- Lausunto on logistiikan ylistyksen huipennus.

"...Kasvun ja yhteistyön ytimenä on pääkaupunkiseudun kärkikolmio, jonka yksi ydin on Vantaan Aviapolis ja Tikkurila. Kasvun suuntaa kuvaa Pohjoinen kasvukäytävä, joka on tärkeä kehittämiskokonaisuus erityisesti Vantaalle, jonka läpi itä-länsisuunnassa kasvukäytävä kulkee (E18/Kehä III).

Uudenmaan strategiset pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet vuodelle 2040 ovat:

1. Älykkään kasvun kehto – perustuu kestävään kehitykseen ja älykkäisiin ratkaisuihin, 
2. Helppo tulla, olla ja toimia – painottaa liikkumisen, työn ja toiminnan vaivattomuutta sekä 
3. Puhdas ja kaunis Uusimaa – korostaa luonnonvarojen järkevää käyttöä ja luonnon moni- muotoisuuden säilyttämistä. 
Vantaan kaupunki pitää strategisia kehittämistavoitteita 2040 hyvinä ja perusteltuina. Julkisen sektorin kestävyysvaje on kuitenkin yksi keskeisimmistä tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, mikä ei juurikaan näy ohjelmassa..."

- Vantaa haluaa korostaa mm. lentokenttää, kehärataa, kehä kolmosta, Tikkurilan matkakeskusta eli yleisesti liikkumista talouskasvun veturina.

 

9

-

Vastaus valtuutettu Juha Malmin ja usean muun (33) valtuutetun valtuustoaloitteeseen sporttikortin myöntämisestä alle 70-vuotiaille omaishoitajille (kvalt)

- Vanhusten aktivointi on hyvä asia, mutta olisi hyvä kohdistaa niille, joilla ei ole varaa tai mahdollisuuksia käydä. Nyt aika iso kustannus, ja tuettasiin hyvätuloisiakin vanhuksia.

10

2 kpl

Tietohallinto-ohjelman 2014-2017 hyväksyminen

- Kaikkea kivaa ja hienon näköstä, mutta ei paranna mahdollisuuksia hyviin toimittajiin ja toimiviin järjestelmiin (Mikkisofta-sidonnaisuus, sappi-järjestelmät jne). Jokseenkin vanhahtavat tavat.

11

2 kpl

Vastine markkinaoikeudelle If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n valituksen johdosta/ kaupungin vakuutusturvan hankinta, kaupunginhallituksen päätös 16.9.2013

12

1 kpl

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n hankintaoikaisukaupunginhalltuksen 16.9.2013 § 20 tekemän päätöksen johdosta

- Jos vain yksi tarjoaja, vika on kilpailutuksessa.

13

-

Tukihenkilöpalveluiden hankinta Vantaan kaupungintyöllisyyspalveluiden kuntakokeilun eli Työraiteen asiakkaille (Ei julkinen; Laki viranomaisen toimi

14

-

Työhönvalmennuspalvelun hankinta Vantaan kaupungn työllisyyspalveluiden kuntakokeilun eli Työraiteen asiakkaille (Ei julkinen; laki viranomaisen toim

15

4 kpl

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen (kvalt)

- Muutetaan perussopimukseen jäsenkunnat seuraaviksi: Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

16

1 kpl

Vuoden 2013 Vantaan kulttuuripalkinto

- Vantaan jakaa säännöllisesti kulttuuripalkinnon haluten tukea Vantaalaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa. Julkistetaan myöhemmin asiaankuuluvin rituaalein.

17

2 kpl

Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen kunnallistekniikan rakentamisesta 2010 hyväksytyn vesihuollon kehityssuunnitelman mukaisesti Bisajärventielle (kvalt)

- Mm. Vantaa on toivonut HSY:n karsivan investointejaan taloussyistä. HSY:n vesitoimiala saa varat toimintaan vesi- ja liittymismaksuista sekä kuntosuuksista. Helsinki kritisoi maksujen korottamista, mutta korjausvelka Helsingin vanhasta verkosta on valtava. Vantaa ei halua korottaa kuntaosuuksia, joten tässä ollaan.

- Vesihuollon kehittämisalueiden priorisointi ja aikataulutus on tehty seututasolla. Vantaalta tarkastelujaksolla 2013-2022 on esitetty toteutettavaksi Syväojan, Riipilä-Reunan ja Vestran vesihuolto. Muulle ei ole edes aikataulua.

18

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: JM Suomi Oy / Asunto Oy Vantaan Leivonlaulu

19

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: JM Suomi Oy / Asunto Oy Vantaan Leivonen

20

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Erik Saarinen / Ari Honkanen

21

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Peltonen Helena / Vekkox Oy

22

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Selenius Carl / Vekkox Oy

23

1 kpl

Asemakaavamuutos 002142, 61 Tikkurila / Kielotien seniorit

24

3 kpl

Asemakaavan muutos nro 002198 sekä tonttijako, Vantaanlaakso / Maatalousmuseon laajennus (kvalt)
- Tulee olla tarkka että laajennus sovittuu hyvin museaaliselle alueelle.

25

1 kpl

Asemakaavan muutos nro 002066 ja tonttijaon muutos, Koivukylä / Leinelään pysäköintitalo (kvalt)

- Halvennetaan pysäkäintiä sillä, että maan-alaisen pysäköinnin sijaan rakennetaankin pysäköintitalo yhden asuinkerrostalon tilalle. Kolmen talon sijaan voisi rakentaa neljä, jos autot ovat maan alla.

- Pysäköintalon voisi rakentaa kauniimminkin: Sen päällä voisi olla pientaloja, kaupunkiviljelyä jne. Myöskään autopaikkojen erottaminen asuntojen hinnasta ei ole esityslistalla. Tästä voisin puhuakin.

26

3 kpl

Asemakaavan muutos nro 002175 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, Ojanko, Länsisalmi ja Vaarala (kvalt)

27

2 kpl

Kivistön keskusta-asuminen 4 -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 231500 sekä tonttijako, Kivistö (kvalt)

- Tiivistä rakentamista radan viereen. HSL huomautti lausunnossaan autopaikoista: “Asemakaavassa osoitettu autopaikkamäärä vastaa Kivistön uuden aluee keskitasoa, mutta alueen saavutettavuuden ja aseman läheisyyden vuoksi myös pienempi automäärä voisi tulla kyseeseen. Muilta osin HSL:llä ei ole huomautettavaa...” Kaupungin vastuneessa autopaikkanormin suunnittelussa aseman läheisuus (150m) on otettu huomioitu.

- Näin varmaan onkin, mutta ilmeisesti voisi huomioida paremmin. Autopaikat nostavat asuntojen hintaa merkittävästi. 

- Apulaiskaupunginjohtaja Nikulaisen mukaan asiaa selvitetään, sillä kohde saattaa olla senioriasumista, joka tarvitsee tosiasiallisesti vielä vähemmän autopaikkoja.

28

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja Tikkurilan Liikekeskus Oy

29

2 kpl

Kunnallistekniikan rakentamissopimus, Vantaan kaupunki ja VAV Asunnot Oy

30

2 kpl

Toteuttamissopimus / Kiinteistö Oy Vantaan Erikas

31

1 kpl

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö kaupunginhallitukselle XXL Sports ja Outdoor Oy:n hakemuksesta 8161/31/2013

32

-

Vastaus valtuutettu Paula Lehmuskallion valtuustoaloitteeseen meluvallien korottamiseksi Kuusikossa kehä III:n tuntumassa

33

2 kpl

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (kvalt)

34

-

Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutokset sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan osalta (kvalt)

35

-

Vantaan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 (kvalt)

- Esitämme 0,5 veronkorotusta, niin säästää kahdessa vuodessa 2 miljoonaa euroa korkokuluissa, ja joutuu ottamaan 60 miljoonaa euroa vähemmän velkaa.

- Korkolulujen säästöä (2 miljoonaa euroa) käytettäisiin mm. Tuomelan ja Hevoshaan koulujen, lukioiden kielten opetuksen säästöjen perumiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Jätimme päytäkirjalausuman yhdessä vasemmistoliiton kanssa: 

"0,5 veronkorotus tuottaa kolmessa vuodessa 60 miljoonaa vähemmän uutta velkaa. Tämän lisäksi tämä säästää pelkästään korkokuluissa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa."

36

4 kpl

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 (kvalt)

- Ehdotin että talousarvioon lisätään:

"Tuomelan ja Hevoshaan kouluja ei lakkauteta.

Lähivuosina Vantaalle tulee 3000 uutta oppilasta lisää, ja näistä 52 % on vieraskielisiä. Myös erityisoppilaita joudutaan tiivistämisen myötä siirtämään uudelleen pois lähikouluista, sillä he vaativat enemmän tilaa pienryhmien vuoksi.

Myyrmäen alueelle tulee 900 uutta oppilasta, Pähkinärinne nelosen aluelle, eli 1,3 kilometrin päähän Tuomelasta 560 asukasta. Pähkinärinteen remonttia siirretään, Martinlaakso on uudelleen homeessa ja olemassa olevien tilakeskuksen kuntokartoitusten mukaan useissa kouluissa on todettu kosteus ja sisäilmaongelmia ja kiireellisiä korjaustarpeita.

Se, että kouluverkon kunto selvitettäisiin ennen kuin asiasta tehdään päätös, ei vaikuttaisi säästöjen toteutumiseen, sillä ensimmäiset säästöt Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamisesta toteutuvat vasta vuosien päästä. "

 

- Äänestytin myös määrärahan lisäyksen 120 e perhepalveluihin (3 työntekijää lisää). 

 

- Toin esiin, että mikäli parempaa vastausta ei tule kirjalliseen kysymykseeni siitä miten Vantaa säästää paremmalla kuntoutuksella, voin äänestyttää asian. Vastauksen mukaan kuntoutetaan resurssien puitteissa. Espoo säästää miljoonia, olisi kiva että Vantaakin.

Sinänsä budjettineuvotteluissa Vihreät esittävät mm. koulujen lakkautuksen perumista, ennaltaehkäisyn parantamista, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä (kuraattorit, perhepalvelut) ym.

- Esitimme säästöjä mm. Greater Helsinki promotionista (markkinointi), energian- ja vedentuhlauksesta sekä kaupunginhallituksen kumppanuusrahosita. Sekä perussuomalaiset että vihreät esittävät Loppaisvastaanoton perumista. Kannatamme muiden esityksiä mm. järkevään ennaltaehkäisyyn liittyen sillä ne laskevat kokonaismenoja (ja ovat mitä inhimillisintä palvelua).

- Tuomelaa ja Hevoshakaa ei ole talousarvioon erikseen kirjoitettu, vaikka pienemmät korjaukset yms. olivat.

- Ehdotimme, että laaditaan kattava kouluverkkoselvitys, joka ottaa huomioon tilatehokkuuden lisäksi rakennusten terveellisyyden, turvallisuuden ja monikäyttömahdollisuudet sekä pisteyttää myös laatutekijöitä kuten koulun pedagogisia ja yhteisöllisiä tekijöitä. Tähän eivät muut puolueet lähteneet mukaan eli asioita ei saisi selvittää.

- Kannatamme muiden esittäminä mm. liikenneinvestointien karsimista (ehkä laatutasollakin: ei joka kyläkatua vanhojen katujen keskelle tarvitse tehdä isoksibaanaksi kaikkien hienoimmilla standarteilla) sekä etälukiokurssien mahdollisuutta (lukiokursseja karsitaan, tämä voisi vähän paikata). 

- Muut puolueet esittävät aiemmin ajamiamme tavoitteita, kuten rakennuslupia yhden luukun periaatteella (puhuin tästä aiemmin valtuustossa) ja rakentamisen laadun parantamista rakennusvalvontaa tehostamalla (tästä tein muinoin aloitteen).

- Haluamme myös pikkuhiljaa siirtyä led-pohjaisiin katuvaloihin (tuo säästöä), lisätä luonnonmukaista vesirakentamista, parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä keskustoissa yms ympäristöön liittyviä ajatuksia, joista ei synny kustannusvaikutuksia.

 

*Jotta ei tule Haltian kaltaisia ylläreitä, tässä auki se miten paljon kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan. Näistä voi kuitenkin kysyä:

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 8/23.10.2013, dnro HA 699/2013 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja nro 10/28.10.2013 dnro 420/2013 
Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja nro 8/30.10.2013, dnro 419/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja nro 11/28.10.2013, dnro HA 188/2013 
Ympäristölautakunnan pöytäkirja nro 11/30.10.2013, dnro HA 189/2013 
Teknisen lautakunnan pöytäkirja nro 10/29.10.2013, dnro HA 190/2013 
Kaupunginjohtajan päätös, dnro HA 133/2013 69 §
Kaupunkikonsernin valmiusohjeen vahvistaminen 70 §
Vantaan sisäisen Apotti -hankeorganisaation perustaminen 71 § 
(Toivottavasti nyt asiantuntemusta laajemmin)
Vantaa-mitalin myöntäminen 72 § 
Työryhmän perustaminen kaupungin projektiohjeen päivittämiseksi 
Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätökset, dnro HA 50/2013 78 § 
Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen koskien matkapuhelimia ja niihin liittyviä palveluita 79 § 
Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen koskien kuntasektorin projektisalkun hallintavälinettä 80 § 
Projektisalkun hallintavälineen hankinta KL-Kuntahankinnat Oy:n Puitesopimuksen perusteella 82 § 
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola-kuntayhtymän yhtymäkokous 30.10.2013 83 § 
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 31.10.2013 84 § 
Uudenmaan virkistysyhdistyksen valtuuskunnan syyskokous 31.10.2013 
Hallintojohtajan päätös, dnro HA 161/2013 1319 § Tyytyminen Helsingin hallinto-oikeuden verotusta koskeviin päätöksiin Henkilöstöjohtajan päätös, dnro HA 93/2013 26 § 
Tuottajan valinta Johtamisen erikoisammattitutkinnon toteuttamiseen oppisopimuksella 
Talousjohtajan päätös, dnro HA 432/2013 
Elinkeinojohtajan päätös, dnro HA 2445/2013

Rahoitusjohtajan päätökset, dnro HA 54/2013

Hankintajohtajan päätökset, dnro HA 49/2013 81 § 
Option käyttöönotto luonnontieteiden opetusvälineiden hankinnassa 82 § 
Suun terveydenhuollon oikomisen tarveaineet ja –tarvikkeet 
PKS yhteishankinta Vahinkorahaston asiamiehen päätökset, dnro276/2013 150 § 
P. K:n vahingonkorvausvaatimus 151 § 
R.H:n vahingonkorvausvaatimus (1075,52 euroa) 
Talouspalvelukeskuksen johtajan päätökset, dnro 436/2013 
Tietohallintojohtajan päätökset, dnro HA 438/2013
Työllisyyspalveluiden johtaja vs. päätökset, dnro HA 213/2013 
Kuntalaispalveluiden johtajan päätökset, drno VAP 571/2013

 

Avainsanat: Vantaa, Vantaan talous-ja velkaohjelma, TVO, säästöt, kuntatalous, Tuomelan kpoulu Hevoshaan koulu, kouluverkon karsiminen, syrjäytyminen, ennaltaehkäisy, puoluekuri, vihreät, Kokoomus, demarit, sosiaalidemokraatit.

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.