12.5.2011

Hallitusohjelmatavoitteeni

Tässä minun hallitusohjelmatavoitteeni, joita saa käyttää vapaasti. Hallitukseen ei mennä ilman ehtoja.

Ilmasto

Ilmastopolitiikka länsimaiselle tasolle, tavoitteena hiilineutraali Suomi 2050 mennessä monen muun länsimaan tapaan. Tämä tukee Suomen kilpailukykyä tulevaisuuden hiilipihissä liiketoimintaympäristössä. Ilmastoteknologia luo uusia pysyviä työpaikkoja, koska alan globaali kasvu on valtava.

Paikallisessa hajautetussa energiatuotannossa tuottajan tulee saada maksu ylijäämäsähköstään. Täma tukee hyvin maaseudun elinvoimaisuutta ja ekologista rakentamista.

Työtä

Pysyviä työpaikkoja syntyy kasvaville vientialoille. Murunenkin ilmastoalan kasvusta loisi Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Vientiä tukee toimivat kotimarkkinat.

Pienten ja keskisuurten yritysten byrokratiaa on vähennettävä. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulee  helpottaa.

Työhyvinvointia on pakko parantaa, jotta ehkäistään ennenaikaisia eläkkeelle joutumisia ja nuorten loppuunpalamista.

Eläkkeelle tulee päästä oman jaksamisen mukaan joustavasti työtä vähentäen.

Saksan taantumassa lyhennetty työviikko vähensi työttömyyttä voimakkaasti. Tästä mahdollisuudesta tulee keskustella avoimesti.

Köyhyys

Perustulo ei jätä ketään väliinputoajaksi, ja samalla kannustaa työntekoon. Uudistus on kustannusneutraali mutta lisää työntekoa. Äärimmäistä köyhyyttä on vähennettävä seuraavan neljän vuoden aikana ensin perusturvaa parantamalla.

Sairaat

Terveydenhuoltojärjestelmä tulee uudistaa sellaiseksi, että sairaat hoidetaan. Nykyään sairaita priorisoidaan ja pompotellaan jonosta toiseen. Tämä ei ole kokonaistaloudellisesti tehokasta, saati inhimillistä.

Vanhukset

Vanhusten hoito parempaan kuntoon. Laatua, yhteisöllistä asumista ja tukea kotona pärjäämiseen tulee lisätä. Laitoshoidossa lamaannuttava ylilääkintä on kiellettävä.

Ydinvoima

Ydinvoiman vahinkovastuu tulee ulottaa koskemaan myös niitä, jotka ydinvoimalasta taloudellisesti hyötyvät. Vahinkovastuu on toteutettava joko riittävän rahaston tai vakuutuksen kautta. Ydinvoimaloiden stressitestien on kestettävä myös terrosmin aiheuttama riski.

Suomessa ei tarvita enää kolmatta lisäydinvoimalaa sähköntarpeen kattamiseksi.

Eläimet

Turkis- ja tuotantoeläinten eläinrääkkäys lopetettava. Eläimiä voi kohdella inhimillisestikin. Kysymys on vain tahdosta, ei rahasta.

Joukkoliikenne

Pääkaupunkiseudulle Sipoon metron sijaan nopea pikaratikkaverkosto. Tämä parantaa kertaheitolla poikittaisliikennettä. Poikittainen ratikkaverkosto Sipoon, Helsingin, Vantaa ja Espoon alueelle maksaa yhtä paljon kuin pieni pätkä metron laajentamista.

Junaratoihin on panostettava, koska ne pitävät monet paikkakunnat elinvoimaisina ja ovat ekologisia.

Korruptio ja demokratia

Vaalirahoitusilmoitukset jo ennen vaaleja. Näin äänestäjät voivat valita kenen maksama ehdokas päättää Suomen asioista.

Kampanjakatot mahdollistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoisemman mahdollisuuden kansanedustajaksi, ei vain varakkaiden tai rahoitusta saaneiden.

Kansalaisaloite ja kansanäänestykset helpommiksi.

Päättäjien sidokset ja äänestyspäätökset helposti luettavaksi Internettiin myös kunnissa.

Harmaa talous kuriin.

Luonto

Sipoonkorven, Nuuksion ja Porkkalan käsittävä Viherkehä perustettava, samoin Kilpisjärven, Hämeen Evon ja Oulun Sanginjoen kansallispuistot. Turpeen veroetu on poistettava ja turpeennosto rajattava pois luonnotilaisilta soilta. Metsälaki on uudistettava kannustamaan monimuotoista metsänhoitoa.

Itämeri ja sisävesistöt on pelastettava vähentämällä maatalouden ja turpeennoston päästöjä. Puhtaat tuotantotavat ovat koko maatalouselinkeinon paras turva.

Kuuteille on saatava rauhoitusaika 15.4.-30.6.

Rasismi

Rasismia ja syrjintää ei saa hyväksyä. Nollatoleranssi työpaikka- ja koulukiusaamiselle. Tasa-arvoinen avioliittolaki. Yhteiskunnassa samat oikeudet ja velvollisuudet kaikille riippumatta varallisuudesta,  ihonväristä tai uskonnosta.

Isyysloma

Isyyslomaa 6kk, äitiyslomaa 6kk ja vanheimpain vapaasti päätettävää lomaa 6kk. Näin on muissakin Pohjoismaissa.

Koulutus

Kaikille tasokas peruskoulu. Jokaiselle nuorelle on tarjottava joko työtä, työpajaa, oppisopimusta tai koulutuspaikka. Yliopistojen rahoitus ja riippumaton perustutkimus on turvattava.

Vaalilaki

Vaalilakiuudistus vietävä loppuun asti. Jokaisen kansalaisen äänen tulee olla yhtä merkittävä.

Portugali, Kreikka ja euro

Portugalin ja Kreikan tukemisessa tulee saada riittävät vakuudet siitä, että harmaa talous, veronkierto, korruptio ja tuhlaus saadaan kuriin. Euroopan laajuinen järjestelmä epäterveen pörssikeinottelun hillitsemiseksi tulee olla tehokas, kosmeettiset muutokset eivät riitä.

Hallitusohjelmatavoitteiksi osa on mielestäni liian yleismalkaisia: esimerkkinä vaikkapa hiilivapaus. Suurista julistuksista on yllättävän vähän hyötyä, jos niiden kanssa ei sovita konkreettisista lakimuutoksista.

Oletko miettinyt minkälaisella lakipaketilla voitaisiin edistää energiansäästöä seuraavan 10-20 vuoden aikana? Velvoittavat päästövähennykset kunnille? Rakennusten tiiviysmääräysten tiukentaminen ja ulottaminen esim. kasvihuoneisiin? Mitä muuta?

Vaalilaki luultavasti on liian kova pala sitä alunperinkin vastustaneille demareille. Sen sijaan, jos halvalla saa, niin voisi ehdottaa vaalipiirien yhdistämistä siten, että jäljelle jää esimerkiksi 5-6 vaalipiiriä. Tai paremman puutteessa itä-suomen ja pohjois-suomen pienimpien vaalipiirien yhdistämistä.

12.5.2011 20:33
Mikko Sarela

Tällaisissa paikoissa saattaisivat olla ne kannattavat ilmastoalan työpaikat:

http://www.vaisala.com/en/press/news/2010/Pages/Page_20100802114240.aspx

Tietysti 'ilmantarkastaja' on kannatettava tehtävän kuvaus joille kuille. Mutta tuskinpa niitä tuhansia palkataan.

12.5.2011 21:50
Timo Penttilä

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
12.5.2011

Hallitusohjelmatavoitteeni

Tässä minun hallitusohjelmatavoitteeni, joita saa käyttää vapaasti. Hallitukseen ei mennä ilman ehtoja.

Ilmasto

Ilmastopolitiikka länsimaiselle tasolle, tavoitteena hiilineutraali Suomi 2050 mennessä monen muun länsimaan tapaan. Tämä tukee Suomen kilpailukykyä tulevaisuuden hiilipihissä liiketoimintaympäristössä. Ilmastoteknologia luo uusia pysyviä työpaikkoja, koska alan globaali kasvu on valtava.

Paikallisessa hajautetussa energiatuotannossa tuottajan tulee saada maksu ylijäämäsähköstään. Täma tukee hyvin maaseudun elinvoimaisuutta ja ekologista rakentamista.

Työtä

Pysyviä työpaikkoja syntyy kasvaville vientialoille. Murunenkin ilmastoalan kasvusta loisi Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Vientiä tukee toimivat kotimarkkinat.

Pienten ja keskisuurten yritysten byrokratiaa on vähennettävä. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulee  helpottaa.

Työhyvinvointia on pakko parantaa, jotta ehkäistään ennenaikaisia eläkkeelle joutumisia ja nuorten loppuunpalamista.

Eläkkeelle tulee päästä oman jaksamisen mukaan joustavasti työtä vähentäen.

Saksan taantumassa lyhennetty työviikko vähensi työttömyyttä voimakkaasti. Tästä mahdollisuudesta tulee keskustella avoimesti.

Köyhyys

Perustulo ei jätä ketään väliinputoajaksi, ja samalla kannustaa työntekoon. Uudistus on kustannusneutraali mutta lisää työntekoa. Äärimmäistä köyhyyttä on vähennettävä seuraavan neljän vuoden aikana ensin perusturvaa parantamalla.

Sairaat

Terveydenhuoltojärjestelmä tulee uudistaa sellaiseksi, että sairaat hoidetaan. Nykyään sairaita priorisoidaan ja pompotellaan jonosta toiseen. Tämä ei ole kokonaistaloudellisesti tehokasta, saati inhimillistä.

Vanhukset

Vanhusten hoito parempaan kuntoon. Laatua, yhteisöllistä asumista ja tukea kotona pärjäämiseen tulee lisätä. Laitoshoidossa lamaannuttava ylilääkintä on kiellettävä.

Ydinvoima

Ydinvoiman vahinkovastuu tulee ulottaa koskemaan myös niitä, jotka ydinvoimalasta taloudellisesti hyötyvät. Vahinkovastuu on toteutettava joko riittävän rahaston tai vakuutuksen kautta. Ydinvoimaloiden stressitestien on kestettävä myös terrosmin aiheuttama riski.

Suomessa ei tarvita enää kolmatta lisäydinvoimalaa sähköntarpeen kattamiseksi.

Eläimet

Turkis- ja tuotantoeläinten eläinrääkkäys lopetettava. Eläimiä voi kohdella inhimillisestikin. Kysymys on vain tahdosta, ei rahasta.

Joukkoliikenne

Pääkaupunkiseudulle Sipoon metron sijaan nopea pikaratikkaverkosto. Tämä parantaa kertaheitolla poikittaisliikennettä. Poikittainen ratikkaverkosto Sipoon, Helsingin, Vantaa ja Espoon alueelle maksaa yhtä paljon kuin pieni pätkä metron laajentamista.

Junaratoihin on panostettava, koska ne pitävät monet paikkakunnat elinvoimaisina ja ovat ekologisia.

Korruptio ja demokratia

Vaalirahoitusilmoitukset jo ennen vaaleja. Näin äänestäjät voivat valita kenen maksama ehdokas päättää Suomen asioista.

Kampanjakatot mahdollistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoisemman mahdollisuuden kansanedustajaksi, ei vain varakkaiden tai rahoitusta saaneiden.

Kansalaisaloite ja kansanäänestykset helpommiksi.

Päättäjien sidokset ja äänestyspäätökset helposti luettavaksi Internettiin myös kunnissa.

Harmaa talous kuriin.

Luonto

Sipoonkorven, Nuuksion ja Porkkalan käsittävä Viherkehä perustettava, samoin Kilpisjärven, Hämeen Evon ja Oulun Sanginjoen kansallispuistot. Turpeen veroetu on poistettava ja turpeennosto rajattava pois luonnotilaisilta soilta. Metsälaki on uudistettava kannustamaan monimuotoista metsänhoitoa.

Itämeri ja sisävesistöt on pelastettava vähentämällä maatalouden ja turpeennoston päästöjä. Puhtaat tuotantotavat ovat koko maatalouselinkeinon paras turva.

Kuuteille on saatava rauhoitusaika 15.4.-30.6.

Rasismi

Rasismia ja syrjintää ei saa hyväksyä. Nollatoleranssi työpaikka- ja koulukiusaamiselle. Tasa-arvoinen avioliittolaki. Yhteiskunnassa samat oikeudet ja velvollisuudet kaikille riippumatta varallisuudesta,  ihonväristä tai uskonnosta.

Isyysloma

Isyyslomaa 6kk, äitiyslomaa 6kk ja vanheimpain vapaasti päätettävää lomaa 6kk. Näin on muissakin Pohjoismaissa.

Koulutus

Kaikille tasokas peruskoulu. Jokaiselle nuorelle on tarjottava joko työtä, työpajaa, oppisopimusta tai koulutuspaikka. Yliopistojen rahoitus ja riippumaton perustutkimus on turvattava.

Vaalilaki

Vaalilakiuudistus vietävä loppuun asti. Jokaisen kansalaisen äänen tulee olla yhtä merkittävä.

Portugali, Kreikka ja euro

Portugalin ja Kreikan tukemisessa tulee saada riittävät vakuudet siitä, että harmaa talous, veronkierto, korruptio ja tuhlaus saadaan kuriin. Euroopan laajuinen järjestelmä epäterveen pörssikeinottelun hillitsemiseksi tulee olla tehokas, kosmeettiset muutokset eivät riitä.

Hallitusohjelmatavoitteiksi osa on mielestäni liian yleismalkaisia: esimerkkinä vaikkapa hiilivapaus. Suurista julistuksista on yllättävän vähän hyötyä, jos niiden kanssa ei sovita konkreettisista lakimuutoksista.

Oletko miettinyt minkälaisella lakipaketilla voitaisiin edistää energiansäästöä seuraavan 10-20 vuoden aikana? Velvoittavat päästövähennykset kunnille? Rakennusten tiiviysmääräysten tiukentaminen ja ulottaminen esim. kasvihuoneisiin? Mitä muuta?

Vaalilaki luultavasti on liian kova pala sitä alunperinkin vastustaneille demareille. Sen sijaan, jos halvalla saa, niin voisi ehdottaa vaalipiirien yhdistämistä siten, että jäljelle jää esimerkiksi 5-6 vaalipiiriä. Tai paremman puutteessa itä-suomen ja pohjois-suomen pienimpien vaalipiirien yhdistämistä.

12.5.2011 20:33
Mikko Sarela

Tällaisissa paikoissa saattaisivat olla ne kannattavat ilmastoalan työpaikat:

http://www.vaisala.com/en/press/news/2010/Pages/Page_20100802114240.aspx

Tietysti 'ilmantarkastaja' on kannatettava tehtävän kuvaus joille kuille. Mutta tuskinpa niitä tuhansia palkataan.

12.5.2011 21:50
Timo Penttilä

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.