7.12.2021

Palveluverkkosuunnitelma tarvitsee kuulemisen - mm. sisäilma ja lasten matkat huomioimatta

Lännen palveluverkkosuunnitelma on jo tämän päivän opetuslautakunnassa. Oppilasennusteet ovat jälleen puutteelliset, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat ovat osin huomioimatta ja kuuleminen on järjestetty vain yläkouluista. 

Kuuleminen:

 • Asukkaita kuullaan vain yläkoulujen osalta, ei päiväkotien tai alakoulujen. Käyttäjät tietäisivät usein palveluiden puutteita joita ei kulkeudu ylimmälle johdolle tai valtuutetuille. 

Ennusteet:

 • Oppilasennusteet menivät viimeksi (2013) reippaasti mönkään. Nämä näyttävät jälleen puutteellisilta.
 • Kaavoituksen tukkeena ei saisi olla oppilaspaikkojen puute. Alakoululle ei ole löytynyt tonttia Hämeenkylästä. Kaavoja on jäänyt viranhaltijan mukaan toteuttamatta oppilaspaikkojen puutteen vuoksi.
 • Hämeenkylän alueen rakennustehokkuuden vuoksi rivareita nousee vauhdilla omakotitalojen tilalle. Rivareihin muuttaa usein pieniä lapsia. Alueen useat koulut ja päiväkodit ovat liian täynnä. Usein myös ilmanvaihto on riittämätön lapsimäärään.

Käytettävyysarvio:

 • Käytettävyysarviossa ei huomioitu mm. pienryhmätilojen ja hiljaisten tilojen puutteita muutamissa kouluissa. Pesualtaat puuttuvat ainakin Uomarinteessä (erittäin huono juttu koronatilanteessa). 
 • Alueella on onneksi esteettömiäkin kouluja.
 • Useissa alueen kouluissa on hyvin täyttä, mikä vaikeuttaa käytännön koulutyöskentelyä ja oppimista.

Sisäilma:

 • Sisäilmakorjausten onnistumista ei ole riittävällä tavalla varmistettu. Validi kysely olisi ilmaiseksi käytössä ja toteutettavissa webrollilla tai vastaavalla.
 • Pitää huomioida myös esimerkiksi Kivimäen ja Kaivokselan koulun vakavat ja todennetut sisäilmaongelmat.
 • Esim. Askiston kosteudenlähdettä ei poistettu, ja siellä sairastellaan. Asap kuntoon kiitos, remppasuunnitelmassa ei yhäkään ole tätä.
 • Päiväkotien osalta edes pintapuolista kuntotarkastelua ei oltu tehty. Alueella on useita päiväkoteija, missä lapset oireilee ja on terveystarkastajan huomioita, ja kohteita missä eivät ole onnistuneet.
 • Myös päiväkotien ilmanvaihdon korjauksia ja säätöjä tulisi tehdä. Tarvitaan aikataulutettu suunnitelma ilmanvaihdon kuntoon saattamiseksi.
 • Variston opetuspiste käytössä, vaikka laajat korjaukset eivät ole onnistuneet löytämään kroonisten oireiden lähdettä. Koronatestaajat evakuoitiin täältä sisäilman vuoksi, ja vain pikkukorjauksia tehty sen jälkeen.

Ulkotilat ja turvallisuus:

 • Ulkotiloista ei huomioitu Hämeenkylän koulun osalta koulumatkan turvallisuuspuutteita, joista vanhempainyhdistys on kirjelmöinyt. Vaaratilanteita usein. Turvallisuutta on parannettava jotenkin.
 • Sen sijaan suunnitelmassa ei mainittu mm. Tuomelan koulun uusista leikkitelineistä. Tuomela todettiin huonokuntoiseksi, vaikka sisäilma on hyvä. Vaatii tottakai putkiremontin, mutta muuten hyvärakenteinen koulu on tullut niin halvaksi, että sisäilmakorjauksia ei ole tarvinnut tehdä (mikä kasvattaa laskennallisesti korjausvelkaa). Erillinen doksi oli Tuomelasta samoin argumentein kuin 2013, ja ihmettelen miten asioita on siihen poimittu.

Matkat ja saavutettavuus:

 • Alueen pitkät koulumatkat ja oppilaaksiottoalueen rajaukset haittaavat arkea. Kaavoittaja on usean otteeseen todennut, että mm. Hämeenkylän kaavojen esteenä on alakoulun puuttuminen Hämeenkylästä. Sopivan koulutontin löytämisessä on ongelmia. (Hämeenkylän koulu on varistossa, eikä alueella ei ole alakoulua).
 • Päiväkotiverkko ja kouluverkko aiheuttaa ketjuttamista ja pitkiä koulumatkoja. Esim. Rajatorpantien tuntumasta läntisimmästä Pähkinärinteestä joutuu kulkemaan Kivistöön.
 • Ekaluokkalaisille lähes 5 km koulumatka on pitkä, ja osa joutuu kulkemaan Tuomelan ohi Varistossa sijaitsevalle Hämeenkylän koululle.
 • Hämeenkylän koulu sijaitsee varistossa, ja Vapaalassa 

Talous:

 • Tuomelan koulurakennuksesta on huolehdittava joka tapauksessa, oli koulukätössä tai ei. Putkiremontti on tulossa.
 • Tuomelan peruskorjauksen ja laajennuksen oppilaspaikkakohtaiset hinnat huomattavasti huokeampia kuin uudisrakentamisen, mikä on tulossa joka tapauksessa. Selvityksesä puhutaan peruskorjauksesta, vaikka hinta on sama kuin laajennuksen. 
 • Kaavoitus tuo rahaa eikä sen tukkeena saisi olla oppilaspaikkojen puute.
 • 70-luvun sisöilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen ja korvaaminen on iso haaste. Useimmat korjaukset ovat epäonnistuneet, js aihetta on tutkittu. Rakenteina tämän ajan rakennuksilla on lyhyempi käyttöikä. Tuomelan rakennusta on sen sijaan käytettä koulutuksessa esimerkkinä terveestä rakentamista ja hyvästä sisäilmasta.
 • Moni on muuttanut Hämeenkylään idyllisen koulun vuoksi. Hyvä ja terve koulu olisi parempi vetovoimatekijä kun kymmenien miljoonien pytingit, tai kaupungin mainoskamppanjat joilla asukkaita yritetään saada. Toimivat koulut ja päiväkodit ovat tärkein sitouttava tekijä asukkaille. 

Taustaa:

Muut suuralueet tulevat alueittain tämän jälkeen samalla prosessilla. Papereiden mukaan Tuomelan päätöksenteon sovittiin että asia tulee päätöksentekoon 2021.

Näin tärkeä palveluverkko niin päiväkotien kuin koulujen osalta pitäisi käsitellä valtuustotasolla. Nyt se ei ole edes kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa kuin tiedoksi. 

Kyse ei ole vain Tuomelasta, vaan myös monen muun puutteen ohittamisesta lähtien aina sisäilman aiheuttamista oireista käyttöikänsä päässä olevasta 70-luvun kouluista (70-luvun rakentaminen ei ole osoittautunut kovin kestäväksi materiaaleiltaan ja rakennusmenetelmiltään).

Tuomelan selvitys on erittäin valikoiva. Asukkaat toivovat 1-4 luokkien sijoittamista Tuomelaan. Koko Hämeenkylä on rakennuettu koulun ymprille niin että kaikkialta on turvallinen koulutie Tuomelaan. Tottakai valmis vaikka korjattava koulurakennus olisi halvempi kuin uusi mikä näkyy myös aiemmissa oppilaskohtaisissa kustannusvertailuissa.

Hämeenkylän alalakoulu tulee ennemmin tai myöhemmin rakennettavaksi. Tontti Sahratien päässä osoittautui maaperänsä puolesta mahdottomaksi. Tuomela saattaa olla paras riittävän iso tontti.

Musiikkiopiston toimintaa kannattaa jatkaa samaan tapaan hyvässä yhteistyössä koulun kanssa kuin ennen oppilaiden poistumista Tuomelasta. Tällöin luokat olivat siellä missä luokkatilat (joka nyt kaavaillaan vuokrattavaksi ulos) ja vanha opettajien asuntolaosa oli musiikkikäytössä kuten nytkin. Sehän sopisi olemassa olevien tilojen suhteen lähinnä pienryhmätiloiksi tai tukipalveluiksi, ellei suurempaan remonttiin ryhdytä. Tässä olisi huomattava synergiaetu molemmille toimijoille. 

Päiväkotipaikkojen riittävyyteen tulisi vastata nopeasti rakennettavilla ja ääritapauksessa jopa siirrettävillä puuelementtirakenteisilla päiväkodeilla, sillä alueelle on tulossa lisää vain 2023 yksityinen päiväkoti sekä 2025 kunnallinen päiväkoti. Myös paljon oireita aiheuttavat päiväkodit tulisi korvata. 

Korjauskelvottomien 1970-luvun rakenteiden toistuvat korjausyritykset ovat kallein ratkaisu.

Palveluverkkosuunnitelma (pdf)

Tuomelan selvitys (valitettavan puutteellisesti tietoa)

Päätösesitys:

Päätetään

a) merkitä selvitykset läntisen Myyrmäen alueen perusopetuksen kouluverkosta ja Tuomelan koulukiinteistöstä tiedoksi

b) että toimialalla ei ole tarvetta Tuomelan koulukiinteistön käyttöön.

Mielestäni asiassa pitäisi järjestää asukkaiden kuuleminen, ja huomioida mm. väestönkasvu ja sisäilman haasteet paremmin.

***

#koulu #alakoulu# yläkoulu# päikäkoti #sisäilma #Tuomelankoulu #tuomela #pähkinärinteenkoulu #Myyrmäki #Uomarinne #Pähkinärinne #Martinlaakso #Kivimäenkoulu

Vihreät esittivät B-kohdan poistamista eli Tuomelan säilyttämistä potentiaalisena kouluna. Keskustelun jälkeen apulaiskaupungikohtaja veti pois esityksen.

Eli hip hei - Tuomela säilyy toistaiseksi. Asiaan palataan kaupunginhallituksessa heti vuoden alussa.

8.12.2021 15:06
Sirpa Kauppinen

Hyvä Siru
Taistelu Tuomelan koulun kohtal
osta jatkuu.
Perustelut ovat todella luovia ja mahdollistavat Hämeenkylän uuden nosteen syntymisen ja kyläyhteisön paluun kulttuurisesti arvokkaan koulun ympärille!!
Sarin johtaman kaupunginhallituksen tahtotilalla on nyt iso merkitys.

9.12.2021 10:49
Nimetön

Kaupunginhallitus päättää asiasta heti vuoden alussa. Tämä kyllä jänskättää, sillä kaupunginhallituksessa on taas eri porukka määrittämässä Hämeenkylän lasten ja koko kyläyhteisön tulevaisuutta. Kokoomus on nyt avainasemassa.

14.12.2021 13:31
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.12.2021

Palveluverkkosuunnitelma tarvitsee kuulemisen - mm. sisäilma ja lasten matkat huomioimatta

Lännen palveluverkkosuunnitelma on jo tämän päivän opetuslautakunnassa. Oppilasennusteet ovat jälleen puutteelliset, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat ovat osin huomioimatta ja kuuleminen on järjestetty vain yläkouluista. 

Kuuleminen:

 • Asukkaita kuullaan vain yläkoulujen osalta, ei päiväkotien tai alakoulujen. Käyttäjät tietäisivät usein palveluiden puutteita joita ei kulkeudu ylimmälle johdolle tai valtuutetuille. 

Ennusteet:

 • Oppilasennusteet menivät viimeksi (2013) reippaasti mönkään. Nämä näyttävät jälleen puutteellisilta.
 • Kaavoituksen tukkeena ei saisi olla oppilaspaikkojen puute. Alakoululle ei ole löytynyt tonttia Hämeenkylästä. Kaavoja on jäänyt viranhaltijan mukaan toteuttamatta oppilaspaikkojen puutteen vuoksi.
 • Hämeenkylän alueen rakennustehokkuuden vuoksi rivareita nousee vauhdilla omakotitalojen tilalle. Rivareihin muuttaa usein pieniä lapsia. Alueen useat koulut ja päiväkodit ovat liian täynnä. Usein myös ilmanvaihto on riittämätön lapsimäärään.

Käytettävyysarvio:

 • Käytettävyysarviossa ei huomioitu mm. pienryhmätilojen ja hiljaisten tilojen puutteita muutamissa kouluissa. Pesualtaat puuttuvat ainakin Uomarinteessä (erittäin huono juttu koronatilanteessa). 
 • Alueella on onneksi esteettömiäkin kouluja.
 • Useissa alueen kouluissa on hyvin täyttä, mikä vaikeuttaa käytännön koulutyöskentelyä ja oppimista.

Sisäilma:

 • Sisäilmakorjausten onnistumista ei ole riittävällä tavalla varmistettu. Validi kysely olisi ilmaiseksi käytössä ja toteutettavissa webrollilla tai vastaavalla.
 • Pitää huomioida myös esimerkiksi Kivimäen ja Kaivokselan koulun vakavat ja todennetut sisäilmaongelmat.
 • Esim. Askiston kosteudenlähdettä ei poistettu, ja siellä sairastellaan. Asap kuntoon kiitos, remppasuunnitelmassa ei yhäkään ole tätä.
 • Päiväkotien osalta edes pintapuolista kuntotarkastelua ei oltu tehty. Alueella on useita päiväkoteija, missä lapset oireilee ja on terveystarkastajan huomioita, ja kohteita missä eivät ole onnistuneet.
 • Myös päiväkotien ilmanvaihdon korjauksia ja säätöjä tulisi tehdä. Tarvitaan aikataulutettu suunnitelma ilmanvaihdon kuntoon saattamiseksi.
 • Variston opetuspiste käytössä, vaikka laajat korjaukset eivät ole onnistuneet löytämään kroonisten oireiden lähdettä. Koronatestaajat evakuoitiin täältä sisäilman vuoksi, ja vain pikkukorjauksia tehty sen jälkeen.

Ulkotilat ja turvallisuus:

 • Ulkotiloista ei huomioitu Hämeenkylän koulun osalta koulumatkan turvallisuuspuutteita, joista vanhempainyhdistys on kirjelmöinyt. Vaaratilanteita usein. Turvallisuutta on parannettava jotenkin.
 • Sen sijaan suunnitelmassa ei mainittu mm. Tuomelan koulun uusista leikkitelineistä. Tuomela todettiin huonokuntoiseksi, vaikka sisäilma on hyvä. Vaatii tottakai putkiremontin, mutta muuten hyvärakenteinen koulu on tullut niin halvaksi, että sisäilmakorjauksia ei ole tarvinnut tehdä (mikä kasvattaa laskennallisesti korjausvelkaa). Erillinen doksi oli Tuomelasta samoin argumentein kuin 2013, ja ihmettelen miten asioita on siihen poimittu.

Matkat ja saavutettavuus:

 • Alueen pitkät koulumatkat ja oppilaaksiottoalueen rajaukset haittaavat arkea. Kaavoittaja on usean otteeseen todennut, että mm. Hämeenkylän kaavojen esteenä on alakoulun puuttuminen Hämeenkylästä. Sopivan koulutontin löytämisessä on ongelmia. (Hämeenkylän koulu on varistossa, eikä alueella ei ole alakoulua).
 • Päiväkotiverkko ja kouluverkko aiheuttaa ketjuttamista ja pitkiä koulumatkoja. Esim. Rajatorpantien tuntumasta läntisimmästä Pähkinärinteestä joutuu kulkemaan Kivistöön.
 • Ekaluokkalaisille lähes 5 km koulumatka on pitkä, ja osa joutuu kulkemaan Tuomelan ohi Varistossa sijaitsevalle Hämeenkylän koululle.
 • Hämeenkylän koulu sijaitsee varistossa, ja Vapaalassa 

Talous:

 • Tuomelan koulurakennuksesta on huolehdittava joka tapauksessa, oli koulukätössä tai ei. Putkiremontti on tulossa.
 • Tuomelan peruskorjauksen ja laajennuksen oppilaspaikkakohtaiset hinnat huomattavasti huokeampia kuin uudisrakentamisen, mikä on tulossa joka tapauksessa. Selvityksesä puhutaan peruskorjauksesta, vaikka hinta on sama kuin laajennuksen. 
 • Kaavoitus tuo rahaa eikä sen tukkeena saisi olla oppilaspaikkojen puute.
 • 70-luvun sisöilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen ja korvaaminen on iso haaste. Useimmat korjaukset ovat epäonnistuneet, js aihetta on tutkittu. Rakenteina tämän ajan rakennuksilla on lyhyempi käyttöikä. Tuomelan rakennusta on sen sijaan käytettä koulutuksessa esimerkkinä terveestä rakentamista ja hyvästä sisäilmasta.
 • Moni on muuttanut Hämeenkylään idyllisen koulun vuoksi. Hyvä ja terve koulu olisi parempi vetovoimatekijä kun kymmenien miljoonien pytingit, tai kaupungin mainoskamppanjat joilla asukkaita yritetään saada. Toimivat koulut ja päiväkodit ovat tärkein sitouttava tekijä asukkaille. 

Taustaa:

Muut suuralueet tulevat alueittain tämän jälkeen samalla prosessilla. Papereiden mukaan Tuomelan päätöksenteon sovittiin että asia tulee päätöksentekoon 2021.

Näin tärkeä palveluverkko niin päiväkotien kuin koulujen osalta pitäisi käsitellä valtuustotasolla. Nyt se ei ole edes kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa kuin tiedoksi. 

Kyse ei ole vain Tuomelasta, vaan myös monen muun puutteen ohittamisesta lähtien aina sisäilman aiheuttamista oireista käyttöikänsä päässä olevasta 70-luvun kouluista (70-luvun rakentaminen ei ole osoittautunut kovin kestäväksi materiaaleiltaan ja rakennusmenetelmiltään).

Tuomelan selvitys on erittäin valikoiva. Asukkaat toivovat 1-4 luokkien sijoittamista Tuomelaan. Koko Hämeenkylä on rakennuettu koulun ymprille niin että kaikkialta on turvallinen koulutie Tuomelaan. Tottakai valmis vaikka korjattava koulurakennus olisi halvempi kuin uusi mikä näkyy myös aiemmissa oppilaskohtaisissa kustannusvertailuissa.

Hämeenkylän alalakoulu tulee ennemmin tai myöhemmin rakennettavaksi. Tontti Sahratien päässä osoittautui maaperänsä puolesta mahdottomaksi. Tuomela saattaa olla paras riittävän iso tontti.

Musiikkiopiston toimintaa kannattaa jatkaa samaan tapaan hyvässä yhteistyössä koulun kanssa kuin ennen oppilaiden poistumista Tuomelasta. Tällöin luokat olivat siellä missä luokkatilat (joka nyt kaavaillaan vuokrattavaksi ulos) ja vanha opettajien asuntolaosa oli musiikkikäytössä kuten nytkin. Sehän sopisi olemassa olevien tilojen suhteen lähinnä pienryhmätiloiksi tai tukipalveluiksi, ellei suurempaan remonttiin ryhdytä. Tässä olisi huomattava synergiaetu molemmille toimijoille. 

Päiväkotipaikkojen riittävyyteen tulisi vastata nopeasti rakennettavilla ja ääritapauksessa jopa siirrettävillä puuelementtirakenteisilla päiväkodeilla, sillä alueelle on tulossa lisää vain 2023 yksityinen päiväkoti sekä 2025 kunnallinen päiväkoti. Myös paljon oireita aiheuttavat päiväkodit tulisi korvata. 

Korjauskelvottomien 1970-luvun rakenteiden toistuvat korjausyritykset ovat kallein ratkaisu.

Palveluverkkosuunnitelma (pdf)

Tuomelan selvitys (valitettavan puutteellisesti tietoa)

Päätösesitys:

Päätetään

a) merkitä selvitykset läntisen Myyrmäen alueen perusopetuksen kouluverkosta ja Tuomelan koulukiinteistöstä tiedoksi

b) että toimialalla ei ole tarvetta Tuomelan koulukiinteistön käyttöön.

Mielestäni asiassa pitäisi järjestää asukkaiden kuuleminen, ja huomioida mm. väestönkasvu ja sisäilman haasteet paremmin.

***

#koulu #alakoulu# yläkoulu# päikäkoti #sisäilma #Tuomelankoulu #tuomela #pähkinärinteenkoulu #Myyrmäki #Uomarinne #Pähkinärinne #Martinlaakso #Kivimäenkoulu

Vihreät esittivät B-kohdan poistamista eli Tuomelan säilyttämistä potentiaalisena kouluna. Keskustelun jälkeen apulaiskaupungikohtaja veti pois esityksen.

Eli hip hei - Tuomela säilyy toistaiseksi. Asiaan palataan kaupunginhallituksessa heti vuoden alussa.

8.12.2021 15:06
Sirpa Kauppinen

Hyvä Siru
Taistelu Tuomelan koulun kohtal
osta jatkuu.
Perustelut ovat todella luovia ja mahdollistavat Hämeenkylän uuden nosteen syntymisen ja kyläyhteisön paluun kulttuurisesti arvokkaan koulun ympärille!!
Sarin johtaman kaupunginhallituksen tahtotilalla on nyt iso merkitys.

9.12.2021 10:49
Nimetön

Kaupunginhallitus päättää asiasta heti vuoden alussa. Tämä kyllä jänskättää, sillä kaupunginhallituksessa on taas eri porukka määrittämässä Hämeenkylän lasten ja koko kyläyhteisön tulevaisuutta. Kokoomus on nyt avainasemassa.

14.12.2021 13:31
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.