12.8.2013

Ympäristöohjelma kaupunginhallituksessa (12.8.2013)

Kaupungin ympäristöohjelmassa ei juuri mainita luonnonsujelua eikä mainita jokivesiä. Tämän lisäksi Syksyn ensimmäsessä kaupunginhallituksessa käsitellään Hirvaskosken (perus) aloite välttää kaupungin kilpailutukisssa veroparatiisiyhtiöihin tulouttavis yhtiöitä, sekä päätetään kilpailuttaa kuntouttava työtoimitna kaupungin ostopalveluksi.

Ympäristöohjelma löytyy osoitteesta http://192.49.193.12/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KH+12%2e8%2e2013%2012%3a00%3a00+4+1. Tässä on kuitenkin selkeitä puutteista. Vantaan virtavesiselvityksessä on huomattu tarve vesistön kalojen liikkumisesteiden poistamiselle. Vantaan jokea tulisi kehittää vaelluskalavesistönä. Tämän tulisi näkyä myös ympäristöohjelmassa. Myös kosteikkojen rakentamista tulisi selvittää vesiensuojelun ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Nämä vähentävät myös tulvia. 

Kaavoituksessa Viherkehä tulee huomioida. Vantaan tulisi tukea Pääkaupunkiseudun kaavoitusratkaisuissa viherkehän säilymistä. Se yhdistää saaristoluonnon Nuuksioon ja Sipoon korpeen ja tukee hyvin koko alueen monimuotoisuutta, jos Viherkehä säilyy yhteinäisenä. Ekologista rakentamista tulee edistää myös suosimalla puurakentamista.

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Edellisen kokouksen pöytäkirja

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut kaupunginjohtajan päätös
Hanna Ornion nimeäminen Kuntaliiton 2-kielisyysryhmään.

4

1 kplVantaan kaupungin ympäristöohjelma 2013 - 2016 (kvalt)

Vihreät pyysivät tämän kesäkuussa pöydälle jotta luonnonsuojelu ja vesiensuojelu saataisiin ohjelmaan mukaan.

 

Viime kokouskessa kyselin myös metsien hoitotavoista: siitä huolimatta, että ympäristöohjelmassa mainitaan monimuotoisuus tavoitteena kaupungin metsissä ja luonnossa, metsänhoitotavat eivät tue sitä.

Monissa kunnissa kaatuneita puita viedään metsiin jotta monimuotoisuus kasvaisi. Vantaalla taas köyhdytetään metsäluontoa viemällä syvistäkin metsistä kaatuneet puut pois.

 

Vihreiden muutosehdotukset koskevat kosteikkojen (jotka vähentävät myös tulvia) saamista, kalastusvesien suojelua sekä sitä että puurakentamista voisi suosia kaupungin rakentamisessa.

 5

-


Eron myöntäminen Johanna Jurvalle kaupunginvaltuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen ja edunvalvontatoimikunnan jäsenen tehtävistä, Ulla Sajaniemen siirtyminen kaupunginvaltuutetun tehtävään sekä täydennysvaalin toimittaminen ja toimikunnan täydentäminen (kvalt)

 

6

1 kpl

Edustajan nimeäminen Suomen Kuntaliiton asettamaan kaksikielisen metropolin seurantaryhmään (en referensgrupp för en tvåspråkig metropol)
Luottamushenkilöedustajan nimeäminen

7

-

Luottamushenkilöseminaari kuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Seminaariin 3.9. nimetään koledustajaa, jolloin neljänneksi suurin pulue jää ilman. Edustajat tulevat kokoomuksesta, demareista ja perussuomalaisista.

8

-

Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

9

-

Oikaisuvaatimus henkilöstöpalvelupäällikön päätöksestä koskien palkan takaisinperintää 12/2013
Valittajan vaatimuksiin suostutaan osittain

51

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset
Hankintajohtajan päätöksiä.

52

-

Vastaus valtuutettu Johannes Hirvaskosken ja 46 muun valtuutetun aloitteeseen veroparatiisiyhtiöiden ehkäisemisestä Vantaan hankinnoissa (kvalt)
Perussuomalaisten Hrivaskosken aloite sai vastaansa virkamiehilta perustelut. Tämä jäi pöydälle kesäkussa. Asia herättänee keskustelua. Hirvaskoski teki aloitteen, jossa yritykset, joilla ei ole merkittäviä voittoja eivät saisi olla mukana kaupungin kilpailutuksissa, sillä näiden epäillään laittavan veroparatiiseihin voittonsa.

Haasteena on se, että kaikilla yrityksillä ei joka vuosi tuota kovin suurta voittoa, vaikka eivät piiloittaisi voittoja veroparatiiseihin. Vain 3 vuotta voitollisten yritysten hyväksyminen kaupungin kilpailutuksessa syrjisi muita. Näinollen en kannata ehdotusta. Sen sijhaan muita keinoja suosia Suomeen veronsa maksavia tulee miettiä.

53

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 29/2013
Tässä ja seuraavissa pykälissä
korvausvaatimuksia, joista osa on kummallisiakin, mm. rannekellon nupin irtoamista vaaditaan kaupungin korvattavaksi.

54

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimusta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 68 / 2013

55

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 32/2012

56

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 68 / 2012

57

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 80/2012

58

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 57 / 2013

59

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 32/2013

60

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 69 / 2012

61

1 kpl

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 30/2012

81

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset
Työllistämistukipäätöksiä.

82

1 kpl

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen kilpailutus vuosille 2014-2015
Kuntouttava työtominta kilpailutetaan 2+1 vuodeksi, tavalla jossa ainoastaan hinta ratkaisee. Tulisiko toiminnan laatu ottaa myös huomioon?

Hyvä kysymys on myös se, että kuka yrittäjä uskaltautuu tarjoamaan ja investoimaan tiloihin ja työntekijäihin, jos kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

Mikäli sopimusta ei määritellä laadullisesti tarkemmin, on suuri riski, että työtoiminnan laatu kärsii. Tämän vuoksi kaupungin tulisikin luoda tarkmepi sopimus vielä kilpailutuksen jälkeen.

101

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

151

-

Vastaus valtuutettu Paula Lehmuskallion (kok) valtuustoaloitteeseen uuden päiväkodin saamiseksi Kuninkaalan Kuusikkoon lakkautetun tilalle 
Vastaus on kielteinen, lapset sijoitetaan Tikkurilan ja Hakunilan alueiden toimispisteisiin. Vedotaan
kokoomuksen ja demareiden kiinni pitämään viime valtuuston hyväksymään talous- ja velkaohjelmaan.

152

 1 kpl

Lausunnon antaminen kaupunginhallituksen päätöksestä tehtyyn valitukseen 
Kaupungin mukaan päätös ei ole valituskelpoinen.

201

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Lempi Wikströmin kuolinpesä / Oy Audiomatic Corporation
Kaupunki ei aio käyttää etuosto-oikeutta.

202

7 kpl

Jakosopimus ja yhteistoimintasopimus/Kiinteistö Oy Vantaan Erikas (kvalt)
Kaupungin ja sen omistaman yhtiön väliset järjestelyt; yhteisomistus puretaan, kaupunki saa maata ja 50% yhtiölle tulevasta rakennusoikeudesta.

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
12.8.2013

Ympäristöohjelma kaupunginhallituksessa (12.8.2013)

Kaupungin ympäristöohjelmassa ei juuri mainita luonnonsujelua eikä mainita jokivesiä. Tämän lisäksi Syksyn ensimmäsessä kaupunginhallituksessa käsitellään Hirvaskosken (perus) aloite välttää kaupungin kilpailutukisssa veroparatiisiyhtiöihin tulouttavis yhtiöitä, sekä päätetään kilpailuttaa kuntouttava työtoimitna kaupungin ostopalveluksi.

Ympäristöohjelma löytyy osoitteesta http://192.49.193.12/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KH+12%2e8%2e2013%2012%3a00%3a00+4+1. Tässä on kuitenkin selkeitä puutteista. Vantaan virtavesiselvityksessä on huomattu tarve vesistön kalojen liikkumisesteiden poistamiselle. Vantaan jokea tulisi kehittää vaelluskalavesistönä. Tämän tulisi näkyä myös ympäristöohjelmassa. Myös kosteikkojen rakentamista tulisi selvittää vesiensuojelun ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Nämä vähentävät myös tulvia. 

Kaavoituksessa Viherkehä tulee huomioida. Vantaan tulisi tukea Pääkaupunkiseudun kaavoitusratkaisuissa viherkehän säilymistä. Se yhdistää saaristoluonnon Nuuksioon ja Sipoon korpeen ja tukee hyvin koko alueen monimuotoisuutta, jos Viherkehä säilyy yhteinäisenä. Ekologista rakentamista tulee edistää myös suosimalla puurakentamista.

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Edellisen kokouksen pöytäkirja

3

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut kaupunginjohtajan päätös
Hanna Ornion nimeäminen Kuntaliiton 2-kielisyysryhmään.

4

1 kplVantaan kaupungin ympäristöohjelma 2013 - 2016 (kvalt)

Vihreät pyysivät tämän kesäkuussa pöydälle jotta luonnonsuojelu ja vesiensuojelu saataisiin ohjelmaan mukaan.

 

Viime kokouskessa kyselin myös metsien hoitotavoista: siitä huolimatta, että ympäristöohjelmassa mainitaan monimuotoisuus tavoitteena kaupungin metsissä ja luonnossa, metsänhoitotavat eivät tue sitä.

Monissa kunnissa kaatuneita puita viedään metsiin jotta monimuotoisuus kasvaisi. Vantaalla taas köyhdytetään metsäluontoa viemällä syvistäkin metsistä kaatuneet puut pois.

 

Vihreiden muutosehdotukset koskevat kosteikkojen (jotka vähentävät myös tulvia) saamista, kalastusvesien suojelua sekä sitä että puurakentamista voisi suosia kaupungin rakentamisessa.

 5

-


Eron myöntäminen Johanna Jurvalle kaupunginvaltuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen ja edunvalvontatoimikunnan jäsenen tehtävistä, Ulla Sajaniemen siirtyminen kaupunginvaltuutetun tehtävään sekä täydennysvaalin toimittaminen ja toimikunnan täydentäminen (kvalt)

 

6

1 kpl

Edustajan nimeäminen Suomen Kuntaliiton asettamaan kaksikielisen metropolin seurantaryhmään (en referensgrupp för en tvåspråkig metropol)
Luottamushenkilöedustajan nimeäminen

7

-

Luottamushenkilöseminaari kuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Seminaariin 3.9. nimetään koledustajaa, jolloin neljänneksi suurin pulue jää ilman. Edustajat tulevat kokoomuksesta, demareista ja perussuomalaisista.

8

-

Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

9

-

Oikaisuvaatimus henkilöstöpalvelupäällikön päätöksestä koskien palkan takaisinperintää 12/2013
Valittajan vaatimuksiin suostutaan osittain

51

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset
Hankintajohtajan päätöksiä.

52

-

Vastaus valtuutettu Johannes Hirvaskosken ja 46 muun valtuutetun aloitteeseen veroparatiisiyhtiöiden ehkäisemisestä Vantaan hankinnoissa (kvalt)
Perussuomalaisten Hrivaskosken aloite sai vastaansa virkamiehilta perustelut. Tämä jäi pöydälle kesäkussa. Asia herättänee keskustelua. Hirvaskoski teki aloitteen, jossa yritykset, joilla ei ole merkittäviä voittoja eivät saisi olla mukana kaupungin kilpailutuksissa, sillä näiden epäillään laittavan veroparatiiseihin voittonsa.

Haasteena on se, että kaikilla yrityksillä ei joka vuosi tuota kovin suurta voittoa, vaikka eivät piiloittaisi voittoja veroparatiiseihin. Vain 3 vuotta voitollisten yritysten hyväksyminen kaupungin kilpailutuksessa syrjisi muita. Näinollen en kannata ehdotusta. Sen sijhaan muita keinoja suosia Suomeen veronsa maksavia tulee miettiä.

53

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 29/2013
Tässä ja seuraavissa pykälissä
korvausvaatimuksia, joista osa on kummallisiakin, mm. rannekellon nupin irtoamista vaaditaan kaupungin korvattavaksi.

54

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimusta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 68 / 2013

55

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 32/2012

56

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 68 / 2012

57

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 80/2012

58

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 57 / 2013

59

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 32/2013

60

-

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 69 / 2012

61

1 kpl

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen 30/2012

81

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset
Työllistämistukipäätöksiä.

82

1 kpl

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen kilpailutus vuosille 2014-2015
Kuntouttava työtominta kilpailutetaan 2+1 vuodeksi, tavalla jossa ainoastaan hinta ratkaisee. Tulisiko toiminnan laatu ottaa myös huomioon?

Hyvä kysymys on myös se, että kuka yrittäjä uskaltautuu tarjoamaan ja investoimaan tiloihin ja työntekijäihin, jos kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

Mikäli sopimusta ei määritellä laadullisesti tarkemmin, on suuri riski, että työtoiminnan laatu kärsii. Tämän vuoksi kaupungin tulisikin luoda tarkmepi sopimus vielä kilpailutuksen jälkeen.

101

-

Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

151

-

Vastaus valtuutettu Paula Lehmuskallion (kok) valtuustoaloitteeseen uuden päiväkodin saamiseksi Kuninkaalan Kuusikkoon lakkautetun tilalle 
Vastaus on kielteinen, lapset sijoitetaan Tikkurilan ja Hakunilan alueiden toimispisteisiin. Vedotaan
kokoomuksen ja demareiden kiinni pitämään viime valtuuston hyväksymään talous- ja velkaohjelmaan.

152

 1 kpl

Lausunnon antaminen kaupunginhallituksen päätöksestä tehtyyn valitukseen 
Kaupungin mukaan päätös ei ole valituskelpoinen.

201

1 kpl

Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Lempi Wikströmin kuolinpesä / Oy Audiomatic Corporation
Kaupunki ei aio käyttää etuosto-oikeutta.

202

7 kpl

Jakosopimus ja yhteistoimintasopimus/Kiinteistö Oy Vantaan Erikas (kvalt)
Kaupungin ja sen omistaman yhtiön väliset järjestelyt; yhteisomistus puretaan, kaupunki saa maata ja 50% yhtiölle tulevasta rakennusoikeudesta.

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.