21.4.2022

Backaksen muumipuisto ja glyfosaatti kaupunginvaltuustossa

Backaksen kaava herättää varmasti keskustelua ja asukkaat ovatkin kritisoineet sitä monelta kantilta:. Sujuva ja suora joukkoliikenne puuttuu, Ylästöntien ruuhkautuminen on aito riski, ja parkkipaikkojen niukkuus saattaa tuoda autot "pihoille". valtuusto käsittelee myös vihreiden aloitetta glyfosaatista luopumisesta Vantaan kaupungilla - tässä viranhaltijoiden vastauksen perusteella hyönteille haitallisen torjunta-aineen käyttöä jatketaan.

Backaksen kaava

Backaksen kartanon lähialueita kehitetään matkailu- ja virkistyskäyttöön rakentamalla sisämuumipuisto, johon odotetaan paljon kävijöitä. Kaavalla yritetään suojella kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas kartanokukkula ja sallia uudisrakentamista. Uudisrakentaminen rahoittaa kartanokokonaisuuden kunnostamista ja ylläpitoa, kartanon remontti on jo maksanut yli 4 miljoonaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa vihreät vastustivat ensimmäistä versiota ja jättivät pöytäkirjalausuman.  Kaava palautettiin jo muutamaan otteeseen uudelleenvalmisteluun.

Kriittisiä huomioita:

 • Asukkaiden huolta ei ole kuultu. 
 • Liikenne tulee tukkeutumaan Ylästöntiellä. Se on jo nyt tukkoinen ruuhka-aikaisin.
 • Parkkipaikat tulee järjestää niin että se ei sotke paikallisen alueen elämää. Jumbo on parhaaseen aikaan täynnä joten tämä ei jousta. Esimerkiksi sisäpuiston alle voisi ehkä rakentaa parkkitilaa.
 • Kultttuurihistoriallisesti arvokasta maisemaa ei saa tuhota kohtuuttomasti ja näkymä on pidettävä avoimena.
 • Arvokkaat luontokohteet tulee suojella, ja tässä kaava onkin parantunut.
 • Joukkoliikenneyhteydet tulee järjestää. Suora bussi Helsingistä puuttuu ja kulku Tikkurilaan tökki.
 • Rakennettava asuntokanta ei saa olla vain sijoittajille suunnattuja yksilöitä, vaan kaupungin strategian mukaisesti tarvitaan myös perheasuntoja.
 • Asukkaiden huolet tulee ottaa vakavasti suunnittelussa huomioon.

Toisaalta vanhoista rakennuksista on pidettävä huolta mikä vaatii rahaa, ja työpaikkojen ja verotulojen avulla rahoitetaan taas palveluita kuten joukkoliikennettä, kouluja ja päiväkoteja, teitä ja puistoja sekä terveydenhuoltoa. 

Tässä lisää kaavasta:

Kaava muuttaa kulttuurimaiseman.

Kuva: Asemakaavaselostuksesta kartta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella:

 • Suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanokukkula.
 • Osoitetaan luonnonsuojelualuetta, lähivirkistysaluetta sekä puistoa.
 • Sallitaan uudisrakentamista kukkulan ympärille.
 • Asemakaavaa laaditaan osalle Ylästöntietä.

Uudisrakentaminen sisältää:

 • asuntorakentamista 8 810 k-m2:n
 • elämyspuistorakentamista 11 000 k-m2:n verran
 • 380 k-m2:n verran rakennussuojelualueen voimassa olevan kaavan mukaisia uudisrakennuksia. Asuinkortteliin sallitaan lisäksi yhteensä 400 k-m2 talousrakennuksia.
 • Liikerakennuksen (950 k-m2) korttelialueen ja rakennussuojelualueen asemakaavamerkintöjä tarkistetaan.

Kaupungin pyrkimys on säilyttää tärkeitä näkymiä ja huolehtia maiseman avoimuudesta mahdollisuuksien mukaan. Oleellista on kartanoalueen säilyyminen avoimena yleisölle ja asukkaille.

Kasvikattoilla ja istutuksilla pyritään säilyttämääön vihreyttä ja kaavan vihertehokkuusvaatimus on tavanomaista rakentamista suurempi. Krakanojan suuntainen ulkoilureitti sekä baana rakennetaan kävelylle ja pyöräilylle. Linnut, kalat, lepakot ja pölytätjät kaupunki pyrki huomioimaan ja Krakanojan varresta tulee luonnonsuojelualue. 

Joka tapauksessa alue tulee muuttumaan aivan toisenlaiseksi. Kaavassa on hyviä asioita, mutta parkkipaikka- ja ruuhkaongelma tulee ratkaista parmemin. Asukkaiden ääntä ei ole kuultu. 

Tässä kaupunkiympäristölautakunnan vihreiden ptk-lausuma:

 • ”Alueen kehittämiselle on selkeä tarve. Backaksen elämyskeskuksen asemakaava on kuitenkin aivan liian massiivinen sekä rakennusten mittakaavan, että alueelle sijoitettujen toimintojen suhteen eikä ota huomioon Backaksen kulttuurihistoriallisesti arvokasta kartanomiljöötä. Erityisen ongelmallisena kaavoituksen osalta voidaan pitää asemakaavan ristiriitaa vuoden 2020 yleiskaavan kanssa. Kartanon länsipuoliselle virkistysalueelle suunnitellaan merkittävää rakentamista. Tämän lisäksi oikeusvaikutteinen yleiskaavaliite 1 määrittelee alueen arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaaksi kylämaisemaksi. Asemakaava ei kunnioita näitä erityispiirteitä. Backaksen elämyskeskuksen liikenneratkaisut ovat puutteelliset ja perustuvat alueella voimakkaasti kasvavaan yksityisautoiluun. Tämä ei tue Vantaan kunnianhimoisia resurssiviisauden suunnitelmia.”

Seuraava kaupunkiympäristölautakunnan vihreiden pöytäkirjalausuma:

 • “Alueen kehittämiselle on selkeä tarve. Backaksen elämyskeskuksen asemakaava on kuitenkin liian massiivinen sekä rakennusten mittakaavan että alueelle sijoitettujen toimintojen suhteen, eikä ota riittävästi huomioon Backaksen yleiskaava 2020:ssä suojattua kulttuurihistoriallisesti arvokasta kartanomiljöötä.”

Kaupunginhallituksen vihreiden pöytäkirjalausuma:

 • ”Asukkaiden huoli Backaksen alueen suunnitelman riskeistä on perusteltua. Asiasta on jätetty useita lausuntoja ja niissä on selkeästi eritelty, mitkä asiat asukkaita huolestuttavat. Kaupunki on kuitenkin vastineessaan suhtautunut asukkaiden huoleen välinpitämättömästi. Asukkailla ei ole ollut todellista vaikuttamisen mahdollisuutta tilanteessa, jossa hankkeen toteuttaja on selkeästi sanellut hankkeen toteuttamisen ehdot. Tämä ei ole kestävä tapa toteuttaa asukasvuorovaikutusta.”

Valtuustossa on syytä varmistaa liikennejärjestelmien ja parkkipaikkojen toimivuus, sekä nopean ja sujuvan joukkoliikenteen järjestäminen alueella. Joukkoliikenteeseen liittyy kokoomuksen halu lakkauttaa suoria linjoja ja vihreiden halu säilyttää/järjestää niitä. Tästä asiasta olen aiemmin kirjoittanut HSL:ää käsittelevissä blogeissa.

Glyfosaatti

Aloite: ”Glyfosaattien käyttö aiheuttaa pölyttäjien määrän radikaalia vähenemistä. Pölyttäjäkato on monessa tutkimuksessa todettu yhdeksi tämän hetken isoimmista ongelmista. Kaikista maailman kasveista 90 % ja viljelykasveista 75 % tarvitsee eläimiä pölyttyäkseen. Pölyttäjähyönteisten kato merkitsee suoraan ruuan vähenemistä. Glyfosaatit myös kertyvät kotieläinten ja ihmisten elimistöön ollen suoraan ja välillisesti vaikuttamassa monen sairauden syntyyn. Glyfosaatti on Suomen suosituin rikkakasvien torjunta-aine, jota käytetään noin 850 tonnia vuodessa. Vantaan kaupunki käyttää sitä myös valitettavasti edelleen esimerkiksi liikenneviheralueilla, myös kevyen liikenteen väylillä, joita käyttävät ihmiset ja lemmikkieläimet, sekä jättiukonputken torjumisessa. Kaupungeissa glyfosaatin käyttöä voidaan kuitenkin korvata mekaanisilla sekä termisillä menetelmillä. Termisiä menetelmiä ovat muun muassa liekitys, kuuma vesi, höyry ja kuuma ilma. On tiedossa, että jotkut menetelmät ovat glyfosaattia hintavampia, mutta tekniikat ja aineet kehittyvät koko ajan. Vantaan kaupungin on tässä huolestuttavassa tilanteessa tehtävä myös uudelleen tarkistuksia aiempiin vertailuihin, ja selvitettävä uusia mahdollisuuksia. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki luopuu kokonaan glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä ja siirtyy käyttämään kaikessa rikkakasvien torjunnassa mekaanisia ja termisiä menetelmiä, sekä ympäristöystävällisempiä valmisteita.”

Vantaan kaupungin vastauksen mukaan kaupunki käyttää yhä harkiten glyfosaattia, sillä kuumavesi ym käsittelyt eivät sovellu paikkoihin missä ihmiset liikkuvat ja muut menetelmät ovat hankalia tai kalliita. Tämän lisäksi kaupungin mukaan ihmiset pelkäävät punkkeja, eikä tehokkaita tapoja ole jättiputkenkaan torjuntaan.

Hyvinvointikeskuksen sijoittuminen iltakoulussa

Tulevan hyvinvointieskuksen sijoittuminen on herättänyt keskustelua. Asukkaiden kannalta hyvä keskeinen sijainti olisi nykyisen terveysaseman ja Pingviinin taloissa. Toinen vaihtoehto on Jokiniemi, mutta sinne on tulossa oppimiskampus. Aikuisopiston tilaa tonttia harkitaan myös. Valmistelu näyttää siltä, että paikka on vielä hakusessa, sillä moni hanke etenee yhtäaikaa Tikkurilassa, ja kokonaisuus on vasta loksahtelemassa paikoilleen.

Tärkeää on että vanha Tikkurilan terveysasema pääsee pian uusiin tiloihin sillä siinä on mm. sisäilmaongelmia mitkä vaikeuttava työntekijöiden pysymistä. Sellaiset remontit eivät poista sisäilmaongelmia, missä sisäilmaongelmien aiheuttajia, kuten kosteudenlähteitä, ei korjata.

Tässä koko maanantain valtuuston esityslista:

Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 25.04.2022 18:00 (A, J)


 

 

 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen-
4Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen täydennysvaalin toimittaminen-
5Eron myöntäminen Anitta Orpanalle sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
6Eron myöntäminen Paula Lehmuskalliolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
7Eron myöntäminen Maarit Raja-Aholle konsernijaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
8Vastaus Vaula Norrenan ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen selvitys työsetelikokeilusta alle 25-vuotiaille työttömille1 kpl
9Vastaus Paula Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunuhankkeesta1 kpl
10Vastaus Liike Nyt valtuustoryhmän ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi Vantaan peruskoulujen oppilashuoltoa1 kpl
11Vastaus Antero Eerolan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen viilennyksen järjestämisestä vantaalaisiin vanhusten ja vammaisten hoitokoteihin1 kpl
12Vastaus Antero Eerolan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen muistisairaiden vanhusten hoitoon panostettava osana sote-alueiden valmistelua1 kpl
13Vastaus Minna Kuuselan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä luopumisesta1 kpl
14Vastaus Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalle tarvitaan pienituloisuusohjelma ja -opas1 kpl
15Vastaus Susanna Kaijun ja Heli Hakalan sekä 40 muun valtuutetun aloitteeseen oppisopimuspaikkojen tarjoamisesta lastenhoitajiksi opiskeleville päiväkoteihin1 kpl
16Vastaus Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi1 kpl
17Toimitilajohtaminen palveluyksikön ja Kadut ja puistot palvelualueen vuonna 2021 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet2 kpl
18Osallistuva Vantaa -ohjelma 2022-20253 kpl
19Asemakaava ja asemakaavamuutos 161800 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Yhtiönkuja3 kpl
20Asemakaava ja asemakaavan muutos 512000 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 51 Pakkala / Backaksen elämyskeskus3 kpl
21Asemakaavan muutos 002423, 40 Ylästö / Kalliosolantie 72 kpl

***

Asiasanat: glyfosaatti, mehinäiset, ötökät, muumipuisto, Backas, kulttuurimiljöö, Vantaa

EI
muumipuistoa!!!!!!!!

25.4.2022 14:43
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.4.2022

Backaksen muumipuisto ja glyfosaatti kaupunginvaltuustossa

Backaksen kaava herättää varmasti keskustelua ja asukkaat ovatkin kritisoineet sitä monelta kantilta:. Sujuva ja suora joukkoliikenne puuttuu, Ylästöntien ruuhkautuminen on aito riski, ja parkkipaikkojen niukkuus saattaa tuoda autot "pihoille". valtuusto käsittelee myös vihreiden aloitetta glyfosaatista luopumisesta Vantaan kaupungilla - tässä viranhaltijoiden vastauksen perusteella hyönteille haitallisen torjunta-aineen käyttöä jatketaan.

Backaksen kaava

Backaksen kartanon lähialueita kehitetään matkailu- ja virkistyskäyttöön rakentamalla sisämuumipuisto, johon odotetaan paljon kävijöitä. Kaavalla yritetään suojella kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas kartanokukkula ja sallia uudisrakentamista. Uudisrakentaminen rahoittaa kartanokokonaisuuden kunnostamista ja ylläpitoa, kartanon remontti on jo maksanut yli 4 miljoonaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa vihreät vastustivat ensimmäistä versiota ja jättivät pöytäkirjalausuman.  Kaava palautettiin jo muutamaan otteeseen uudelleenvalmisteluun.

Kriittisiä huomioita:

 • Asukkaiden huolta ei ole kuultu. 
 • Liikenne tulee tukkeutumaan Ylästöntiellä. Se on jo nyt tukkoinen ruuhka-aikaisin.
 • Parkkipaikat tulee järjestää niin että se ei sotke paikallisen alueen elämää. Jumbo on parhaaseen aikaan täynnä joten tämä ei jousta. Esimerkiksi sisäpuiston alle voisi ehkä rakentaa parkkitilaa.
 • Kultttuurihistoriallisesti arvokasta maisemaa ei saa tuhota kohtuuttomasti ja näkymä on pidettävä avoimena.
 • Arvokkaat luontokohteet tulee suojella, ja tässä kaava onkin parantunut.
 • Joukkoliikenneyhteydet tulee järjestää. Suora bussi Helsingistä puuttuu ja kulku Tikkurilaan tökki.
 • Rakennettava asuntokanta ei saa olla vain sijoittajille suunnattuja yksilöitä, vaan kaupungin strategian mukaisesti tarvitaan myös perheasuntoja.
 • Asukkaiden huolet tulee ottaa vakavasti suunnittelussa huomioon.

Toisaalta vanhoista rakennuksista on pidettävä huolta mikä vaatii rahaa, ja työpaikkojen ja verotulojen avulla rahoitetaan taas palveluita kuten joukkoliikennettä, kouluja ja päiväkoteja, teitä ja puistoja sekä terveydenhuoltoa. 

Tässä lisää kaavasta:

Kaava muuttaa kulttuurimaiseman.

Kuva: Asemakaavaselostuksesta kartta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella:

 • Suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanokukkula.
 • Osoitetaan luonnonsuojelualuetta, lähivirkistysaluetta sekä puistoa.
 • Sallitaan uudisrakentamista kukkulan ympärille.
 • Asemakaavaa laaditaan osalle Ylästöntietä.

Uudisrakentaminen sisältää:

 • asuntorakentamista 8 810 k-m2:n
 • elämyspuistorakentamista 11 000 k-m2:n verran
 • 380 k-m2:n verran rakennussuojelualueen voimassa olevan kaavan mukaisia uudisrakennuksia. Asuinkortteliin sallitaan lisäksi yhteensä 400 k-m2 talousrakennuksia.
 • Liikerakennuksen (950 k-m2) korttelialueen ja rakennussuojelualueen asemakaavamerkintöjä tarkistetaan.

Kaupungin pyrkimys on säilyttää tärkeitä näkymiä ja huolehtia maiseman avoimuudesta mahdollisuuksien mukaan. Oleellista on kartanoalueen säilyyminen avoimena yleisölle ja asukkaille.

Kasvikattoilla ja istutuksilla pyritään säilyttämääön vihreyttä ja kaavan vihertehokkuusvaatimus on tavanomaista rakentamista suurempi. Krakanojan suuntainen ulkoilureitti sekä baana rakennetaan kävelylle ja pyöräilylle. Linnut, kalat, lepakot ja pölytätjät kaupunki pyrki huomioimaan ja Krakanojan varresta tulee luonnonsuojelualue. 

Joka tapauksessa alue tulee muuttumaan aivan toisenlaiseksi. Kaavassa on hyviä asioita, mutta parkkipaikka- ja ruuhkaongelma tulee ratkaista parmemin. Asukkaiden ääntä ei ole kuultu. 

Tässä kaupunkiympäristölautakunnan vihreiden ptk-lausuma:

 • ”Alueen kehittämiselle on selkeä tarve. Backaksen elämyskeskuksen asemakaava on kuitenkin aivan liian massiivinen sekä rakennusten mittakaavan, että alueelle sijoitettujen toimintojen suhteen eikä ota huomioon Backaksen kulttuurihistoriallisesti arvokasta kartanomiljöötä. Erityisen ongelmallisena kaavoituksen osalta voidaan pitää asemakaavan ristiriitaa vuoden 2020 yleiskaavan kanssa. Kartanon länsipuoliselle virkistysalueelle suunnitellaan merkittävää rakentamista. Tämän lisäksi oikeusvaikutteinen yleiskaavaliite 1 määrittelee alueen arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaaksi kylämaisemaksi. Asemakaava ei kunnioita näitä erityispiirteitä. Backaksen elämyskeskuksen liikenneratkaisut ovat puutteelliset ja perustuvat alueella voimakkaasti kasvavaan yksityisautoiluun. Tämä ei tue Vantaan kunnianhimoisia resurssiviisauden suunnitelmia.”

Seuraava kaupunkiympäristölautakunnan vihreiden pöytäkirjalausuma:

 • “Alueen kehittämiselle on selkeä tarve. Backaksen elämyskeskuksen asemakaava on kuitenkin liian massiivinen sekä rakennusten mittakaavan että alueelle sijoitettujen toimintojen suhteen, eikä ota riittävästi huomioon Backaksen yleiskaava 2020:ssä suojattua kulttuurihistoriallisesti arvokasta kartanomiljöötä.”

Kaupunginhallituksen vihreiden pöytäkirjalausuma:

 • ”Asukkaiden huoli Backaksen alueen suunnitelman riskeistä on perusteltua. Asiasta on jätetty useita lausuntoja ja niissä on selkeästi eritelty, mitkä asiat asukkaita huolestuttavat. Kaupunki on kuitenkin vastineessaan suhtautunut asukkaiden huoleen välinpitämättömästi. Asukkailla ei ole ollut todellista vaikuttamisen mahdollisuutta tilanteessa, jossa hankkeen toteuttaja on selkeästi sanellut hankkeen toteuttamisen ehdot. Tämä ei ole kestävä tapa toteuttaa asukasvuorovaikutusta.”

Valtuustossa on syytä varmistaa liikennejärjestelmien ja parkkipaikkojen toimivuus, sekä nopean ja sujuvan joukkoliikenteen järjestäminen alueella. Joukkoliikenteeseen liittyy kokoomuksen halu lakkauttaa suoria linjoja ja vihreiden halu säilyttää/järjestää niitä. Tästä asiasta olen aiemmin kirjoittanut HSL:ää käsittelevissä blogeissa.

Glyfosaatti

Aloite: ”Glyfosaattien käyttö aiheuttaa pölyttäjien määrän radikaalia vähenemistä. Pölyttäjäkato on monessa tutkimuksessa todettu yhdeksi tämän hetken isoimmista ongelmista. Kaikista maailman kasveista 90 % ja viljelykasveista 75 % tarvitsee eläimiä pölyttyäkseen. Pölyttäjähyönteisten kato merkitsee suoraan ruuan vähenemistä. Glyfosaatit myös kertyvät kotieläinten ja ihmisten elimistöön ollen suoraan ja välillisesti vaikuttamassa monen sairauden syntyyn. Glyfosaatti on Suomen suosituin rikkakasvien torjunta-aine, jota käytetään noin 850 tonnia vuodessa. Vantaan kaupunki käyttää sitä myös valitettavasti edelleen esimerkiksi liikenneviheralueilla, myös kevyen liikenteen väylillä, joita käyttävät ihmiset ja lemmikkieläimet, sekä jättiukonputken torjumisessa. Kaupungeissa glyfosaatin käyttöä voidaan kuitenkin korvata mekaanisilla sekä termisillä menetelmillä. Termisiä menetelmiä ovat muun muassa liekitys, kuuma vesi, höyry ja kuuma ilma. On tiedossa, että jotkut menetelmät ovat glyfosaattia hintavampia, mutta tekniikat ja aineet kehittyvät koko ajan. Vantaan kaupungin on tässä huolestuttavassa tilanteessa tehtävä myös uudelleen tarkistuksia aiempiin vertailuihin, ja selvitettävä uusia mahdollisuuksia. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki luopuu kokonaan glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä ja siirtyy käyttämään kaikessa rikkakasvien torjunnassa mekaanisia ja termisiä menetelmiä, sekä ympäristöystävällisempiä valmisteita.”

Vantaan kaupungin vastauksen mukaan kaupunki käyttää yhä harkiten glyfosaattia, sillä kuumavesi ym käsittelyt eivät sovellu paikkoihin missä ihmiset liikkuvat ja muut menetelmät ovat hankalia tai kalliita. Tämän lisäksi kaupungin mukaan ihmiset pelkäävät punkkeja, eikä tehokkaita tapoja ole jättiputkenkaan torjuntaan.

Hyvinvointikeskuksen sijoittuminen iltakoulussa

Tulevan hyvinvointieskuksen sijoittuminen on herättänyt keskustelua. Asukkaiden kannalta hyvä keskeinen sijainti olisi nykyisen terveysaseman ja Pingviinin taloissa. Toinen vaihtoehto on Jokiniemi, mutta sinne on tulossa oppimiskampus. Aikuisopiston tilaa tonttia harkitaan myös. Valmistelu näyttää siltä, että paikka on vielä hakusessa, sillä moni hanke etenee yhtäaikaa Tikkurilassa, ja kokonaisuus on vasta loksahtelemassa paikoilleen.

Tärkeää on että vanha Tikkurilan terveysasema pääsee pian uusiin tiloihin sillä siinä on mm. sisäilmaongelmia mitkä vaikeuttava työntekijöiden pysymistä. Sellaiset remontit eivät poista sisäilmaongelmia, missä sisäilmaongelmien aiheuttajia, kuten kosteudenlähteitä, ei korjata.

Tässä koko maanantain valtuuston esityslista:

Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto esityslista 25.04.2022 18:00 (A, J)


 

 

 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen-
4Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen täydennysvaalin toimittaminen-
5Eron myöntäminen Anitta Orpanalle sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
6Eron myöntäminen Paula Lehmuskalliolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
7Eron myöntäminen Maarit Raja-Aholle konsernijaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
8Vastaus Vaula Norrenan ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen selvitys työsetelikokeilusta alle 25-vuotiaille työttömille1 kpl
9Vastaus Paula Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunuhankkeesta1 kpl
10Vastaus Liike Nyt valtuustoryhmän ja 25 muun valtuutetun aloitteeseen psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi Vantaan peruskoulujen oppilashuoltoa1 kpl
11Vastaus Antero Eerolan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen viilennyksen järjestämisestä vantaalaisiin vanhusten ja vammaisten hoitokoteihin1 kpl
12Vastaus Antero Eerolan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen muistisairaiden vanhusten hoitoon panostettava osana sote-alueiden valmistelua1 kpl
13Vastaus Minna Kuuselan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä luopumisesta1 kpl
14Vastaus Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalle tarvitaan pienituloisuusohjelma ja -opas1 kpl
15Vastaus Susanna Kaijun ja Heli Hakalan sekä 40 muun valtuutetun aloitteeseen oppisopimuspaikkojen tarjoamisesta lastenhoitajiksi opiskeleville päiväkoteihin1 kpl
16Vastaus Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi1 kpl
17Toimitilajohtaminen palveluyksikön ja Kadut ja puistot palvelualueen vuonna 2021 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet2 kpl
18Osallistuva Vantaa -ohjelma 2022-20253 kpl
19Asemakaava ja asemakaavamuutos 161800 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Yhtiönkuja3 kpl
20Asemakaava ja asemakaavan muutos 512000 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 51 Pakkala / Backaksen elämyskeskus3 kpl
21Asemakaavan muutos 002423, 40 Ylästö / Kalliosolantie 72 kpl

***

Asiasanat: glyfosaatti, mehinäiset, ötökät, muumipuisto, Backas, kulttuurimiljöö, Vantaa

EI
muumipuistoa!!!!!!!!

25.4.2022 14:43
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.