2.4.2009

Kuntien yhdistyminen: Asiantuntija-selvitys vai poliittinen selvitys

Yksittäisessä selvityksessä ei ole niin paljoa järkeä verrattuna selvitykseen, jossa on vaihtoehtoja joita voi vertailla.Parasta olisi, että

  1. Pyritään selvitykseen, joka tarkastelee ja vertailee eri vaihtoehtoja (vain Helsinki ja Vantaa / pääkaupunkiseutu / ympäryskunnat mukana / vielä suurempi alue…)
  2. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijaryhmä jossa on riippumattomia kuntatalouden, ympäristön ja kuntademokratian ja kuntapalvelujen asiantuntijoita. Poliittissävytteisten selvitysten tulokset ovat ohjailtavissa, eivätkä anna vertailukelpoista kuvaa.


Ilmasto-ongelmana bendelöinti ja hajautunut kaupunkirakenne

Ympäristön kannalta Helsingin ja Vantaan yhdistyminen ei ratkaise mitään, korkeintaan Vantaan maan huippua oleva luonnonsuojelupolitiikka muuttuu.

Ilmaston kannalta oleelliset ongelmat ovat ratkaistavissa yhteistyöllä tai yhdistymisellä ympäryskuntien kanssa. Ympäryskunnissa kaupunkirakenne hajautuu ja sieltä tuleva työmatkaliikenne ei ole joukkoliikenteen parissa.

Fuusioilla on hinta

Reaalitaloudellisesti ottaen yhdistyminen Helsingin kanssa voi pahimmillaan käydä raskaaksi: yritysfuusioissa suurempi organisaatio määrää hallintokulttuurin ja työtavat. Helsingin hallintomalli on huomattavasti kalliimpi ja raskaampi kuin Vantaan.

Organisaatiomuutokset vievät myös resursseja palvelujen tuottamiselta.

Fuusiot, joita ei resursoida ja hallita, tulevat yrityselämässä kalliiksi. Merkittävää taloudellista säästöä ei tällä fuusiolla virkamiesten mukaa saada. Sen sijaan yhteistyötä ja raja-aitojen kaatamista voi tehdä organisaatiorajoista huolimatta.

Juuri yhteistyössä pitäisi pistää töpinäksi tuli yhdistyminen tai ei: Mm. joustava päiväkotien ja terveyskeskusten käyttö sekä seutulipunlaskeminen kaupunkien sisäisen lipun tasolle … ja seuturajojen lakkauttaminen tulee toteuttaa nopeasti. Se on täysin mahdollista. Organisaatioiden välinen yhteistyö ei saa jäädä odottamaan erilaisia selvityksiä.

Hallintomalli pitkälle tulevaisuuteen

Kuntataloudellisesti laskennallisesti tehokas yksikkö on 35 000 - 40 000 asukasta. Kannattaako yhdistyä ilman seutuhallintomallia, jossa aluehallinnolla on aitoa valtaa paikallisiin asioihin? Demokratia vaje vain pahenisi.

Kokonaiskuva tulevasta seudusta 50 tai 100 vuoden päästä auttaa hahmottamaan organisaation tarpeita ja rakenteita.

Joustavia palveluja ja paras malli voittakoon

Toivon silti että pääsemme nopeasti käyttämään mitä tahansa terveyskeskusta, päiväkotia ja muuta palvelua joustavasti. Se olisi hyvää kuntalaisten palvelua, eikä se saa jäädä hallintomallien poliittisten taistelun jalkoihin.

Hallintomalliksi on valittava Vantaalaisten kukkarolle ja palveluille paras vaihtoehto, unohtamatta ilmastotavoitteita. Sen selvittämisen ei tarvitse kestää kauaa, jos käytetään asiantuntijoita, eikä tungeta selvitysvaiheeseen poliittista vääntöä.

Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymä esitys (30.3.)

...kaupunginhallitus esittää valtuustolle...
a) todettavaksi, että pääkaupunkiseudun sopimuspohjaisen yhteistyön pohjana on 15.12.2008 Vantaan valtuustossa hyväksytty yhteistyösopimus 2009-12,

b) päätettäväksi, että Vantaa ei käynnistä kuntajakolain mukaista kuntaliitosselvitystä Vantaan lakkauttamiseksi tai sen liittämiseksi toiseen kuntaan,

c) edellytettäväksi, että yhdessä Helsingin ja muiden halukkaiden kuntien kanssa selvitetään 4 - 14 kunnan kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen huomioon hallinnon tehostaminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus

d) todettavaksi, että edellä kohdassa c. mainitulla edellytyksellä Vantaa on valmis olemaan mukana selvityksen laatimisessa Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen eduista ja haitoista,

e) päätettäväksi, että valtuuston 15.6.2009 pidettävään kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi c) ja d) -kohdissa todettujen selvitysten toimeksianto, organisointi ja aikataulu sekä ehdotus valmisteltavien selvitysten käsittelyaikataulusta, missä yhteydessä tehdään selvitysten tekemistä koskeva päätös.

Kun asiaa esiteltiin informaatiotilaisuudessa, kaupunginjohtaja totesi että Helsingin ja Vantaan selvitys tehdään resurssisyistä Helsingin ehdoilla. Maanantain kokoukseen on tulossa mielenkiintoista keskustelua, vaikkakin linnoittautuminen puolin ja toisin eri poliittisille näkökulmille tuntui jo vahvalta.

Sirpa Kauppinen
Vihreiden valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja
Ympäristötekniikan M.Sc.
p. 040 540 4691


Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
2.4.2009

Kuntien yhdistyminen: Asiantuntija-selvitys vai poliittinen selvitys

Yksittäisessä selvityksessä ei ole niin paljoa järkeä verrattuna selvitykseen, jossa on vaihtoehtoja joita voi vertailla.Parasta olisi, että

  1. Pyritään selvitykseen, joka tarkastelee ja vertailee eri vaihtoehtoja (vain Helsinki ja Vantaa / pääkaupunkiseutu / ympäryskunnat mukana / vielä suurempi alue…)
  2. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijaryhmä jossa on riippumattomia kuntatalouden, ympäristön ja kuntademokratian ja kuntapalvelujen asiantuntijoita. Poliittissävytteisten selvitysten tulokset ovat ohjailtavissa, eivätkä anna vertailukelpoista kuvaa.


Ilmasto-ongelmana bendelöinti ja hajautunut kaupunkirakenne

Ympäristön kannalta Helsingin ja Vantaan yhdistyminen ei ratkaise mitään, korkeintaan Vantaan maan huippua oleva luonnonsuojelupolitiikka muuttuu.

Ilmaston kannalta oleelliset ongelmat ovat ratkaistavissa yhteistyöllä tai yhdistymisellä ympäryskuntien kanssa. Ympäryskunnissa kaupunkirakenne hajautuu ja sieltä tuleva työmatkaliikenne ei ole joukkoliikenteen parissa.

Fuusioilla on hinta

Reaalitaloudellisesti ottaen yhdistyminen Helsingin kanssa voi pahimmillaan käydä raskaaksi: yritysfuusioissa suurempi organisaatio määrää hallintokulttuurin ja työtavat. Helsingin hallintomalli on huomattavasti kalliimpi ja raskaampi kuin Vantaan.

Organisaatiomuutokset vievät myös resursseja palvelujen tuottamiselta.

Fuusiot, joita ei resursoida ja hallita, tulevat yrityselämässä kalliiksi. Merkittävää taloudellista säästöä ei tällä fuusiolla virkamiesten mukaa saada. Sen sijaan yhteistyötä ja raja-aitojen kaatamista voi tehdä organisaatiorajoista huolimatta.

Juuri yhteistyössä pitäisi pistää töpinäksi tuli yhdistyminen tai ei: Mm. joustava päiväkotien ja terveyskeskusten käyttö sekä seutulipunlaskeminen kaupunkien sisäisen lipun tasolle … ja seuturajojen lakkauttaminen tulee toteuttaa nopeasti. Se on täysin mahdollista. Organisaatioiden välinen yhteistyö ei saa jäädä odottamaan erilaisia selvityksiä.

Hallintomalli pitkälle tulevaisuuteen

Kuntataloudellisesti laskennallisesti tehokas yksikkö on 35 000 - 40 000 asukasta. Kannattaako yhdistyä ilman seutuhallintomallia, jossa aluehallinnolla on aitoa valtaa paikallisiin asioihin? Demokratia vaje vain pahenisi.

Kokonaiskuva tulevasta seudusta 50 tai 100 vuoden päästä auttaa hahmottamaan organisaation tarpeita ja rakenteita.

Joustavia palveluja ja paras malli voittakoon

Toivon silti että pääsemme nopeasti käyttämään mitä tahansa terveyskeskusta, päiväkotia ja muuta palvelua joustavasti. Se olisi hyvää kuntalaisten palvelua, eikä se saa jäädä hallintomallien poliittisten taistelun jalkoihin.

Hallintomalliksi on valittava Vantaalaisten kukkarolle ja palveluille paras vaihtoehto, unohtamatta ilmastotavoitteita. Sen selvittämisen ei tarvitse kestää kauaa, jos käytetään asiantuntijoita, eikä tungeta selvitysvaiheeseen poliittista vääntöä.

Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymä esitys (30.3.)

...kaupunginhallitus esittää valtuustolle...
a) todettavaksi, että pääkaupunkiseudun sopimuspohjaisen yhteistyön pohjana on 15.12.2008 Vantaan valtuustossa hyväksytty yhteistyösopimus 2009-12,

b) päätettäväksi, että Vantaa ei käynnistä kuntajakolain mukaista kuntaliitosselvitystä Vantaan lakkauttamiseksi tai sen liittämiseksi toiseen kuntaan,

c) edellytettäväksi, että yhdessä Helsingin ja muiden halukkaiden kuntien kanssa selvitetään 4 - 14 kunnan kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen huomioon hallinnon tehostaminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus

d) todettavaksi, että edellä kohdassa c. mainitulla edellytyksellä Vantaa on valmis olemaan mukana selvityksen laatimisessa Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen eduista ja haitoista,

e) päätettäväksi, että valtuuston 15.6.2009 pidettävään kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi c) ja d) -kohdissa todettujen selvitysten toimeksianto, organisointi ja aikataulu sekä ehdotus valmisteltavien selvitysten käsittelyaikataulusta, missä yhteydessä tehdään selvitysten tekemistä koskeva päätös.

Kun asiaa esiteltiin informaatiotilaisuudessa, kaupunginjohtaja totesi että Helsingin ja Vantaan selvitys tehdään resurssisyistä Helsingin ehdoilla. Maanantain kokoukseen on tulossa mielenkiintoista keskustelua, vaikkakin linnoittautuminen puolin ja toisin eri poliittisille näkökulmille tuntui jo vahvalta.

Sirpa Kauppinen
Vihreiden valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja
Ympäristötekniikan M.Sc.
p. 040 540 4691


Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.