14.6.2022

Hyvinvointialue valmistelee talousarviota, harmonisoi palkat ja valitsee toimialajohtajat

Hyvinvointialueen budjetti on valmisteilla, samoin hyvinvointistrategia. Palkkojen harmonisointi ja aikataulu päätetään. Hallinnon avoimuuden puute vaivaa myös HUSsia, mikäli aluevaltuusto tämän näin hyväksyy.

Hyvinvointaluetta valmistellaan kiireellä, minkä vuoksi on riski siirtää kaikki Vantaan virheet ja huonot malli sellaisenaan alueelle. Henkilöstöä valmistelussa on varsin niukasti työmäärään nähden.

Ensivuoden budjetti on valmisteilla

Valtio rahoittaa nettomenot. Valtio rahoittaa ensivuonna 940 miljoonaa, ja talousarvio alustavasti 1 miljardi, eli 50 miljoonaa tulee mm. maksuista ja myöhemmin. Kasvuprosentti on noin 6% vuodessa ilman inflaatiota. Kuluissa ja tuloissa on vielä paljon epävarmuutta. 

Budjetti tehdään pohjautuen vanhaan kaupunkien palveluverkkoihin ja asiakasmaksuihin ei ehkä ole tulossa korotuksia. Palveluiden valinta ostopalvelun ja oman henkilöstön välillä noudattaa toistaiseksi kuntien nykyistä käytäntöä. 

 • Haluaisin välttää säästöjä joita halutaan tehdä paniikissa tai näyttääkseen että pysytään budjetissa.
 • Nyt ollaan jo liian tiukilla ja hoitovelkaa paljon. On varottava sitä miten hoitovelka paisuu kuin leipätaikina jos sitä ei hoida.
 • Myös valmistelussa on liian niukastä väkeä, ja asioita valtavasti. 
 • Budjetissa tulee tarkastella vaikutusia yli toimialarajojen.
 • Budjettivuoden yli pitäisi voida myös luoda näkökulma jotta saadaan aikaan kestäviä kustannusten alenemisia eikä siirretä kuluja tulevaisuuteen.
 • Säästöjä ei kannata tehdä ennaltaehäisystä tai kuntotukesta, sillä ne lisäävät merkittävästi kustannuksia tulevaisuudessa.
 • Vantaalla on ollut tapana tehdä sotebudjetti, joka ei pidä. Nyt kannattaa tehdä budjetti, joka vastaa todellisuutta.
 • Budjetissa tulee näkyä Henkilöstön hyvinvointi ja uupumuksen vähenätminen sekä se, miten saadaan houkutteltua uusia ja puuttuvia työntekijäitä. 

Tämä vaikuttaa tulevaan: 

 • Terveydenhuoltolaki: viikossa hoitoon.
 • Lastensuojelu ja sen jälkihuolto pidentyy
 • vammaispalvelulaki muuttuu
 • Vanhustenpalveluihin tulee hoitajamitoitus
 • Perheneuvolan ja psykologipalvelujen hoitotakuu

HUSsin kokonaislaskutus on 341miloonaa ja HUs päivitys ym 7 miljoonaa. Hussin mielestä rahaa tarvitaan 18 mlijoonaa enemmän. Edes siitä miten nämä lasketaan, ei ole sovittu. On paljon epäselvyyttä.

Syyskuussa pidetään talous- ja strategiaseminaari, toivottavasti silloin on vähän enemmän tietoa siitä mistä menot koostuvat.

Meillä on suuria haasteita mm. hoitajien saamisessa, lastensuojelun varhaisessa avussa, ikäihmisten kotihoidon ja hoivapaikkojen riittämättömyydessä, perheiden tuen kattavuudessa, päihdehuollon toimivuudessa ja riittävyydessä ja monessa muussa. Esimerkiksi henkilöstön saatavuutta on kallista ja vaikeaa paikata vuokrafirmoilla.

Tarvitaan budjetointiajattelua joka kestää yli vuoden, sillä ihmisten hyvintointia tulee parantaa kestävästi. Esimerkiksi parempi kuntoutus tai varhainen apu mielenterveydessä ovat pitkävaikutteisia toimenpiteitä, jotka tuottavat merkittäviä säästöjä. 

Kunnissa ollaan epäonnistuttu myös arvioimaan säästöjen vaikutuksia toisille toimialoille, hyvinvointialueella olisi tärkeää saada tämä kuntoon sillä rahat ovat niukat.

Valitaan toimialajohtajia

Mielestäni tärkeää on

 • hyvä ihmisen kohtaaminen ja henkilöstöjohtajuus,
 • kokonaisuuksien näkeminen ja palveluiden ymmärtäminen ihmisen näkökulmasta.
 • ymmärrys siitä miten saadaan ennaltaehkäisyllä ja varhaisella avulla vähennettyä tulevien vuosien kustannuksia.
 • valmius etsiä parhaimma mallit toteuttaa palvelut myös Vantaan ulkopuolelta.

Hyvinvointistrategia on valmisteilla

 • Strategian almistelussa kuultava paitsi asukkaita, perheitä niin myös suorittavaa henkilökuntaa. 
 • Työntekijät tulisi nähdä enemmän kehittyvinä ja kehittävinä voimavaroina, ja työssä jaksamista on parannettava resursoinnilla ym.
 • Palvelumuotoilun näkökulmasta rakennettava palvelut ihan ihmisten ja perheiden tarpeista.
 • Tähdättävä ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen apuun, jotka lisäävät hyvinvointia ja luovat myös taloudellisia säästöjä tulevaisuuteen.
 • Päihdehuolto ei toimi
 • Ensihuolto kourmittuu vääristä tavoitteista ja ikäihmisten hoivan puutteista.
 • Pelastustoimella on entistä suurempi merkitys myös monenlaisessa varautumisessa.
 • Toimitilastrategia
 • ... ja paljon muuta huomoitavaa, kurssin ja toimintapojen ja toimintakulttuurin muutosta.

Syyskuussa esitellään strategialuonnos aluevaltuustolle. Tällöin pitäisi olla valmiina selkeät tavoitteet, mittarit ja keinot saavuttaa nämä. Aluevaltuuston lähetekeskusteluna strategiaan käytiin keväälä todella pikainen sillisalaatti, missä kaikki kommentoivat nopeasti mitä ehtivät netissä. Tämä ei ehkä tuota helpoimpia lähtökohtia valmistella strategiaa. Strategia tarvitsisi asiallista keskustelua yhteisistä tavoittista ym.

HUS hallintosääntö

Myös HUSsin hallitunsääntö lähtee avoimuuden puutteesta. Liitteet - joissa pihvi on - saatetaan julkaista päätösten jälkeen. Julkisuuslain henkeä tämä ei noudata.

Palkkaus harmonisoidaan

Vuoden alussa ihmiset siirtyvät nykysillä palkoilla, mutta nyt päätetään missä ajassa ja miten harmonisointi tehdään. Henkilöstöviestintää on kehitettävä, jotta viestit saavuttavat koko henkilöstön. Käytännössä palkkojen harmonisointi on vie hitusen aikaa. Mutta saamme siitä vielä suunnitelman syksyllä. Väkeä ei saa lähteä epävarmuuden vuoksi. 

Hyvä kysymys on budjetin laadinnan kannalta mikä on suurin skenaario lakkakustannusten noususta. Pitää muistaa että palkkoja ei voi harmonisoida alaspäin.

Hyvinvointialueen valtuusto kokoontuu ensiviikon tiistaina. Esityslista ei ole vielä ilmestynyt.

***

Asiasanat: #vakehyva

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
14.6.2022

Hyvinvointialue valmistelee talousarviota, harmonisoi palkat ja valitsee toimialajohtajat

Hyvinvointialueen budjetti on valmisteilla, samoin hyvinvointistrategia. Palkkojen harmonisointi ja aikataulu päätetään. Hallinnon avoimuuden puute vaivaa myös HUSsia, mikäli aluevaltuusto tämän näin hyväksyy.

Hyvinvointaluetta valmistellaan kiireellä, minkä vuoksi on riski siirtää kaikki Vantaan virheet ja huonot malli sellaisenaan alueelle. Henkilöstöä valmistelussa on varsin niukasti työmäärään nähden.

Ensivuoden budjetti on valmisteilla

Valtio rahoittaa nettomenot. Valtio rahoittaa ensivuonna 940 miljoonaa, ja talousarvio alustavasti 1 miljardi, eli 50 miljoonaa tulee mm. maksuista ja myöhemmin. Kasvuprosentti on noin 6% vuodessa ilman inflaatiota. Kuluissa ja tuloissa on vielä paljon epävarmuutta. 

Budjetti tehdään pohjautuen vanhaan kaupunkien palveluverkkoihin ja asiakasmaksuihin ei ehkä ole tulossa korotuksia. Palveluiden valinta ostopalvelun ja oman henkilöstön välillä noudattaa toistaiseksi kuntien nykyistä käytäntöä. 

 • Haluaisin välttää säästöjä joita halutaan tehdä paniikissa tai näyttääkseen että pysytään budjetissa.
 • Nyt ollaan jo liian tiukilla ja hoitovelkaa paljon. On varottava sitä miten hoitovelka paisuu kuin leipätaikina jos sitä ei hoida.
 • Myös valmistelussa on liian niukastä väkeä, ja asioita valtavasti. 
 • Budjetissa tulee tarkastella vaikutusia yli toimialarajojen.
 • Budjettivuoden yli pitäisi voida myös luoda näkökulma jotta saadaan aikaan kestäviä kustannusten alenemisia eikä siirretä kuluja tulevaisuuteen.
 • Säästöjä ei kannata tehdä ennaltaehäisystä tai kuntotukesta, sillä ne lisäävät merkittävästi kustannuksia tulevaisuudessa.
 • Vantaalla on ollut tapana tehdä sotebudjetti, joka ei pidä. Nyt kannattaa tehdä budjetti, joka vastaa todellisuutta.
 • Budjetissa tulee näkyä Henkilöstön hyvinvointi ja uupumuksen vähenätminen sekä se, miten saadaan houkutteltua uusia ja puuttuvia työntekijäitä. 

Tämä vaikuttaa tulevaan: 

 • Terveydenhuoltolaki: viikossa hoitoon.
 • Lastensuojelu ja sen jälkihuolto pidentyy
 • vammaispalvelulaki muuttuu
 • Vanhustenpalveluihin tulee hoitajamitoitus
 • Perheneuvolan ja psykologipalvelujen hoitotakuu

HUSsin kokonaislaskutus on 341miloonaa ja HUs päivitys ym 7 miljoonaa. Hussin mielestä rahaa tarvitaan 18 mlijoonaa enemmän. Edes siitä miten nämä lasketaan, ei ole sovittu. On paljon epäselvyyttä.

Syyskuussa pidetään talous- ja strategiaseminaari, toivottavasti silloin on vähän enemmän tietoa siitä mistä menot koostuvat.

Meillä on suuria haasteita mm. hoitajien saamisessa, lastensuojelun varhaisessa avussa, ikäihmisten kotihoidon ja hoivapaikkojen riittämättömyydessä, perheiden tuen kattavuudessa, päihdehuollon toimivuudessa ja riittävyydessä ja monessa muussa. Esimerkiksi henkilöstön saatavuutta on kallista ja vaikeaa paikata vuokrafirmoilla.

Tarvitaan budjetointiajattelua joka kestää yli vuoden, sillä ihmisten hyvintointia tulee parantaa kestävästi. Esimerkiksi parempi kuntoutus tai varhainen apu mielenterveydessä ovat pitkävaikutteisia toimenpiteitä, jotka tuottavat merkittäviä säästöjä. 

Kunnissa ollaan epäonnistuttu myös arvioimaan säästöjen vaikutuksia toisille toimialoille, hyvinvointialueella olisi tärkeää saada tämä kuntoon sillä rahat ovat niukat.

Valitaan toimialajohtajia

Mielestäni tärkeää on

 • hyvä ihmisen kohtaaminen ja henkilöstöjohtajuus,
 • kokonaisuuksien näkeminen ja palveluiden ymmärtäminen ihmisen näkökulmasta.
 • ymmärrys siitä miten saadaan ennaltaehkäisyllä ja varhaisella avulla vähennettyä tulevien vuosien kustannuksia.
 • valmius etsiä parhaimma mallit toteuttaa palvelut myös Vantaan ulkopuolelta.

Hyvinvointistrategia on valmisteilla

 • Strategian almistelussa kuultava paitsi asukkaita, perheitä niin myös suorittavaa henkilökuntaa. 
 • Työntekijät tulisi nähdä enemmän kehittyvinä ja kehittävinä voimavaroina, ja työssä jaksamista on parannettava resursoinnilla ym.
 • Palvelumuotoilun näkökulmasta rakennettava palvelut ihan ihmisten ja perheiden tarpeista.
 • Tähdättävä ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen apuun, jotka lisäävät hyvinvointia ja luovat myös taloudellisia säästöjä tulevaisuuteen.
 • Päihdehuolto ei toimi
 • Ensihuolto kourmittuu vääristä tavoitteista ja ikäihmisten hoivan puutteista.
 • Pelastustoimella on entistä suurempi merkitys myös monenlaisessa varautumisessa.
 • Toimitilastrategia
 • ... ja paljon muuta huomoitavaa, kurssin ja toimintapojen ja toimintakulttuurin muutosta.

Syyskuussa esitellään strategialuonnos aluevaltuustolle. Tällöin pitäisi olla valmiina selkeät tavoitteet, mittarit ja keinot saavuttaa nämä. Aluevaltuuston lähetekeskusteluna strategiaan käytiin keväälä todella pikainen sillisalaatti, missä kaikki kommentoivat nopeasti mitä ehtivät netissä. Tämä ei ehkä tuota helpoimpia lähtökohtia valmistella strategiaa. Strategia tarvitsisi asiallista keskustelua yhteisistä tavoittista ym.

HUS hallintosääntö

Myös HUSsin hallitunsääntö lähtee avoimuuden puutteesta. Liitteet - joissa pihvi on - saatetaan julkaista päätösten jälkeen. Julkisuuslain henkeä tämä ei noudata.

Palkkaus harmonisoidaan

Vuoden alussa ihmiset siirtyvät nykysillä palkoilla, mutta nyt päätetään missä ajassa ja miten harmonisointi tehdään. Henkilöstöviestintää on kehitettävä, jotta viestit saavuttavat koko henkilöstön. Käytännössä palkkojen harmonisointi on vie hitusen aikaa. Mutta saamme siitä vielä suunnitelman syksyllä. Väkeä ei saa lähteä epävarmuuden vuoksi. 

Hyvä kysymys on budjetin laadinnan kannalta mikä on suurin skenaario lakkakustannusten noususta. Pitää muistaa että palkkoja ei voi harmonisoida alaspäin.

Hyvinvointialueen valtuusto kokoontuu ensiviikon tiistaina. Esityslista ei ole vielä ilmestynyt.

***

Asiasanat: #vakehyva

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.