17.6.2023

Kaupunginjohtajaksi Ujula vai Timonen? Budjetista puuttuu koulu- ja päiväkotirakentamista ja lukutaidon eteen pitää panostaa

Kouluja ja päiväkoteja pitää rakentaa enemmän, Vantaan investointibudjetti ei ole pysynyt muiden kuntien tahdissa. Päiväkotipaikkatilanne karkoittaa Vantaalta. Yli viidennes kantasuomalaisista lapsista siirtyy kolmannelle luokalle ilman kunnollista lukutaitoa, mikä syrjäyttää koulutyöstä. Tämän lisäksi 23 prosenttia asukkaista on vieraskielisiä, ja näistä lapsista vielä useampi ei saavuta lukutaitoa, joten tulevaisuus on erittäin karu ilman satsausta heidän kielitaitoon ja lukemiseen. 

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen (4) 

Vantaan kaupunginjohtajaehdokkaita on käytännössä kaksi: Pekka Timonen Lahdesta ja Jukka-Pekka Ujula Porvoosta.
Millaista kaupunginjohtajaa Vantaa tarvitsee? Haasteina on oppiminen, kilpailu veronmaksajista, mielenterveys ja jaksaminen, päiväkoti- ja koulupaikat, lasten ja nuorten haasteet, elinkeinoelään työvoiman saatavuus, ilmastonmuutos ja luontokato.
 • Ennen kaikkea Tarvitsemme Vantaan ja organisaatiokulttuurin, jossa työntekijät voivat hyvin ja voivat hyvin tehdä työnsä.Kun  Tähän tarivtaan kuuntelu ja välittäminen.

Ja sitten yleiselle tasolle: kirjoitin viime valinnoisa lehteen siitä, että voisiko vantaa isirtyiä  kuten muut monet kunant - määräaikaisin kauipujnginkohtajiin. Ei tämän tason virkaa täytetä eläkeviraksi. Mutta valitsettavasti valinnasta toiseen vantaa roikkuu johtajien eläkevioissa. 

Osavuosikatsaus

 • On tärkeä seurata missä mennään. Kaupungille tulee automaattisesti tietoa mm. lukutaidosta ja tulokset ovat ollet kunnan käytettävissä eroteltuja S2 ja ilman jo pitkään. Miksi ihmeessä tätä tietoa pantataan eikä anneta nyt? Kuka siitä on päättänyt? 

 

 • School daysta - siitä hienosta somesovelluksesta millä kouluväkivaltaa ja kiusaamista voidaan seurata, saisi myös hienosti tietoa mihin suuntaan on kehitys menossa. Kuinka paljon kouluväkivaltaa halutaan lapsille ja nuorille? Halutaanko sitä vähentää vai ei? 
 • Nämä täöllaiset mittarit ovat erittäin selkeitä ja myös erittäin merkityksellisiä mm. budjetin valmistelun kannalta. On äärimmäisen tärkeää että valtuutetut tekevät mitä tietävät eikä Vantaata ohjata mutulla. 
 • Vaikka lukutaidon mittarointi toi vasta nyt syksyksi lisäoppitunnit , niin olisi ihan jäätävän tärkeää tietää mikä on trendi. Emme voi vain himmailla vuotta jos lisäpanostukset ovat tärkeitä. Kantavaltaalaisista viime vuonna 23% siirtyi siirtyi kolmannelle luokalle irittämättöän lukutaidottomina, ja S2-oppilaista 68%. Mihin suuntaan tämä on kehittynyt. Tilanne on joka tapauksessa niin huono, että panostuksia on jatkettava sinnikkäästi joka vuosi kunnes ollaan tilanteessa jossa ei syrjäytetä nuoria.
 • Jos siis halutaan, että Vantaalla on varaa opettaa jokaiselle lapselle lukutaito.  

Ympäristövastuuraportti (12)

Päästövähennyksiä ei ole toteutunut rakentamisen suhteen, ja myös yukrainan sodan vaikutukset näkyvät fossiilisten käytössä.

Halpoja päästövähennyksiä saisi suosimalla päästötöntä lliikkumista.

Rakentamisessa puurakentaminen on jäänyt näpertelyksi.

Budjetin kehys (siirretään ehkä viimeiseksi 14)

Vantaa on investoinut viimeisen 10 vuoden aikana huomattavasti vähemmän kouluihin ja päiväkotiehin -  niin uusiin kuin korjauksiin ja väistötiloihin - kuin muut suuret kunnat. Espoossa on ollut hyvä ohjema, jossa uusia puuelementtikouluja on pystytetty useita, ja siinä missä meillä pihistellään oppilaspaikkojen ja tilojen määrässä mutta kalliilla huomattavasti kalliimilla betonikouluilla. 

Kyseenalaistan tämän: oppimisympristössä tärkeää om myös tila. Kun oppilaat eivät mahdu näkemään taululle, saati istuimet mahtuisivat luokkaan, siinä uutuu yläluokkalaisilla varitenin pyllyt. Anteeksi. Siis puutuu paikat. Ja kun ruokailut ovat porrastettu niin että osa joutuu odottamaan 5 tuntia, niin ei sitä jaksa keskittyä. 

Busseja on mahddoton järkestää niin että samalta oppilaaksiottoalueelta pääsisi jokaiseen kouluun mihin lapsia kulkee.

Samaan aikaan viimeisten korjattavien kouluen rempat ovat siirtyneet ja siirtyneet ja lapsia jouduttu sairastuttamaan, ja toki näissä on vaikea saada opettajia pysymäänkin kun osa heistä sairastuu, jopa on menettänyt työkykynsä. 

Investointibudjetti on nikka, koska kehys on niukka. On hyvä että velkaa on maksettu takaisin, mutta velan jinta ei saisi olla moninkertaine korkoon nähden. Lasten huonot olosuhteet oppia ja se että asunnon läheltä ei saa päiväkoti tai oppilaspaikkaa, karkoittaa ne perheet joilla on varaa valita.

Vaikka Vantaalla on perinne päättää esin kehys ja sitten leikata toiminnat siihen sopivaksi, se hankaloittaa kokonaisarviointia. joskus niukkuus maksaa enemmän kuin panostus, ja näin on käynyt vantaalla, kun vuosia ja vuosia on vedetty väestönkasvuun nähden liian pienellä pudjetilla ..s eon vielä kertautunut niukkuuden toistuessa. 

Vantaan tulisi saada kehys sellaiseksi, että se antaa mahdoliuuden työikäisiä houkuttelevaan kaupunkiin, jossa myös arki sujuu, päiväkodin ja koulun kanssa.

Ratikan kaavoja (17 ym)

 • Tärkeää on ilmastoasioiden huomioinen ratikan rakentamisessa.

 • Vantaa ei tule houkuttelevasti pelkästään ratikalla, vaan tarvitaan perheasuntoja, kouluja ja päiväkoteja sekä hjoutkuttelevaa rakentamista. Ratikka luoda slummeja, tai nostaa Vantaan kiinostavammaksi kaupungiksi. Se, miten rakennetaan, määrää sen onko ratikasta hyötyä vai haittaa.

 • Nopeampi ratikka mahdollistaisi ratikkaverkon laajentamisen pitkälle, ja myös sen että ratikka on kilpailukykyisempi autoilulle.

Vihreät jättävät pöytäkirjalausuman luonnonmonuotoisuuden huomioisesta ja hiilitaseesta.

Talousarvion lähetekeskustelu

 • Lukutaitoon on panostettava. Miksi ihmeessä lukutaitotasot tuodaan tiedoski meille, vaikka jo keväällä saatiin välittömästi tietoon tulokset, eroteltuna S2:set siitä automaatttisesti. Miksi tietoa pantataan ohi budjetinvalmistelun?
 • Päiväkodit ja koulut ovat avainasemassa mikäli halutaan samassa 
 • Joukkoliikenteeseen panostaminen on tärkeä työntekijöiden saamiseksi Vantaan alueelle, ja toki seudun kilpailukyvyn kannalta. Infrakorvausmalli on uudistettava, tai joukkoliikenne tapetaan. Sitä pitää ajaa aktiivisesti. Tasahinta palauttaisi matkustajamäärän kestävälle tasolle, vähentäisi päästöjä ja olisi taloudelliseti tehokkain. Vantaan tulee vaatia uudelleentarkastelua. 
 • Hallituksen leikkausvaikutukset tulevat vaikuttamaan talousarvioon. Koulutuksesta leikataan 350 miljoonaa euroa kun huomioidaan myös panostukset.Tämän tulee vähentämään työllisyyttä Vantaalla, ja syrjäyttämään osan nuorista työelämän mahdollisuuksista. Myös vaikutukset osaamisen päivittämiseen ja uudelleen kouutukseen ovat vakavat. Vantaan tulee pehmentää näitä leikkauksia budjetissaan. Nuoristyöttömyyden kasvun taittaminen vaatisi siis ammattikoulutuksen leikkausten vähentämistä Vantaan omasta budjetista, nykypäivänä myös työtehtävät tulevat muuttumaan teknologian ja yhteiskunnan muutosten myötä, jolloin uudelleenkoulutus on tärkeä satsaus. 
 • Lopulta se että Vantaalla on varaa opettaa kaikki lapset lukemaan, ja kouluttaa koulutustarpeiset pärjäämään elämässä, on ensisijaista verotuloenkin kannalta. (Vaikka peruskoulu ei ole vain työelmän, vaan myös elämän kannalta oleellinen).
 • Nuorten ja perheiden pahoinvointiin sekä väkivallan lisääntyminen sekä jengiytymisen vähentäminen vaativat tukevan otteen. Se mitä nhyt tehdään, ei riitä. Tarvitaan satsausta ja yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, ja kokonaisuuden hahmottaminen, että toimet ovat riittäviä. Ja näiden onnistumisen seuraaminen. 
 • Kulttuurista vielä sana: ilman suomalaista kirjallisuutta, taidetta ja kieltä ei olisi suomalaisuutta. Kulttuurialan vienti on merkittävämpi kuin vaikkapa metsäteollisuuden, ja se tuet ovat silti murto-osa metsäteollisuuden tuista. Vaikka Vantaan kulttuurin budjetti on pienempi kuin vaikkapa Espoon vastaava, niin silti olen iloinen että tämä tulee niin asukkaiden mielenterveyttä, lasten harrastuksia, kaupungin vetovoimaa, kotimarkkinoiden kehitystä ja yrittäjyyttä sekä suomalaisuutta sillä summalla vaatimattomalla panostuksella mikä siinä nyt siinä on. 

Tämä luksukseksi haukuttu kulttuuri on myös voimakkaan taloudellisen kasvun ala ja työllistäjä. Kyse ei ole luksuksesta, vaan jostain, joka muodostaa ihmisyyttä ja mm. kansakunnan identiteetin.

***

Tässä koko lista

1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2023-31.5.2024-
4Kaupunginjohtajan viran täyttäminen-
5Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.6.2023-31.5.2024-
6Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston vaali toimikaudeksi 2023- 2025-
7Eron myöntäminen Marjo Vackerille kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
8Eron myöntäminen Satu Suuroselle kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
9Eron myöntäminen Otso Kivimäelle kaupunkitilalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
10Eron myöntäminen Jouko Jääskeläiselle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
11Eron myöntäminen Tiina Tuomelalle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
12Ympäristövastuuraportti 2022–20231 kpl
13Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.20233 kpl
14Vuoden 2024 talousarviolaadinnan kehys1 kpl
15Vantaan hyvinvointisuunnitelma 2023-20251 kpl
16Määrärahakorotus uudisrakentamisen investointiosaan ja pysäköintilaitosrakennuksen osan ostaminen -hankkeen lisääminen uudisrakentamisen investointiohjelmaan-
17Ratikan kaavarunko YK00498 kpl
18Asemakaavan muutos 002465 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Vantaan ratikka: Veromies, itä3 kpl
19Asemakaavan muutos 002458 ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila ja 63 Viertola / Vantaan ratikka: Viertola4 kpl
20Asemakaavamuutos 002485 ja tonttijaon muutos, 64 Kuninkaala / Vantaan ratikka: Pelto-oja3 kpl
21Asemakaavan muutos 002452 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Vantaan ratikka: Hakunilanmäki3 kpl
22Asemakaava ja asemakaavan muutos 721400 ja tonttijako, 72 Asola / Liittymä Elmoon ja liiketila Valtimotielle3 kpl
23Taloussuunnitelman 2024-2027 lähetekeskustelu1 kpl

***

Asiasanat: kulttuuri, lapset, vanhukset, terveys, ratikka, pikaraitiotie, budjetti, talousarvio, kuntatalous, kaupunginjohtaja, määräaikaisuus.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.6.2023

Kaupunginjohtajaksi Ujula vai Timonen? Budjetista puuttuu koulu- ja päiväkotirakentamista ja lukutaidon eteen pitää panostaa

Kouluja ja päiväkoteja pitää rakentaa enemmän, Vantaan investointibudjetti ei ole pysynyt muiden kuntien tahdissa. Päiväkotipaikkatilanne karkoittaa Vantaalta. Yli viidennes kantasuomalaisista lapsista siirtyy kolmannelle luokalle ilman kunnollista lukutaitoa, mikä syrjäyttää koulutyöstä. Tämän lisäksi 23 prosenttia asukkaista on vieraskielisiä, ja näistä lapsista vielä useampi ei saavuta lukutaitoa, joten tulevaisuus on erittäin karu ilman satsausta heidän kielitaitoon ja lukemiseen. 

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen (4) 

Vantaan kaupunginjohtajaehdokkaita on käytännössä kaksi: Pekka Timonen Lahdesta ja Jukka-Pekka Ujula Porvoosta.
Millaista kaupunginjohtajaa Vantaa tarvitsee? Haasteina on oppiminen, kilpailu veronmaksajista, mielenterveys ja jaksaminen, päiväkoti- ja koulupaikat, lasten ja nuorten haasteet, elinkeinoelään työvoiman saatavuus, ilmastonmuutos ja luontokato.
 • Ennen kaikkea Tarvitsemme Vantaan ja organisaatiokulttuurin, jossa työntekijät voivat hyvin ja voivat hyvin tehdä työnsä.Kun  Tähän tarivtaan kuuntelu ja välittäminen.

Ja sitten yleiselle tasolle: kirjoitin viime valinnoisa lehteen siitä, että voisiko vantaa isirtyiä  kuten muut monet kunant - määräaikaisin kauipujnginkohtajiin. Ei tämän tason virkaa täytetä eläkeviraksi. Mutta valitsettavasti valinnasta toiseen vantaa roikkuu johtajien eläkevioissa. 

Osavuosikatsaus

 • On tärkeä seurata missä mennään. Kaupungille tulee automaattisesti tietoa mm. lukutaidosta ja tulokset ovat ollet kunnan käytettävissä eroteltuja S2 ja ilman jo pitkään. Miksi ihmeessä tätä tietoa pantataan eikä anneta nyt? Kuka siitä on päättänyt? 

 

 • School daysta - siitä hienosta somesovelluksesta millä kouluväkivaltaa ja kiusaamista voidaan seurata, saisi myös hienosti tietoa mihin suuntaan on kehitys menossa. Kuinka paljon kouluväkivaltaa halutaan lapsille ja nuorille? Halutaanko sitä vähentää vai ei? 
 • Nämä täöllaiset mittarit ovat erittäin selkeitä ja myös erittäin merkityksellisiä mm. budjetin valmistelun kannalta. On äärimmäisen tärkeää että valtuutetut tekevät mitä tietävät eikä Vantaata ohjata mutulla. 
 • Vaikka lukutaidon mittarointi toi vasta nyt syksyksi lisäoppitunnit , niin olisi ihan jäätävän tärkeää tietää mikä on trendi. Emme voi vain himmailla vuotta jos lisäpanostukset ovat tärkeitä. Kantavaltaalaisista viime vuonna 23% siirtyi siirtyi kolmannelle luokalle irittämättöän lukutaidottomina, ja S2-oppilaista 68%. Mihin suuntaan tämä on kehittynyt. Tilanne on joka tapauksessa niin huono, että panostuksia on jatkettava sinnikkäästi joka vuosi kunnes ollaan tilanteessa jossa ei syrjäytetä nuoria.
 • Jos siis halutaan, että Vantaalla on varaa opettaa jokaiselle lapselle lukutaito.  

Ympäristövastuuraportti (12)

Päästövähennyksiä ei ole toteutunut rakentamisen suhteen, ja myös yukrainan sodan vaikutukset näkyvät fossiilisten käytössä.

Halpoja päästövähennyksiä saisi suosimalla päästötöntä lliikkumista.

Rakentamisessa puurakentaminen on jäänyt näpertelyksi.

Budjetin kehys (siirretään ehkä viimeiseksi 14)

Vantaa on investoinut viimeisen 10 vuoden aikana huomattavasti vähemmän kouluihin ja päiväkotiehin -  niin uusiin kuin korjauksiin ja väistötiloihin - kuin muut suuret kunnat. Espoossa on ollut hyvä ohjema, jossa uusia puuelementtikouluja on pystytetty useita, ja siinä missä meillä pihistellään oppilaspaikkojen ja tilojen määrässä mutta kalliilla huomattavasti kalliimilla betonikouluilla. 

Kyseenalaistan tämän: oppimisympristössä tärkeää om myös tila. Kun oppilaat eivät mahdu näkemään taululle, saati istuimet mahtuisivat luokkaan, siinä uutuu yläluokkalaisilla varitenin pyllyt. Anteeksi. Siis puutuu paikat. Ja kun ruokailut ovat porrastettu niin että osa joutuu odottamaan 5 tuntia, niin ei sitä jaksa keskittyä. 

Busseja on mahddoton järkestää niin että samalta oppilaaksiottoalueelta pääsisi jokaiseen kouluun mihin lapsia kulkee.

Samaan aikaan viimeisten korjattavien kouluen rempat ovat siirtyneet ja siirtyneet ja lapsia jouduttu sairastuttamaan, ja toki näissä on vaikea saada opettajia pysymäänkin kun osa heistä sairastuu, jopa on menettänyt työkykynsä. 

Investointibudjetti on nikka, koska kehys on niukka. On hyvä että velkaa on maksettu takaisin, mutta velan jinta ei saisi olla moninkertaine korkoon nähden. Lasten huonot olosuhteet oppia ja se että asunnon läheltä ei saa päiväkoti tai oppilaspaikkaa, karkoittaa ne perheet joilla on varaa valita.

Vaikka Vantaalla on perinne päättää esin kehys ja sitten leikata toiminnat siihen sopivaksi, se hankaloittaa kokonaisarviointia. joskus niukkuus maksaa enemmän kuin panostus, ja näin on käynyt vantaalla, kun vuosia ja vuosia on vedetty väestönkasvuun nähden liian pienellä pudjetilla ..s eon vielä kertautunut niukkuuden toistuessa. 

Vantaan tulisi saada kehys sellaiseksi, että se antaa mahdoliuuden työikäisiä houkuttelevaan kaupunkiin, jossa myös arki sujuu, päiväkodin ja koulun kanssa.

Ratikan kaavoja (17 ym)

 • Tärkeää on ilmastoasioiden huomioinen ratikan rakentamisessa.

 • Vantaa ei tule houkuttelevasti pelkästään ratikalla, vaan tarvitaan perheasuntoja, kouluja ja päiväkoteja sekä hjoutkuttelevaa rakentamista. Ratikka luoda slummeja, tai nostaa Vantaan kiinostavammaksi kaupungiksi. Se, miten rakennetaan, määrää sen onko ratikasta hyötyä vai haittaa.

 • Nopeampi ratikka mahdollistaisi ratikkaverkon laajentamisen pitkälle, ja myös sen että ratikka on kilpailukykyisempi autoilulle.

Vihreät jättävät pöytäkirjalausuman luonnonmonuotoisuuden huomioisesta ja hiilitaseesta.

Talousarvion lähetekeskustelu

 • Lukutaitoon on panostettava. Miksi ihmeessä lukutaitotasot tuodaan tiedoski meille, vaikka jo keväällä saatiin välittömästi tietoon tulokset, eroteltuna S2:set siitä automaatttisesti. Miksi tietoa pantataan ohi budjetinvalmistelun?
 • Päiväkodit ja koulut ovat avainasemassa mikäli halutaan samassa 
 • Joukkoliikenteeseen panostaminen on tärkeä työntekijöiden saamiseksi Vantaan alueelle, ja toki seudun kilpailukyvyn kannalta. Infrakorvausmalli on uudistettava, tai joukkoliikenne tapetaan. Sitä pitää ajaa aktiivisesti. Tasahinta palauttaisi matkustajamäärän kestävälle tasolle, vähentäisi päästöjä ja olisi taloudelliseti tehokkain. Vantaan tulee vaatia uudelleentarkastelua. 
 • Hallituksen leikkausvaikutukset tulevat vaikuttamaan talousarvioon. Koulutuksesta leikataan 350 miljoonaa euroa kun huomioidaan myös panostukset.Tämän tulee vähentämään työllisyyttä Vantaalla, ja syrjäyttämään osan nuorista työelämän mahdollisuuksista. Myös vaikutukset osaamisen päivittämiseen ja uudelleen kouutukseen ovat vakavat. Vantaan tulee pehmentää näitä leikkauksia budjetissaan. Nuoristyöttömyyden kasvun taittaminen vaatisi siis ammattikoulutuksen leikkausten vähentämistä Vantaan omasta budjetista, nykypäivänä myös työtehtävät tulevat muuttumaan teknologian ja yhteiskunnan muutosten myötä, jolloin uudelleenkoulutus on tärkeä satsaus. 
 • Lopulta se että Vantaalla on varaa opettaa kaikki lapset lukemaan, ja kouluttaa koulutustarpeiset pärjäämään elämässä, on ensisijaista verotuloenkin kannalta. (Vaikka peruskoulu ei ole vain työelmän, vaan myös elämän kannalta oleellinen).
 • Nuorten ja perheiden pahoinvointiin sekä väkivallan lisääntyminen sekä jengiytymisen vähentäminen vaativat tukevan otteen. Se mitä nhyt tehdään, ei riitä. Tarvitaan satsausta ja yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, ja kokonaisuuden hahmottaminen, että toimet ovat riittäviä. Ja näiden onnistumisen seuraaminen. 
 • Kulttuurista vielä sana: ilman suomalaista kirjallisuutta, taidetta ja kieltä ei olisi suomalaisuutta. Kulttuurialan vienti on merkittävämpi kuin vaikkapa metsäteollisuuden, ja se tuet ovat silti murto-osa metsäteollisuuden tuista. Vaikka Vantaan kulttuurin budjetti on pienempi kuin vaikkapa Espoon vastaava, niin silti olen iloinen että tämä tulee niin asukkaiden mielenterveyttä, lasten harrastuksia, kaupungin vetovoimaa, kotimarkkinoiden kehitystä ja yrittäjyyttä sekä suomalaisuutta sillä summalla vaatimattomalla panostuksella mikä siinä nyt siinä on. 

Tämä luksukseksi haukuttu kulttuuri on myös voimakkaan taloudellisen kasvun ala ja työllistäjä. Kyse ei ole luksuksesta, vaan jostain, joka muodostaa ihmisyyttä ja mm. kansakunnan identiteetin.

***

Tässä koko lista

1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2023-31.5.2024-
4Kaupunginjohtajan viran täyttäminen-
5Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.6.2023-31.5.2024-
6Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston vaali toimikaudeksi 2023- 2025-
7Eron myöntäminen Marjo Vackerille kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
8Eron myöntäminen Satu Suuroselle kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
9Eron myöntäminen Otso Kivimäelle kaupunkitilalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
10Eron myöntäminen Jouko Jääskeläiselle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
11Eron myöntäminen Tiina Tuomelalle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
12Ympäristövastuuraportti 2022–20231 kpl
13Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.20233 kpl
14Vuoden 2024 talousarviolaadinnan kehys1 kpl
15Vantaan hyvinvointisuunnitelma 2023-20251 kpl
16Määrärahakorotus uudisrakentamisen investointiosaan ja pysäköintilaitosrakennuksen osan ostaminen -hankkeen lisääminen uudisrakentamisen investointiohjelmaan-
17Ratikan kaavarunko YK00498 kpl
18Asemakaavan muutos 002465 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Vantaan ratikka: Veromies, itä3 kpl
19Asemakaavan muutos 002458 ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila ja 63 Viertola / Vantaan ratikka: Viertola4 kpl
20Asemakaavamuutos 002485 ja tonttijaon muutos, 64 Kuninkaala / Vantaan ratikka: Pelto-oja3 kpl
21Asemakaavan muutos 002452 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Vantaan ratikka: Hakunilanmäki3 kpl
22Asemakaava ja asemakaavan muutos 721400 ja tonttijako, 72 Asola / Liittymä Elmoon ja liiketila Valtimotielle3 kpl
23Taloussuunnitelman 2024-2027 lähetekeskustelu1 kpl

***

Asiasanat: kulttuuri, lapset, vanhukset, terveys, ratikka, pikaraitiotie, budjetti, talousarvio, kuntatalous, kaupunginjohtaja, määräaikaisuus.

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.