14.12.2021

Vihreät: Uudenmaan ympäristöohjelmasta uupuu luonnon monimuotoisuus sekä rakentamisen resurssiviisaus ja puurakentaminen

Vihreiden ryhmäpuhe Uudenmaan ympäristöohjelmasta Uudenmaan maakuntavaltuustossa. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöohjelman sekä talousarvion. Keskustelussa nousi esiin ympäristöasioiden lisäksi myös segregaatio, autoilun turvaaminen, opiskelupaikat, maahanmuuttajat ja työvoiman saatavuus.  

Hyvät kollegat!

Vihreä ryhmämme toteaa, että Uusimaa -ohjelmassa ja Uudenmaan ympäristöohjelmassa on tosi paljon hyvää, joka onkin tullut jo edellisten puhujien puheissa esille. Täällä joukkojen ja innovaatioiden alueella voimme taloudellisesti tehokkaasti vähentää ilmastopäästöjämme paremmin kuin muualla ja esimerkiksi teolliset symbioosit olisivat mahdollisia. Teollisissa symbiooseissa on valtava taloudellinen potentiaali.

Kaksi aihetta ohjelmassa kuitenkin jää vähemmälle huomiolle ja niihin olisikin syytä kiinnittää huomiota jatkossa. 

Monimuotoisuuden köyhtyminen ja sukupuuttoaalto on noussut suurimmaksi globaaliksi ongelmaksi mistä tutkimusyhteisö on huolissaan. Meidän vastuullamme on ympäröivä luonto. Meillä on globaalisti uhanalaisia lajeja alueellamme ja erittäin harvinaisia ekosysteemejä. 

Me voimme hyvin vain jos biosfääri voi hyvin.

Meidän vastuullamme on varmistaa, että ympäristöohjelmassa lajien ja ekosysteemien suojelussa on siihen tarvittavat tavoitteet ja ymmärrys sen merkityksestä. Luonnon monimuotoisuus kun ei ole vain metsää ja rajattuja luonnonsuojelualueita.

Nyt on uutta tutkimustietoa siitä miten liian pienet sirpaleet luontoa köyhtyvät vaikka olisivat aluenperin rikkaita  - eli tämä pirstoutuminen liian ohuiksi ja pieniksi ekologisiksi saarekkeiksi on asia, joka tulisi jatkossa pystyä estämään. se vaatisi määrätietoista, ohjelmallista työtä, että herkät populaatiot eivät pirstoudu liian pieniksi.

Panostamalla luonnon monimuotoisuuteen luontokartoituksineen ja indikaattorilajien seurantoineen, voimme ehkäistä alueen ainutlaatuisen ja korvaamattoman luonnon köyhtymistä. 

Toinen haaste on rakentaminen, jonka ilmastopäästöjä ei tässä ole huomioitu. Monimuotoisen luonnon säilyminen tasaa ilmastonmuutoksen lisäämiä sateita ja luo miellyttävän pienilmaston.

Juuri täällä UUdellamaalla rakennetaan eniten, ja päästöt ovat suomen mittakaavassa merkittävät. Rakentamisen merkitys ilmastopäästöjen tuottajana on erittäin merkittävä, vaikka se otetaan usein asiana johon ei voi vaikuttaa. 

Tähän haasteeseen olisi kuitenkin hurjan helppo vastata: on olemassa kunnille suunnattu hiililaskuri mutta myös helppoja keinoja kuten puurakentamisen lisääminen ja betonirakentamisen vähentäminen. 

Esimerkiksi Ruotsi on vähentänyt ilmastopäästöjään reippaasti asettamalal tavoitteet uusiin kaavoihin puurakentamisen osuudelle sekä rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisasteen nostaminen. 

Ohjelmassa on hyviä  keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseen monella sektorilla. Puurakentaminen on parhaillaan hiilen sidontaa ja voisi olla jopa osana hiilinielujamme. Jos puurakentamista ei saada hyvien kokeilujen tilanteesta pääasialliseksi rakentamiseksi, menetetään tämä tärkeä keino madaltaa ilmastopäästöjä alueellamme. 

Jatkotyössä olisi huomioitava nämä kaksi asiaa: monimuotoisuus ja rakentamisen resurssiviisaus on otettava kaikessa alueen suunnittelussa paremmin mukaan.

Kiitos!

Pidin Vihreiden ryhmäpuheen Uusimaaohjelman hyväksymisessä 14.12.2021. Lämmin kiitos kaikille vihreille jotka auttoivat puheen tekemisessä!

Tämän lisäksi toin huoleni esiin oppilaspaikkojen niukkuudesta Uudellamaalla ja työvoiman saatavuudesta kuntasektorille sekä osaamisvajeesta ja lukutaidon laskusta peruskoulun niukkojen resurssien kanssa. 

Uusimaa-ohjelma hyvkäksyttiin ilman muutoksia. Tässä linkki asiakirjoihin: Uudenmaan maakuntavaltuusto

***

#ilmasto #resurssiviisaus #rakentaminen #päästövähennykset #uusimaa #monimuotoisuus #uhanalaiset #puurakentaminen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
14.12.2021

Vihreät: Uudenmaan ympäristöohjelmasta uupuu luonnon monimuotoisuus sekä rakentamisen resurssiviisaus ja puurakentaminen

Vihreiden ryhmäpuhe Uudenmaan ympäristöohjelmasta Uudenmaan maakuntavaltuustossa. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöohjelman sekä talousarvion. Keskustelussa nousi esiin ympäristöasioiden lisäksi myös segregaatio, autoilun turvaaminen, opiskelupaikat, maahanmuuttajat ja työvoiman saatavuus.  

Hyvät kollegat!

Vihreä ryhmämme toteaa, että Uusimaa -ohjelmassa ja Uudenmaan ympäristöohjelmassa on tosi paljon hyvää, joka onkin tullut jo edellisten puhujien puheissa esille. Täällä joukkojen ja innovaatioiden alueella voimme taloudellisesti tehokkaasti vähentää ilmastopäästöjämme paremmin kuin muualla ja esimerkiksi teolliset symbioosit olisivat mahdollisia. Teollisissa symbiooseissa on valtava taloudellinen potentiaali.

Kaksi aihetta ohjelmassa kuitenkin jää vähemmälle huomiolle ja niihin olisikin syytä kiinnittää huomiota jatkossa. 

Monimuotoisuuden köyhtyminen ja sukupuuttoaalto on noussut suurimmaksi globaaliksi ongelmaksi mistä tutkimusyhteisö on huolissaan. Meidän vastuullamme on ympäröivä luonto. Meillä on globaalisti uhanalaisia lajeja alueellamme ja erittäin harvinaisia ekosysteemejä. 

Me voimme hyvin vain jos biosfääri voi hyvin.

Meidän vastuullamme on varmistaa, että ympäristöohjelmassa lajien ja ekosysteemien suojelussa on siihen tarvittavat tavoitteet ja ymmärrys sen merkityksestä. Luonnon monimuotoisuus kun ei ole vain metsää ja rajattuja luonnonsuojelualueita.

Nyt on uutta tutkimustietoa siitä miten liian pienet sirpaleet luontoa köyhtyvät vaikka olisivat aluenperin rikkaita  - eli tämä pirstoutuminen liian ohuiksi ja pieniksi ekologisiksi saarekkeiksi on asia, joka tulisi jatkossa pystyä estämään. se vaatisi määrätietoista, ohjelmallista työtä, että herkät populaatiot eivät pirstoudu liian pieniksi.

Panostamalla luonnon monimuotoisuuteen luontokartoituksineen ja indikaattorilajien seurantoineen, voimme ehkäistä alueen ainutlaatuisen ja korvaamattoman luonnon köyhtymistä. 

Toinen haaste on rakentaminen, jonka ilmastopäästöjä ei tässä ole huomioitu. Monimuotoisen luonnon säilyminen tasaa ilmastonmuutoksen lisäämiä sateita ja luo miellyttävän pienilmaston.

Juuri täällä UUdellamaalla rakennetaan eniten, ja päästöt ovat suomen mittakaavassa merkittävät. Rakentamisen merkitys ilmastopäästöjen tuottajana on erittäin merkittävä, vaikka se otetaan usein asiana johon ei voi vaikuttaa. 

Tähän haasteeseen olisi kuitenkin hurjan helppo vastata: on olemassa kunnille suunnattu hiililaskuri mutta myös helppoja keinoja kuten puurakentamisen lisääminen ja betonirakentamisen vähentäminen. 

Esimerkiksi Ruotsi on vähentänyt ilmastopäästöjään reippaasti asettamalal tavoitteet uusiin kaavoihin puurakentamisen osuudelle sekä rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisasteen nostaminen. 

Ohjelmassa on hyviä  keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseen monella sektorilla. Puurakentaminen on parhaillaan hiilen sidontaa ja voisi olla jopa osana hiilinielujamme. Jos puurakentamista ei saada hyvien kokeilujen tilanteesta pääasialliseksi rakentamiseksi, menetetään tämä tärkeä keino madaltaa ilmastopäästöjä alueellamme. 

Jatkotyössä olisi huomioitava nämä kaksi asiaa: monimuotoisuus ja rakentamisen resurssiviisaus on otettava kaikessa alueen suunnittelussa paremmin mukaan.

Kiitos!

Pidin Vihreiden ryhmäpuheen Uusimaaohjelman hyväksymisessä 14.12.2021. Lämmin kiitos kaikille vihreille jotka auttoivat puheen tekemisessä!

Tämän lisäksi toin huoleni esiin oppilaspaikkojen niukkuudesta Uudellamaalla ja työvoiman saatavuudesta kuntasektorille sekä osaamisvajeesta ja lukutaidon laskusta peruskoulun niukkojen resurssien kanssa. 

Uusimaa-ohjelma hyvkäksyttiin ilman muutoksia. Tässä linkki asiakirjoihin: Uudenmaan maakuntavaltuusto

***

#ilmasto #resurssiviisaus #rakentaminen #päästövähennykset #uusimaa #monimuotoisuus #uhanalaiset #puurakentaminen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.