8.8.2006

Jätelain henki on polttoa vastaan

Vihreä lanka Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunta (YTV) on marraskuusta lähtien kerännyt poltettavaa jätettä 10000 taloudesta Espoon Soukassa ja Kivenlahdessa.

Vähintään kymmenen asunnon kiinteistöt ovat mukana kokeilussa, joten koetalouksissa on myös biojätteen erilliskeräys.

Kokeilu on vuoden mittainen. Sen tarkoituksena on selvittää energiapitoisen jätteen kertymä, lajittelun onnistuminen ja kuinka sen hyödyntäminen energian tuotannossa onnistuu.

Osaavatko kotitaloudet lajitella jätteensä?

Nyt kurkistellaan ihmisten roskiksiin ja selvitetään lajittelevatko ihmiset ja kuinka oikein. Varsinaiseen jätteenpolttoon päästään todennäköisesti vasta helmikuussa. Tällä viikolla kokeillaan murskausta.
Kotitalousjätteestä on YTV:n laskelmien mukaan 16 prosenttia energiana hyödynnettävää. Se tarkoittaa arviolta 90000 tonnin vuosittaista jätemäärää.

Se ei saisi sisältää paperia, pahvia, biojätettä tai muuta kierrätykseen kelpaavaa materiaalia.
Kun teollisuuden ja kaupan polttokelpoinen jäte lasketaan mukaan, määrä on puolet isompi, ja YTV:n arvioin mukaan siitä on 4/6 paperia ja pahvia, 1/6 muovia ja 1/6 muuta palavaa.

Puuhake ja muovisilppu 

Energiapitoisen jätteen poltto tapahtuu sivupolttoaineena todennäköisesti Enson Yhteispalvelun Anjalankosken tehtailla. Siellä on poltettu jo lokakuusta WM-Ympäristöpalvelun toimittamaa jätettä, joka koostuu puuhakkeesta ja muovisilpusta. Sekin on vuoden mittainen kokeilu, ja tähän asti sujunut ongelmitta.
Energiapitoinen jäte poltetaan leijupetikattilassa, joka tuottaa lämpöä tehtaan omaan ja asutuksen tarpeeseen. Jäte poltetaan kiinteiden kuorijätteiden, jätevesilietteen sekä turpeen seassa 800–850 asteen lämpötilassa.

Suuri polttolaitos olisi puhtaampi

Jos yhdessä polttolaitoksessa poltetaan paljon jätettä, tulee päästöistäkin merkittäviä.
Siksi laitoksen polttolämpötilan tulee olla korkeampi ja suotimien parempia, mikä nostaa kustannuksia. Siroteltaessa sama määrä jätettä sivupolttoaineeksi erilaisiin lämpövoimaloihin, päästöjä syntyy huomattavasti enemmän.

Jätteenpolttolaitosta ei kuitenkaan ole suunnitelmissa YTV:n alueelle. Aikomus on kokeilla halpaa tapaa polttaa muuhun käyttöön tehdyissä kattiloissa. Hyvällä tekniikalla rakennettu Ekokemin ongelmajätteenpolttolaitos saastuttaa erittäin vähän verrattuna melko vanhaan Turun jätteenpolttolaitokseen.

Poltto on vastoin jätelain henkeä

Jätteen poltolla on muitakin haittoja kuin päästöt: poltto vähentää kierrätystä. Kun jäte menee polttoon, joka on halpa ja helppo tapa hoitaa pois näkyvistä jäteongelma, myös muun lajittelun ja kierrätyksen motivaatio laskee. Tämä vaikuttaa niin päättäjiin kuin myös tavallisten kansalaisten asenteisiin.
Miksi nähdä vaivaa lajittelussa, kun paperi palaa energiajätteessäkin?

Jos jätelakia toteutettaisiin tehokkaasti, polttokokeilun sijaan panostettaisiin kestopakkausten kehittämiseen, pakkausmateriaalin minimointiin ja pakkausmateriaalin kierrätykseen, lainaus- ja vuokrauspalvelujen kehittämiseen ja vaikkapa turhan kulutuksen vähentämiseen.

Kierrätys hakkaaneitseellisen raaka-aineen

Suurimmat ympäristöhaitat jätteen poltossa syntyvät kuitenkin neitseellisen raaka-aineen ottamisesta ja jalostuksesta. Kaivoksien sulattojen, kemianteollisuuden, öljynjalostamoiden, metsähakkuiden ja sellutehtaiden ympäristön tuhoaminen ja päästöt ovat valtavia verrattuna kierrätyksessä syntyviin päästöihin.

Jäteyhtiöt ovat rahan ja lain välissä

Jätehuoltoyhtiöt ovat kahden tulen välissä. Niiden tulot perustuvat jätteen määrään, mutta samalla niiltä odotetaan jätteen määrän vähentämistä – ja taloudellista tulosta! Jos jätehuoltoyhtiöiden tulos koostuisi jätehuollon hoitamisesta, eikä jätteen määrästä, synnyn ehkäisy saattaisi olla toisella tasolla.
YTV:n teettämässä jätteen synnynehkäisyä käsitelleessä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu keinoja, joista kuitenkin on erittäin positiivisia kokemuksia.

Muun muassa rakennusjätteen kierrätys laskee Länsi-Uudenmaan Skanskan kokemusten mukaan jätehuoltokustannuksia puolella ja monikymmenkertaistaa taloudellisen säästön. YTV:n alueella on mahdollisuus kierrättää paljon helpommin verrattuna harvaan asuttuihin aluesiin. YTV:llä onkin korkeammat kierrätystavoitteet.

Kierrätys on aina parempi vaihtoehto kuin jätteen polttaminen.

26.3.2007 22:06
Lotta

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
8.8.2006

Jätelain henki on polttoa vastaan

Vihreä lanka Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunta (YTV) on marraskuusta lähtien kerännyt poltettavaa jätettä 10000 taloudesta Espoon Soukassa ja Kivenlahdessa.

Vähintään kymmenen asunnon kiinteistöt ovat mukana kokeilussa, joten koetalouksissa on myös biojätteen erilliskeräys.

Kokeilu on vuoden mittainen. Sen tarkoituksena on selvittää energiapitoisen jätteen kertymä, lajittelun onnistuminen ja kuinka sen hyödyntäminen energian tuotannossa onnistuu.

Osaavatko kotitaloudet lajitella jätteensä?

Nyt kurkistellaan ihmisten roskiksiin ja selvitetään lajittelevatko ihmiset ja kuinka oikein. Varsinaiseen jätteenpolttoon päästään todennäköisesti vasta helmikuussa. Tällä viikolla kokeillaan murskausta.
Kotitalousjätteestä on YTV:n laskelmien mukaan 16 prosenttia energiana hyödynnettävää. Se tarkoittaa arviolta 90000 tonnin vuosittaista jätemäärää.

Se ei saisi sisältää paperia, pahvia, biojätettä tai muuta kierrätykseen kelpaavaa materiaalia.
Kun teollisuuden ja kaupan polttokelpoinen jäte lasketaan mukaan, määrä on puolet isompi, ja YTV:n arvioin mukaan siitä on 4/6 paperia ja pahvia, 1/6 muovia ja 1/6 muuta palavaa.

Puuhake ja muovisilppu 

Energiapitoisen jätteen poltto tapahtuu sivupolttoaineena todennäköisesti Enson Yhteispalvelun Anjalankosken tehtailla. Siellä on poltettu jo lokakuusta WM-Ympäristöpalvelun toimittamaa jätettä, joka koostuu puuhakkeesta ja muovisilpusta. Sekin on vuoden mittainen kokeilu, ja tähän asti sujunut ongelmitta.
Energiapitoinen jäte poltetaan leijupetikattilassa, joka tuottaa lämpöä tehtaan omaan ja asutuksen tarpeeseen. Jäte poltetaan kiinteiden kuorijätteiden, jätevesilietteen sekä turpeen seassa 800–850 asteen lämpötilassa.

Suuri polttolaitos olisi puhtaampi

Jos yhdessä polttolaitoksessa poltetaan paljon jätettä, tulee päästöistäkin merkittäviä.
Siksi laitoksen polttolämpötilan tulee olla korkeampi ja suotimien parempia, mikä nostaa kustannuksia. Siroteltaessa sama määrä jätettä sivupolttoaineeksi erilaisiin lämpövoimaloihin, päästöjä syntyy huomattavasti enemmän.

Jätteenpolttolaitosta ei kuitenkaan ole suunnitelmissa YTV:n alueelle. Aikomus on kokeilla halpaa tapaa polttaa muuhun käyttöön tehdyissä kattiloissa. Hyvällä tekniikalla rakennettu Ekokemin ongelmajätteenpolttolaitos saastuttaa erittäin vähän verrattuna melko vanhaan Turun jätteenpolttolaitokseen.

Poltto on vastoin jätelain henkeä

Jätteen poltolla on muitakin haittoja kuin päästöt: poltto vähentää kierrätystä. Kun jäte menee polttoon, joka on halpa ja helppo tapa hoitaa pois näkyvistä jäteongelma, myös muun lajittelun ja kierrätyksen motivaatio laskee. Tämä vaikuttaa niin päättäjiin kuin myös tavallisten kansalaisten asenteisiin.
Miksi nähdä vaivaa lajittelussa, kun paperi palaa energiajätteessäkin?

Jos jätelakia toteutettaisiin tehokkaasti, polttokokeilun sijaan panostettaisiin kestopakkausten kehittämiseen, pakkausmateriaalin minimointiin ja pakkausmateriaalin kierrätykseen, lainaus- ja vuokrauspalvelujen kehittämiseen ja vaikkapa turhan kulutuksen vähentämiseen.

Kierrätys hakkaaneitseellisen raaka-aineen

Suurimmat ympäristöhaitat jätteen poltossa syntyvät kuitenkin neitseellisen raaka-aineen ottamisesta ja jalostuksesta. Kaivoksien sulattojen, kemianteollisuuden, öljynjalostamoiden, metsähakkuiden ja sellutehtaiden ympäristön tuhoaminen ja päästöt ovat valtavia verrattuna kierrätyksessä syntyviin päästöihin.

Jäteyhtiöt ovat rahan ja lain välissä

Jätehuoltoyhtiöt ovat kahden tulen välissä. Niiden tulot perustuvat jätteen määrään, mutta samalla niiltä odotetaan jätteen määrän vähentämistä – ja taloudellista tulosta! Jos jätehuoltoyhtiöiden tulos koostuisi jätehuollon hoitamisesta, eikä jätteen määrästä, synnyn ehkäisy saattaisi olla toisella tasolla.
YTV:n teettämässä jätteen synnynehkäisyä käsitelleessä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu keinoja, joista kuitenkin on erittäin positiivisia kokemuksia.

Muun muassa rakennusjätteen kierrätys laskee Länsi-Uudenmaan Skanskan kokemusten mukaan jätehuoltokustannuksia puolella ja monikymmenkertaistaa taloudellisen säästön. YTV:n alueella on mahdollisuus kierrättää paljon helpommin verrattuna harvaan asuttuihin aluesiin. YTV:llä onkin korkeammat kierrätystavoitteet.

Kierrätys on aina parempi vaihtoehto kuin jätteen polttaminen.

26.3.2007 22:06
Lotta

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.