11.5.2021

Sisäilma valtuuston budjettikeskustelussa

Väistötilat, halvempi ja riskittömämpi puurakentaminen, ilmanvaihdon ongelmat sekä täysin homeisten rakennusten tekohengittäminen tulivat esiin budjetin lähtekeskustelussa.  

Nämä asiat nostin omassa puheessani esiin.

 • Sisäilma-asioiden neuvottelukunann kokouksessa Tilakeskus kertoi väistötilojen tarpeesta sekä sisäilmaongelmien väistöön että korjausten väistöön. On vaikea korjata jos lapset pyörivät jaloissa.

 • Tarivtaan aikataulutettu suunnitelma ilmanvaihdon korjaamiseen, osa on ongelmista on helppo korjata tuloilmaa lisäämällä (viime vuonna tämä torpattiin budjettineuvotteluissa).

 • Korjausrahoja ei saa leikata. alustavassa teknisen lautakunnan budjetissa leikattu, ja mm. Mikkolan koulu korjataankin nyt suositeltua kevyemmin mikä on iso taloudellinen riski korjauksen onnistumiselle. 

 • Kunnolliset korjaukset sillä osakorjaukset ja tiivistykset ovat epäonnistuneet, vain perusteelliset korjaukset missä poistetaan kaikki kosteudenlähteet ja märät rakenteet, poistatavat sisäilmaongelmat. Esimerkiksi tiivistyskorjauksillä koulu pitäisi korjata 29 kertaa ennen kuin onnistuu. 

 • Korjausten onnistumista on seurattava oikeasti, ei vain mukatutkimuksella, josta ei saa tietää onko terveyshaitta poistunut.

 • Ei kannata huonokuntoisia rakennuksia tekohengittää uuden koulun hinnalla vain investointikaton vuoksi.  

 • Meillä on yhä huonokuntoisia kouluja kuten Simonkallion ja Kaivokselan ja päiväkoteja joiden korjausta ei saisi siirtää, koska lapset saavat teveyshaittaa. Akuutteja merkitävän ja sietämättömän riskin kohteita.

Suora sisäilmasta aiheutuva terveyshaitta kustantaa varovaisesti laskemalla nelisenmijoonaa vuosittain.

Keskustelu:

Ulla Kaukola (sdp) taas toi esiin sen että sisäilma-asioiden neuvottelukuntaa ei enää tarvita, koska ongelmissa on edetty.

Tiina Tuomela (kd) mainitsi kristillisdemikraattisen valtuustoryhmän budjetin lähetepuheessa sen miten terveet päiväkodit ja koulut ovat vetovoimatekijöitä. Sisäilmaongelmat tulee ratkaista mutta isot investoinnit ovat siirrettävissä.

Timo Auvinen (sit) muistutti terveiden koulujen olevan myös investointilistalla.

Sisäilmatutkimukset jäivät maksullisiksi:

Illemmalla äänestettiin sisäilmatutkimusten maksullisuudesta. Pienpuolueet puolustivat avoimuutta ja kokoomus ja sdp puolustivat sensurointia ja maksullisuutta.

Tässä puheeni aiheesta:  

"Vantaalla sisäilmatutkimukset ovat yhä maksullisia, sensuroituja eikä useimpia laiteta nettisivuille. Maksuttomuusaloitteidenkin jälkeen. Esityksen mukaan

 • Lain mukaisesta määräajasta muistutettiin (tosin vain kuukaudesta, ei 2 viikosta)
 • Määrittämättömän siirtymäajan aikana vain isommista dokkaripyynnöistä voi pyytää maksua, sen jälkeen kaikki muut kuin tulevat doksit muuttuvat maksullisiksi.

Kaupunginhallituksessa vihreät jättivät pöytäkirjalausuman mihin perussuomalaiset yhtyivät:

 • Vantaalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, kun kaikissa muissa kunnissa tiedot saadaan maksutta.

 • Kun maksuja peritään - oli ne nyt isommista tietopyynnöistä tai myöhemmin, siirtymäajan jälkeen yksittäisistä tutkimuksista, ihmiset eivät uskalla kysyä.

 • Vanvary ei voi tehdä vaikkapa kouluverkkosuunnitelman arviontia, koska ei saa tietää sisäilmaongelmista. Vanvary tekee työtä kunnan ja kuntalaisten hyväksi, mutta kaupunki estää sen.

 • Asiakirjat kaupungin sivuilla helpottaisi myös kaupungin omien viranomaisten tiedonsaantia. Esimerkiksi terveystarkastajat eivät aina saa pyytämiään raportteja, vaikka se helpottaisi heidän työtään huomattavasti.

 • Myös puhtaasti tekniset tutkimukset, kuten on pelkkä mikrobimittaustulostaulukko, on jätetty nettisivuilta pois. Neuvottelukunnan viranhaltijoiden mukaan nämä eivät olisi tulossa ollenkaan.

Käytännössä tästä äänestetään maanantaina valtuustossa, sillä en hyväksy maksujen perimistä. Vantaa on ainoa kunta joka perii maksuja.

Raporttien sensurointi ei perustu lakiin, tämän on todennut moni juristi aina Olli Mäenpäästä lähtien Helsingin sanomissa.

Kaikki oirekyselyn 2019 jälkeiset raportit mitä olen näyttänyt juristeille tai tietosuojatoimistolle, ovat olleet sellaisia joissa ei ole muuta sensuroitavaa kuin raportin laatjian yhteystiedot.

Ei mikään asiallinen sisäilmatutkimuksia tekevä yritys ole vuosiin tarjonnut lainvastaisia raportteja. Helpon päästä eroon yhteystieto-ongelmasta on kysyä yrityksiltä, onko ok että tekijöiden yhteystiedot ovat mukana. Ei näitä Vantaalla kovin montaa käytetä.

Pelkkä kokoustaminen maksuista on varmasti maksanut enemmän kuin näistä raporteista voidaan keritä kuntalaisilta. Maksut ovat käytännön sensurointia."

Vihreät jättivät seuraavan pöytäkirjalausuman, johon useat yhtyivät, mm. perussuomalaiset koko ryhmänä.

Jatkossa kaikki tutkimustulokset ja mittaukset, jotka eivät ole ristiriidassa tietosuojalain kanssa, tulee julkistaa kaupungin nettisivuilla. Tietosuoja koskee vain tiettyyn henkilöön yhdistettävissä olevia henkilötietoja eikä näin ollen rakennukseen liittyviä oiretietoja, jotka eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Tiedonkulun parantamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi kaupungin sivuilla on hyvä olla sisäilmatutkimukset, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi.

Muistutamme myös, että valmiista tiedostoista tai niiden vähäisestä käsittelystä ei saa julkisuuslain mukaan pyytää maksua.

Kustannustehokkainta on, kun kaikki dokumentit ovat netissä.

Kello oli aika runsaasti kun aloitteita käsiteltiin, ja kokous olisi pitänyt keskeyttää kello 23, joten puheita ei juuri pidetty. Rokkanen (kok) ja Multala (kok) kritisoivat Vaula Norrenan haluja äänestyttää asia jonka oli hyväksynyt kaupunginhallituksessa, vaikka vihreät toivat esityksen heikkoudet esiin, jättivät em. pöytäkirja-lausuman ja että asiasta äänesteään valtuustossa todennäköisesti. 

Äänestys

- 17 maksuttomuuden puolesta (vihreät, perusut ja muitapienpuoueita)

- 47 kannattivat maksullisuutta kannattivat (sdp ja kokoomus + rapiat),

- 1 tyhjä ja 1 valtuutettu hukassa kanavalta.

Täydennän tarkemmin vielä. 

Lisää aiheesta:

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.5.2021

Sisäilma valtuuston budjettikeskustelussa

Väistötilat, halvempi ja riskittömämpi puurakentaminen, ilmanvaihdon ongelmat sekä täysin homeisten rakennusten tekohengittäminen tulivat esiin budjetin lähtekeskustelussa.  

Nämä asiat nostin omassa puheessani esiin.

 • Sisäilma-asioiden neuvottelukunann kokouksessa Tilakeskus kertoi väistötilojen tarpeesta sekä sisäilmaongelmien väistöön että korjausten väistöön. On vaikea korjata jos lapset pyörivät jaloissa.

 • Tarivtaan aikataulutettu suunnitelma ilmanvaihdon korjaamiseen, osa on ongelmista on helppo korjata tuloilmaa lisäämällä (viime vuonna tämä torpattiin budjettineuvotteluissa).

 • Korjausrahoja ei saa leikata. alustavassa teknisen lautakunnan budjetissa leikattu, ja mm. Mikkolan koulu korjataankin nyt suositeltua kevyemmin mikä on iso taloudellinen riski korjauksen onnistumiselle. 

 • Kunnolliset korjaukset sillä osakorjaukset ja tiivistykset ovat epäonnistuneet, vain perusteelliset korjaukset missä poistetaan kaikki kosteudenlähteet ja märät rakenteet, poistatavat sisäilmaongelmat. Esimerkiksi tiivistyskorjauksillä koulu pitäisi korjata 29 kertaa ennen kuin onnistuu. 

 • Korjausten onnistumista on seurattava oikeasti, ei vain mukatutkimuksella, josta ei saa tietää onko terveyshaitta poistunut.

 • Ei kannata huonokuntoisia rakennuksia tekohengittää uuden koulun hinnalla vain investointikaton vuoksi.  

 • Meillä on yhä huonokuntoisia kouluja kuten Simonkallion ja Kaivokselan ja päiväkoteja joiden korjausta ei saisi siirtää, koska lapset saavat teveyshaittaa. Akuutteja merkitävän ja sietämättömän riskin kohteita.

Suora sisäilmasta aiheutuva terveyshaitta kustantaa varovaisesti laskemalla nelisenmijoonaa vuosittain.

Keskustelu:

Ulla Kaukola (sdp) taas toi esiin sen että sisäilma-asioiden neuvottelukuntaa ei enää tarvita, koska ongelmissa on edetty.

Tiina Tuomela (kd) mainitsi kristillisdemikraattisen valtuustoryhmän budjetin lähetepuheessa sen miten terveet päiväkodit ja koulut ovat vetovoimatekijöitä. Sisäilmaongelmat tulee ratkaista mutta isot investoinnit ovat siirrettävissä.

Timo Auvinen (sit) muistutti terveiden koulujen olevan myös investointilistalla.

Sisäilmatutkimukset jäivät maksullisiksi:

Illemmalla äänestettiin sisäilmatutkimusten maksullisuudesta. Pienpuolueet puolustivat avoimuutta ja kokoomus ja sdp puolustivat sensurointia ja maksullisuutta.

Tässä puheeni aiheesta:  

"Vantaalla sisäilmatutkimukset ovat yhä maksullisia, sensuroituja eikä useimpia laiteta nettisivuille. Maksuttomuusaloitteidenkin jälkeen. Esityksen mukaan

 • Lain mukaisesta määräajasta muistutettiin (tosin vain kuukaudesta, ei 2 viikosta)
 • Määrittämättömän siirtymäajan aikana vain isommista dokkaripyynnöistä voi pyytää maksua, sen jälkeen kaikki muut kuin tulevat doksit muuttuvat maksullisiksi.

Kaupunginhallituksessa vihreät jättivät pöytäkirjalausuman mihin perussuomalaiset yhtyivät:

 • Vantaalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, kun kaikissa muissa kunnissa tiedot saadaan maksutta.

 • Kun maksuja peritään - oli ne nyt isommista tietopyynnöistä tai myöhemmin, siirtymäajan jälkeen yksittäisistä tutkimuksista, ihmiset eivät uskalla kysyä.

 • Vanvary ei voi tehdä vaikkapa kouluverkkosuunnitelman arviontia, koska ei saa tietää sisäilmaongelmista. Vanvary tekee työtä kunnan ja kuntalaisten hyväksi, mutta kaupunki estää sen.

 • Asiakirjat kaupungin sivuilla helpottaisi myös kaupungin omien viranomaisten tiedonsaantia. Esimerkiksi terveystarkastajat eivät aina saa pyytämiään raportteja, vaikka se helpottaisi heidän työtään huomattavasti.

 • Myös puhtaasti tekniset tutkimukset, kuten on pelkkä mikrobimittaustulostaulukko, on jätetty nettisivuilta pois. Neuvottelukunnan viranhaltijoiden mukaan nämä eivät olisi tulossa ollenkaan.

Käytännössä tästä äänestetään maanantaina valtuustossa, sillä en hyväksy maksujen perimistä. Vantaa on ainoa kunta joka perii maksuja.

Raporttien sensurointi ei perustu lakiin, tämän on todennut moni juristi aina Olli Mäenpäästä lähtien Helsingin sanomissa.

Kaikki oirekyselyn 2019 jälkeiset raportit mitä olen näyttänyt juristeille tai tietosuojatoimistolle, ovat olleet sellaisia joissa ei ole muuta sensuroitavaa kuin raportin laatjian yhteystiedot.

Ei mikään asiallinen sisäilmatutkimuksia tekevä yritys ole vuosiin tarjonnut lainvastaisia raportteja. Helpon päästä eroon yhteystieto-ongelmasta on kysyä yrityksiltä, onko ok että tekijöiden yhteystiedot ovat mukana. Ei näitä Vantaalla kovin montaa käytetä.

Pelkkä kokoustaminen maksuista on varmasti maksanut enemmän kuin näistä raporteista voidaan keritä kuntalaisilta. Maksut ovat käytännön sensurointia."

Vihreät jättivät seuraavan pöytäkirjalausuman, johon useat yhtyivät, mm. perussuomalaiset koko ryhmänä.

Jatkossa kaikki tutkimustulokset ja mittaukset, jotka eivät ole ristiriidassa tietosuojalain kanssa, tulee julkistaa kaupungin nettisivuilla. Tietosuoja koskee vain tiettyyn henkilöön yhdistettävissä olevia henkilötietoja eikä näin ollen rakennukseen liittyviä oiretietoja, jotka eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Tiedonkulun parantamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi kaupungin sivuilla on hyvä olla sisäilmatutkimukset, oirekyselyjen ja -seurannan tulokset, tarkastuspöytäkirjat ja korjauskehotukset sekä korjausten dokumentointi.

Muistutamme myös, että valmiista tiedostoista tai niiden vähäisestä käsittelystä ei saa julkisuuslain mukaan pyytää maksua.

Kustannustehokkainta on, kun kaikki dokumentit ovat netissä.

Kello oli aika runsaasti kun aloitteita käsiteltiin, ja kokous olisi pitänyt keskeyttää kello 23, joten puheita ei juuri pidetty. Rokkanen (kok) ja Multala (kok) kritisoivat Vaula Norrenan haluja äänestyttää asia jonka oli hyväksynyt kaupunginhallituksessa, vaikka vihreät toivat esityksen heikkoudet esiin, jättivät em. pöytäkirja-lausuman ja että asiasta äänesteään valtuustossa todennäköisesti. 

Äänestys

- 17 maksuttomuuden puolesta (vihreät, perusut ja muitapienpuoueita)

- 47 kannattivat maksullisuutta kannattivat (sdp ja kokoomus + rapiat),

- 1 tyhjä ja 1 valtuutettu hukassa kanavalta.

Täydennän tarkemmin vielä. 

Lisää aiheesta:

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.