15.11.2010

Vanhuksia ei saa jättää heitteille

Budjetissa vanhukset eivät saa jäädä heitteille, ilmastoasioissa on parantamista ja ennaltaehkäisyä on lisättävä. (Budjettipuhe 15.11.)

Vanhuksia ei saa jättää heitteille

Vanhushuollossa kotona tukemista tulee lisätä. Tiedän nyt monta tapausta, joissa vanhus on joutunut kotona tukemisen vähäisyyden vuoksi kalliimpaan laitoshoitoon. Tähän ei ole varaa.

Kannatan perussuomalaisten tylevaa lisäysehdotusta ikäpoliittiseen ohjelmaan, kun se suunnataan erityisesti vanhusten kotona asumisen tukemiseen.
Myös kotisairaanhoitoon on saatava riittävät resurssit. Vanhuksia ei saa jättää heitteille. Nyt käy näin. Olen nähnyt omassa lähipiirissäni.

Olen tyytyväinen että tavoitetta kotona asuvista vanhuksista muutettiin sellaiseksi, että kotona asumisen tukea lisätään niin että sitä kautta laitospaikkojen määrä vähenee. Laitospaikka tulee saada, kun on sen tarve. Niiden vähyys ei itsessään ole tavoite.

Ilmastoasioihin tavoitteellisuutta

Ilmastoasioista jäi puuttumaan konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet ohjaavat parhaiten toimintaa. Voimme hiilidioksidipäästöjä katsomalla löytää säästöjä joka vapauttaisi varoja käyttötalouteen.

Yrityksissä ammattimaisella ympäristölaskentajärjestelmällä löydetään kymmenienmiljoonien eurojen säästöistä. Odotan näitä myös pikkuhiljaa Vantaan organisaatioilta.

Osa kunnista on myös siirtynyt budjetin valmistelussa ja tilinpidossa seuraamaan ympäristölle koituvia kustannuksia. Nämä kunnat pohjaavat päätöksensä myös muuhunkin kuin euroihin. Investoinneissa ilmastotarkastelu ehkäisee kalliita virheinvestointeja. Joukkoliikenne tulee olemaan tämän seudun ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävässä asemassa. Kun tarkastellaan lipunhintoja yhteiskuntataloudellisena kokonaisuutena, lipunhintojen lasku kannattaa.

Ennaltaehkäisy on inhimillistä

Syrjäytymisen ja sairauksien ennaltaehkäisy kaikessa toiminnassa on säästökeino, joka on myös inhimillinen. Lapsilla, vanhuksilla ja kaikilla muillakin.

Lisätietoja: Sirpa Kauppinen (040 540 4691)

Avainsanat: Vanhustenhuolto, vanhus, kotisairaanhoito, yhteisöllinen asuminen, palveluasuminen, vainhainkoti, ylilääkitys, geriatria, laadun mittaus, palvelun laatu, ennaltaehkäisy, ympäristölaskenta, ympäristönsuojelu, sääästöt, budjetti, talousarvio, hiilidoksidipäästö, ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristötilinpito.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.11.2010

Vanhuksia ei saa jättää heitteille

Budjetissa vanhukset eivät saa jäädä heitteille, ilmastoasioissa on parantamista ja ennaltaehkäisyä on lisättävä. (Budjettipuhe 15.11.)

Vanhuksia ei saa jättää heitteille

Vanhushuollossa kotona tukemista tulee lisätä. Tiedän nyt monta tapausta, joissa vanhus on joutunut kotona tukemisen vähäisyyden vuoksi kalliimpaan laitoshoitoon. Tähän ei ole varaa.

Kannatan perussuomalaisten tylevaa lisäysehdotusta ikäpoliittiseen ohjelmaan, kun se suunnataan erityisesti vanhusten kotona asumisen tukemiseen.
Myös kotisairaanhoitoon on saatava riittävät resurssit. Vanhuksia ei saa jättää heitteille. Nyt käy näin. Olen nähnyt omassa lähipiirissäni.

Olen tyytyväinen että tavoitetta kotona asuvista vanhuksista muutettiin sellaiseksi, että kotona asumisen tukea lisätään niin että sitä kautta laitospaikkojen määrä vähenee. Laitospaikka tulee saada, kun on sen tarve. Niiden vähyys ei itsessään ole tavoite.

Ilmastoasioihin tavoitteellisuutta

Ilmastoasioista jäi puuttumaan konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet ohjaavat parhaiten toimintaa. Voimme hiilidioksidipäästöjä katsomalla löytää säästöjä joka vapauttaisi varoja käyttötalouteen.

Yrityksissä ammattimaisella ympäristölaskentajärjestelmällä löydetään kymmenienmiljoonien eurojen säästöistä. Odotan näitä myös pikkuhiljaa Vantaan organisaatioilta.

Osa kunnista on myös siirtynyt budjetin valmistelussa ja tilinpidossa seuraamaan ympäristölle koituvia kustannuksia. Nämä kunnat pohjaavat päätöksensä myös muuhunkin kuin euroihin. Investoinneissa ilmastotarkastelu ehkäisee kalliita virheinvestointeja. Joukkoliikenne tulee olemaan tämän seudun ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävässä asemassa. Kun tarkastellaan lipunhintoja yhteiskuntataloudellisena kokonaisuutena, lipunhintojen lasku kannattaa.

Ennaltaehkäisy on inhimillistä

Syrjäytymisen ja sairauksien ennaltaehkäisy kaikessa toiminnassa on säästökeino, joka on myös inhimillinen. Lapsilla, vanhuksilla ja kaikilla muillakin.

Lisätietoja: Sirpa Kauppinen (040 540 4691)

Avainsanat: Vanhustenhuolto, vanhus, kotisairaanhoito, yhteisöllinen asuminen, palveluasuminen, vainhainkoti, ylilääkitys, geriatria, laadun mittaus, palvelun laatu, ennaltaehkäisy, ympäristölaskenta, ympäristönsuojelu, sääästöt, budjetti, talousarvio, hiilidoksidipäästö, ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristötilinpito.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.