7.3.2011

Pyöräilyaloite - pyöräparkkeja, tavoitteita ja turvallisuutta

Vantaa sitoutui mm. laatimaan pyörävarkauksien vastaisen toimenpideohjelman allekirjoittaessaan aloitteestani kansainvälisen Velo-city -pyöräilynedistämissopimuksen. Vantaa myös tutkii miten Kehä-radalle saadaan vaikkapa kameravalvottuja pyöräparkkeja. Muistutin puheessani kuitenkin vielä, että pyöräparkkeja voidaan myös laittaa parkkihalleihin, ja valvottuihin kuiviin tiloihin.

Tavoite polkupyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 %:n tasolle kaikista matkoista vuoteen 2020 on tärkeä, sillä pyöräilyn osuus Vantaalla on päässyt laskemaan viime vuosia (8%).

Valtionteille on vaikea saada valtiota rahoittamaan pyöräteitä. Jossain vaiheessa pyöräverkon reikäisyys haittaa aidosti kuntalaisia, ja voisi harkita, voiko pyöräverkkoa paikata myös valtionteiden läheltä, vaikka sitten vähän kauempana kulkien. Pyöräverkon tulisi olla toimiva, eikä se saa jumittua kymmeniksi vuosiksi sen vuoksi että tapellaan pienestä määrärahasta.

Valtteri Perämäki, nuorisovaltuuston edustaja, piti puheen aloitteesta. Vantaalaiset nuoret ovat Vantaan ekologisimpia liikkujia. On hienoa että Vantaa panostaa kevyenliikenteen väyliin. Nuorisovaltuusto on tyytyväinen aloitteen saamaan vastaanottoon.

Mikko Mäkinen (vihr) kertoi vielä että luottamusmiesten käyttöön saadaan suihkut kaupungintalon remontissa ja sanoi itse tulevansa pyörällä.

Sini Alen kannatti ajatusta että valtionteille rakennetaan pyöräteitä Vantaan toimesta, sillä valtio ei tule niitä koskaan rakentamaan.

Sidokset julki vasta vaalien jälkeen

Aloitteeni päättäjien sidosten julkistamiseksi siunattiin lopullisesti valtuustossa.

"Kiitos oikein paljon erinomaisesta vastauksesta joka edistää hienosti demokratian avoimuutta. Olen ylpeä Vantaan kaupungista.

Ainoastaan yksi pieni asia olisi ollut vielä parannettavissa: nyt kun nämä asiat ovat olleet asukkaiden kiinnostuksen kohteena, näitä tietoja olisi kaivattu varmasti jo ennen vaaleja.

Lämmin kiitos valtuustolle myös laajasta tuesta, aloitteen allekirjoitti poikkeuksellisen usea valtuutettu, joka osoitti asian tärkeyden."

Harmaa talous

Aloitteeni konkreettisisi toimiksi harmaan talouden torjumiseksi sai vastauksen. Kuntaliiton ohjeet harmaan talouden torjumiseksi ovat nyt käytössä Vantaalla.

Puheessani toini esiin mm. sen, että haluan kiinnittää erityistä huomoita siihen, että tarkastuslautakunta tulee ottamaan harmaan talouden erityisen huomion kohteeksi. Kiitos lautakunnalle tästä tärkeästä työstä, kuulemme tästä varmasti vielä myöhemmin.

Demareilla oli erinomainen aloite ja minun aloitteeni täydensi sitä konkreetiisilla toimilla tämän asian hoitamiseksi.

Kilpailuttaessa voidaan vaatia vähän enemmän harmaan talouden ”laatukriteereitä” mm. ketjun tietojen selvittämiseksi. Toki aina jotain voidaan kiertää ja huijata

Tilanne on nyt kuitenkin se, että rehelliset yrittäjät ovat epäedullisessa kilpailuasemissa.

Keskustelua aloitteista kävi kiivaana. Kuntsi (sdp) toivoi työsuojeluun huomiota ja mm. Niikko (perus) ja Malmi (perus) myös käyttivät puheenvuoronsa asiasta.

Päättäjien kannat Internet-sivuille

Tänään laadin aloitteen myös demokratian lisäämiseksi: äänestystulokset tulisi saada internet-sivuille, ja vielää selkokielisenä. 28 valtuutettua allekirjoitti aloitteen.

Avainsanat: Pyöräily, pyörä, pyöräparkki, kaupunkisuunnittelu, liikenne, kaava, pyörätie, pyöräverkosto, kevyenliikenteen väylät, kevyt liikenne.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.3.2011

Pyöräilyaloite - pyöräparkkeja, tavoitteita ja turvallisuutta

Vantaa sitoutui mm. laatimaan pyörävarkauksien vastaisen toimenpideohjelman allekirjoittaessaan aloitteestani kansainvälisen Velo-city -pyöräilynedistämissopimuksen. Vantaa myös tutkii miten Kehä-radalle saadaan vaikkapa kameravalvottuja pyöräparkkeja. Muistutin puheessani kuitenkin vielä, että pyöräparkkeja voidaan myös laittaa parkkihalleihin, ja valvottuihin kuiviin tiloihin.

Tavoite polkupyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämisen vähintään 15 %:n tasolle kaikista matkoista vuoteen 2020 on tärkeä, sillä pyöräilyn osuus Vantaalla on päässyt laskemaan viime vuosia (8%).

Valtionteille on vaikea saada valtiota rahoittamaan pyöräteitä. Jossain vaiheessa pyöräverkon reikäisyys haittaa aidosti kuntalaisia, ja voisi harkita, voiko pyöräverkkoa paikata myös valtionteiden läheltä, vaikka sitten vähän kauempana kulkien. Pyöräverkon tulisi olla toimiva, eikä se saa jumittua kymmeniksi vuosiksi sen vuoksi että tapellaan pienestä määrärahasta.

Valtteri Perämäki, nuorisovaltuuston edustaja, piti puheen aloitteesta. Vantaalaiset nuoret ovat Vantaan ekologisimpia liikkujia. On hienoa että Vantaa panostaa kevyenliikenteen väyliin. Nuorisovaltuusto on tyytyväinen aloitteen saamaan vastaanottoon.

Mikko Mäkinen (vihr) kertoi vielä että luottamusmiesten käyttöön saadaan suihkut kaupungintalon remontissa ja sanoi itse tulevansa pyörällä.

Sini Alen kannatti ajatusta että valtionteille rakennetaan pyöräteitä Vantaan toimesta, sillä valtio ei tule niitä koskaan rakentamaan.

Sidokset julki vasta vaalien jälkeen

Aloitteeni päättäjien sidosten julkistamiseksi siunattiin lopullisesti valtuustossa.

"Kiitos oikein paljon erinomaisesta vastauksesta joka edistää hienosti demokratian avoimuutta. Olen ylpeä Vantaan kaupungista.

Ainoastaan yksi pieni asia olisi ollut vielä parannettavissa: nyt kun nämä asiat ovat olleet asukkaiden kiinnostuksen kohteena, näitä tietoja olisi kaivattu varmasti jo ennen vaaleja.

Lämmin kiitos valtuustolle myös laajasta tuesta, aloitteen allekirjoitti poikkeuksellisen usea valtuutettu, joka osoitti asian tärkeyden."

Harmaa talous

Aloitteeni konkreettisisi toimiksi harmaan talouden torjumiseksi sai vastauksen. Kuntaliiton ohjeet harmaan talouden torjumiseksi ovat nyt käytössä Vantaalla.

Puheessani toini esiin mm. sen, että haluan kiinnittää erityistä huomoita siihen, että tarkastuslautakunta tulee ottamaan harmaan talouden erityisen huomion kohteeksi. Kiitos lautakunnalle tästä tärkeästä työstä, kuulemme tästä varmasti vielä myöhemmin.

Demareilla oli erinomainen aloite ja minun aloitteeni täydensi sitä konkreetiisilla toimilla tämän asian hoitamiseksi.

Kilpailuttaessa voidaan vaatia vähän enemmän harmaan talouden ”laatukriteereitä” mm. ketjun tietojen selvittämiseksi. Toki aina jotain voidaan kiertää ja huijata

Tilanne on nyt kuitenkin se, että rehelliset yrittäjät ovat epäedullisessa kilpailuasemissa.

Keskustelua aloitteista kävi kiivaana. Kuntsi (sdp) toivoi työsuojeluun huomiota ja mm. Niikko (perus) ja Malmi (perus) myös käyttivät puheenvuoronsa asiasta.

Päättäjien kannat Internet-sivuille

Tänään laadin aloitteen myös demokratian lisäämiseksi: äänestystulokset tulisi saada internet-sivuille, ja vielää selkokielisenä. 28 valtuutettua allekirjoitti aloitteen.

Avainsanat: Pyöräily, pyörä, pyöräparkki, kaupunkisuunnittelu, liikenne, kaava, pyörätie, pyöräverkosto, kevyenliikenteen väylät, kevyt liikenne.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.