19.10.2013

Koulusäästöt ja HSL:n linjastouudistus kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupungihallitus päättää HSL:n linjaston ja maksujärjestelmän. Tämän lisäksi käsitellään Tuomelan ja Hevoshaan koulun lakkauttaminen (opetuslautakunnan pöytäkirjan ottomenettelyn kautta) sekä parin urheilukisan rahoitus.

Energiatehokkuussoppari Escoa jatketaan yhtä kunnianhimottomasti kuin ennenkin. Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksia tullaan keräämään aina lautakuntia myöten.

Tässä koko lista, linkit asioihin (pdf-dokumentteja).

Kokouksen KH:21.10.2013 12:00:00 esityslista:

§

Liitteet

Otsikko

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjan tarkastaminen

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset

4

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

5

-

Kaupunginvaltuuston 7.10.2013 kokouksen täytäntöönpanot

6

1 kpl

Vantaan kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen hyväksyminen

Ehdotus on että Vantaan kaupungin eri toimialat ottaisivat käyttöön www.tilaajavastuu.fi -palvelun. Tilaajavastuu.fi -palvelu on internetissä toimiva palvelu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen selvittämisessä ja raportoinnissa. Harmaan talouden torjunta on yksi valtioneuvoston kärkihankkeista, josta on annettu toimintaohjelma vuosille 2012–2015. Ohjelma sisältää 22 eri hanketta, joiden tulosten seurauksena tätä Vantaan kaupungin ohjetta päivitetään vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

7

-

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Tämä käytäntö lähti omasta aloitteestani. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.

Viime valtuustokaudella kesäkuusta 2012 lähtien valtuutettujen sidonnaisuusilmoitukset olivat luettavissa kaupungin internetsivuilla. Käytäntö sai alkunsa kaupunginhallituksessa 14.2.2011 § 14 käsitellystä aloitevastauksesta. Valtuutetut vastasivat itse tietojen ilmoittamisesta ja ilmoittaminen oli vapaaehtoista. Ilmoittaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus, vaan perustuu vapaaehtoisuuteen. Sidonnaisuutensa voivat ilmoittaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston lisäksi myös lautakuntien, jaostojen, liikelaitosten johtokuntien ja aluetoimikuntien jäsenet ja varajäsenet. Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla. Käyttöliittymät ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Sidonnaisuustiedot tullaan keräämään myös kaupungin johtoryhmältä.

 

8

-

Eron myöntäminen Leena Ahllundille Tikkurilan aluetoimikunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

9

-

Eron myöntäminen Antero Auralle monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä sekä neuvottelukunnan täydentäminen

10

-

Tikkurilan Tiikereiden liikunnan kumppanuussopimuksen purkaminen ja kumppanuusrahan palautus

Tikkurilan Tiikerit sai salibandyn SM- sarjaprojektiin liikunnan kumppanuustukea 5 000 euroa. Kumppanuustuen edellytyksenä on sarjapaikka ylimmällä kansallisen lajiliiton sarjatasolla. Nyt Tikkurilan Tiikerit ovat ilmoittaneet luopuneensa sarjapaikastaan. Liikuntajohtaja esittää, että koska Tikkurilan Tiikereiden osalta kumppanuustuen edellytykset eivät enää täyty, puretaan kumppanuussopimus sekä velvoitetaan seura palauttamaan kumppanuusraha 5.000 euroa kaupungille.

11

1 kpl

Painin EM-turnauksen järjestäminen Vantaalla 1.-6.4.2014

Kaupunki antaa tukea 40.000 euroa sekä avustaa kisojen järjestäjiä työllään. Urheiluseuran kanssa laaditaan erillinen sopimus osapuolten velvoitteista. Kaupungin velvoitteet on otettu huomioon talousarviovalmistelussa kaupunginhallituksen käyttövarauksissa.

- Kysyn mielenkiinnosta paljonko kaupungin työavun arvo on.

12

1 kpl

Maastohiihdon SM-kisojen järjestäminen Vantaalla 17.-19.1.2014

Kaupunki antaa tukea 40 000 euroa sekä omaa työtään kuten edellä.

Kilpailupaikkana on Hakunilan urheilupuisto ja sen ympäristö.

51

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Vahinkoja sekä hankintoja (autonrenkaita, kemikaaleja ja joulukuusia).

52

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 130/2013

53

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 106/2013

81

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Mm. Työraide -kuntakokeiluhankkeelle rahoitusta.

101

-

Eero Tapani Juntusen kuolinpesän omaisuuden anominen Vantaan kaupungille

151

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

Opetus- ja Vapaa-ajan lautakuntien pöytäkirjat eli käytännössä Tuomelan ja Hevoshaan koulun lakkauttaminen.

Tämä vaarantaa TVO:n toteutumisen jos jostain koulusta lämähtää homeremontti. Väliaikaiskoulujen järjestäminen on kohtuuttoman paljon kalliimpaa kuin vanhojen koulujen ylläpito.

Hevoshaan koulun lakkauttamienn lisäisi alueella syrjäytymisvaaraa, sillä Hevoshaassa on kehitetty hienot toimintatavat monimuotoisen oppilasaineksen erityistarpeisiin. Hevoshakaa voisi kehittää myös urheilupainotteisena kouluna. Lähivuosina Vantaalle tulee 3000 uutta oppilasta lisää, ja näistä 52 % on vieraskielisiä. Myös erityisoppilaita joudutaan tiivistämisen myötä siirtämään uudelleen pois lähikouluista, sillä he vaativat enemmän tilaa pienryhmien vuoksi. Myyrrmäen alueelle tulee 900 uutta oppilasta, Pähkinärinteen remonttia siirretään, Martinlaakso on uudelleen homeessa ja olemassa olevien tilakeskuksen kuntokartoiusten mukaan useissa kouluissa on todettu kosteus ja sisäilmaongelmia ja kiireellisiä korjaustarpeita.

Se, että kouluverkon kunto selvitettäisiin ennen kuin asiasta tehdään päätös, ei vaikuttaisi säästöjen toteutumiseen, sillä ensimmäiset säästöt Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamisesta toteutuvat vasta vuosien päästä.

Vantaalla olisi paljon muitakin säästökohteita, esimerkiksi jo aiemmin lakkautettujen koulujen (Myllymäki ja Laajavuori) tontit ovat vieläkin myymättä. Muita säästöjä voivat olla vaikkapa välillinen omistaminen, energiansäästö, "lonkkaliukumäki" ja heti annettava kuntoutus, investointien laatutason porrastaminen, hallinnon tilatehokkuden parantaminen etätyömahdollisuuksia suosimalla, dementikkojen siirtäminen virikkeellisiin dementiakotehin vuodeosastoilta, kaupungin omistamien yhtiöiden hallintojen yhdistäminen, koulujenhallinnollinen yhdistäminen, koulukyytien laajempi kilpailutus (nyt ylihintaa) ja tilapalvelut Vantti Oy:n palveluiden sujuvoittaminen (ylimääräisiä kustannuksia 8 miljoonaa pelkästään kouluille).

Kysymyksiä:

- Mitkä koulut ovat kuntokartoitettu ja monessako oli kosteusvaurio tai sisäilmaongelmia?

- Monestako koulusta on sisäilmailmoitus tehty viimeisen kahden vuoden aikana?

- Mikä on suunnitelma mikäli vaikkapa pähkinärinne tai Korso suljetaan homeremontin vuoksi, ja paljonko väistötilat maksavat? Espoossa kustannukset ovat olleet huikeita, ja siksi siellä ollaan kiinnostuneita vuokraamaan Tuomelan koulu.

- Paljonko koulukyyti kustantaa 2012, 2013 ja 2014 ja kuinka paljon koulukyyditettävien määrä on muuttunut viimevuodesta?

- Tuleeko erityisoppilaiden siirrosta lähikouluista pois (tilatehokkuuden vuoksi) lisää koulukyytikustannuksia vuonna 2016?

- Onko koulukyytien kilpailutuksessa mahdollisuus löysentää kriteerejä niin muutaman tarjoajan ylihinnoittelusta päästään normaalihintoihin, kun kerran kuitenkin käyttävät halvempia busseja?

Mikäli kouluverkon kunto ei ole riittävällä tasolla selvitytty tai koulujen kunnosta ei ole riittävää tietoa, esitän että kuoluje kunto eli taloudellinen riski selvitetään. Veronmaksajien rahoja ei voi käyttää miten vaan.

 

201

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Kari Aronen / Henna ja Mika Hyyryläinen

202

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: AL-Katot Oy /Jarmo ja Joni Juutinen

203

11 kpl

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) esityksestä Vantaan joukkoliikennelinjastoksi 2015

Jos työmatka kestää tunnin, kuluu lähes kahden kuukauden verran normityöpäiviä bussissa istumiseen. Yhteiskuntataloudelliset kustannukset ovat huikeat. Palvelutasoa niistävät säästötavoitteet tulisi poistaa. Bussit Peijakseen tulee saada loppuun saakka, sillä mäki on jyrkkä sairaille ja vanhuksille ja suorastaan vaarallinen talvisin. Linjan 623 vaihtoehtoa kannattaa selvittää suorana yhteytenä Ilolaan, samoin Martinlaaksin ja Myyrmäen seutubussilinjojen yhdistämistä . 

Muutosehdotukset: 

- Muutosehdotus: (tarkentava lisäys Peijakseen pääsystä): Linjaston suunnittelussa on todellisten kävelyetäisyyksien lisäksi huomioitava esim. maaston aiheuttamat lisärasitukset (mm. Peijaksen sairaalaan on päästävä perille saakka)

- Lisäysehdotus: Pitää varmistaa palvelutaso niillä alueilla, mitä kehärata ei palvele.

- Lisäysehdotus: Poikittaisliikenteen riittävyys varmistettava.

- Supistushenkisen lauserakennelma kannattaisi harkita vielä poistettavaksi. Kovin erilaista viestiä mitä Helsinki ja Espoo antavat.

 

204

5 kpl

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ehdotuksesta lippujen hinnoitteluperiaatteiksi ja hintasuhteiksi uudessa vyöhykemallissa

Tasatariffi olisi toki helppokäyttöisempi. Nyt vyöhykeraja jakaa Kehä III:n kohdalla asukkaat aika eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Tikkurila on eri alueella keskustan kanssa. Vyöhykemalli on tyypillistä Helsinkikeskeistä suunnittelua, mutta asiaan ei käytännössä voi enää vaikuttaa.

- AB vyöhyke maksaa 50 euroa, ja BC vyöhyke 60 euroa ja ABC vyöhyke 90 euroa. Tämä on hitusen epäreilun oloista vantaalaisia kohtaan.

 

205

1 kpl

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös Benita Junnin kaivosvaltausoikeushakemuksesta (kaivnro 8603) / tiedoksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hylännyt kaivosvaltaushakemuksen.

206

1 kpl

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös etuosto-oikeutta koskevassa asiassa

207

2 kpl

ESCO -energiansäästöinvestoinnin rahoitusjärjestelyt

208

1 kpl

Aiesopimuksen solmiminen kuntien energiatehokkuussopimuksen jatkamiseksi vuosille 2017 – 2020

ESCO-hanke on varsin hitaan energiansäästön toteuttamista. Monissa yrityksissä säästöt syntyvät hanakammin. Hyvä kuitenkin, että jotain tapahtuu. Säästötahti jatkuu tasan samana.

Joukkoliikenteen linjastosta ollaan päättämässä HSL:n ehdotuksen mukaan - mutta kokouspapereissa ei kunnon linjakanrttaa ole. Siksi asian hahmottaminen on hyvin vaikeaa. Linjoja on karsittu asukkaiden kuulemiskierroksella olleesta versiosta.

Avainsanat: Lapset, Tuomelan ja Hevoshaan koulun lakkauttaminen, koulusäästöt, talousarvio, linjasto, bussit, energiansäästö, lipun hinta, joukkoliikenne, vyöhykemalli, harmaa talous, veronkierto.

Hienoa Siru!

15.11.2013 12:37
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.10.2013

Koulusäästöt ja HSL:n linjastouudistus kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupungihallitus päättää HSL:n linjaston ja maksujärjestelmän. Tämän lisäksi käsitellään Tuomelan ja Hevoshaan koulun lakkauttaminen (opetuslautakunnan pöytäkirjan ottomenettelyn kautta) sekä parin urheilukisan rahoitus.

Energiatehokkuussoppari Escoa jatketaan yhtä kunnianhimottomasti kuin ennenkin. Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksia tullaan keräämään aina lautakuntia myöten.

Tässä koko lista, linkit asioihin (pdf-dokumentteja).

Kokouksen KH:21.10.2013 12:00:00 esityslista:

§

Liitteet

Otsikko

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjan tarkastaminen

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset

4

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

5

-

Kaupunginvaltuuston 7.10.2013 kokouksen täytäntöönpanot

6

1 kpl

Vantaan kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen hyväksyminen

Ehdotus on että Vantaan kaupungin eri toimialat ottaisivat käyttöön www.tilaajavastuu.fi -palvelun. Tilaajavastuu.fi -palvelu on internetissä toimiva palvelu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen selvittämisessä ja raportoinnissa. Harmaan talouden torjunta on yksi valtioneuvoston kärkihankkeista, josta on annettu toimintaohjelma vuosille 2012–2015. Ohjelma sisältää 22 eri hanketta, joiden tulosten seurauksena tätä Vantaan kaupungin ohjetta päivitetään vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

7

-

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Tämä käytäntö lähti omasta aloitteestani. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.

Viime valtuustokaudella kesäkuusta 2012 lähtien valtuutettujen sidonnaisuusilmoitukset olivat luettavissa kaupungin internetsivuilla. Käytäntö sai alkunsa kaupunginhallituksessa 14.2.2011 § 14 käsitellystä aloitevastauksesta. Valtuutetut vastasivat itse tietojen ilmoittamisesta ja ilmoittaminen oli vapaaehtoista. Ilmoittaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus, vaan perustuu vapaaehtoisuuteen. Sidonnaisuutensa voivat ilmoittaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston lisäksi myös lautakuntien, jaostojen, liikelaitosten johtokuntien ja aluetoimikuntien jäsenet ja varajäsenet. Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla. Käyttöliittymät ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Sidonnaisuustiedot tullaan keräämään myös kaupungin johtoryhmältä.

 

8

-

Eron myöntäminen Leena Ahllundille Tikkurilan aluetoimikunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

9

-

Eron myöntäminen Antero Auralle monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä sekä neuvottelukunnan täydentäminen

10

-

Tikkurilan Tiikereiden liikunnan kumppanuussopimuksen purkaminen ja kumppanuusrahan palautus

Tikkurilan Tiikerit sai salibandyn SM- sarjaprojektiin liikunnan kumppanuustukea 5 000 euroa. Kumppanuustuen edellytyksenä on sarjapaikka ylimmällä kansallisen lajiliiton sarjatasolla. Nyt Tikkurilan Tiikerit ovat ilmoittaneet luopuneensa sarjapaikastaan. Liikuntajohtaja esittää, että koska Tikkurilan Tiikereiden osalta kumppanuustuen edellytykset eivät enää täyty, puretaan kumppanuussopimus sekä velvoitetaan seura palauttamaan kumppanuusraha 5.000 euroa kaupungille.

11

1 kpl

Painin EM-turnauksen järjestäminen Vantaalla 1.-6.4.2014

Kaupunki antaa tukea 40.000 euroa sekä avustaa kisojen järjestäjiä työllään. Urheiluseuran kanssa laaditaan erillinen sopimus osapuolten velvoitteista. Kaupungin velvoitteet on otettu huomioon talousarviovalmistelussa kaupunginhallituksen käyttövarauksissa.

- Kysyn mielenkiinnosta paljonko kaupungin työavun arvo on.

12

1 kpl

Maastohiihdon SM-kisojen järjestäminen Vantaalla 17.-19.1.2014

Kaupunki antaa tukea 40 000 euroa sekä omaa työtään kuten edellä.

Kilpailupaikkana on Hakunilan urheilupuisto ja sen ympäristö.

51

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Vahinkoja sekä hankintoja (autonrenkaita, kemikaaleja ja joulukuusia).

52

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 130/2013

53

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 106/2013

81

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Mm. Työraide -kuntakokeiluhankkeelle rahoitusta.

101

-

Eero Tapani Juntusen kuolinpesän omaisuuden anominen Vantaan kaupungille

151

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat

Opetus- ja Vapaa-ajan lautakuntien pöytäkirjat eli käytännössä Tuomelan ja Hevoshaan koulun lakkauttaminen.

Tämä vaarantaa TVO:n toteutumisen jos jostain koulusta lämähtää homeremontti. Väliaikaiskoulujen järjestäminen on kohtuuttoman paljon kalliimpaa kuin vanhojen koulujen ylläpito.

Hevoshaan koulun lakkauttamienn lisäisi alueella syrjäytymisvaaraa, sillä Hevoshaassa on kehitetty hienot toimintatavat monimuotoisen oppilasaineksen erityistarpeisiin. Hevoshakaa voisi kehittää myös urheilupainotteisena kouluna. Lähivuosina Vantaalle tulee 3000 uutta oppilasta lisää, ja näistä 52 % on vieraskielisiä. Myös erityisoppilaita joudutaan tiivistämisen myötä siirtämään uudelleen pois lähikouluista, sillä he vaativat enemmän tilaa pienryhmien vuoksi. Myyrrmäen alueelle tulee 900 uutta oppilasta, Pähkinärinteen remonttia siirretään, Martinlaakso on uudelleen homeessa ja olemassa olevien tilakeskuksen kuntokartoiusten mukaan useissa kouluissa on todettu kosteus ja sisäilmaongelmia ja kiireellisiä korjaustarpeita.

Se, että kouluverkon kunto selvitettäisiin ennen kuin asiasta tehdään päätös, ei vaikuttaisi säästöjen toteutumiseen, sillä ensimmäiset säästöt Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamisesta toteutuvat vasta vuosien päästä.

Vantaalla olisi paljon muitakin säästökohteita, esimerkiksi jo aiemmin lakkautettujen koulujen (Myllymäki ja Laajavuori) tontit ovat vieläkin myymättä. Muita säästöjä voivat olla vaikkapa välillinen omistaminen, energiansäästö, "lonkkaliukumäki" ja heti annettava kuntoutus, investointien laatutason porrastaminen, hallinnon tilatehokkuden parantaminen etätyömahdollisuuksia suosimalla, dementikkojen siirtäminen virikkeellisiin dementiakotehin vuodeosastoilta, kaupungin omistamien yhtiöiden hallintojen yhdistäminen, koulujenhallinnollinen yhdistäminen, koulukyytien laajempi kilpailutus (nyt ylihintaa) ja tilapalvelut Vantti Oy:n palveluiden sujuvoittaminen (ylimääräisiä kustannuksia 8 miljoonaa pelkästään kouluille).

Kysymyksiä:

- Mitkä koulut ovat kuntokartoitettu ja monessako oli kosteusvaurio tai sisäilmaongelmia?

- Monestako koulusta on sisäilmailmoitus tehty viimeisen kahden vuoden aikana?

- Mikä on suunnitelma mikäli vaikkapa pähkinärinne tai Korso suljetaan homeremontin vuoksi, ja paljonko väistötilat maksavat? Espoossa kustannukset ovat olleet huikeita, ja siksi siellä ollaan kiinnostuneita vuokraamaan Tuomelan koulu.

- Paljonko koulukyyti kustantaa 2012, 2013 ja 2014 ja kuinka paljon koulukyyditettävien määrä on muuttunut viimevuodesta?

- Tuleeko erityisoppilaiden siirrosta lähikouluista pois (tilatehokkuuden vuoksi) lisää koulukyytikustannuksia vuonna 2016?

- Onko koulukyytien kilpailutuksessa mahdollisuus löysentää kriteerejä niin muutaman tarjoajan ylihinnoittelusta päästään normaalihintoihin, kun kerran kuitenkin käyttävät halvempia busseja?

Mikäli kouluverkon kunto ei ole riittävällä tasolla selvitytty tai koulujen kunnosta ei ole riittävää tietoa, esitän että kuoluje kunto eli taloudellinen riski selvitetään. Veronmaksajien rahoja ei voi käyttää miten vaan.

 

201

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Kari Aronen / Henna ja Mika Hyyryläinen

202

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: AL-Katot Oy /Jarmo ja Joni Juutinen

203

11 kpl

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) esityksestä Vantaan joukkoliikennelinjastoksi 2015

Jos työmatka kestää tunnin, kuluu lähes kahden kuukauden verran normityöpäiviä bussissa istumiseen. Yhteiskuntataloudelliset kustannukset ovat huikeat. Palvelutasoa niistävät säästötavoitteet tulisi poistaa. Bussit Peijakseen tulee saada loppuun saakka, sillä mäki on jyrkkä sairaille ja vanhuksille ja suorastaan vaarallinen talvisin. Linjan 623 vaihtoehtoa kannattaa selvittää suorana yhteytenä Ilolaan, samoin Martinlaaksin ja Myyrmäen seutubussilinjojen yhdistämistä . 

Muutosehdotukset: 

- Muutosehdotus: (tarkentava lisäys Peijakseen pääsystä): Linjaston suunnittelussa on todellisten kävelyetäisyyksien lisäksi huomioitava esim. maaston aiheuttamat lisärasitukset (mm. Peijaksen sairaalaan on päästävä perille saakka)

- Lisäysehdotus: Pitää varmistaa palvelutaso niillä alueilla, mitä kehärata ei palvele.

- Lisäysehdotus: Poikittaisliikenteen riittävyys varmistettava.

- Supistushenkisen lauserakennelma kannattaisi harkita vielä poistettavaksi. Kovin erilaista viestiä mitä Helsinki ja Espoo antavat.

 

204

5 kpl

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ehdotuksesta lippujen hinnoitteluperiaatteiksi ja hintasuhteiksi uudessa vyöhykemallissa

Tasatariffi olisi toki helppokäyttöisempi. Nyt vyöhykeraja jakaa Kehä III:n kohdalla asukkaat aika eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Tikkurila on eri alueella keskustan kanssa. Vyöhykemalli on tyypillistä Helsinkikeskeistä suunnittelua, mutta asiaan ei käytännössä voi enää vaikuttaa.

- AB vyöhyke maksaa 50 euroa, ja BC vyöhyke 60 euroa ja ABC vyöhyke 90 euroa. Tämä on hitusen epäreilun oloista vantaalaisia kohtaan.

 

205

1 kpl

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös Benita Junnin kaivosvaltausoikeushakemuksesta (kaivnro 8603) / tiedoksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hylännyt kaivosvaltaushakemuksen.

206

1 kpl

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös etuosto-oikeutta koskevassa asiassa

207

2 kpl

ESCO -energiansäästöinvestoinnin rahoitusjärjestelyt

208

1 kpl

Aiesopimuksen solmiminen kuntien energiatehokkuussopimuksen jatkamiseksi vuosille 2017 – 2020

ESCO-hanke on varsin hitaan energiansäästön toteuttamista. Monissa yrityksissä säästöt syntyvät hanakammin. Hyvä kuitenkin, että jotain tapahtuu. Säästötahti jatkuu tasan samana.

Joukkoliikenteen linjastosta ollaan päättämässä HSL:n ehdotuksen mukaan - mutta kokouspapereissa ei kunnon linjakanrttaa ole. Siksi asian hahmottaminen on hyvin vaikeaa. Linjoja on karsittu asukkaiden kuulemiskierroksella olleesta versiosta.

Avainsanat: Lapset, Tuomelan ja Hevoshaan koulun lakkauttaminen, koulusäästöt, talousarvio, linjasto, bussit, energiansäästö, lipun hinta, joukkoliikenne, vyöhykemalli, harmaa talous, veronkierto.

Hienoa Siru!

15.11.2013 12:37
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.