16.11.2020

Yleiskaava, avoin data ja sisäilma-asioiden tiedottaminen kaupunginhallituksessa

 

Kaupunginhallituksessa on tiukka aikataulu sen perässä olevan budjettivaltuuston vuoksi. Silti sinne on tungettu asioita, jotka vaatisivat asiallisen käsittelyn - yleiskaava näistä raskaimpana. Mukana myös mm. sisäilma-asioiden tiedonkulkua käsittelevä aloite. Siinä missä Kouvolan ja muiden pikkukaupunkien hallituket kokoontuvat viikoittain, Vantaalla pamahtaa joka toinen viikko niin suuri esityslista, että usein osa asioista tulee juostua liian nopeasti, ja osa siirtyy seuraavaan kokoukseen ihan ajanpuutteen vuoksi sutjakasta puheenjohtajasta huolimatta.

Yleiskaava kehittää Tikkurilaa, Aviapolista ja Myyrmäkeä

Kaupunkiin laaditaan noin neljä kaupunkitasoista yleiskaavaa vuosisadassa. Uusi kaupungin yleiskaava 2020 ohjaa maankäyttöä vuoteen 2050. 

Kaavoituksessa on pohdittu kaupungistumista, vahvaa kasvua, kestävyyttä, ilmastonmuutosta ja sogregaatiota. Kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, eli Tikkurila, Aviapolis ja Myyrmäki vahvistuvat. Vahvin kasvukäytävä on Vantaan ratikan ympäristö. Ratkaisu mahdollistaa kulttuuriympäristön, luontoarvojen ja viherrakenteen turvaamisen. 

Ratikka yhdistää Tikkurilan ja Lentokenttään. Ratikka kytkee eriytymiskehityksen uhkaamia asuinalueita tiiviimmin kiinni kaupunkirakenteeseen parantaen mm. työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuutta. 

Uusin asemanseutuina mukana ovat Kivistön keskustan laajennus Lapinkylän asemalle, Vallinojan asemanseutu pääradan varressa sekä Länsisalmen metroasema Östersundomissa. 

Joukkoliikennekaupungin kehittymistä tukee myös yleiskaavan jatkosuunnittelua ohjaavat linjaukset liikkujan laadukkaasta lähiympäristöstä. Yleiskaavassa on määritelty seudullisesti kattava ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat. Peilinä tiivistyvälle joukkoliikennekaupungille, on yleiskaavan ekologinen verkosto sekä merkittävä määrä täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojeluverkostoon.

Yleiskaava on oma postauksen asia. Muun muassa maantiessä 152 on tutkittava toinen vaihtoehto. Kaupunginhallituksen teksteissä ei kerrota yleiskaavatoimikunnan päätöksistä kuin muutama asia. Esimerkiksi Porttipuiston kaupun rajaus on keskusteluttanut matkan varrella. 

Aion kysyä siitä, että mikäli tunnelirata ei synny (se ei saanut rahoitusta, ja Vapaavuori asiaa ajanut ei jatka) suojaako tai torppaako yleiskaava mahdollisuuden raiteiden kehittämiseen Tikkurilan kautta.

Kaupunki skeptinen avoimeen dataan

Avoin data on tuonut satojen miljoonien säästöjä hallinnoille (esim. Britania) siellä missä sitä on otettu käyttöön. Jostain käsittämättömästä syystä Vantaan kaupunki on nyt sitä mieltä, että se maksaa liikaa. Kaupunki lausuu avoimesta datasta mielipiteensä.

Sisäilma-asioissa avoimuutta ei paranneta

Viranhaltijoiden mukaan kuntoraporttien sensuroiminen viranhaltijoiden mieleiseksi maksaa liikaa, joten vain pieni osa kuntoraporteista voidaan julkaista. On pöyristyttävää, että kuntoraporteista halutaan sensuroida niin paljon. Riittäisi se että pyydettäisiin kuntoraportteja tilatessa tallentamaan myös allekirjoittamaton versio, tai jätettäisiin sivu missä allekirjoitukset ovat, pois.

Sen sijaan kannattaiis ottaa mallia kunnista, joissa luottamus on saatu sisäilma-asioissa toimimaan.

Esimerkiksi: Tuusulan tiedotteissa on 

 • kuntotutkimusten selkeät tulokset (toisin kuin meillä)

 • eksaktisti mitä on korjattu (toisin kuin meillä)  

 • linkki nettisivuille joissa itse raportti (toisin kuin meillä). 

Tämä on saanut erittäin paljon kiitosta ja saanut kuntalaisten luottamuksen.

Tiedottaminen herätti paljon parannusehdotuksia sisäilma-asioiden neuvottelukunnassa, mutta valitettavasti nämä linjat on ilmeisesti kaupunginhallituksen tai teknisen lautakunnan päättämiä, asia oli neuvottelukunnassa vain tiedoksi ja thats it. Myös tiedottamisen kaksisuunntaisuutta on syytä parantaa. Mennyttä aikaa edustaa tiedotteet, joissa ei ole yhjteystietoja mistä kysyä tai antaan palautetta.

Aloitteen tiedonsaannin parantamisesta tehtin yhteistyössä yli puoluerajojen (Sirpa Kauppinen, Kai-Ari Lunden, Jari Jääskeläinen ja Tiina Tuomela).

Vantaan ympäripyöreät tiedotteet sekä sensuroidut raportit eivät luo luottamusta. Mutta hienoa on, että tiedotteita tehdään paljon, ja nyt vain sisältöä sinne niin se ei aiheuta turhautumista. Esimerkisi opettajat kysyvät luottamushenkilöiltä, mitä koulussa on korjattu, sillä tietoa ei tiedotteista tipu ja luottamus on mennyt. Onkin ydinasia kertoa aika eksaktisti, onko esimerkiksi märät rakenteet poistettu, jotta ei tarvitse ihmetellä miksi korjaus ei ole poistanut oireita. Nyt luottamushenkiöidenkin on ollut vaikea saada eksaktia kuvaa korjausten laadusta - useista kollegani kyselyistä huolimatta.

Kun neuvottelukunta aloittí työnsä, korjausten dokumentointi oli vielä täysin retuperällä, mutta nyt sen nyt sen pitäisi käsittääkseni olla jo siinä kunnossa että tiedetään mitä on korjattu. Työtä on vielä tehtävänä. Tätä ei helpota Vantaan maine työnantajana, jossa ei voi ei tehdä työtään hyvin sisäilma-asioiden parantamiseksi.

Tässä koko 1600 sivuinen esityslista

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

16.11.2020 11:00

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet


Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV

-

4

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 72 / 2020 / RV

 • Rakennusalalla on tapana riitatapauksista pistää puolivälistä poikki. Tämän vuoksi myös tämä näyttää kummalliselta.

-

5

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 103/2020 / RV

 • Jos puu kaatuu kaupungin toimien vuoksi, tämä pitäisi korvata. 

-

6

Yleiskaava 2020 (YK0048) hyväksyminen (kvalt) / RV

 • Yleiskaavaa on käsitelty pitkään. 

9 kpl

7

Helsingin hallinto-oikeuden päätös myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa koskevasta valituksesta / tiedoksi / RV

-

8

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä / RV

1 kpl

9

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin haku / RV

1 kpl

10

Hallintosäännön muutokset / joulukuu 2020 (kvalt) / RV

2 kpl

11

Lainasalkun keskimääräisen korkosidonnaisuusajan rajoista poikkeaminen / RV

-

12

A-Tulkkaus Oy:n osakkeiden myyminen / RV

2 kpl

13

Tulkkaus-, käännös- ja niihin liittyvien palveluiden hankinta / RV

3 kpl

14

Virkojen perustaminen työllisyyden kuntakokeiluun 1.1.2021 - 30.6.2023 / RV

-

15

Vastaus Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan, Kai-Ari Lundellin ja Jari Jääskeläisen sekä 16 muun aloitteeseen sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi (kvalt) / RV

 • Sensuroimalla kuntoraportteja ja ympäripyöreillä tiedotteilla ei ole saavutettu kuntalaisten luottamusta, vaikka tiedotteita on lisätty, ja pieni osa kuntoraporteista on tallennettu nettiin.

1 kpl

16

Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuosilta 2019 ja 2020 (kvalt) / RÅ

1 kpl

17

Vastaus Antero Eerolan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tilojen maksuttomuus vantaalaisille vapaaehtoisjärjestöille (kvalt) / RÅ

1 kpl

18

Vastaus Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalla käynnistettävä ikäihmisten digitaalisten taitojen ohjelma (kvalt) / RÅ

1 kpl

19

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset / TA

-

20

Allekirjoitetut kauppakirjat, luovutuskirjat, vaihtokirja, maanvuokrasopimus, maanvuokrasopimuksen muutos, maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen muutossopimus, maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimus ja maankäyttösopimus / HP

-

21

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistökaupassa: Tontti 92-50-1-7 (Voimakuja 2) / HP

1 kpl

22

Etuostolain mukaisen ennakkolausunnon antamisesta perittävän korvauksen korottaminen / HP

-

23

Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten seurantaraportti 2020 (kvalt) / HP

1 kpl

24

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (kvalt) / HP

2 kpl

25

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen (kvalt) / HP

 • Tämä lisää pienten kahvila- ja ravintolayrittäjien maksutaakkaa.

2 kpl

26

Vuoden 2020 määrärahamuutosesitys koskien toimitilainvestointeja (kvalt) / HP

-

27

Vantaan kaupungin lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta / HP

 • Kalajärven joukkoliikennekäytävä kannattaa pohtia huolella.

2 kpl

28

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / HP

 • Tästä kuntalaiset ovat huolissaan: lisääntyykö paikalliset riskit saastumiselle. Joka tapauksessa polttotekniikan on oltava hyvin huolellinen mm. Polttolämpötilan ja puhdistustekniikan kanssa. Käytyäni Ekokemin jätteenpolttolaitoksessa sekä Vantaan Energian vastaavassa, Vantaan energian toiminta vaikutti erittäin laadukkaalta.

3 kpl

29

Asemakaava ja asemakaavamuutos 110500 sekä tonttijako, 11 Hämevaara / Vieteririnne / HP

1 kpl

30

Asemakaavan muutos 002416 ja tonttijako, 12 Hämeenkylä / Santamäentie 15 (kvalt) / HP

1 kpl

31

Asemakaavan muutos 002373, 52 Veromies / Annefred eteläinen (kvalt) / HP

3 kpl

32

Asemakaavamuutos 002417 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 52 Veromies/ Aviapolis eteläinen (kvalt) / HP

2 kpl

33

Vastaus Jenni Chen-Yen ja 9 muun valtuutetun aloitteeseen Kivistön autoparkkiongelmalle ratkaisu / HP

 • Parkkipaikkaongelma on Kivistössä erittäin huutava.

1 kpl


 

Sisäilmatiedotus jäi pöydälle. Avoin data meni sellaisenaan, ja yleiskaavasta äänesteltiin sitten valtuustossa.

17.11.2020 10:39
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
16.11.2020

Yleiskaava, avoin data ja sisäilma-asioiden tiedottaminen kaupunginhallituksessa

 

Kaupunginhallituksessa on tiukka aikataulu sen perässä olevan budjettivaltuuston vuoksi. Silti sinne on tungettu asioita, jotka vaatisivat asiallisen käsittelyn - yleiskaava näistä raskaimpana. Mukana myös mm. sisäilma-asioiden tiedonkulkua käsittelevä aloite. Siinä missä Kouvolan ja muiden pikkukaupunkien hallituket kokoontuvat viikoittain, Vantaalla pamahtaa joka toinen viikko niin suuri esityslista, että usein osa asioista tulee juostua liian nopeasti, ja osa siirtyy seuraavaan kokoukseen ihan ajanpuutteen vuoksi sutjakasta puheenjohtajasta huolimatta.

Yleiskaava kehittää Tikkurilaa, Aviapolista ja Myyrmäkeä

Kaupunkiin laaditaan noin neljä kaupunkitasoista yleiskaavaa vuosisadassa. Uusi kaupungin yleiskaava 2020 ohjaa maankäyttöä vuoteen 2050. 

Kaavoituksessa on pohdittu kaupungistumista, vahvaa kasvua, kestävyyttä, ilmastonmuutosta ja sogregaatiota. Kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, eli Tikkurila, Aviapolis ja Myyrmäki vahvistuvat. Vahvin kasvukäytävä on Vantaan ratikan ympäristö. Ratkaisu mahdollistaa kulttuuriympäristön, luontoarvojen ja viherrakenteen turvaamisen. 

Ratikka yhdistää Tikkurilan ja Lentokenttään. Ratikka kytkee eriytymiskehityksen uhkaamia asuinalueita tiiviimmin kiinni kaupunkirakenteeseen parantaen mm. työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuutta. 

Uusin asemanseutuina mukana ovat Kivistön keskustan laajennus Lapinkylän asemalle, Vallinojan asemanseutu pääradan varressa sekä Länsisalmen metroasema Östersundomissa. 

Joukkoliikennekaupungin kehittymistä tukee myös yleiskaavan jatkosuunnittelua ohjaavat linjaukset liikkujan laadukkaasta lähiympäristöstä. Yleiskaavassa on määritelty seudullisesti kattava ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat. Peilinä tiivistyvälle joukkoliikennekaupungille, on yleiskaavan ekologinen verkosto sekä merkittävä määrä täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojeluverkostoon.

Yleiskaava on oma postauksen asia. Muun muassa maantiessä 152 on tutkittava toinen vaihtoehto. Kaupunginhallituksen teksteissä ei kerrota yleiskaavatoimikunnan päätöksistä kuin muutama asia. Esimerkiksi Porttipuiston kaupun rajaus on keskusteluttanut matkan varrella. 

Aion kysyä siitä, että mikäli tunnelirata ei synny (se ei saanut rahoitusta, ja Vapaavuori asiaa ajanut ei jatka) suojaako tai torppaako yleiskaava mahdollisuuden raiteiden kehittämiseen Tikkurilan kautta.

Kaupunki skeptinen avoimeen dataan

Avoin data on tuonut satojen miljoonien säästöjä hallinnoille (esim. Britania) siellä missä sitä on otettu käyttöön. Jostain käsittämättömästä syystä Vantaan kaupunki on nyt sitä mieltä, että se maksaa liikaa. Kaupunki lausuu avoimesta datasta mielipiteensä.

Sisäilma-asioissa avoimuutta ei paranneta

Viranhaltijoiden mukaan kuntoraporttien sensuroiminen viranhaltijoiden mieleiseksi maksaa liikaa, joten vain pieni osa kuntoraporteista voidaan julkaista. On pöyristyttävää, että kuntoraporteista halutaan sensuroida niin paljon. Riittäisi se että pyydettäisiin kuntoraportteja tilatessa tallentamaan myös allekirjoittamaton versio, tai jätettäisiin sivu missä allekirjoitukset ovat, pois.

Sen sijaan kannattaiis ottaa mallia kunnista, joissa luottamus on saatu sisäilma-asioissa toimimaan.

Esimerkiksi: Tuusulan tiedotteissa on 

 • kuntotutkimusten selkeät tulokset (toisin kuin meillä)

 • eksaktisti mitä on korjattu (toisin kuin meillä)  

 • linkki nettisivuille joissa itse raportti (toisin kuin meillä). 

Tämä on saanut erittäin paljon kiitosta ja saanut kuntalaisten luottamuksen.

Tiedottaminen herätti paljon parannusehdotuksia sisäilma-asioiden neuvottelukunnassa, mutta valitettavasti nämä linjat on ilmeisesti kaupunginhallituksen tai teknisen lautakunnan päättämiä, asia oli neuvottelukunnassa vain tiedoksi ja thats it. Myös tiedottamisen kaksisuunntaisuutta on syytä parantaa. Mennyttä aikaa edustaa tiedotteet, joissa ei ole yhjteystietoja mistä kysyä tai antaan palautetta.

Aloitteen tiedonsaannin parantamisesta tehtin yhteistyössä yli puoluerajojen (Sirpa Kauppinen, Kai-Ari Lunden, Jari Jääskeläinen ja Tiina Tuomela).

Vantaan ympäripyöreät tiedotteet sekä sensuroidut raportit eivät luo luottamusta. Mutta hienoa on, että tiedotteita tehdään paljon, ja nyt vain sisältöä sinne niin se ei aiheuta turhautumista. Esimerkisi opettajat kysyvät luottamushenkilöiltä, mitä koulussa on korjattu, sillä tietoa ei tiedotteista tipu ja luottamus on mennyt. Onkin ydinasia kertoa aika eksaktisti, onko esimerkiksi märät rakenteet poistettu, jotta ei tarvitse ihmetellä miksi korjaus ei ole poistanut oireita. Nyt luottamushenkiöidenkin on ollut vaikea saada eksaktia kuvaa korjausten laadusta - useista kollegani kyselyistä huolimatta.

Kun neuvottelukunta aloittí työnsä, korjausten dokumentointi oli vielä täysin retuperällä, mutta nyt sen nyt sen pitäisi käsittääkseni olla jo siinä kunnossa että tiedetään mitä on korjattu. Työtä on vielä tehtävänä. Tätä ei helpota Vantaan maine työnantajana, jossa ei voi ei tehdä työtään hyvin sisäilma-asioiden parantamiseksi.

Tässä koko 1600 sivuinen esityslista

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

16.11.2020 11:00

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet


Esityslistan kansilehti

-

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-

2

Pöytäkirjan tarkastaminen

-

3

Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV

-

4

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 72 / 2020 / RV

 • Rakennusalalla on tapana riitatapauksista pistää puolivälistä poikki. Tämän vuoksi myös tämä näyttää kummalliselta.

-

5

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 103/2020 / RV

 • Jos puu kaatuu kaupungin toimien vuoksi, tämä pitäisi korvata. 

-

6

Yleiskaava 2020 (YK0048) hyväksyminen (kvalt) / RV

 • Yleiskaavaa on käsitelty pitkään. 

9 kpl

7

Helsingin hallinto-oikeuden päätös myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa koskevasta valituksesta / tiedoksi / RV

-

8

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä / RV

1 kpl

9

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin haku / RV

1 kpl

10

Hallintosäännön muutokset / joulukuu 2020 (kvalt) / RV

2 kpl

11

Lainasalkun keskimääräisen korkosidonnaisuusajan rajoista poikkeaminen / RV

-

12

A-Tulkkaus Oy:n osakkeiden myyminen / RV

2 kpl

13

Tulkkaus-, käännös- ja niihin liittyvien palveluiden hankinta / RV

3 kpl

14

Virkojen perustaminen työllisyyden kuntakokeiluun 1.1.2021 - 30.6.2023 / RV

-

15

Vastaus Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan, Kai-Ari Lundellin ja Jari Jääskeläisen sekä 16 muun aloitteeseen sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi (kvalt) / RV

 • Sensuroimalla kuntoraportteja ja ympäripyöreillä tiedotteilla ei ole saavutettu kuntalaisten luottamusta, vaikka tiedotteita on lisätty, ja pieni osa kuntoraporteista on tallennettu nettiin.

1 kpl

16

Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuosilta 2019 ja 2020 (kvalt) / RÅ

1 kpl

17

Vastaus Antero Eerolan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tilojen maksuttomuus vantaalaisille vapaaehtoisjärjestöille (kvalt) / RÅ

1 kpl

18

Vastaus Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalla käynnistettävä ikäihmisten digitaalisten taitojen ohjelma (kvalt) / RÅ

1 kpl

19

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset / TA

-

20

Allekirjoitetut kauppakirjat, luovutuskirjat, vaihtokirja, maanvuokrasopimus, maanvuokrasopimuksen muutos, maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen muutossopimus, maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimus ja maankäyttösopimus / HP

-

21

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistökaupassa: Tontti 92-50-1-7 (Voimakuja 2) / HP

1 kpl

22

Etuostolain mukaisen ennakkolausunnon antamisesta perittävän korvauksen korottaminen / HP

-

23

Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten seurantaraportti 2020 (kvalt) / HP

1 kpl

24

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (kvalt) / HP

2 kpl

25

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen (kvalt) / HP

 • Tämä lisää pienten kahvila- ja ravintolayrittäjien maksutaakkaa.

2 kpl

26

Vuoden 2020 määrärahamuutosesitys koskien toimitilainvestointeja (kvalt) / HP

-

27

Vantaan kaupungin lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta / HP

 • Kalajärven joukkoliikennekäytävä kannattaa pohtia huolella.

2 kpl

28

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / HP

 • Tästä kuntalaiset ovat huolissaan: lisääntyykö paikalliset riskit saastumiselle. Joka tapauksessa polttotekniikan on oltava hyvin huolellinen mm. Polttolämpötilan ja puhdistustekniikan kanssa. Käytyäni Ekokemin jätteenpolttolaitoksessa sekä Vantaan Energian vastaavassa, Vantaan energian toiminta vaikutti erittäin laadukkaalta.

3 kpl

29

Asemakaava ja asemakaavamuutos 110500 sekä tonttijako, 11 Hämevaara / Vieteririnne / HP

1 kpl

30

Asemakaavan muutos 002416 ja tonttijako, 12 Hämeenkylä / Santamäentie 15 (kvalt) / HP

1 kpl

31

Asemakaavan muutos 002373, 52 Veromies / Annefred eteläinen (kvalt) / HP

3 kpl

32

Asemakaavamuutos 002417 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 52 Veromies/ Aviapolis eteläinen (kvalt) / HP

2 kpl

33

Vastaus Jenni Chen-Yen ja 9 muun valtuutetun aloitteeseen Kivistön autoparkkiongelmalle ratkaisu / HP

 • Parkkipaikkaongelma on Kivistössä erittäin huutava.

1 kpl


 

Sisäilmatiedotus jäi pöydälle. Avoin data meni sellaisenaan, ja yleiskaavasta äänesteltiin sitten valtuustossa.

17.11.2020 10:39
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.