28.10.2010

Ydinvoimaa ostoskassissa

Ylenmääräinen ydinvoiman lisärakentaminen ei ole kestävä ratkaisu. Voimme kannustaa yrityksiä ostamaan kestävää energiaa, vaikkapa ekomerkittyä sähköä ruuan ja kulutustuotteiden tuottamiseen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Voimme kysyä Saarioisen, Atrian ja vaikkapa Fazerin kuluttajaneuvonnasta, saako heiltä tuotteita, jotka ovat tuotettu ekomerkityllä sähköllä. Monillekaan yritykselle pieni hintaero sähkössä ei ole merkittävä kilpailutekijä. Ekologinen maine ja kuluttajien tarpeiden huomioiminen sen sijaan on.

Nämä yritykset ovat kuitenkin suuria ostajia paikallisilta energiayhtiöiltä, jotka valitsevat, lähtevätkö mukaan uusiin ydinvoimahankkeisiin, vai investoivatko käytettävät varat ekologisempiin sähköntuotantomuotoihin.
Kysy yrityksiltä millaista energiaa he käyttävät.

Kerrotaan mitä me haluaisimme heidän käyttävän.
Suositaan niitä, jotka eivät meidän rahoillamme tuhoa luontoa. Voimme kerätä tähän tietoa mitkä yritykset käyttävät ekosähköä, ja mitkä taas eivät välitä ympäristöstä.

Kysellään ja kannustetaan yrityksiä. Asiakaspalautteita:

Saarioinen:
http://www.saarioinen.fi/kuluttajapalvelu/palautelomake

Atria (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.atria.fi/kuluttajapalvelu/Sivut/Yhteydenottolomake.aspx

Fazer:
http://fazer.fi/Tuotteet-ja-palvelut/Leipomot/Anna-palautetta/

Kesko (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.kesko.fi/fi/Kaupat-ja-palvelut/Palaute/

HOK-Elanto (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.hok-elanto.fi/index.php?id=asiakaspalaute

Rautakirja (Finnkino, Suomalainen kirjakauppa, R-kioskit ym.):
http://www.rautakirja.fi/otayhteytta

Lidl:
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/SID-60BF6DF4-B8C90E2C/lidl_fi/hs.xsl/5497.htm

Siwa, Valintatalo ym:
http://www.lahikauppa.fi/fi/yhteystiedot/viestinta/

M-ketju:
http://www.m-ketju.fi/

Valio (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan): http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valio/Palaute

Myllynparas(aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.myllynparas.fi/portal/suomi/kuluttajat/kuluttajaneuvonta/anna_palautetta/

Addressi:
http://www.adressit.com/ekoenergiaruokakaupat

Avainsanat: Energia, ydinvoima, ydinenergia, tuulivoima, ekoenergia, sijoittaminen, uraani.  

Hei, löysin sivuillesi MTV3 vaalikoneesta ja olisi näin energia-asiasta kysyttävää. Olen itsekin ekoystävällisten energiamuotojen kannattaja, mutta tällä hetkellä sitä mieltä että Suomi ei pysty vähentämään hiilidioksidipäästöjään ilman ydinvoimaa. Ydinvoima ei kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu energiatuotannolle, vaan jatkuvasti pitää kehittää uusia ja parempia teknologioita.
Minua kiinnostaisi tietää, mitä energiamuotoja kannatat Suomeen? Vihreät kun yleisesti tuntuvat vastustavan kaikkea kuitenkaan kannattamatta mitään: vesivoimaa ei saa lisätä, tuulivoima tuhoaa lintukannat, turve on toki kotimaista mutta ei oikeasti erityisen uusiutuvaa tai hiilidioksidipäästöiltään pientä, öljy ja kivihiili eivät ole linjassa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden kanssa ja aurinkoenergia ei Suomessa suuressa mittakaavassa ole mahdollista.
Kannattamasi sähköautotkin tarvitsevat energiaa ja niiden ympäristöystävllisyys riippuu paljon sähköntuotannon tavoista. On mielestäni hieman sinisilmäistä noin avoimesti liputtaa sähköautojen puolesta, ottamatta kantaa siihen, mikä on ekologista sähköä.

4.3.2011 14:39
Paula

Hallituksen energia- ja ilmastoselonteon mukaan Suomeen ei tarvitaan turvaamaan sähköntarpeen kasvu 0-1 ydinvoimalaa. Kasvuarviot ovat siinäkin hulppeat.

Kansantaloudellisesti kaikkein halvin tapa saada lisää energiaa on sähköä säästävät toimet, kuten maakaasuverkon vuotojen tilkitseminen (Pöyryn selvitys) tai vesivoimalaoiden vanhojen turbiinien vaihtaminen tehokkaammiksi ja ennenkaikkea energiatehokkuuden nostaminen eli sähkön säästö esimerkiksi suosimalla energiapihejä laitteita.

Suurin haaste Suomessa on kuitenkin sähkönkulutuksen piikit. Piikit nostavat energiantarpeen yhtäkkisesti ja lyhytaikaisesti viisinkertaiseksi. Piikkien vuoksi joudutaan rakentamaan lisävoimaa.

Piikkejä voidaan vähentää mm. hintaohjauksella (energia maksaa enemmän silloin kun sen tuottaminen on kallista) tai vaikkapa jenkkiläiseen tapaan sähköyhtiö myy sinulle halvempaa sähköä siitä hyvästä, että voi kulutuspiikin aikana sammuttaa lämminvesivaraajasi 45 minuutiksi, tai pakastimesi 15 minuutiksi.

Suomessa kokeiltu kulutuspiikkien hallinta sähkön reaaliaikaisella hinnoittelulle oli onnistunut kokeilu. Siinä kuluttaja pystyi päättämään laittaako pesukoneen päälle silloin kun sähkö on kallista vai silloin kun se on halpaa, ja näin kulutuspiikit tasaantuivat huimasti.

Sähkön tarpeen kasvu riippuu paljolti politiikasta. Ruotsissa ja Suomessa oli hyvin samanlainen energiankulutuksen kasvukäyrä, kunnes 1987 Ruotsin energiankulutuksen voimakas kasvu taitettiin poliittis-taloudellisella ohjauksella, ja vuodesta 2001 se on laskenut.

Turve on hiiltä pahempi kasvihuoneilmiön aiheuttaja. Energiapaletin tulee olla monipuolinen, ja sen hinnoittelun tulee kannustaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävään toimintaan.

Sähkäautojen ennustetaan lisäävän sähkönkulutusta merkityksettömän vähän, mm. siksi, että osa latauksesta tapahtuu yöaikaan. Monet tahot (mm. Fortum) ovat esittäneet sähköautoja kulutushuippuja tasaavana mahdollisuutena, tapana varastoida energiaa, joilloin vaikkpa miljoonan auton akusto voisi hätätilassa myös luovuttaa sähköä.

Vihreiden malli Suomen energiantarpeen turvaamiseksi taloudellisesti kestävästi:

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomen sähkön kulutus nousisi vuoteen 2020 mennessä 91 terawattituntiin. Jos oletetaan metsäteollisuuden rakennemuutoksen muuttuvan ripeäksi tuotannon kasvuksi, voisi Suomen sähkön tarve olla noin 96,5 TWh. Tästä nykyinen ja rakenteilla oleva kotimainen tuotantokapasiteetti riittää kattamaan noin 91 TWh, joten ero tuotannon ja kulutuksen välillä olisi 5,5 TWh.

Vastaavasti huipputehon tarpeen arvioidaan nousevan vuoteen 2020 mennessä noin 16 000 megawattiin. Ennakoitu sähköntuotantokapasiteetti yltää tuolloin 13 700–13 900 megawattiin, joten vajetta jäisi 2 100–2 300 megawattia.

Vihreän kasvun malli kattaa näillä oletuksilla ennakoidun vajeen sähkön tuotannossa ja tehossa ilman lisäydinvoimaa

1) tehostamalla energiankäyttöä, mikä vähentää sähkön ja siten tuotantokapasiteetin tarvetta (5 TWh ja 1 100 MW huipputehoa)

2) lisäämällä sähkön kysyntäjoustoa, mikä leikkaa kulutushuippuja ja vähentää huipputehon tarvetta (700 MW)

3) lisäämällä uusiutuvaa energiaa, mikä kattaa jäljelle jäävän kotimaisen sähköntarpeen (4,5 TWh ja 300 MW huipputehoa)
Energiankäyttöä tehostetaan toteuttamalla energiatehokkuustoimikunnan esitykset, korvaamalla sähkölämmitystä ja tehostamalla sähkön käyttöä palveluissa sekä kotitalouksissa. Kysyntäjoustoa vauhditetaan edistämällä sähkön markkinahintaan perustuvaa hinnoittelua. Uusiutuvaa energiaa lisätään kiihdyttämällä tuulivoiman rakentamistahtia ja metsähakkeen hyödyntämistä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Näillä toimilla saadaan sähkön tarvetta leikattua yhteensä noin 5 TWh eli yli yhden Loviisan ydinreaktorin vuotuisen tuotannon verran. Huipputehon tarve vähenee yhteensä noin 1 800 MW, mikä on enemmän kuin rakenteilla olevan viidennen ydinreaktorin teho. Sähkön tuotanto uusiutuvilla lisääntyy noin 4,5 TWh.

Mallissa on keskitytty sähkön kulutuksen ja tuotannon tarkastelemiseen vuoteen 2020 asti. Vihreät katsoo, että vuoden 2020 jälkeen tässä mallissa kuvattuja toimia tulee jatkaa, tehostaa ja täydentää. Tarkemmat päätökset 2030-luvun tuotantoratkaisuista ehditään tehdä tulevilla hallituskausilla.

Vihreän kasvun malli turvaisi Suomen sähköntarpeen ilman lisäydinvoimaa. Lisäsatsaukset energiatehokkuuteen ja tuuli- ja metsäenergiaan aiheuttaisivat jonkin verran kustannuksia, mutta sähkön kulutuksen väheneminen toisaalta leikkaisi energialaskuja. Viherviennin ja -työpaikkojen kasvu riittäisi todennäköisesti pitkälle kompensoimaan lisäkustannukset.

Energiaintensiivisen vientiteollisuuden kilpailukykyä voidaan turvata myös ilman lisäydinvoimaa. Mahdollisia keinoja ovat mm. energiaverotuksen muokkaaminen, haavoittuvien alojen tukeminen ja tuet energiatehokkuuden parantamiseen sekä innovaatioiden kehittämiseen.

12.3.2011 11:28
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
28.10.2010

Ydinvoimaa ostoskassissa

Ylenmääräinen ydinvoiman lisärakentaminen ei ole kestävä ratkaisu. Voimme kannustaa yrityksiä ostamaan kestävää energiaa, vaikkapa ekomerkittyä sähköä ruuan ja kulutustuotteiden tuottamiseen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Voimme kysyä Saarioisen, Atrian ja vaikkapa Fazerin kuluttajaneuvonnasta, saako heiltä tuotteita, jotka ovat tuotettu ekomerkityllä sähköllä. Monillekaan yritykselle pieni hintaero sähkössä ei ole merkittävä kilpailutekijä. Ekologinen maine ja kuluttajien tarpeiden huomioiminen sen sijaan on.

Nämä yritykset ovat kuitenkin suuria ostajia paikallisilta energiayhtiöiltä, jotka valitsevat, lähtevätkö mukaan uusiin ydinvoimahankkeisiin, vai investoivatko käytettävät varat ekologisempiin sähköntuotantomuotoihin.
Kysy yrityksiltä millaista energiaa he käyttävät.

Kerrotaan mitä me haluaisimme heidän käyttävän.
Suositaan niitä, jotka eivät meidän rahoillamme tuhoa luontoa. Voimme kerätä tähän tietoa mitkä yritykset käyttävät ekosähköä, ja mitkä taas eivät välitä ympäristöstä.

Kysellään ja kannustetaan yrityksiä. Asiakaspalautteita:

Saarioinen:
http://www.saarioinen.fi/kuluttajapalvelu/palautelomake

Atria (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.atria.fi/kuluttajapalvelu/Sivut/Yhteydenottolomake.aspx

Fazer:
http://fazer.fi/Tuotteet-ja-palvelut/Leipomot/Anna-palautetta/

Kesko (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.kesko.fi/fi/Kaupat-ja-palvelut/Palaute/

HOK-Elanto (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.hok-elanto.fi/index.php?id=asiakaspalaute

Rautakirja (Finnkino, Suomalainen kirjakauppa, R-kioskit ym.):
http://www.rautakirja.fi/otayhteytta

Lidl:
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/SID-60BF6DF4-B8C90E2C/lidl_fi/hs.xsl/5497.htm

Siwa, Valintatalo ym:
http://www.lahikauppa.fi/fi/yhteystiedot/viestinta/

M-ketju:
http://www.m-ketju.fi/

Valio (aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan): http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valio/Palaute

Myllynparas(aikeissa myös itse investoida lisäydinvoimalaan):
http://www.myllynparas.fi/portal/suomi/kuluttajat/kuluttajaneuvonta/anna_palautetta/

Addressi:
http://www.adressit.com/ekoenergiaruokakaupat

Avainsanat: Energia, ydinvoima, ydinenergia, tuulivoima, ekoenergia, sijoittaminen, uraani.  

Hei, löysin sivuillesi MTV3 vaalikoneesta ja olisi näin energia-asiasta kysyttävää. Olen itsekin ekoystävällisten energiamuotojen kannattaja, mutta tällä hetkellä sitä mieltä että Suomi ei pysty vähentämään hiilidioksidipäästöjään ilman ydinvoimaa. Ydinvoima ei kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu energiatuotannolle, vaan jatkuvasti pitää kehittää uusia ja parempia teknologioita.
Minua kiinnostaisi tietää, mitä energiamuotoja kannatat Suomeen? Vihreät kun yleisesti tuntuvat vastustavan kaikkea kuitenkaan kannattamatta mitään: vesivoimaa ei saa lisätä, tuulivoima tuhoaa lintukannat, turve on toki kotimaista mutta ei oikeasti erityisen uusiutuvaa tai hiilidioksidipäästöiltään pientä, öljy ja kivihiili eivät ole linjassa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden kanssa ja aurinkoenergia ei Suomessa suuressa mittakaavassa ole mahdollista.
Kannattamasi sähköautotkin tarvitsevat energiaa ja niiden ympäristöystävllisyys riippuu paljon sähköntuotannon tavoista. On mielestäni hieman sinisilmäistä noin avoimesti liputtaa sähköautojen puolesta, ottamatta kantaa siihen, mikä on ekologista sähköä.

4.3.2011 14:39
Paula

Hallituksen energia- ja ilmastoselonteon mukaan Suomeen ei tarvitaan turvaamaan sähköntarpeen kasvu 0-1 ydinvoimalaa. Kasvuarviot ovat siinäkin hulppeat.

Kansantaloudellisesti kaikkein halvin tapa saada lisää energiaa on sähköä säästävät toimet, kuten maakaasuverkon vuotojen tilkitseminen (Pöyryn selvitys) tai vesivoimalaoiden vanhojen turbiinien vaihtaminen tehokkaammiksi ja ennenkaikkea energiatehokkuuden nostaminen eli sähkön säästö esimerkiksi suosimalla energiapihejä laitteita.

Suurin haaste Suomessa on kuitenkin sähkönkulutuksen piikit. Piikit nostavat energiantarpeen yhtäkkisesti ja lyhytaikaisesti viisinkertaiseksi. Piikkien vuoksi joudutaan rakentamaan lisävoimaa.

Piikkejä voidaan vähentää mm. hintaohjauksella (energia maksaa enemmän silloin kun sen tuottaminen on kallista) tai vaikkapa jenkkiläiseen tapaan sähköyhtiö myy sinulle halvempaa sähköä siitä hyvästä, että voi kulutuspiikin aikana sammuttaa lämminvesivaraajasi 45 minuutiksi, tai pakastimesi 15 minuutiksi.

Suomessa kokeiltu kulutuspiikkien hallinta sähkön reaaliaikaisella hinnoittelulle oli onnistunut kokeilu. Siinä kuluttaja pystyi päättämään laittaako pesukoneen päälle silloin kun sähkö on kallista vai silloin kun se on halpaa, ja näin kulutuspiikit tasaantuivat huimasti.

Sähkön tarpeen kasvu riippuu paljolti politiikasta. Ruotsissa ja Suomessa oli hyvin samanlainen energiankulutuksen kasvukäyrä, kunnes 1987 Ruotsin energiankulutuksen voimakas kasvu taitettiin poliittis-taloudellisella ohjauksella, ja vuodesta 2001 se on laskenut.

Turve on hiiltä pahempi kasvihuoneilmiön aiheuttaja. Energiapaletin tulee olla monipuolinen, ja sen hinnoittelun tulee kannustaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävään toimintaan.

Sähkäautojen ennustetaan lisäävän sähkönkulutusta merkityksettömän vähän, mm. siksi, että osa latauksesta tapahtuu yöaikaan. Monet tahot (mm. Fortum) ovat esittäneet sähköautoja kulutushuippuja tasaavana mahdollisuutena, tapana varastoida energiaa, joilloin vaikkpa miljoonan auton akusto voisi hätätilassa myös luovuttaa sähköä.

Vihreiden malli Suomen energiantarpeen turvaamiseksi taloudellisesti kestävästi:

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomen sähkön kulutus nousisi vuoteen 2020 mennessä 91 terawattituntiin. Jos oletetaan metsäteollisuuden rakennemuutoksen muuttuvan ripeäksi tuotannon kasvuksi, voisi Suomen sähkön tarve olla noin 96,5 TWh. Tästä nykyinen ja rakenteilla oleva kotimainen tuotantokapasiteetti riittää kattamaan noin 91 TWh, joten ero tuotannon ja kulutuksen välillä olisi 5,5 TWh.

Vastaavasti huipputehon tarpeen arvioidaan nousevan vuoteen 2020 mennessä noin 16 000 megawattiin. Ennakoitu sähköntuotantokapasiteetti yltää tuolloin 13 700–13 900 megawattiin, joten vajetta jäisi 2 100–2 300 megawattia.

Vihreän kasvun malli kattaa näillä oletuksilla ennakoidun vajeen sähkön tuotannossa ja tehossa ilman lisäydinvoimaa

1) tehostamalla energiankäyttöä, mikä vähentää sähkön ja siten tuotantokapasiteetin tarvetta (5 TWh ja 1 100 MW huipputehoa)

2) lisäämällä sähkön kysyntäjoustoa, mikä leikkaa kulutushuippuja ja vähentää huipputehon tarvetta (700 MW)

3) lisäämällä uusiutuvaa energiaa, mikä kattaa jäljelle jäävän kotimaisen sähköntarpeen (4,5 TWh ja 300 MW huipputehoa)
Energiankäyttöä tehostetaan toteuttamalla energiatehokkuustoimikunnan esitykset, korvaamalla sähkölämmitystä ja tehostamalla sähkön käyttöä palveluissa sekä kotitalouksissa. Kysyntäjoustoa vauhditetaan edistämällä sähkön markkinahintaan perustuvaa hinnoittelua. Uusiutuvaa energiaa lisätään kiihdyttämällä tuulivoiman rakentamistahtia ja metsähakkeen hyödyntämistä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Näillä toimilla saadaan sähkön tarvetta leikattua yhteensä noin 5 TWh eli yli yhden Loviisan ydinreaktorin vuotuisen tuotannon verran. Huipputehon tarve vähenee yhteensä noin 1 800 MW, mikä on enemmän kuin rakenteilla olevan viidennen ydinreaktorin teho. Sähkön tuotanto uusiutuvilla lisääntyy noin 4,5 TWh.

Mallissa on keskitytty sähkön kulutuksen ja tuotannon tarkastelemiseen vuoteen 2020 asti. Vihreät katsoo, että vuoden 2020 jälkeen tässä mallissa kuvattuja toimia tulee jatkaa, tehostaa ja täydentää. Tarkemmat päätökset 2030-luvun tuotantoratkaisuista ehditään tehdä tulevilla hallituskausilla.

Vihreän kasvun malli turvaisi Suomen sähköntarpeen ilman lisäydinvoimaa. Lisäsatsaukset energiatehokkuuteen ja tuuli- ja metsäenergiaan aiheuttaisivat jonkin verran kustannuksia, mutta sähkön kulutuksen väheneminen toisaalta leikkaisi energialaskuja. Viherviennin ja -työpaikkojen kasvu riittäisi todennäköisesti pitkälle kompensoimaan lisäkustannukset.

Energiaintensiivisen vientiteollisuuden kilpailukykyä voidaan turvata myös ilman lisäydinvoimaa. Mahdollisia keinoja ovat mm. energiaverotuksen muokkaaminen, haavoittuvien alojen tukeminen ja tuet energiatehokkuuden parantamiseen sekä innovaatioiden kehittämiseen.

12.3.2011 11:28
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.