24.5.2022

Ensivuoden budjetti ja hyvinvointi - lukutaitoon ja mielenterveyteen on satsattava

Talousarvion lähetekeskustelu ja hyvinvointikertomus ovat maanantain valtuustossa. Investointikehys tuntuu tiukalta, kun päiväkotipaikkoja ei ole riittävästi ja jo täysiin kouluihin vain lisätään oppilaitasamalla kun terveyshaittaa aiheuttavat tilat odottavat korjausta eikä terveyshaitan tasoa seurata. On riski että ne perheet, joilla on varaa valita, etsivät asuntonsa muualta. Pelkkä perheasuntojen rakentamistavoite ei siis riitä pitämään maksukykyisiä perheitä. 

Lukutaitoon tulee nyt pansostaa jotta sen lasku pienenisi. Lasten osaamiserot ovat kasvaneet yli kymmenen vuotta. Eriarvoistumista on torjuttava satsaamalla siihen lähiöihin mutta myös kouluissa lapsiin, jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen mukana ja oppiakseen lukutaidon.

Ikäihmisten hyvinvointiin satsaaminen toisi säästöjä, mutta palveluasuminen on tarjottava niille jotka sen tarvitsevat. Ongelma ennaltaehkäisyyn satsauksessa on se, että palvleuita ei nähdä investointeina, joilla laskentaan kannattavuus. Näin ollen näitä ei tehdä.

Ennen lähetekeskustelua käsitellään viimevuoden onnistumisen mittarit ja arviointikertomus. Osa mittareista on epäpäteviä, kuten selvityksen tekeminen tai suunitelman aloittaminen, mutta osasta saa jo tietoa kaupungin palvelun onnistumisesta, kuten lukutaidoa mittaavasta lukuseulasta. Lukutaitomittarin halusin viimevuoden budjettiin, jotta lukutaidon lasku tulee näkyväksi,  jolloin on perusteltua palkata lisää tukea siihen.

Mittaamista tulisi kehittää myös työntekijöiden hyvinvoinin parantamiseksi. Vantaa ei ehkä loista henkilöstön saatavuudessa ja pitovoimassa - saati hyvinvoinnissa. Erityisen kovilla ovat mm. kotihoitajat. Myös osassa kouluista opettajien vaihtuvuus on suurta, mutta takana ei välttämättä ole huono työyhteisö, vaan sisäilman aiheuttamat terveyshaitat.

Ikäihmisten hoivassa on myös paljon puutteita, esimerkiksi kotihoito on niukkaa eikä ihmisiä sen tekemiseen ole riittävästi. Myös tavoitteet ohjaavat pieleen: Vantaan tavoitteena on pitää kotona-asuvien ikäihmisten osuus keinotekoisesti tietyssä prosentissa. Tämä ei huomioi tarpeita, joten kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä syntyy siitä, että liian huonokuntoiset ikäihmiset kaatuilevat kotona, ja kuormittavat päivystystä ja terveysasemia. Hoivapaikka pitäisi saada kaikille jotka sitä tarvitsevat. Kotona asumista voi lisätä vain riittävällä ikäihmisten kuntoutuksella, joka aidosti vähentää tarvetta tuelle. Vaikka hoiva siiryy hyvinvointialueen järjestettäväksi pian, sen onnistumista ja riittävää rahoitusta pitää seurata.

Lasten ja nuorten uupumus nousi esiin hyvinvointikertomuksessa. Kysyin jo onko tietoa miten kkoulussa opetusmetodein yms voidaan vähentää uupumusta ja ahdistusta. Lisääkö esim liian suuri itseohjautuvuus uupumusta? Tästä ei nyt ollut tietoa, mutta hyvä selvittää että opetusmetodit ja keinot eivät lisää ahdistusta. Entä miten vaikuttaa vastuu pienemmistä oppilaista, jos luokkia on yhdistetty pienten rauhoittamiseksi? Ja tuleeko suorituspaineita jos lapset jaetaan jo ekalla tasoluokkiin?

Vihreät saivat psykologien ja kuraattorien tavoitemäärän nostettua lailliselle tasoa, mutta tämä vaatii yhä työtä - ja näiden työntekijöiden löytämistä.

Viime budjetissa saatu lasten ja nuorten mielenterveyspalvelupiste Nuppi on avattu Myyrmäen Voima-taloon. Tämän lisäksi on ponnisteltava kouluväkivallan vähentämiseksi ja perheiden ja lasten tukemiseksi, jotta koronan aiheuttama pahoinvoinnin jäjljet pienenisivät.

Vauvaperheiden taloudellinen stressi on kasvanut ja lisää lasten pahoinvointia ja huostaanottoja. Vantaan tulee miettiä keinoja vauva- ja lapsiperheiden taloudellisen stressin vähentämiseksi. 

Hiilineutraalius- ja monimuotoisuustavoitteet tulee saada selkeänä ensin vuoden talousarvioon. Puurakentamisen tavoite uusissa kaavoissa tukisi parhaiten resurssiviisauden toteutumista. Lähiluonnon ja puiden merkitys hyvinovinnille tulee ymmärtää. 

Liikenteen päästövähennykset saattavat epäonnistua, jos joukkoliikenteen houkuttelevuutta ei paranneta tasahinnoittelulla ja luomalla suoria ja sujuvia linjoja sinne minne ihmiset haluavat mennä. Tarvitaan myös riittävästi sähköautojen latauspisteitä, sähköbusseja sekä hyvää suunnittelua miellyttävään pyöräilyyn ja jalankulkuun. Turvalliset pyöräparkit eivät olisi pahaksi. 

Nuorten työllisyyttä ja yrittäjyyttä on tuettava, eikä Vantaa voi nojata talouttaan vain logistiikkaan ja lentokenttään. On panostettava tulevaisuuden aloille joita tekoäly ja robotiikka ei korvaa, ja nostettava osaamistasoa. Osaamistaso ei toki nouse ilman lukutaidon parantamista.

Valtuusto käy lähetekeskustelun koko talousarviosta.

Valtuustossa käsitellään myös aloitteita aina ukrainalaisten lemmikkien hoidosta (Tuire Kaimio ja Reija Friman) nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen sekä kevyenliikenteen väylään ja Kivistön parkkipaikkoihin.

Tässä koko lista:

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
3Vantaan kaupungin luottamushenkilötoiminnan eettiset periaatteet
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
4Hyvinvointikatsaus 2021
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
5Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitteiden loppuraportti
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
6Vuoden 2021 arviointikertomus
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
7Vantaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
8Asemakaavamuutos 002444 ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Neilikkapolku 12
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
9Taloussuunnitelman 2023-2026 lähetekeskustelu
Liitteet: -
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
10Vastaus Ida Tammisen ja Tarja Eklundin sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen hyönteiskadon pysäyttämiseksi
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
11Vastaus Keskustan, Kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
12Vastaus Suvi Karhun ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan ystävyyskaupunkien tarkastelusta
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
13Vastaus Suvi Karhun ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen: Koivupäähän kevyen liikenteen väylä
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
14Vastaus Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloitteeseen toimenpideohjelmasta nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
15Vastaus Tuire Kaimion, Eve Rämön ja Reija Frimanin sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan tulee tarjota palveluita lemmikkien kanssa sotaa pakeneville ukrainalaisille
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
16Vastaus Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloitteeseen parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
17Vastaus Markku Weckmanin ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen rullahiihtorata Hakunilan Urheilupuistoon
Liitteet: 1 kpl

***

Avainsanat: yrittäjyys, ikäihmiset, talousarvio, budjetti, investoinnit, velka, 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.5.2022

Ensivuoden budjetti ja hyvinvointi - lukutaitoon ja mielenterveyteen on satsattava

Talousarvion lähetekeskustelu ja hyvinvointikertomus ovat maanantain valtuustossa. Investointikehys tuntuu tiukalta, kun päiväkotipaikkoja ei ole riittävästi ja jo täysiin kouluihin vain lisätään oppilaitasamalla kun terveyshaittaa aiheuttavat tilat odottavat korjausta eikä terveyshaitan tasoa seurata. On riski että ne perheet, joilla on varaa valita, etsivät asuntonsa muualta. Pelkkä perheasuntojen rakentamistavoite ei siis riitä pitämään maksukykyisiä perheitä. 

Lukutaitoon tulee nyt pansostaa jotta sen lasku pienenisi. Lasten osaamiserot ovat kasvaneet yli kymmenen vuotta. Eriarvoistumista on torjuttava satsaamalla siihen lähiöihin mutta myös kouluissa lapsiin, jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen mukana ja oppiakseen lukutaidon.

Ikäihmisten hyvinvointiin satsaaminen toisi säästöjä, mutta palveluasuminen on tarjottava niille jotka sen tarvitsevat. Ongelma ennaltaehkäisyyn satsauksessa on se, että palvleuita ei nähdä investointeina, joilla laskentaan kannattavuus. Näin ollen näitä ei tehdä.

Ennen lähetekeskustelua käsitellään viimevuoden onnistumisen mittarit ja arviointikertomus. Osa mittareista on epäpäteviä, kuten selvityksen tekeminen tai suunitelman aloittaminen, mutta osasta saa jo tietoa kaupungin palvelun onnistumisesta, kuten lukutaidoa mittaavasta lukuseulasta. Lukutaitomittarin halusin viimevuoden budjettiin, jotta lukutaidon lasku tulee näkyväksi,  jolloin on perusteltua palkata lisää tukea siihen.

Mittaamista tulisi kehittää myös työntekijöiden hyvinvoinin parantamiseksi. Vantaa ei ehkä loista henkilöstön saatavuudessa ja pitovoimassa - saati hyvinvoinnissa. Erityisen kovilla ovat mm. kotihoitajat. Myös osassa kouluista opettajien vaihtuvuus on suurta, mutta takana ei välttämättä ole huono työyhteisö, vaan sisäilman aiheuttamat terveyshaitat.

Ikäihmisten hoivassa on myös paljon puutteita, esimerkiksi kotihoito on niukkaa eikä ihmisiä sen tekemiseen ole riittävästi. Myös tavoitteet ohjaavat pieleen: Vantaan tavoitteena on pitää kotona-asuvien ikäihmisten osuus keinotekoisesti tietyssä prosentissa. Tämä ei huomioi tarpeita, joten kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä syntyy siitä, että liian huonokuntoiset ikäihmiset kaatuilevat kotona, ja kuormittavat päivystystä ja terveysasemia. Hoivapaikka pitäisi saada kaikille jotka sitä tarvitsevat. Kotona asumista voi lisätä vain riittävällä ikäihmisten kuntoutuksella, joka aidosti vähentää tarvetta tuelle. Vaikka hoiva siiryy hyvinvointialueen järjestettäväksi pian, sen onnistumista ja riittävää rahoitusta pitää seurata.

Lasten ja nuorten uupumus nousi esiin hyvinvointikertomuksessa. Kysyin jo onko tietoa miten kkoulussa opetusmetodein yms voidaan vähentää uupumusta ja ahdistusta. Lisääkö esim liian suuri itseohjautuvuus uupumusta? Tästä ei nyt ollut tietoa, mutta hyvä selvittää että opetusmetodit ja keinot eivät lisää ahdistusta. Entä miten vaikuttaa vastuu pienemmistä oppilaista, jos luokkia on yhdistetty pienten rauhoittamiseksi? Ja tuleeko suorituspaineita jos lapset jaetaan jo ekalla tasoluokkiin?

Vihreät saivat psykologien ja kuraattorien tavoitemäärän nostettua lailliselle tasoa, mutta tämä vaatii yhä työtä - ja näiden työntekijöiden löytämistä.

Viime budjetissa saatu lasten ja nuorten mielenterveyspalvelupiste Nuppi on avattu Myyrmäen Voima-taloon. Tämän lisäksi on ponnisteltava kouluväkivallan vähentämiseksi ja perheiden ja lasten tukemiseksi, jotta koronan aiheuttama pahoinvoinnin jäjljet pienenisivät.

Vauvaperheiden taloudellinen stressi on kasvanut ja lisää lasten pahoinvointia ja huostaanottoja. Vantaan tulee miettiä keinoja vauva- ja lapsiperheiden taloudellisen stressin vähentämiseksi. 

Hiilineutraalius- ja monimuotoisuustavoitteet tulee saada selkeänä ensin vuoden talousarvioon. Puurakentamisen tavoite uusissa kaavoissa tukisi parhaiten resurssiviisauden toteutumista. Lähiluonnon ja puiden merkitys hyvinovinnille tulee ymmärtää. 

Liikenteen päästövähennykset saattavat epäonnistua, jos joukkoliikenteen houkuttelevuutta ei paranneta tasahinnoittelulla ja luomalla suoria ja sujuvia linjoja sinne minne ihmiset haluavat mennä. Tarvitaan myös riittävästi sähköautojen latauspisteitä, sähköbusseja sekä hyvää suunnittelua miellyttävään pyöräilyyn ja jalankulkuun. Turvalliset pyöräparkit eivät olisi pahaksi. 

Nuorten työllisyyttä ja yrittäjyyttä on tuettava, eikä Vantaa voi nojata talouttaan vain logistiikkaan ja lentokenttään. On panostettava tulevaisuuden aloille joita tekoäly ja robotiikka ei korvaa, ja nostettava osaamistasoa. Osaamistaso ei toki nouse ilman lukutaidon parantamista.

Valtuusto käy lähetekeskustelun koko talousarviosta.

Valtuustossa käsitellään myös aloitteita aina ukrainalaisten lemmikkien hoidosta (Tuire Kaimio ja Reija Friman) nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen sekä kevyenliikenteen väylään ja Kivistön parkkipaikkoihin.

Tässä koko lista:

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
3Vantaan kaupungin luottamushenkilötoiminnan eettiset periaatteet
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
4Hyvinvointikatsaus 2021
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
5Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitteiden loppuraportti
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
6Vuoden 2021 arviointikertomus
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
7Vantaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös
Liitteet: 2 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
8Asemakaavamuutos 002444 ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Neilikkapolku 12
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
9Taloussuunnitelman 2023-2026 lähetekeskustelu
Liitteet: -
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
10Vastaus Ida Tammisen ja Tarja Eklundin sekä 23 muun valtuutetun aloitteeseen hyönteiskadon pysäyttämiseksi
Liitteet: 3 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
11Vastaus Keskustan, Kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
12Vastaus Suvi Karhun ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan ystävyyskaupunkien tarkastelusta
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
13Vastaus Suvi Karhun ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen: Koivupäähän kevyen liikenteen väylä
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
14Vastaus Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloitteeseen toimenpideohjelmasta nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
15Vastaus Tuire Kaimion, Eve Rämön ja Reija Frimanin sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan tulee tarjota palveluita lemmikkien kanssa sotaa pakeneville ukrainalaisille
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
16Vastaus Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloitteeseen parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen
Liitteet: 1 kpl
Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
23.5.2022 18:00
17Vastaus Markku Weckmanin ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen rullahiihtorata Hakunilan Urheilupuistoon
Liitteet: 1 kpl

***

Avainsanat: yrittäjyys, ikäihmiset, talousarvio, budjetti, investoinnit, velka, 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.