21.6.2010

Vanhuksia kohdeltava hoidettaessa kunnioittavasti

Sirpa Kauppisen puhe kaupunginvaltuustossa 21.6.2010

Nostan senioriohjelmasta esiin kolme asiaa.

1. Vanhusten kunnioittavaan kohteluun tulee luoda erityistä huomiota

Kun olet kipeä ja päivässä ei ole paljoa tapahtumia, suhde hoitohenkilökuntaan on tärkeä ja ylläpitää vanhuksen vireyttä.

  • Vanhuksista monet ovat ihan täysissä järjissään. Silti kiireen ja stressin keskellä joskus unohtuu kunnioitus, ja vanhusta voidaan kohdella kuin vähäjärkistä tai esinettä jättäen vanhuksen oma ajattelukyky sekä ihmisarvo huomioimatta.
  • Vaikka vanhus olisi jo vähän dementiaa sairastava, myös hän ymmärtää miten häntä kohdellaan juuri sillä hetkellä. Eli joka tapauksessa ihmisarvoien kohtelu on tärkeää.

Kunnioittava kohtelu ja kohtelias puhuttelu ei vie juuri enempää aikaa kuin epäkunnioittava. On tärkeää seurata kohtelua omassa toiminnassa, mutta myös ostettaessa palveluja tämän olisi oltava tärkeä kriteeri kilpailutuksessa, ja sen toteutumista on myös seurattava.

 

Tämä on niitä halpoja keinoja parantaa vanhusten oloa. Mikäli vanhuksella on hyvin vähän kontakteja, tällaisella voi olla erittäin suuri henkinen merkitys yksilölle ja hänen jaksamiselleen.

2. Vanhuspalvelujen on elettävä ajan mukana

Suomalaisten ikääntymiskehitys on tuonut vanhushuollon palvelut päivän kysymykseksi. Tutkimusten mukaan tulevilla eläkeläisillä on edeltäjiään parempi koulutus, suuremmat tulot, parempi terveys, monipuolisemmin varustetut kodit ja laajempi ystävyysverkosto. He näkevät myös tulevaisuutensa aikaisempaa turvallisempana. Iän karttuessa he varautuivat arjesta selviytymiseen muuttamalla omakotitalosta asunto-osakkeeseen ja palvelujen läheisyyteen.

Suurten ikäluokkien eläkeläiset eivät siis asetu enää perinteisen vanhuksen rooliin. Suomessa on kehittymässä uudenlainen ikääntymisen kulttuuri – kolmas ikä. Tätä vaihetta eletään vielä jopa 20-30 vuotta. Aktiivisesti toimivat ikäihmiset huolehtivat itsestään, mikä on nähtävä uutena voimavarana perhe- ja asumisyhteisöissä.

Vastaavatko nykyiset vanhuspalvelujen suunnitelmat tätä näkemystä. Suuri osa ikääntyvistä elää parisuhteessa, eikä tulevaisuudessakaan juuri toivota yksin asumista. Tulevaisuuden vanhukset eivät halua perinteistä vanhainkotiasumista. Vaikka laitosvaltaisuudesta pyritään eroon, seniorihotellit ja kotipalvelut eivät ole kehittyneet vastaavasti. Kuitenkin monet tutkimustulokset tukevat kolmannen iän konseptia ja sen toteutumista.

Kuntien palvelusuunnittelijoilta edellytetään lisäksi muuta uudenlaista näkemystä. Hyvinvointi- ja IT-teknologian avulla palvelut sidotaan yhteen. Huomiota on kiinnitettävä myös asumisympäristöön ja palvelukeskuksiin. Esteetön ympäristö tukee itsenäisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja hoitohenkilökunnan työtä.

3. Lääkkeiden käyttöä tarkasteltava

Lääkkeiden määrästä ja oikeasta lääkityksestä on ollut puhetta julksuudessa. Tässä Vantaa voisi olla edelläkävijä. Asiantuntijoiden mukaan ylilääkitys ja tyrhat lääkkeet lamauttavat terävämpiäkin ja parempikuntoisiakin vanhuksia. Lääkitystä on käytävä tällä silmällä läpi, etsittävä parhaat käytännöt ja tietoa lisättävä.

Kiitos valmisteluun osallistuneille erinomaisesta ohjelmasta. Kaupunginvaltuutettu Sirpa Pajusen (vihr) ajatus seurata miten tämä hieno ohjelma on vaikuttanut on hyvä, sillä ohjelmassa on paljon kannatettavia toimenpiteitä.

* * *

ajatus.jpg

Avainsanat: vanhustenhoito, vanhainkodit, laatu, viihtyvyys, vanhukset, vanhus, seniorit, vanhuus, vanhustenpalvelulaitokset.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.6.2010

Vanhuksia kohdeltava hoidettaessa kunnioittavasti

Sirpa Kauppisen puhe kaupunginvaltuustossa 21.6.2010

Nostan senioriohjelmasta esiin kolme asiaa.

1. Vanhusten kunnioittavaan kohteluun tulee luoda erityistä huomiota

Kun olet kipeä ja päivässä ei ole paljoa tapahtumia, suhde hoitohenkilökuntaan on tärkeä ja ylläpitää vanhuksen vireyttä.

  • Vanhuksista monet ovat ihan täysissä järjissään. Silti kiireen ja stressin keskellä joskus unohtuu kunnioitus, ja vanhusta voidaan kohdella kuin vähäjärkistä tai esinettä jättäen vanhuksen oma ajattelukyky sekä ihmisarvo huomioimatta.
  • Vaikka vanhus olisi jo vähän dementiaa sairastava, myös hän ymmärtää miten häntä kohdellaan juuri sillä hetkellä. Eli joka tapauksessa ihmisarvoien kohtelu on tärkeää.

Kunnioittava kohtelu ja kohtelias puhuttelu ei vie juuri enempää aikaa kuin epäkunnioittava. On tärkeää seurata kohtelua omassa toiminnassa, mutta myös ostettaessa palveluja tämän olisi oltava tärkeä kriteeri kilpailutuksessa, ja sen toteutumista on myös seurattava.

 

Tämä on niitä halpoja keinoja parantaa vanhusten oloa. Mikäli vanhuksella on hyvin vähän kontakteja, tällaisella voi olla erittäin suuri henkinen merkitys yksilölle ja hänen jaksamiselleen.

2. Vanhuspalvelujen on elettävä ajan mukana

Suomalaisten ikääntymiskehitys on tuonut vanhushuollon palvelut päivän kysymykseksi. Tutkimusten mukaan tulevilla eläkeläisillä on edeltäjiään parempi koulutus, suuremmat tulot, parempi terveys, monipuolisemmin varustetut kodit ja laajempi ystävyysverkosto. He näkevät myös tulevaisuutensa aikaisempaa turvallisempana. Iän karttuessa he varautuivat arjesta selviytymiseen muuttamalla omakotitalosta asunto-osakkeeseen ja palvelujen läheisyyteen.

Suurten ikäluokkien eläkeläiset eivät siis asetu enää perinteisen vanhuksen rooliin. Suomessa on kehittymässä uudenlainen ikääntymisen kulttuuri – kolmas ikä. Tätä vaihetta eletään vielä jopa 20-30 vuotta. Aktiivisesti toimivat ikäihmiset huolehtivat itsestään, mikä on nähtävä uutena voimavarana perhe- ja asumisyhteisöissä.

Vastaavatko nykyiset vanhuspalvelujen suunnitelmat tätä näkemystä. Suuri osa ikääntyvistä elää parisuhteessa, eikä tulevaisuudessakaan juuri toivota yksin asumista. Tulevaisuuden vanhukset eivät halua perinteistä vanhainkotiasumista. Vaikka laitosvaltaisuudesta pyritään eroon, seniorihotellit ja kotipalvelut eivät ole kehittyneet vastaavasti. Kuitenkin monet tutkimustulokset tukevat kolmannen iän konseptia ja sen toteutumista.

Kuntien palvelusuunnittelijoilta edellytetään lisäksi muuta uudenlaista näkemystä. Hyvinvointi- ja IT-teknologian avulla palvelut sidotaan yhteen. Huomiota on kiinnitettävä myös asumisympäristöön ja palvelukeskuksiin. Esteetön ympäristö tukee itsenäisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja hoitohenkilökunnan työtä.

3. Lääkkeiden käyttöä tarkasteltava

Lääkkeiden määrästä ja oikeasta lääkityksestä on ollut puhetta julksuudessa. Tässä Vantaa voisi olla edelläkävijä. Asiantuntijoiden mukaan ylilääkitys ja tyrhat lääkkeet lamauttavat terävämpiäkin ja parempikuntoisiakin vanhuksia. Lääkitystä on käytävä tällä silmällä läpi, etsittävä parhaat käytännöt ja tietoa lisättävä.

Kiitos valmisteluun osallistuneille erinomaisesta ohjelmasta. Kaupunginvaltuutettu Sirpa Pajusen (vihr) ajatus seurata miten tämä hieno ohjelma on vaikuttanut on hyvä, sillä ohjelmassa on paljon kannatettavia toimenpiteitä.

* * *

ajatus.jpg

Avainsanat: vanhustenhoito, vanhainkodit, laatu, viihtyvyys, vanhukset, vanhus, seniorit, vanhuus, vanhustenpalvelulaitokset.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.