14.6.2022

Koronan vaikutukset, lähiluonto, joukkoliikenne ja Ukraina vihreiden puheessa maakuntavaltuustossa

Vihreiden ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa: 

Maakuntakaava päätös on hyvä ja sen toteuttaminen on jo alkanut. Kaavan toteuttaminen itsessään vahvistaa Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun alueellista kilpailukykyä. Tämä on tärkeää, sillä Uusimaa kärsi koronapandemiasta ylivoimaisesti eniten koko Suomessa, myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Myös Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota vaikuttaa Uudenmaan kehitykseen ja valtion tulee huomioida se kun maamme kuntia tuetaan eri tavoin. 

Samalla palautuminen koronasta ei päättynyt, mikäli haluamme, että alueemme kehitys on kestävää tulee panostamisen joukkoliikenteeseen jatkua. Koronapandemia on romahduttanut HSL:n lipputulot eikä meillä ole ilmaston tai uudenmaan elinvoiman kannalta varaa antaa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän rapistua.

Uusimaa tarvitsee lisää korkeakoulutuspaikkoja, maakunnassamme on surkean vähän korkeakoulupaikkoja suhteessa nuorten ihmisten lukumäärään. Samalla alueellamme on valtava työvoimapula, ammattilaisia tarvitaan kasvavissa määrin hyvin monenlaisilla koulutustaustoilla. Välillä tuntuu siltä, että meitä halutaan tarkoituksella rangaista vetovoimasta ja dynaamisuudesta. Suomi ei tule menestymään mikäli Uudenmaan kehitystä ja työllisyyttä halutaan tarkoituksella kampittaa. 

Uusimaalaisina on myös meidän tehtävämme varmistaa, että myös meidän maakuntamme kehitys jatkuu. Uusimaa on Suomen kehityksen veturi ja moottori. 

Lähiluonnon merkitys on kasvanut koronapandemian myötä. Jokaisella uusimaalaisella pitää olla helppo ja vaivaton pääsy lähiluontoon.

Uudenmaan luontoa on suojeltava kokonaisuutena. Eläimet eivät katso kuntien rajoja ja monipuolisen eliöstön turvaamiseksi on tärkeää pitää huolta riittävän laajoista ja toisiinsa kytkeytyneistä viheralueista myös seudullisesti. Niin EU-tasolta kuin valtakunnantasolla ollaan enenevissä määrin kiinnittämässä myös lainsäädännössä huomiota luontokadon pysäyttämiseen.

Uudessa luonnonsuojelulaissa on ensimmäistä kertaa asetettu raamit ekologiselle kompensaatiolle ja on hyvä, että Uudenmaan liitto on mukana kompensaation pilottien seurantaryhmässä. 

EU:ssa uusi biodiversiteettistrategia saattaa tulevaisuudessa asettaa rajoja luonnon kokonaisheikentymättömyydelle. Luonnon kokonaisheikentymättömyyttä on järkevää tarkastella seudullisella tasolla ja toivon, että voimme Uudenmaan kuntien kesken tiivistää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Espoossa on jo asetettu tavoitteeksi luonnon kokonaisheikentymättömyys vuoteen 2035 mennessä. Myös rakennetun kulttuuriperinnön arvo tulee tunnistaa entistäkin paremmin. 

Tavoitteena on tehdä Uudestamaasta hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Näin uudenmaanliiton ja kuntien välisen yhteistyön näkökulmasta se edellyttää sitä, että teemme kuntarajat ylittävää yhteistyötä etenkin ilmastoviisaan maankäytön, rakentamisen ja liikkumisen eteen.

Tarvitsemme nopean ja reilun vihreän siirtymän kestävään energiantuotantoon ja kiertotalouteen. Uudenmaan kuntien välinen yhteistyö on tärkeää ennen kaikkea kestävän liikkumisen mahdollistamiseksi. Päästöjen vähentämisen keinoja ovat henkilöautojen suoritteen vähentäminen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiminen. Lisäksi tarvitsemme vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja sujuvampia matkaketjuja. 

Uusimaa tarvitsee lisää raiteita. Vantaan ratikka, pian valmistuva Raide-Jokeri, Helsinki-Riihimäki-ratahanke sekä Turun tunnin juna ovat tästä hyviä esimerkkejä. Ne mahdollistavat kestävän kaupunkirakenteen ja elinvoimaisen seudun kehittymisen. Sujuva  ja vähäpäästöinen raiteilla kulkeva joukkoliikenne on tärkeää koko alueen kilpailukyvyn kannalta.

Hiilen sidonnan merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä tunnustetaan yhä vahvemmin. Kannustamme Uudenmaan työtä tällä rintamalla.

Vihreä ryhmä haluaa kiittää liiton henkilökunta sekä tätä valtuustoa, että edellistä siitä hyvästä ja strategisesta työstä jota on tehty uusimaalaisten hyväksi. Kiitos

Puheen piti Fatu Diarra

***

Asiasanat: Ukraina, joukoliikenne, HSL, hiilinielut, hiilensidonta, monimuotoisuus, raiteet, Vantaan-ratikka, energiatalous, korona.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
14.6.2022

Koronan vaikutukset, lähiluonto, joukkoliikenne ja Ukraina vihreiden puheessa maakuntavaltuustossa

Vihreiden ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa: 

Maakuntakaava päätös on hyvä ja sen toteuttaminen on jo alkanut. Kaavan toteuttaminen itsessään vahvistaa Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun alueellista kilpailukykyä. Tämä on tärkeää, sillä Uusimaa kärsi koronapandemiasta ylivoimaisesti eniten koko Suomessa, myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Myös Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota vaikuttaa Uudenmaan kehitykseen ja valtion tulee huomioida se kun maamme kuntia tuetaan eri tavoin. 

Samalla palautuminen koronasta ei päättynyt, mikäli haluamme, että alueemme kehitys on kestävää tulee panostamisen joukkoliikenteeseen jatkua. Koronapandemia on romahduttanut HSL:n lipputulot eikä meillä ole ilmaston tai uudenmaan elinvoiman kannalta varaa antaa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän rapistua.

Uusimaa tarvitsee lisää korkeakoulutuspaikkoja, maakunnassamme on surkean vähän korkeakoulupaikkoja suhteessa nuorten ihmisten lukumäärään. Samalla alueellamme on valtava työvoimapula, ammattilaisia tarvitaan kasvavissa määrin hyvin monenlaisilla koulutustaustoilla. Välillä tuntuu siltä, että meitä halutaan tarkoituksella rangaista vetovoimasta ja dynaamisuudesta. Suomi ei tule menestymään mikäli Uudenmaan kehitystä ja työllisyyttä halutaan tarkoituksella kampittaa. 

Uusimaalaisina on myös meidän tehtävämme varmistaa, että myös meidän maakuntamme kehitys jatkuu. Uusimaa on Suomen kehityksen veturi ja moottori. 

Lähiluonnon merkitys on kasvanut koronapandemian myötä. Jokaisella uusimaalaisella pitää olla helppo ja vaivaton pääsy lähiluontoon.

Uudenmaan luontoa on suojeltava kokonaisuutena. Eläimet eivät katso kuntien rajoja ja monipuolisen eliöstön turvaamiseksi on tärkeää pitää huolta riittävän laajoista ja toisiinsa kytkeytyneistä viheralueista myös seudullisesti. Niin EU-tasolta kuin valtakunnantasolla ollaan enenevissä määrin kiinnittämässä myös lainsäädännössä huomiota luontokadon pysäyttämiseen.

Uudessa luonnonsuojelulaissa on ensimmäistä kertaa asetettu raamit ekologiselle kompensaatiolle ja on hyvä, että Uudenmaan liitto on mukana kompensaation pilottien seurantaryhmässä. 

EU:ssa uusi biodiversiteettistrategia saattaa tulevaisuudessa asettaa rajoja luonnon kokonaisheikentymättömyydelle. Luonnon kokonaisheikentymättömyyttä on järkevää tarkastella seudullisella tasolla ja toivon, että voimme Uudenmaan kuntien kesken tiivistää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Espoossa on jo asetettu tavoitteeksi luonnon kokonaisheikentymättömyys vuoteen 2035 mennessä. Myös rakennetun kulttuuriperinnön arvo tulee tunnistaa entistäkin paremmin. 

Tavoitteena on tehdä Uudestamaasta hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Näin uudenmaanliiton ja kuntien välisen yhteistyön näkökulmasta se edellyttää sitä, että teemme kuntarajat ylittävää yhteistyötä etenkin ilmastoviisaan maankäytön, rakentamisen ja liikkumisen eteen.

Tarvitsemme nopean ja reilun vihreän siirtymän kestävään energiantuotantoon ja kiertotalouteen. Uudenmaan kuntien välinen yhteistyö on tärkeää ennen kaikkea kestävän liikkumisen mahdollistamiseksi. Päästöjen vähentämisen keinoja ovat henkilöautojen suoritteen vähentäminen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiminen. Lisäksi tarvitsemme vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja sujuvampia matkaketjuja. 

Uusimaa tarvitsee lisää raiteita. Vantaan ratikka, pian valmistuva Raide-Jokeri, Helsinki-Riihimäki-ratahanke sekä Turun tunnin juna ovat tästä hyviä esimerkkejä. Ne mahdollistavat kestävän kaupunkirakenteen ja elinvoimaisen seudun kehittymisen. Sujuva  ja vähäpäästöinen raiteilla kulkeva joukkoliikenne on tärkeää koko alueen kilpailukyvyn kannalta.

Hiilen sidonnan merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä tunnustetaan yhä vahvemmin. Kannustamme Uudenmaan työtä tällä rintamalla.

Vihreä ryhmä haluaa kiittää liiton henkilökunta sekä tätä valtuustoa, että edellistä siitä hyvästä ja strategisesta työstä jota on tehty uusimaalaisten hyväksi. Kiitos

Puheen piti Fatu Diarra

***

Asiasanat: Ukraina, joukoliikenne, HSL, hiilinielut, hiilensidonta, monimuotoisuus, raiteet, Vantaan-ratikka, energiatalous, korona.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.