17.12.2010

Nuoriso pidetään pois politiikasta Vantaalla

Sirpa Kauppisen ja Terhi Niinimäen aloite nuorison mukaan saamiseksi politiikkaan torjuttiin, vaikka perusteluissa todettiin EU:nkin suosittelevan äänioikeusikärajan laskemista. Aloite koski kokeilumahdollisuutta kunnallisvaalien 16-vuoden ikärajan laskuun. Kirkollisvaaleissahan äänioikeus on jo 16 vuotta, ja aiemmin äänioikeusikärajaa on valtakunnan vaaleissa muutettu jo useaan otteeseen.

Ehkä vanhat puolueet pelkäävät nuorten äänestävän nuorten suosimia puolueita, tai nuorisoa pidetään ajatteluun kykenemättömänä.

Nuorisovaltuuston jäsen Matti Virkkunen piti hienon puheenvuoron Vantaan kaupunginvaltuustossa:

"Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja läsnäolijat. Olette varmasti lukeneet, että nuorisovaltuusto kannattaa ikärajan laskua 16-ikävuoteen. Suomessa on alennettu äänikärajaa neljä kertaa 90-luvuna aikana, joka osoittaa, ettei demokratia ole muuttumaton vaan kokoajan kehittyvä prosessi.

Vanhat ikäluokat tulevat tulevaisuudessa siirtymään eläkkeelle. Tämä kehityskulku tulee heikentämään nuorten jo valmiiksi heikkoa mahdollisuutta saada äänensä ja saada asiansa kuuluviin politiikan kentällä.

Tulevaisuuden haasteet edellyttävät nuorten kuulemista entistä enemmän nuoria koskevassa päätöksenteossa. Suomalaisilla nuorilla on myös kansainvälisesti verraten erinomainen yhteiskunnallinen tietopohja, Kansainvälistä painettä lakimuutokseen tuo Euroopan neuvoston antama suositus ääni- ja vaalikelpoisuusikärajojen laskussa.

Kun Vantaa on ollut nuorten asioissa ja päätöksenteossa muita kuntia kaksi askelta edellä, niin nuorisovaltuusto toivoo, että kaupunki ottaisi tämän aloitteen suojiinsa, niin olisimme muita kuntia edellä kolme SUURTA askelta."

Kuva Mannerhiemintieltä kadunvaltauksessa, jossa pyrittiin vaikuttamaan Helsingin autokeskeiseen suunnitteluun.

Avainsanat: Nuoret, nuoriso, demokratia, äänioikeus, nuorten osallistuminen, politiikka, vaalit.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.12.2010

Nuoriso pidetään pois politiikasta Vantaalla

Sirpa Kauppisen ja Terhi Niinimäen aloite nuorison mukaan saamiseksi politiikkaan torjuttiin, vaikka perusteluissa todettiin EU:nkin suosittelevan äänioikeusikärajan laskemista. Aloite koski kokeilumahdollisuutta kunnallisvaalien 16-vuoden ikärajan laskuun. Kirkollisvaaleissahan äänioikeus on jo 16 vuotta, ja aiemmin äänioikeusikärajaa on valtakunnan vaaleissa muutettu jo useaan otteeseen.

Ehkä vanhat puolueet pelkäävät nuorten äänestävän nuorten suosimia puolueita, tai nuorisoa pidetään ajatteluun kykenemättömänä.

Nuorisovaltuuston jäsen Matti Virkkunen piti hienon puheenvuoron Vantaan kaupunginvaltuustossa:

"Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja läsnäolijat. Olette varmasti lukeneet, että nuorisovaltuusto kannattaa ikärajan laskua 16-ikävuoteen. Suomessa on alennettu äänikärajaa neljä kertaa 90-luvuna aikana, joka osoittaa, ettei demokratia ole muuttumaton vaan kokoajan kehittyvä prosessi.

Vanhat ikäluokat tulevat tulevaisuudessa siirtymään eläkkeelle. Tämä kehityskulku tulee heikentämään nuorten jo valmiiksi heikkoa mahdollisuutta saada äänensä ja saada asiansa kuuluviin politiikan kentällä.

Tulevaisuuden haasteet edellyttävät nuorten kuulemista entistä enemmän nuoria koskevassa päätöksenteossa. Suomalaisilla nuorilla on myös kansainvälisesti verraten erinomainen yhteiskunnallinen tietopohja, Kansainvälistä painettä lakimuutokseen tuo Euroopan neuvoston antama suositus ääni- ja vaalikelpoisuusikärajojen laskussa.

Kun Vantaa on ollut nuorten asioissa ja päätöksenteossa muita kuntia kaksi askelta edellä, niin nuorisovaltuusto toivoo, että kaupunki ottaisi tämän aloitteen suojiinsa, niin olisimme muita kuntia edellä kolme SUURTA askelta."

Kuva Mannerhiemintieltä kadunvaltauksessa, jossa pyrittiin vaikuttamaan Helsingin autokeskeiseen suunnitteluun.

Avainsanat: Nuoret, nuoriso, demokratia, äänioikeus, nuorten osallistuminen, politiikka, vaalit.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.