19.11.2022

Hyvinvointialueen vuokrat eivät saa syödä palveluista, ja strategiaan tarvitaan vastuullisuutta - tiistaina aluevaltuuston kokous

Aluevaltuustossa (22.11) hyväksytään strategia jossa ennaltaehkäisy korostuu. Silti palvleuihin pitää panostaa vuositasolla - ei niin että tuottaisivat säästöjä vasta seuraavana vuonna. Hyväksyttävä investointisuunnitelman päivitys sisältää vain tärkeimmät pelastusalan kiinteistöt, jolloin riskinä on että vuokrakustannukset vähentävät palveluista.

Sote-puolen kustannukset ovat kasvaneet koska ennaltaehkäisystä ja oikea-aikaisesta hoidosta on säästetty liian pitkään. Myös esimerkiksi niukkuus ikäihmisten hoivassa kuormittaa kalliimpaa ensiapua ja terveysasemia. Alimitoitettu meilenterveyspuoli myös syventää ongelmia kallishoitoisiksi.

Hoivaprosessit pitäisi saada sujuviksi, eikä vain pihistellä asioista jotka tuottavat merkittävämpiä kustannuksia. Uudellemaalle säästöjä ajava valtiovarainministeriö ei ehkä ymmärrä tätä.

Tilojen vuokraus ei saa vähentää palveluita

Vantaan kaupunki haluaa myydä sote-kiinteistöt, mutta valtio ei juurikaan rahoita sitä että sotealue ostaisi niitä. Niinpä veronmaksajien kiinteistöomaisuus myydään yksityisten sijoittajien omistukseen. 

Kiinteistösijoittajan tuottovaade on 5-6 prosenttia, mikä ei saisi olla palveluista pois. Myöskään turvallisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, millainen kansainvälinen sijoittaja hallitsee ja huoltaa kriittistä infrastruktuuria.

Esimerkiksi vihamielisessä venäläisomistuksessa olevien terveydenalan kiinteistöjen huolto, toimimintavarmuus ja esimerkiksi tietoturva tulee olla varmalla pohjalla myös kriisitilanteissa ja kybersodankäynnissä. 

Tilojen omistuksessa ja vuokrauksessa tulee 

  • minimoida turvallisuusriskit, 
  • huomioida kustannusten nousu kiinteistösijoittajien tuottovaateen johdosta sekä
  • huomioida asukkaan etu.

Ilmastovastuu sotealueelle

Ilmasto-ohjelma tulee osaksi strategiaa Vihreiden ehdotuksesta. Seuraamalla materiaalien ja energian kulutusta löydetään myös kustannussäästöjä. Vastuu ympäristöstä tulee olla osaavalla työntekijällä eli käytännössä alan ihmisellä. 

Vihreät ovat ehdottaneet strategiaan myös ikäihmisten, vammaisten, eri kieliryhmien ja mm. nepsy-lasten palveluiden parantamista sekä ennen kaikkea työntekijöiden parempaa kohtelua. Strategian mukaan pääsy mielenterveyspalveluihin nopeutuu, ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Painopistetty pyritään siirtämään nopeaan hoitoon. Esimerkiksi tila-asioita ei mainuttu strategiassa ennen luottamushenkilöiden kuulemista.

Asiakasmaksut hyväksyttiin aluehallituksessa

Vihreiden vaatimuksesta asiakasmaksuja ei korotettu, mutta yhtenäistettiin Keravan ja Vantaan sisällä. Maksut eivät saa olla este tai hidaste palveluiden saamiselle.

Suurten puolueiden vaatimuksesta asiakasmaksut käsitellään suljettujen ovien takana aluehallituksessa, vaikka ovat oleellinen osa aluevaltuustossa päätettävää budjettia.

Aluevaltuuston budjettiprosessi käynnissä

Nyt kun kuntalaiskeskustelun aika sote-alueen budjettiin, sillä puolueet tekevät juuri näinä hetkinä muutosehdotuksensa siihen.

Talousarvio on hyvin niukka tiedoiltaan, ja tiedonsaanti vaikkapa henkilöstömäärästä vaikkapa vanhusten kotipalveluissa, lastensuojellussa, koulupsykologeissa yms eivät näy esityksessä. Tämän vuoksi luottamushenkilöiden on vaikea tehdä muutosesityksiä ja arvioida ensivuoden henkiölstön riittävyyttä. 

Koska alkuinvestoinnit palvelun parantamiseksi ovat tässä rahoitustilanteessa mahdottomia, taloudellisesti kannattavia palvelun parantamisia on vaikea toteuttaa. 

22.11 aluevaltuuston lista kokonaisuudessaan:

Hyvinvointialueen kaikki esitysistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä: https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI

Kuva: niukkuus hoiva-asumisen paikoissa ajaa ikäihmiset kierteeseen kodin - jossa eivät pärjää - ja ensiavun välillä. Ensiavun ja terveysasemien resurssit riittäisivät paremmin jos ikäihmisille olisi sekä kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa että hoiva-asumisen paikkoja riittävästi.

***

Avainsanat: Terveys, ikäihmiset, vammaiset, vanhukset, sote, hyvinvointialue, hyte, budjetti, hammashoito, hoiva, pelastuslaitos, turvallisuusriski

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
19.11.2022

Hyvinvointialueen vuokrat eivät saa syödä palveluista, ja strategiaan tarvitaan vastuullisuutta - tiistaina aluevaltuuston kokous

Aluevaltuustossa (22.11) hyväksytään strategia jossa ennaltaehkäisy korostuu. Silti palvleuihin pitää panostaa vuositasolla - ei niin että tuottaisivat säästöjä vasta seuraavana vuonna. Hyväksyttävä investointisuunnitelman päivitys sisältää vain tärkeimmät pelastusalan kiinteistöt, jolloin riskinä on että vuokrakustannukset vähentävät palveluista.

Sote-puolen kustannukset ovat kasvaneet koska ennaltaehkäisystä ja oikea-aikaisesta hoidosta on säästetty liian pitkään. Myös esimerkiksi niukkuus ikäihmisten hoivassa kuormittaa kalliimpaa ensiapua ja terveysasemia. Alimitoitettu meilenterveyspuoli myös syventää ongelmia kallishoitoisiksi.

Hoivaprosessit pitäisi saada sujuviksi, eikä vain pihistellä asioista jotka tuottavat merkittävämpiä kustannuksia. Uudellemaalle säästöjä ajava valtiovarainministeriö ei ehkä ymmärrä tätä.

Tilojen vuokraus ei saa vähentää palveluita

Vantaan kaupunki haluaa myydä sote-kiinteistöt, mutta valtio ei juurikaan rahoita sitä että sotealue ostaisi niitä. Niinpä veronmaksajien kiinteistöomaisuus myydään yksityisten sijoittajien omistukseen. 

Kiinteistösijoittajan tuottovaade on 5-6 prosenttia, mikä ei saisi olla palveluista pois. Myöskään turvallisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, millainen kansainvälinen sijoittaja hallitsee ja huoltaa kriittistä infrastruktuuria.

Esimerkiksi vihamielisessä venäläisomistuksessa olevien terveydenalan kiinteistöjen huolto, toimimintavarmuus ja esimerkiksi tietoturva tulee olla varmalla pohjalla myös kriisitilanteissa ja kybersodankäynnissä. 

Tilojen omistuksessa ja vuokrauksessa tulee 

  • minimoida turvallisuusriskit, 
  • huomioida kustannusten nousu kiinteistösijoittajien tuottovaateen johdosta sekä
  • huomioida asukkaan etu.

Ilmastovastuu sotealueelle

Ilmasto-ohjelma tulee osaksi strategiaa Vihreiden ehdotuksesta. Seuraamalla materiaalien ja energian kulutusta löydetään myös kustannussäästöjä. Vastuu ympäristöstä tulee olla osaavalla työntekijällä eli käytännössä alan ihmisellä. 

Vihreät ovat ehdottaneet strategiaan myös ikäihmisten, vammaisten, eri kieliryhmien ja mm. nepsy-lasten palveluiden parantamista sekä ennen kaikkea työntekijöiden parempaa kohtelua. Strategian mukaan pääsy mielenterveyspalveluihin nopeutuu, ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Painopistetty pyritään siirtämään nopeaan hoitoon. Esimerkiksi tila-asioita ei mainuttu strategiassa ennen luottamushenkilöiden kuulemista.

Asiakasmaksut hyväksyttiin aluehallituksessa

Vihreiden vaatimuksesta asiakasmaksuja ei korotettu, mutta yhtenäistettiin Keravan ja Vantaan sisällä. Maksut eivät saa olla este tai hidaste palveluiden saamiselle.

Suurten puolueiden vaatimuksesta asiakasmaksut käsitellään suljettujen ovien takana aluehallituksessa, vaikka ovat oleellinen osa aluevaltuustossa päätettävää budjettia.

Aluevaltuuston budjettiprosessi käynnissä

Nyt kun kuntalaiskeskustelun aika sote-alueen budjettiin, sillä puolueet tekevät juuri näinä hetkinä muutosehdotuksensa siihen.

Talousarvio on hyvin niukka tiedoiltaan, ja tiedonsaanti vaikkapa henkilöstömäärästä vaikkapa vanhusten kotipalveluissa, lastensuojellussa, koulupsykologeissa yms eivät näy esityksessä. Tämän vuoksi luottamushenkilöiden on vaikea tehdä muutosesityksiä ja arvioida ensivuoden henkiölstön riittävyyttä. 

Koska alkuinvestoinnit palvelun parantamiseksi ovat tässä rahoitustilanteessa mahdottomia, taloudellisesti kannattavia palvelun parantamisia on vaikea toteuttaa. 

22.11 aluevaltuuston lista kokonaisuudessaan:

Hyvinvointialueen kaikki esitysistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä: https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI

Kuva: niukkuus hoiva-asumisen paikoissa ajaa ikäihmiset kierteeseen kodin - jossa eivät pärjää - ja ensiavun välillä. Ensiavun ja terveysasemien resurssit riittäisivät paremmin jos ikäihmisille olisi sekä kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa että hoiva-asumisen paikkoja riittävästi.

***

Avainsanat: Terveys, ikäihmiset, vammaiset, vanhukset, sote, hyvinvointialue, hyte, budjetti, hammashoito, hoiva, pelastuslaitos, turvallisuusriski

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.