16.6.2022

Valtuustossa niukka budjetin kehys, ratikan maanalainen kaava Tikkurilassa sekä ympäristövastuuraportti

Investointikehys ei riitä väistötilojen hankkimiseen päiväkotien korjaamiseksi tai koulujen peruskorjauksiin. Näitä on siirretty vuosia. Siirrettävät paviljongit tai puuelementtirakennukset toimivat Espoossa loistavasti.

 • Hyvä kysymys onkin, paljonko Espoo on viimeisen 10 vuoden aikana käyttänyt koulujan ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen verrattuna meihin?

Toinen haaste on budjetin riittävyys kasvatuksen ja oppimisen toimialalla: riittääkö varat siihen että lukutaidon lasku pysäytetään? Tai jopa siihen että kaikilla lapsilla on oikeus lukutaitoon. 

Vantaan budjetin kehys erityisesti infestointosan kohdalla on riittämätön - ja ollut vuosia riittämätön kasvavalle kaupungille.

Ympäristövastuuraportti

Vantaan kaupunki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Isoja haasteita ovat

 • Hiilivarastojen ja hiilinielujen huomioiminen kaavoituksessa.
 • Rakentamisen ohjaaminen materiaalitehokkaaksi.
 • Teollisten symbioosien muodostaminen (ymmärretään lähinnä asfaltinmurstaukseksi mitä se ei todellakaan ole)
 • Luontokartoitusten riittävyys niin että kaavaprosessit eivät töksähtele, sekä monimuotoisuuden vaaliminen 
 • Liikenteen päästöjen vähentäminen, missä helpottaisi joukkoliikenteen houkuttelevaksi tekeminen ja sähköistymisen edistäminen.

Kuva: Kuvassa HSY:n arvio viheralueiden hiilivarastoista.

Vantaalla tehdään hienoa työtä ympäristön hyväksi erittäin vähin henkilömäärin.

Osavuosikatsaus

Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus (asia 5) ja vuoden 2023 talousarviolaadinnan kehys (asia 6).  Tilanne on kohtuullisen vahva, mutta inflaatio ja korkojen korotukset luovat synkkiä pilviä. Lähtökohtana on talouskasvun hidastuminen. Sodan lisäksi epävarmuutta aiheuttaa myös koronapandemia, joka ei ole vielä ohi.

Merkittävän haasteen taloudelle muodostaa kiihtyvä inflaatio. Vantaa on suojannut hyvin pitkäaikaisia lainoja. Kehyksen tuloslaskelma ennustaa ensi vuoden vuosikatteeksi 165,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 50,1 miljoonaa euroa

Lukutaidottomuus ja osaamistason lasku painaa Vantaan taloutta pitkällä aikavälillä, ja digitaalisuuden luoma työttömyys joka kohdistuu erityiesti vähän osaamista tarvitseville aloille. Vantaan tulisikin tunnistaa ja panostaa elinkeinoihin ja koulutukseen,jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeita. 

Sujuva vaihto ratikasta junaan Tikkurilassa

Mikäli ratikka kiertää kaukaa pohjoisen kautta, se ei ole enää kannattava liikennöidä. Ratikan suunnittelussa on maksimoitu maankäyttötulot ja huomioitu rakennusyhtiöiden tarpeet, mutta kulkuvälineenä se on tämän vuoksi hidas ja mutkitteleva. Liikennintikustannuksia ei voi enää nostaa, eli hidastaa ratikkaa.

Sujuva vaihto junan ja ratikan välillä myös erittäin tärkeä. Jos vaihto on sujuva, käyttäjiä saattaa olla 8000 ihmistä päivittäin. 

Tikkurilan asemakaavamuutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Kielotien ja Väritehtaankadun välisestä tunneliyhteydestä Vantaan ratikkaa varten (asia 11). Kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen vaihtoasema Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle, ja varmistetaan sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin. 

Asemakaava on kaksiosainen. Maanpäällinen kaava sijoittuu Kielotielle, ja sillä osoitetaan tunneliin johtava läntinen ajoyhteys. Maanalainen kaava sijoittuu pääradan itälaidan sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteyksen välille. Toteutuessaan raitiotie ja Tikkurilanraitio kasvattaisivat Tikkurilan matkakeskuksen merkitystä joukkoliikenteen solmukohtana. 

Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys, jota suunnitellaan Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raideyhteydellä on tarkoitus lisätä kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollistaa kaupungin kasvaminen kestävästi ja edistää alueellista vetovoimaa. Vantaan ratikasta tulisi toteutuessaan merkittävä osa seudullista raitiotieverkostoa.

Alueiden vaihto Länsisalmessa Helsingin kanssa

Kaupunginvaltuuston listalla on myös maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa (asia 8)

Päiväkoti Korsoon

Korso-Mikkolan alueen päiväkotipaikoista on hyytävä pula. Korson päiväkodin asemakaavan muutos on käsittelyssä asiana 10. Muutos mahdollistaa Korson keskustaan uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen nykyisen yksikerroksisen päiväkodin tilalle. Hienoa! 

Aloitteita mm. päiväkotipaikkojen saatavuudesta

Lisäksi kaupunginvaltuuston listalla on 12 valtuutettujen aloitetta muun muassa nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen, ystävyyskaupunkeihin, lähipäiväkoteihin ja kaupungin tilojen maksuttomuuteen liittyen.

Tässä koko lista:

Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 20.06.2022 18:00

 
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2022-31.5.2023-
4Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.6.2022-31.5.2023-
5Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.20223 kpl
6Vuoden 2023 talousarviolaadinnan kehys1 kpl
7Hallintosäännön muutos: elokuu 20222 kpl
8Maa-alueiden vaihto Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa / Helsingin kaupunki2 kpl
9Ympäristövastuuraportti 2021-20221 kpl
10Asemakaavan muutos 002482, 81 Korso / Korson päiväkoti2 kpl
11Asemakaavan muutos 002457 ja maanalainen asemakaava 611300ma, 61 Tikkurila, 62 Jokiniemi / Vantaan Ratikka: Tikkurilanraitio4 kpl
12Vastaus Ida Tammisen ja Tarja Eklundin sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen hyönteiskadon pysäyttämiseksi3 kpl
13Vastaus Keskustan, Kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle1 kpl
14Vastaus Suvi Karhun ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan ystävyyskaupunkien tarkastelusta1 kpl
15Vastaus Suvi Karhun ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen: Koivupäähän kevyen liikenteen väylä1 kpl
16Vastaus Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloitteeseen toimenpideohjelmasta nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen1 kpl
17Vastaus Tuire Kaimion, Eve Rämön ja Reija Frimanin sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan tulee tarjota palveluita lemmikkien kanssa sotaa pakeneville ukrainalaisille1 kpl
18Vastaus Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloitteeseen parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen1 kpl
19Vastaus Markku Weckmanin ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen rullahiihtorata Hakunilan Urheilupuistoon1 kpl
20Vastaus Eeva Tikkasen ja Erika Veltheimin sekä 25 muun valtuutetun aloitteeseen: lähipäiväkoti -periaatetta edistettävä Vantaalla1 kpl
21Vastaus Eeva Tikkasen ja Erika Veltheimin sekä 17 muun valtuutetun aloitteeseen: Perhepäivähoito näkyvämmäksi varhaiskasvatuksen muodoksi Vantaalla1 kpl
22Vastaus Eeva Tikkasen ja 28 muun valtuutetun aloitteeseen: varhaiskasvatukselle lisätilaa Nikinmäkeen1 kpl
23Vastaus Antero Eerolan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tilojen maksuttomuus vantaalaisille vapaaehtoisjärjestöille1 kpl

 

***

Avainsanat: kehys, tikkurilanasema, päiväkodit, varhaiskasvatus, korso, talous, hiilineutraalius, ilmastonmuutos, joukkoliikenne, hiilivarastot, hiilinielut, luontokartoitukset

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
16.6.2022

Valtuustossa niukka budjetin kehys, ratikan maanalainen kaava Tikkurilassa sekä ympäristövastuuraportti

Investointikehys ei riitä väistötilojen hankkimiseen päiväkotien korjaamiseksi tai koulujen peruskorjauksiin. Näitä on siirretty vuosia. Siirrettävät paviljongit tai puuelementtirakennukset toimivat Espoossa loistavasti.

 • Hyvä kysymys onkin, paljonko Espoo on viimeisen 10 vuoden aikana käyttänyt koulujan ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen verrattuna meihin?

Toinen haaste on budjetin riittävyys kasvatuksen ja oppimisen toimialalla: riittääkö varat siihen että lukutaidon lasku pysäytetään? Tai jopa siihen että kaikilla lapsilla on oikeus lukutaitoon. 

Vantaan budjetin kehys erityisesti infestointosan kohdalla on riittämätön - ja ollut vuosia riittämätön kasvavalle kaupungille.

Ympäristövastuuraportti

Vantaan kaupunki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Isoja haasteita ovat

 • Hiilivarastojen ja hiilinielujen huomioiminen kaavoituksessa.
 • Rakentamisen ohjaaminen materiaalitehokkaaksi.
 • Teollisten symbioosien muodostaminen (ymmärretään lähinnä asfaltinmurstaukseksi mitä se ei todellakaan ole)
 • Luontokartoitusten riittävyys niin että kaavaprosessit eivät töksähtele, sekä monimuotoisuuden vaaliminen 
 • Liikenteen päästöjen vähentäminen, missä helpottaisi joukkoliikenteen houkuttelevaksi tekeminen ja sähköistymisen edistäminen.

Kuva: Kuvassa HSY:n arvio viheralueiden hiilivarastoista.

Vantaalla tehdään hienoa työtä ympäristön hyväksi erittäin vähin henkilömäärin.

Osavuosikatsaus

Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus (asia 5) ja vuoden 2023 talousarviolaadinnan kehys (asia 6).  Tilanne on kohtuullisen vahva, mutta inflaatio ja korkojen korotukset luovat synkkiä pilviä. Lähtökohtana on talouskasvun hidastuminen. Sodan lisäksi epävarmuutta aiheuttaa myös koronapandemia, joka ei ole vielä ohi.

Merkittävän haasteen taloudelle muodostaa kiihtyvä inflaatio. Vantaa on suojannut hyvin pitkäaikaisia lainoja. Kehyksen tuloslaskelma ennustaa ensi vuoden vuosikatteeksi 165,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 50,1 miljoonaa euroa

Lukutaidottomuus ja osaamistason lasku painaa Vantaan taloutta pitkällä aikavälillä, ja digitaalisuuden luoma työttömyys joka kohdistuu erityiesti vähän osaamista tarvitseville aloille. Vantaan tulisikin tunnistaa ja panostaa elinkeinoihin ja koulutukseen,jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeita. 

Sujuva vaihto ratikasta junaan Tikkurilassa

Mikäli ratikka kiertää kaukaa pohjoisen kautta, se ei ole enää kannattava liikennöidä. Ratikan suunnittelussa on maksimoitu maankäyttötulot ja huomioitu rakennusyhtiöiden tarpeet, mutta kulkuvälineenä se on tämän vuoksi hidas ja mutkitteleva. Liikennintikustannuksia ei voi enää nostaa, eli hidastaa ratikkaa.

Sujuva vaihto junan ja ratikan välillä myös erittäin tärkeä. Jos vaihto on sujuva, käyttäjiä saattaa olla 8000 ihmistä päivittäin. 

Tikkurilan asemakaavamuutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Kielotien ja Väritehtaankadun välisestä tunneliyhteydestä Vantaan ratikkaa varten (asia 11). Kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen vaihtoasema Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle, ja varmistetaan sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin. 

Asemakaava on kaksiosainen. Maanpäällinen kaava sijoittuu Kielotielle, ja sillä osoitetaan tunneliin johtava läntinen ajoyhteys. Maanalainen kaava sijoittuu pääradan itälaidan sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteyksen välille. Toteutuessaan raitiotie ja Tikkurilanraitio kasvattaisivat Tikkurilan matkakeskuksen merkitystä joukkoliikenteen solmukohtana. 

Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys, jota suunnitellaan Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raideyhteydellä on tarkoitus lisätä kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollistaa kaupungin kasvaminen kestävästi ja edistää alueellista vetovoimaa. Vantaan ratikasta tulisi toteutuessaan merkittävä osa seudullista raitiotieverkostoa.

Alueiden vaihto Länsisalmessa Helsingin kanssa

Kaupunginvaltuuston listalla on myös maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa (asia 8)

Päiväkoti Korsoon

Korso-Mikkolan alueen päiväkotipaikoista on hyytävä pula. Korson päiväkodin asemakaavan muutos on käsittelyssä asiana 10. Muutos mahdollistaa Korson keskustaan uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen nykyisen yksikerroksisen päiväkodin tilalle. Hienoa! 

Aloitteita mm. päiväkotipaikkojen saatavuudesta

Lisäksi kaupunginvaltuuston listalla on 12 valtuutettujen aloitetta muun muassa nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen, ystävyyskaupunkeihin, lähipäiväkoteihin ja kaupungin tilojen maksuttomuuteen liittyen.

Tässä koko lista:

Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 20.06.2022 18:00

 
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2022-31.5.2023-
4Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.6.2022-31.5.2023-
5Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.20223 kpl
6Vuoden 2023 talousarviolaadinnan kehys1 kpl
7Hallintosäännön muutos: elokuu 20222 kpl
8Maa-alueiden vaihto Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa / Helsingin kaupunki2 kpl
9Ympäristövastuuraportti 2021-20221 kpl
10Asemakaavan muutos 002482, 81 Korso / Korson päiväkoti2 kpl
11Asemakaavan muutos 002457 ja maanalainen asemakaava 611300ma, 61 Tikkurila, 62 Jokiniemi / Vantaan Ratikka: Tikkurilanraitio4 kpl
12Vastaus Ida Tammisen ja Tarja Eklundin sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen hyönteiskadon pysäyttämiseksi3 kpl
13Vastaus Keskustan, Kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle1 kpl
14Vastaus Suvi Karhun ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan ystävyyskaupunkien tarkastelusta1 kpl
15Vastaus Suvi Karhun ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen: Koivupäähän kevyen liikenteen väylä1 kpl
16Vastaus Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloitteeseen toimenpideohjelmasta nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen1 kpl
17Vastaus Tuire Kaimion, Eve Rämön ja Reija Frimanin sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan tulee tarjota palveluita lemmikkien kanssa sotaa pakeneville ukrainalaisille1 kpl
18Vastaus Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloitteeseen parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen1 kpl
19Vastaus Markku Weckmanin ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen rullahiihtorata Hakunilan Urheilupuistoon1 kpl
20Vastaus Eeva Tikkasen ja Erika Veltheimin sekä 25 muun valtuutetun aloitteeseen: lähipäiväkoti -periaatetta edistettävä Vantaalla1 kpl
21Vastaus Eeva Tikkasen ja Erika Veltheimin sekä 17 muun valtuutetun aloitteeseen: Perhepäivähoito näkyvämmäksi varhaiskasvatuksen muodoksi Vantaalla1 kpl
22Vastaus Eeva Tikkasen ja 28 muun valtuutetun aloitteeseen: varhaiskasvatukselle lisätilaa Nikinmäkeen1 kpl
23Vastaus Antero Eerolan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tilojen maksuttomuus vantaalaisille vapaaehtoisjärjestöille1 kpl

 

***

Avainsanat: kehys, tikkurilanasema, päiväkodit, varhaiskasvatus, korso, talous, hiilineutraalius, ilmastonmuutos, joukkoliikenne, hiilivarastot, hiilinielut, luontokartoitukset

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.