12.4.2021

Sisäilmatutkimusten sensurointi ja maksut sekä äänestyspaikkojen koronaturvallisuus kaupunginhallituksessa

Sisäilmatutkimusten maksullisuus sekä sensurointi jatkuu kaupungilla. Vihreiden aloitteessa vaaditaan sisäilmatutkimuksia, tarkastuspöytäkirjoja ja korjaustietoa kaupungin sivuille. Mikään asiantunteva sisäilmatutkimuksia tekevä yritys ei tee raportteja, jotka ovat ristiriidassa lain kanssa. Vantaan poikkeuksellinen sensurointi tietosiojan nimissä antaa pikemminkin kuvan siitä että ei haluta antaa tietoa missä tiloissa voi sairastua. Lainatakseni erästä juristia: työntekijällä on oikeus tietää jos joku on saanut oireita tilassa.

Avoimuus Vantaalla pienintä

Vantaa on ainoa kunta joka sensuroi sisäilmatutkimuksia. Edes teknisiä tutkimuksia (mm. mikrobimittaustulokset) ei laiteta kaupungin sivuille. Vain murto osa sisäilmatutkimuksista on varsinaisia kuntoraporteja, johon on kerätty laajemmin tietoja.  

 • Lailliset perustelut sensuroinnille ontuvat, ja mm. hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää on ihmetellut Vantaan poikkeavaa tulkintaa julkisuuslaista tai tietosuojalaista. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007775909.html
 • Vihreiden aloite vaatii rakennusten sisäilmatutkimukset kaupungin sivuille (maksutta). kokoomuksen ja demareiden aloite vaatii, että kuntotiedot pitää saada maksutta käydä katsomassa virastossa.
 • Jos sensurointia ei tehdä, maksujen periminen olemassa olevista dokkareista on maksuperustelain mukaan laitonta.

Käytännössä salailu aiheuttaa niin luottamushenkilöille kuin kuntalaisillekin ongelmia:

 • Moni on jäänyt ilman pyytämäänsä sisäilmatutkimusta, tai on saanut sen vasta kuukausien päästä. Esimerkiksi kaupungin terveysinsinöörit eivät aina saa pyytämiään sisäilmatutkimuksia, mikä vaikeuttaa jo valvontatyötä.

Vantaalle palkattiin pri vuotta sitten kaksi henkilöä käsittelemään sisäilmatutkimuksia, kun näitä ei ollut resurseja laittaa kaupungin sivuille. Käytännössä avoimuus vähentyi: edes neuvottelukunnan jäsenet eivät saa sisäilmatutkimuksia, niitä sensiroidaan ja ympäripyäreät tiedotteet harmittava asukkaita. 

Kustannustehokkainta olisi Tuuslun malli: kaupungin sivuilta läytyy kaikki tutkimukset, ihan sensuroimattomana. Tiedotteista löytyy linkit sivuille em. tutkimuksiin.

Salailupolitiikalla luottamusta on vaikea saavuttaa. Kouluverkkosuunnitelma valmistuu syksyllä, ja jos nytkin sisäilmaongelmat jätetään huomioimatta, tehdään taas kalliita virhepäätöksiä.  

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan (2012) mukaan 80 000-160 000 oppilasta oleilee päivittäin koulurakennuksissa, joissa on merkittävä kosteus- ja homevaurio. Arviolta 20 - 25 prosenttia julkisten rakennusten pinta-alasta on sisäilmaongelmaisia. 

Oppilailla ei ole oikeusturvaa. Kerran saatu altistus ja terveyshaitta vaikuttaa lopun elämää. Yksi altistunut lapsi maksaa 60 000 euroa vuodessa terveysmenoina ja syrjäytynyt miljoonan. Korjataan homekoulut, niin säästetään rahaa ja lasten terveys. Huono sisäilma heikentää myös oppimista. 

 • Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä
 • Julkisuuslain 9 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen
 • Julkisuuslain 2 § 4 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa. Tällöin tulee pyytää viranhaltijapäätös asiasta. 

Korona-ajan äänestäminen

Toisena aiheena on äänestyspaikat korona-aikana. Olen vaatinut enemmän ulkoäänestyspaikkoja jotta kaikki uskaltavat tulla äänestämään. Näitä on tullutkin, mutta itse äänestyspaikoilla on tärkeää huomioida äänestämisen turvalisuus ja riittävästi väljyyttä.

Muut asiat

Menivät sellaisenaan.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
12.4.2021 14:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset / RV-
4Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.12.2020 § 6, vahingonkorvausasia / RV-
5Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 125 / 2020 / RV-
6Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 129 / 2020 / RV-
7Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset (kvalt) / RV-
8Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten / RV1 kpl
9Tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös palkan takaisinperintää koskevassa asiassa / RV1 kpl
10Hallintosäännön muutokset (kevät 2021) (kvalt) / RV2 kpl
11Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan delegointi / RV-
12Vantaan kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta / RV2 kpl
13Perusopetuksen poikkeusjärjestelyt VII / KK-
14Kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset 1.4.2021 alkaen / RÅ-
15Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä apporttiomaisuuden luovutuksessa: Kiinteistö 92-40-502-5 (Ansatie 2) / HP1 kpl
16Vastaus Antero Eerolan ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaamista koskien (kvalt) / RÅ1 kpl
17Vastaus Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta (kvalt) / HP1 kpl
18Vastaus vihreän valtuustoryhmän ja 5 muun valtuutetun aloitteeseen rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta (kvalt) / HP1 kpl

***

#sisäilma #homekoulu #sensurointi #kuntoraportti #sisälmatutkimuks #luottamus #avoimuus #äänestäminen #korona #äänestys #vaalit

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
12.4.2021

Sisäilmatutkimusten sensurointi ja maksut sekä äänestyspaikkojen koronaturvallisuus kaupunginhallituksessa

Sisäilmatutkimusten maksullisuus sekä sensurointi jatkuu kaupungilla. Vihreiden aloitteessa vaaditaan sisäilmatutkimuksia, tarkastuspöytäkirjoja ja korjaustietoa kaupungin sivuille. Mikään asiantunteva sisäilmatutkimuksia tekevä yritys ei tee raportteja, jotka ovat ristiriidassa lain kanssa. Vantaan poikkeuksellinen sensurointi tietosiojan nimissä antaa pikemminkin kuvan siitä että ei haluta antaa tietoa missä tiloissa voi sairastua. Lainatakseni erästä juristia: työntekijällä on oikeus tietää jos joku on saanut oireita tilassa.

Avoimuus Vantaalla pienintä

Vantaa on ainoa kunta joka sensuroi sisäilmatutkimuksia. Edes teknisiä tutkimuksia (mm. mikrobimittaustulokset) ei laiteta kaupungin sivuille. Vain murto osa sisäilmatutkimuksista on varsinaisia kuntoraporteja, johon on kerätty laajemmin tietoja.  

 • Lailliset perustelut sensuroinnille ontuvat, ja mm. hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää on ihmetellut Vantaan poikkeavaa tulkintaa julkisuuslaista tai tietosuojalaista. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007775909.html
 • Vihreiden aloite vaatii rakennusten sisäilmatutkimukset kaupungin sivuille (maksutta). kokoomuksen ja demareiden aloite vaatii, että kuntotiedot pitää saada maksutta käydä katsomassa virastossa.
 • Jos sensurointia ei tehdä, maksujen periminen olemassa olevista dokkareista on maksuperustelain mukaan laitonta.

Käytännössä salailu aiheuttaa niin luottamushenkilöille kuin kuntalaisillekin ongelmia:

 • Moni on jäänyt ilman pyytämäänsä sisäilmatutkimusta, tai on saanut sen vasta kuukausien päästä. Esimerkiksi kaupungin terveysinsinöörit eivät aina saa pyytämiään sisäilmatutkimuksia, mikä vaikeuttaa jo valvontatyötä.

Vantaalle palkattiin pri vuotta sitten kaksi henkilöä käsittelemään sisäilmatutkimuksia, kun näitä ei ollut resurseja laittaa kaupungin sivuille. Käytännössä avoimuus vähentyi: edes neuvottelukunnan jäsenet eivät saa sisäilmatutkimuksia, niitä sensiroidaan ja ympäripyäreät tiedotteet harmittava asukkaita. 

Kustannustehokkainta olisi Tuuslun malli: kaupungin sivuilta läytyy kaikki tutkimukset, ihan sensuroimattomana. Tiedotteista löytyy linkit sivuille em. tutkimuksiin.

Salailupolitiikalla luottamusta on vaikea saavuttaa. Kouluverkkosuunnitelma valmistuu syksyllä, ja jos nytkin sisäilmaongelmat jätetään huomioimatta, tehdään taas kalliita virhepäätöksiä.  

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan (2012) mukaan 80 000-160 000 oppilasta oleilee päivittäin koulurakennuksissa, joissa on merkittävä kosteus- ja homevaurio. Arviolta 20 - 25 prosenttia julkisten rakennusten pinta-alasta on sisäilmaongelmaisia. 

Oppilailla ei ole oikeusturvaa. Kerran saatu altistus ja terveyshaitta vaikuttaa lopun elämää. Yksi altistunut lapsi maksaa 60 000 euroa vuodessa terveysmenoina ja syrjäytynyt miljoonan. Korjataan homekoulut, niin säästetään rahaa ja lasten terveys. Huono sisäilma heikentää myös oppimista. 

 • Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä
 • Julkisuuslain 9 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen
 • Julkisuuslain 2 § 4 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa. Tällöin tulee pyytää viranhaltijapäätös asiasta. 

Korona-ajan äänestäminen

Toisena aiheena on äänestyspaikat korona-aikana. Olen vaatinut enemmän ulkoäänestyspaikkoja jotta kaikki uskaltavat tulla äänestämään. Näitä on tullutkin, mutta itse äänestyspaikoilla on tärkeää huomioida äänestämisen turvalisuus ja riittävästi väljyyttä.

Muut asiat

Menivät sellaisenaan.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
12.4.2021 14:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset / RV-
4Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 14.12.2020 § 6, vahingonkorvausasia / RV-
5Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 125 / 2020 / RV-
6Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 129 / 2020 / RV-
7Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset (kvalt) / RV-
8Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten / RV1 kpl
9Tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös palkan takaisinperintää koskevassa asiassa / RV1 kpl
10Hallintosäännön muutokset (kevät 2021) (kvalt) / RV2 kpl
11Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan delegointi / RV-
12Vantaan kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta / RV2 kpl
13Perusopetuksen poikkeusjärjestelyt VII / KK-
14Kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset 1.4.2021 alkaen / RÅ-
15Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä apporttiomaisuuden luovutuksessa: Kiinteistö 92-40-502-5 (Ansatie 2) / HP1 kpl
16Vastaus Antero Eerolan ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaamista koskien (kvalt) / RÅ1 kpl
17Vastaus Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta (kvalt) / HP1 kpl
18Vastaus vihreän valtuustoryhmän ja 5 muun valtuutetun aloitteeseen rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta (kvalt) / HP1 kpl

***

#sisäilma #homekoulu #sensurointi #kuntoraportti #sisälmatutkimuks #luottamus #avoimuus #äänestäminen #korona #äänestys #vaalit

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.