8.8.2005

Onko järkeä nostaa bussilipujen hintoja?

Valtuustopuhe lippujen hinnankorotusta vastaan 2005Kun lipunhintoja korotetaan tai karsitaan linjoja, yhä useampi kulkee henkilöautolla. YTV:n omien laskelmien mukaan nykyinen satsaus julkiseen liikenteeseen aiheuttaa ruuhkien pahenemista, sekä lisää liikennekuolemia, hiukkaspäästöjä ja melusaastetta. Myös tarve tiet kuluvat ja ruuhkat lisäävät tarvetta lisäkaistoihin. Silti päätettäessä julkisen liikenteensäästöistä ruuhkautumisella ja sen vaikutuksille ei ole laskettu mitään kustannusta.

Pelkästään ruuhkassa istuminen on kallista. VR käytti VTT:n selvitystä siitä kuinka paljon maksaa se, että ihminen istuu junassa, harkitakseen tavaraliikenteen sujuvoittamista henkilöliikenteen kustannuksella. Kansataloudellinen kustannus on 419e/tunti/henkilö. VR ei päätynyt hidastamaan henkilöliikennettä, vaikka se on VR:lle tappiollista verrattuna tavaroiden liikutteluun.

Kuntamme taas ei päätöksenteossa käytä mitään laskelmia vähentäessään budjettipäätöksillään bussilinjoja ja -vuoroja. Eri toimielimissä säästetään niin, että ei katsota mitä kokonaiskustannus säästöstä on. Tällöin kunnan taloudelliset ongelmat eivät ole yllätys: hölmöt päätökset maksavat paljon!

Saman tyyppisiä “säästöjä” on tehty mm. rakentamisessa, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja leikkausjonoissa. Esimerkiksi sairaspäivärahalla leikkausjonossa kituminen ei tule halvemmaksi kuin ihmisen hoitaminen kuntoon ja työkykyiseksi, vaikka kyseinen “erikoissairaanhoito” säästäisikin viivyttäessään operaatioita.

Skenaario tulevaisuuteen:

Panostus joukkoliikenteeseen laskee ja lipun hinnat nousee. Nykyisten päätösten hintajouston taloudellisesti negatiivinen vaikutus tullee esiin 2006, 2007. Arvovalinta jossa joukkoliikenne ajetaan alas on taloudellisesti raskas - sehän on selkeästi yhtekuntataloudellisesti negatiivinen pitkällä aikavälillä.

Tulevaisuuden Vantaalaiset
- Ihmiset istuvat yhä enemmän ajastaan ruuhkassa.
- Pienyritykset eivät menesty, koska kaupunkirakenne tukee kaupan suuryksikköjä, ei esimerkiksi viihtyisiä kävelykeskustoja ja parempaa työllisyyttä. Työllisyyskehitys negatiivista.
- Vantaan kuva on asfalttinen ja meluisa. Vantaa ei ole toivottu asuinalue.
- Taloudellinen panostus lisäkaistojen ja teiden rakentamiseen on merkittävästi mittavampi, kuin joukkoliikenteeseen tukeutuvassa kaupunkirakekentamisessa olisi. Esimerkiksi 1 bussi ihmisiä bussissa ruuhkaaikaan vapauttaisi kehätietä autoista noin kilometrin.
- Liikennekuolemat ovat lisääntyneet voimakkaasti.
- Liikenneonnettumuuksissa vammatuneiden määrä on merkittävästi suurempi.
- Liikennekuolemia enemmän ihmisiä kuolee pienhiukkasten päästöihin. Ilmanlaatu heikkenee, ja pitkällä juoksulla Suomessakin saatetaan joutua suojaamaan hengitystä tai tarjoittamaan liikennettä.

Sirpa (Siru) Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
8.8.2005

Onko järkeä nostaa bussilipujen hintoja?

Valtuustopuhe lippujen hinnankorotusta vastaan 2005Kun lipunhintoja korotetaan tai karsitaan linjoja, yhä useampi kulkee henkilöautolla. YTV:n omien laskelmien mukaan nykyinen satsaus julkiseen liikenteeseen aiheuttaa ruuhkien pahenemista, sekä lisää liikennekuolemia, hiukkaspäästöjä ja melusaastetta. Myös tarve tiet kuluvat ja ruuhkat lisäävät tarvetta lisäkaistoihin. Silti päätettäessä julkisen liikenteensäästöistä ruuhkautumisella ja sen vaikutuksille ei ole laskettu mitään kustannusta.

Pelkästään ruuhkassa istuminen on kallista. VR käytti VTT:n selvitystä siitä kuinka paljon maksaa se, että ihminen istuu junassa, harkitakseen tavaraliikenteen sujuvoittamista henkilöliikenteen kustannuksella. Kansataloudellinen kustannus on 419e/tunti/henkilö. VR ei päätynyt hidastamaan henkilöliikennettä, vaikka se on VR:lle tappiollista verrattuna tavaroiden liikutteluun.

Kuntamme taas ei päätöksenteossa käytä mitään laskelmia vähentäessään budjettipäätöksillään bussilinjoja ja -vuoroja. Eri toimielimissä säästetään niin, että ei katsota mitä kokonaiskustannus säästöstä on. Tällöin kunnan taloudelliset ongelmat eivät ole yllätys: hölmöt päätökset maksavat paljon!

Saman tyyppisiä “säästöjä” on tehty mm. rakentamisessa, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja leikkausjonoissa. Esimerkiksi sairaspäivärahalla leikkausjonossa kituminen ei tule halvemmaksi kuin ihmisen hoitaminen kuntoon ja työkykyiseksi, vaikka kyseinen “erikoissairaanhoito” säästäisikin viivyttäessään operaatioita.

Skenaario tulevaisuuteen:

Panostus joukkoliikenteeseen laskee ja lipun hinnat nousee. Nykyisten päätösten hintajouston taloudellisesti negatiivinen vaikutus tullee esiin 2006, 2007. Arvovalinta jossa joukkoliikenne ajetaan alas on taloudellisesti raskas - sehän on selkeästi yhtekuntataloudellisesti negatiivinen pitkällä aikavälillä.

Tulevaisuuden Vantaalaiset
- Ihmiset istuvat yhä enemmän ajastaan ruuhkassa.
- Pienyritykset eivät menesty, koska kaupunkirakenne tukee kaupan suuryksikköjä, ei esimerkiksi viihtyisiä kävelykeskustoja ja parempaa työllisyyttä. Työllisyyskehitys negatiivista.
- Vantaan kuva on asfalttinen ja meluisa. Vantaa ei ole toivottu asuinalue.
- Taloudellinen panostus lisäkaistojen ja teiden rakentamiseen on merkittävästi mittavampi, kuin joukkoliikenteeseen tukeutuvassa kaupunkirakekentamisessa olisi. Esimerkiksi 1 bussi ihmisiä bussissa ruuhkaaikaan vapauttaisi kehätietä autoista noin kilometrin.
- Liikennekuolemat ovat lisääntyneet voimakkaasti.
- Liikenneonnettumuuksissa vammatuneiden määrä on merkittävästi suurempi.
- Liikennekuolemia enemmän ihmisiä kuolee pienhiukkasten päästöihin. Ilmanlaatu heikkenee, ja pitkällä juoksulla Suomessakin saatetaan joutua suojaamaan hengitystä tai tarjoittamaan liikennettä.

Sirpa (Siru) Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.