31.1.2011

Harmaan talouden aloite

Suomi menettää harmaassa taloudessa ja talousrikollisuudessa 4-5 miljardia euroa vuosittaisia verotuloja. Vaje budjetissa katetaan lainalla. Harmaata taloutta löytyy myös mm. kuntien kilpailuttamilla rakennusurakoilla, vaikka samalla kunnat menettävät näin verovaroja palveluiden järjestämiseltä. 

Valtuustoaloite harmaan talouden torjumiseksi

Harmaa talous on lisääntynyt erityisesti rakennusalalla. Harmaa talous heikentää rehellisten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota palveluitaan ja lisää rehellisten verotaakkaa. Kunnat ovat tärkeitä harmaan talouden toiminnan torjumisessa.

Taustaa

Suomen Kuntaliitto on allekirjoittanut 22.9.2006 yhdessä 16:n muun järjestön kanssa sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä. Kuntaliitto suosittelee urakoitsijan vero- ja työeläketietojen tarkistamista ennen sopimuksen solmimista, kulunvalvontaa työmailla ja edustajan asettamista ulkomaisille työnantajille. Kuntaliitto on allekirjoittanut järjestöjen kanssa 14.3.2007 myös harmaan talouden ehkäisemistä koskevan suosituksen.

Kuntaliitto on myös allekirjoittanut 19.3.2010 työmarkkinajärjestöjen kanssa kannanoton harmaan talouden torjunnan, työvoiman väärinkäytön ja ihmiskaupan estämiseksi. Kannanotossa järjestöt muun muassa:

 • muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä ns. tilaajavastuulain mukaisesta velvollisuudesta selvittää käyttämänsä työvoimaa lähettävän tai välittävän sekä kotimaisen että ulkomaisen yrityksen taustat ja työsuhteen ehdot
 • muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä järjestöjen 14.3.2007 opimasta harmaan talouden ehkäisemistä koskevasta suosituksesta
 • muistuttavat julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä olevasta mahdollisuudesta asettaa työoloja koskevia erityisehtoja (348/2007 ja 349/2007)
 • suosittelevat, että myös tilaaja informoi työnteon alkaessa ulkomaalaista työntekijää hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
 • Suomessa (esimerkiksi Suomeen työhön -opas, www.mol.fi/finnwork)

Ehdotamme, että

 1. Vantaan kaupungin kilpailuttamissa urakoissa otetaan käyttöön Kuntaliiton harmaan talouden torjuntaohjeiden mukaiset toimet
 2. Vantaan kaupungin urakoissa noudatetaan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton sopimaa suositusta harmaan talouden ehkäisemisestä
 3. Vantaan kaupungin urakoissa otetaan käyttöön ketjuvastuu. Rakennushankkeissa kunta tilaajana edellyttää aina tilaajavastuulain
 4. mukaisten tietojen antamista koko alihankintaketjun osalta, ei ainoastaan pääurakoitsijalta.
 5. Urakoitsijoilta edellytetään veroselvitystä. Helsingin kaupunki antoi ajaa ristiin yritysten antamat tiedot verottajan kanssa, ja rakennusalan urakoitsijoista jäi epäselvyyksistä kiinni 11 prosenttia.


Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen
Kaupunginvaltuutetttu, ympäristötekniikan M.Sc.,
+358 40 540 4691
http://www.sirpakauppinen.fi
http://www.facebook.com/sirpa.kauppinen

Harmaata taloutta torjuttaessa tulisi mielestäni keskittyä eniten siihen, miten harmaasta taloudesta saadaan houkuttelematon vaihtoehto laillisempaan talouteen verrattuna. Harmaata taloutta voidaan parhaiten kitkeä laskemalla veroprosenttia huomattavasti, lopettamalla yritysten voiton verottamisen sekä varmistamalla, että vero- ja muut palvelut ovat saatavilla mahdollisimman vaivattomasti yhdeltä luukulta.

Kyseessä on vähän saman tyyppinen asia kuin pikalainat, halusimme tai emme ilmiö tulee olemaan yhteiskunnassamme joten yhteiskunnan pitää lainsäädännöllään yrittää tehdä hommasta niin helppoa ja turvallista kuin mahdollista. Byrokratiaa tulee selkeyttää ja vähentää.

Yritysten toimintaa tulee tukea verohelpotuksilla niin, että työllistävän, veroja maksavan (osinkoja nostettaessa) rityksen perustaminen on aina suhteessa kannattavampaa kuin palkka työ tai osakkeisiin sijoittaminen.

4.2.2012 21:54
Harmaa talous

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
31.1.2011

Harmaan talouden aloite

Suomi menettää harmaassa taloudessa ja talousrikollisuudessa 4-5 miljardia euroa vuosittaisia verotuloja. Vaje budjetissa katetaan lainalla. Harmaata taloutta löytyy myös mm. kuntien kilpailuttamilla rakennusurakoilla, vaikka samalla kunnat menettävät näin verovaroja palveluiden järjestämiseltä. 

Valtuustoaloite harmaan talouden torjumiseksi

Harmaa talous on lisääntynyt erityisesti rakennusalalla. Harmaa talous heikentää rehellisten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota palveluitaan ja lisää rehellisten verotaakkaa. Kunnat ovat tärkeitä harmaan talouden toiminnan torjumisessa.

Taustaa

Suomen Kuntaliitto on allekirjoittanut 22.9.2006 yhdessä 16:n muun järjestön kanssa sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä. Kuntaliitto suosittelee urakoitsijan vero- ja työeläketietojen tarkistamista ennen sopimuksen solmimista, kulunvalvontaa työmailla ja edustajan asettamista ulkomaisille työnantajille. Kuntaliitto on allekirjoittanut järjestöjen kanssa 14.3.2007 myös harmaan talouden ehkäisemistä koskevan suosituksen.

Kuntaliitto on myös allekirjoittanut 19.3.2010 työmarkkinajärjestöjen kanssa kannanoton harmaan talouden torjunnan, työvoiman väärinkäytön ja ihmiskaupan estämiseksi. Kannanotossa järjestöt muun muassa:

 • muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä ns. tilaajavastuulain mukaisesta velvollisuudesta selvittää käyttämänsä työvoimaa lähettävän tai välittävän sekä kotimaisen että ulkomaisen yrityksen taustat ja työsuhteen ehdot
 • muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä järjestöjen 14.3.2007 opimasta harmaan talouden ehkäisemistä koskevasta suosituksesta
 • muistuttavat julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä olevasta mahdollisuudesta asettaa työoloja koskevia erityisehtoja (348/2007 ja 349/2007)
 • suosittelevat, että myös tilaaja informoi työnteon alkaessa ulkomaalaista työntekijää hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
 • Suomessa (esimerkiksi Suomeen työhön -opas, www.mol.fi/finnwork)

Ehdotamme, että

 1. Vantaan kaupungin kilpailuttamissa urakoissa otetaan käyttöön Kuntaliiton harmaan talouden torjuntaohjeiden mukaiset toimet
 2. Vantaan kaupungin urakoissa noudatetaan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton sopimaa suositusta harmaan talouden ehkäisemisestä
 3. Vantaan kaupungin urakoissa otetaan käyttöön ketjuvastuu. Rakennushankkeissa kunta tilaajana edellyttää aina tilaajavastuulain
 4. mukaisten tietojen antamista koko alihankintaketjun osalta, ei ainoastaan pääurakoitsijalta.
 5. Urakoitsijoilta edellytetään veroselvitystä. Helsingin kaupunki antoi ajaa ristiin yritysten antamat tiedot verottajan kanssa, ja rakennusalan urakoitsijoista jäi epäselvyyksistä kiinni 11 prosenttia.


Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen
Kaupunginvaltuutetttu, ympäristötekniikan M.Sc.,
+358 40 540 4691
http://www.sirpakauppinen.fi
http://www.facebook.com/sirpa.kauppinen

Harmaata taloutta torjuttaessa tulisi mielestäni keskittyä eniten siihen, miten harmaasta taloudesta saadaan houkuttelematon vaihtoehto laillisempaan talouteen verrattuna. Harmaata taloutta voidaan parhaiten kitkeä laskemalla veroprosenttia huomattavasti, lopettamalla yritysten voiton verottamisen sekä varmistamalla, että vero- ja muut palvelut ovat saatavilla mahdollisimman vaivattomasti yhdeltä luukulta.

Kyseessä on vähän saman tyyppinen asia kuin pikalainat, halusimme tai emme ilmiö tulee olemaan yhteiskunnassamme joten yhteiskunnan pitää lainsäädännöllään yrittää tehdä hommasta niin helppoa ja turvallista kuin mahdollista. Byrokratiaa tulee selkeyttää ja vähentää.

Yritysten toimintaa tulee tukea verohelpotuksilla niin, että työllistävän, veroja maksavan (osinkoja nostettaessa) rityksen perustaminen on aina suhteessa kannattavampaa kuin palkka työ tai osakkeisiin sijoittaminen.

4.2.2012 21:54
Harmaa talous

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.