15.12.2022

Palveluverkkosuunnitelmassa liian vähän päiväkotipaikkoja, koulut täynnä ja bussilinjoissa puutteita - Myyrmanniin tulossa Prisma ja Lidl

Palveluverkkosuunnitelmassa yhä riittämättömästi päiväkotipaikkoja, eikä näiden riittävyyttä seurata, mutta päiväkotipaikka pitäisi saada puolentunnin matkan päästä. Koulut ovat liian täynnä, osa huonokuntoisia ja bussilijoissa on puutteita muun muassa Hämeenkylässä ja Ylästössä. Mölandet ja muita kiinteistöjä myydään.  Myyrmanniin tulee Prisma ja Lidl.

Palveluverkkosuunnitelma

Vantaan tulisi rakentaa resurssiviisas palveluverkko, jossa lähipalvelut saavutetaan kävellen, ja isot yksiköt ovat joukkoliikenteen saavutettavissa. Jokapäiväisiin arjen palvelulut kuten koulut ja päiväkodit eivät saisi lisätä autoilua. Nyt liian koulut joihin ei mahdu sekä koululakkautusten tekemät reiät palveluverkossa pakottavat päivittäiseen autoiluun.

Palveluverkon on tarkoitus edesauttaa työelämää ja palvella arkielämää, ei haitata sitä.

1. Päiväkotipaikat 

Päiväkotien riittämättömyyden ostin isosti esiin suunnitteluvaiheessa. Nyt vartin matka haluttiin kriteeriksi, mutta seurataan siitä, pääseekö lähialueen päiväkotiin, ei vieläkään ole. Matkat ovat mm. Hämeenkylä-Pähkinärinealueella niin osalle niin reippaita että käytännössä syövät työpäivästä liikaa. Virheelliset väestöennusteet vaikuttavat. Ja nyt alueelle rakennetaan lapsiperheille soveltuvia rakennuksia runsaasti lisää.

2. Koulupaikat

Kun lakkautettiin Tuomelan ja Hevoshaan koulut, näistä ei tounut varsinaisia säästöjä, mutta se jätti esimerkiksi Hämeenkylän alueen kokonaan ilman alakoulua, sekä lisäsi Hakunilan segragaatiota. Segregaatiota paikataan nyt ratikalla, mutta sen lisäksi tarvitaan se alakoulu lakkautetun Hevoshaan tilalle. Tuomelan koulun lakkautus taas on aiheuttanut paitsi kunnan vetovoiman laskua ja selkeää veronmaksajien katoa, niin myös perheille hankaluutta turhaa autoilua ja vaarallisia kouluteitä.

Turha ihmetellä miksi hyvätuloiset menevät sinne missä on houkuttelevat koulut, jos houkuttelevat koulut lakkautetaan. Asuinalueen valinnassa oleellista on se että lapset pääsevät lähelle päiväkotiin ja kouluun.

Ennenkaikkea liian täynnä olevia kouluja taiteillaan joustavilla oppilaaksiottoalueilla. Samasta perhestä voi olla nejässä eri koulussa lapset. Paljon stressia ja pelkoaihmisillä siitä miten kauas lapset joutuvat, ja mtien sisarukset ja kaveriporukat hajoavat. 

Koulut ovat liian täynnä monin paikoin. Oppilaat pyörtyilevät hapenpuutteeseen kun ilmanvaihto ei riitä, monen opettajan ääni kuuluu samaan aikaan, ja kaikki eivät mahdu luokkiin niin että näkisivt opetuksen, jostain istuimista tai pulpeteista puhumattakaan. Lukujärjestyksen tekeminen liian niukoissa tiloissa on vaikeaa ja melu ja ahtaus vaikeuttaa oppimista. Oppimistulokset saa myös tällä laskemaan.

Hyvä että mitoitusta uusissa kouluissa lisätään, mutta se ei riitä vanhoissa kouluissa ratkaisemaan ongelmia. Lounais-Vantaalla halvimmat lisäopilaspaikat syntyisivät Tuomelaan, missä rakenteet ovat kunnossa, valmis liikkasali ja piha - ja rakennuksesta on pidettävä joka tapauksessa huolta.

Tämän lisäksi terveyshaitan määrää ei seurata niissä kouluissa, joissa tutkitusti ei saisi pitää ihmisiä ellei niitä korjata kunnolla eli saada terveyshaitan tasoa laskemana. Näitä korjaamattomia kouluja, joissa on vain teippailtu hätäpaikkuuta on yhä muutama. Puhun nyt merkittävän ja sietämättmän riskin kouluista.Ja näissä kouluissa saa joka vuosi pysyvän terveyshaitan useampi oppilas.  

Koulupaikoista Myyrmäessä: "Seuraavalle kymmenelle vuodelle syntyvää yläkouluikäisten opetustilojen vajetta ei pystytä paikkaamaan ympäröivien liikerakennusten tarjonnalla, aineopetusluokkien puutteesta johtuen." Ojahaan tontille rakennetaan uusi koulu, ja Sanomalaan tulee liikuntahalli. 

3. Bussilinjat

Suoria busseja tarvitaan Hämeenkylään (esim. Vihdintien bussi voi koukata Hämeenkylän kautta) jotta ihmiset pääsevät esim Meilahteen töihin, Ylästöön ja Päiväkumpuun, Vantaankoskelle yms.

Koululaisliikenteen järjesstäminen ei onnistu kun samalta alueelta lähtee useampaan kouluun oppilaita. Nyt esim ekaluokkalaisia joutuisi odottamaan koululla 55 minuuttia, ja esim Hämeenkylän kouluun ei kulje bussia kaikilta oppilaaksiotto alueilta ollenkaan. 

Aiheesta aiemmin: 

Kivistön kaava

Kivistön areenan rahoitus ei saa olla sellaiselta taholta, joka ei jaa länsimaisia ihmisarvoja. Valtuustoinfossa asian nosti pöydälle Rokkanen (kok). Ennen kuin kaupunki lykkää siihen rahojaan, muun rahoituksen luotettavuus on varmistettava. On oltava varma toimijoiden luotettavuudesta. 

Myyrmanniin Prisma ja Lidl

Kiinteistö Oy Myyrmanni hakee liiketilojen lisäämistä nykyisen rakennuksen sisällä 2 300 k-m2, osin kellaritasolle, ja Iskoskujalle menevän kauppakäytävän poistamista. Kauppakeskukseen on tulossa Prisma ja Lidl. Rakennuksen pohjois- ja eteläjulkisivut ja gallerian lasikatto suojellaan.

Aloite energian ja rahan säästöistä Vantaan kaupungilla

Vihreiät tekivät aoitteen fossiiliriippuvuuden vähentämisetä. Tämä vähentää alttiuttaa markkinahäiriöille. Tilanne sähkömarkkinoilla on vain pahentunut samaan kun aloite on roikkunut viranhaltijoilla. Energiatehokkuuden lisääminen ja kulutushuippujen vähentäminen vaikkapa älykkäällä kulunohjauksella laskisi kustannuksia ja vähentäisi sähkökatkojen riskiä. yrityselämälle, kouluille eivätkä arejen pyörittämiselle.

Vantaa myy kiinteistöjä 

Viime valtuustokaudella säästöjä etsittiin asettamalla myyntitavoite kaupingin kiinteistöille. Tällaiset kiintiöt saattavat aiheuttaa sen, että myydään tilanteissa, joista ei ehkä saada riittävää hintaa. Mölandet on Helsingin rajan tuntumassa oleva saari, jossa on datza, sauna ja majoitustiloja. Kiinteistö on harvinaisen hienolla paikalla, ja pohdin sen päätymistä yksityisomistukseen: onko hinta riittävä.

Myytävissä kohteissa on myös muissa kunnissa sijaitsevia virkistysalueita, jotka säilyvät yleisessä käytössä, mikä on hyvä.

Esityslista 19.12.2022 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 19.12.2022 18:00 (J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Eija Liinakoskelle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
4Eron myöntäminen Elina Hasalle varavaltuutetun tehtävästä-
5Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2022–20313 kpl
6Valittujen ulkopaikkakunnilla sijaitsevien kiinteistöjen vapauttaminen myyntiin1 kpl
7Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022-20251 kpl
8Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan-
9Suun terveydenhoidon liikelaitoksen lakkauttaminen-
10Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen lakkauttaminen-
11Sosiaalisen luototuksen rahaston lakkauttaminen-
12Hallintosäännön 1.1.2023 siirtymäsäännöksestä päättäminen-
13Asemakaavamuutos 002343 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 93 Vaarala / Rajatie 43-474 kpl
14Asemakaavamuutos 002425 ja tonttijako, 52 Veromies / Tietotie 9 ja 113 kpl
15Asemakaavamuutos 002436 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 60 Hiekkaharju / Suopursuntie4 kpl
16Asemakaavan muutos 002430 ja tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Haxas3 kpl
17Asemakaava ja asemakaavamuutos 232800 ja tonttijako, 23 Kivistö / Kvartsikulma3 kpl
18Asemakaavan muutos 002473, 15 Myyrmäki / Myyrmanni3 kpl
19Asemakaava ja asemakaavamuutos 233200, 23 Kivistö / Kivistön tapahtuma-areena3 kpl
20Vastaus Vihreiden valtuustoryhmän ja 9 muun valtuutetun aloitteeseen säästetään energiaa - säästetään rahaa ja tuetaan Venäjän hallinnon vastaista energiarintamaa1 kpl
21Vastaus Eve Rämön ja 26 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan kaupungille laadittava seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun tunnistamisen ja puuttumisen toimintaohjeet1 kpl
22Vastaus Anssi Auran ja 26 muun valtuutetun aloitteeseen Helsingin pitäjän kirkonkylän alueen liikenneturvallisuutta parannettava1 kpl
23Vastaus Mikko Viilon ja 34 muun valtuutetun aloitteeseen Petikosta virkistyksen ja luonnon kärkikohde1 kpl
24Vastaus Vaula Norrenan ja 40 muun valtuutetun aloitteeseen metsäleikkipuistoja Vantaalle1 kpl
25Vastaus vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 13 muun valtuutetun aloitteeseen sähköpotkulautojen paikoitussäännöksi1 kpl
26Vastaus Mika Kasosen ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen nuorisotyöntekijöitä Nikinmäen nuorisotilaan1 kpl
27Vastaus Tiina Tuomelan ja 28 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomasta aamupalasta oppilaitoksiin1 kpl
28Vastaus Markku Weckmanin ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Ulkopuolisen asiantuntijan arvio ja ehdotus Vantaan kestävän talouden ohjelmaksi1 kpl
29Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 24 muun valtuutetun aloitteeseen hoiva- ja asumisyksiköiden asiakkaiden ja potilaiden omaisuuden kirjaaminen, säilyttäminen ja palauttaminen nykyistä huolellisemmin1 kpl

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.12.2022

Palveluverkkosuunnitelmassa liian vähän päiväkotipaikkoja, koulut täynnä ja bussilinjoissa puutteita - Myyrmanniin tulossa Prisma ja Lidl

Palveluverkkosuunnitelmassa yhä riittämättömästi päiväkotipaikkoja, eikä näiden riittävyyttä seurata, mutta päiväkotipaikka pitäisi saada puolentunnin matkan päästä. Koulut ovat liian täynnä, osa huonokuntoisia ja bussilijoissa on puutteita muun muassa Hämeenkylässä ja Ylästössä. Mölandet ja muita kiinteistöjä myydään.  Myyrmanniin tulee Prisma ja Lidl.

Palveluverkkosuunnitelma

Vantaan tulisi rakentaa resurssiviisas palveluverkko, jossa lähipalvelut saavutetaan kävellen, ja isot yksiköt ovat joukkoliikenteen saavutettavissa. Jokapäiväisiin arjen palvelulut kuten koulut ja päiväkodit eivät saisi lisätä autoilua. Nyt liian koulut joihin ei mahdu sekä koululakkautusten tekemät reiät palveluverkossa pakottavat päivittäiseen autoiluun.

Palveluverkon on tarkoitus edesauttaa työelämää ja palvella arkielämää, ei haitata sitä.

1. Päiväkotipaikat 

Päiväkotien riittämättömyyden ostin isosti esiin suunnitteluvaiheessa. Nyt vartin matka haluttiin kriteeriksi, mutta seurataan siitä, pääseekö lähialueen päiväkotiin, ei vieläkään ole. Matkat ovat mm. Hämeenkylä-Pähkinärinealueella niin osalle niin reippaita että käytännössä syövät työpäivästä liikaa. Virheelliset väestöennusteet vaikuttavat. Ja nyt alueelle rakennetaan lapsiperheille soveltuvia rakennuksia runsaasti lisää.

2. Koulupaikat

Kun lakkautettiin Tuomelan ja Hevoshaan koulut, näistä ei tounut varsinaisia säästöjä, mutta se jätti esimerkiksi Hämeenkylän alueen kokonaan ilman alakoulua, sekä lisäsi Hakunilan segragaatiota. Segregaatiota paikataan nyt ratikalla, mutta sen lisäksi tarvitaan se alakoulu lakkautetun Hevoshaan tilalle. Tuomelan koulun lakkautus taas on aiheuttanut paitsi kunnan vetovoiman laskua ja selkeää veronmaksajien katoa, niin myös perheille hankaluutta turhaa autoilua ja vaarallisia kouluteitä.

Turha ihmetellä miksi hyvätuloiset menevät sinne missä on houkuttelevat koulut, jos houkuttelevat koulut lakkautetaan. Asuinalueen valinnassa oleellista on se että lapset pääsevät lähelle päiväkotiin ja kouluun.

Ennenkaikkea liian täynnä olevia kouluja taiteillaan joustavilla oppilaaksiottoalueilla. Samasta perhestä voi olla nejässä eri koulussa lapset. Paljon stressia ja pelkoaihmisillä siitä miten kauas lapset joutuvat, ja mtien sisarukset ja kaveriporukat hajoavat. 

Koulut ovat liian täynnä monin paikoin. Oppilaat pyörtyilevät hapenpuutteeseen kun ilmanvaihto ei riitä, monen opettajan ääni kuuluu samaan aikaan, ja kaikki eivät mahdu luokkiin niin että näkisivt opetuksen, jostain istuimista tai pulpeteista puhumattakaan. Lukujärjestyksen tekeminen liian niukoissa tiloissa on vaikeaa ja melu ja ahtaus vaikeuttaa oppimista. Oppimistulokset saa myös tällä laskemaan.

Hyvä että mitoitusta uusissa kouluissa lisätään, mutta se ei riitä vanhoissa kouluissa ratkaisemaan ongelmia. Lounais-Vantaalla halvimmat lisäopilaspaikat syntyisivät Tuomelaan, missä rakenteet ovat kunnossa, valmis liikkasali ja piha - ja rakennuksesta on pidettävä joka tapauksessa huolta.

Tämän lisäksi terveyshaitan määrää ei seurata niissä kouluissa, joissa tutkitusti ei saisi pitää ihmisiä ellei niitä korjata kunnolla eli saada terveyshaitan tasoa laskemana. Näitä korjaamattomia kouluja, joissa on vain teippailtu hätäpaikkuuta on yhä muutama. Puhun nyt merkittävän ja sietämättmän riskin kouluista.Ja näissä kouluissa saa joka vuosi pysyvän terveyshaitan useampi oppilas.  

Koulupaikoista Myyrmäessä: "Seuraavalle kymmenelle vuodelle syntyvää yläkouluikäisten opetustilojen vajetta ei pystytä paikkaamaan ympäröivien liikerakennusten tarjonnalla, aineopetusluokkien puutteesta johtuen." Ojahaan tontille rakennetaan uusi koulu, ja Sanomalaan tulee liikuntahalli. 

3. Bussilinjat

Suoria busseja tarvitaan Hämeenkylään (esim. Vihdintien bussi voi koukata Hämeenkylän kautta) jotta ihmiset pääsevät esim Meilahteen töihin, Ylästöön ja Päiväkumpuun, Vantaankoskelle yms.

Koululaisliikenteen järjesstäminen ei onnistu kun samalta alueelta lähtee useampaan kouluun oppilaita. Nyt esim ekaluokkalaisia joutuisi odottamaan koululla 55 minuuttia, ja esim Hämeenkylän kouluun ei kulje bussia kaikilta oppilaaksiotto alueilta ollenkaan. 

Aiheesta aiemmin: 

Kivistön kaava

Kivistön areenan rahoitus ei saa olla sellaiselta taholta, joka ei jaa länsimaisia ihmisarvoja. Valtuustoinfossa asian nosti pöydälle Rokkanen (kok). Ennen kuin kaupunki lykkää siihen rahojaan, muun rahoituksen luotettavuus on varmistettava. On oltava varma toimijoiden luotettavuudesta. 

Myyrmanniin Prisma ja Lidl

Kiinteistö Oy Myyrmanni hakee liiketilojen lisäämistä nykyisen rakennuksen sisällä 2 300 k-m2, osin kellaritasolle, ja Iskoskujalle menevän kauppakäytävän poistamista. Kauppakeskukseen on tulossa Prisma ja Lidl. Rakennuksen pohjois- ja eteläjulkisivut ja gallerian lasikatto suojellaan.

Aloite energian ja rahan säästöistä Vantaan kaupungilla

Vihreiät tekivät aoitteen fossiiliriippuvuuden vähentämisetä. Tämä vähentää alttiuttaa markkinahäiriöille. Tilanne sähkömarkkinoilla on vain pahentunut samaan kun aloite on roikkunut viranhaltijoilla. Energiatehokkuuden lisääminen ja kulutushuippujen vähentäminen vaikkapa älykkäällä kulunohjauksella laskisi kustannuksia ja vähentäisi sähkökatkojen riskiä. yrityselämälle, kouluille eivätkä arejen pyörittämiselle.

Vantaa myy kiinteistöjä 

Viime valtuustokaudella säästöjä etsittiin asettamalla myyntitavoite kaupingin kiinteistöille. Tällaiset kiintiöt saattavat aiheuttaa sen, että myydään tilanteissa, joista ei ehkä saada riittävää hintaa. Mölandet on Helsingin rajan tuntumassa oleva saari, jossa on datza, sauna ja majoitustiloja. Kiinteistö on harvinaisen hienolla paikalla, ja pohdin sen päätymistä yksityisomistukseen: onko hinta riittävä.

Myytävissä kohteissa on myös muissa kunnissa sijaitsevia virkistysalueita, jotka säilyvät yleisessä käytössä, mikä on hyvä.

Esityslista 19.12.2022 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 19.12.2022 18:00 (J)
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Eija Liinakoskelle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
4Eron myöntäminen Elina Hasalle varavaltuutetun tehtävästä-
5Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2022–20313 kpl
6Valittujen ulkopaikkakunnilla sijaitsevien kiinteistöjen vapauttaminen myyntiin1 kpl
7Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022-20251 kpl
8Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan-
9Suun terveydenhoidon liikelaitoksen lakkauttaminen-
10Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen lakkauttaminen-
11Sosiaalisen luototuksen rahaston lakkauttaminen-
12Hallintosäännön 1.1.2023 siirtymäsäännöksestä päättäminen-
13Asemakaavamuutos 002343 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 93 Vaarala / Rajatie 43-474 kpl
14Asemakaavamuutos 002425 ja tonttijako, 52 Veromies / Tietotie 9 ja 113 kpl
15Asemakaavamuutos 002436 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 60 Hiekkaharju / Suopursuntie4 kpl
16Asemakaavan muutos 002430 ja tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Haxas3 kpl
17Asemakaava ja asemakaavamuutos 232800 ja tonttijako, 23 Kivistö / Kvartsikulma3 kpl
18Asemakaavan muutos 002473, 15 Myyrmäki / Myyrmanni3 kpl
19Asemakaava ja asemakaavamuutos 233200, 23 Kivistö / Kivistön tapahtuma-areena3 kpl
20Vastaus Vihreiden valtuustoryhmän ja 9 muun valtuutetun aloitteeseen säästetään energiaa - säästetään rahaa ja tuetaan Venäjän hallinnon vastaista energiarintamaa1 kpl
21Vastaus Eve Rämön ja 26 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan kaupungille laadittava seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun tunnistamisen ja puuttumisen toimintaohjeet1 kpl
22Vastaus Anssi Auran ja 26 muun valtuutetun aloitteeseen Helsingin pitäjän kirkonkylän alueen liikenneturvallisuutta parannettava1 kpl
23Vastaus Mikko Viilon ja 34 muun valtuutetun aloitteeseen Petikosta virkistyksen ja luonnon kärkikohde1 kpl
24Vastaus Vaula Norrenan ja 40 muun valtuutetun aloitteeseen metsäleikkipuistoja Vantaalle1 kpl
25Vastaus vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 13 muun valtuutetun aloitteeseen sähköpotkulautojen paikoitussäännöksi1 kpl
26Vastaus Mika Kasosen ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen nuorisotyöntekijöitä Nikinmäen nuorisotilaan1 kpl
27Vastaus Tiina Tuomelan ja 28 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomasta aamupalasta oppilaitoksiin1 kpl
28Vastaus Markku Weckmanin ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Ulkopuolisen asiantuntijan arvio ja ehdotus Vantaan kestävän talouden ohjelmaksi1 kpl
29Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 24 muun valtuutetun aloitteeseen hoiva- ja asumisyksiköiden asiakkaiden ja potilaiden omaisuuden kirjaaminen, säilyttäminen ja palauttaminen nykyistä huolellisemmin1 kpl

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.