21.9.2019

Sisäilma-asioiden neuvottelukunta valittu

Kaupunginhallitus asetti sisäilma-asioiden neuvottelukunnan ja sen tehtävät. Neuvottelukunnalla on vastuullaan mm. oirekyselyn esiin nostamat epäkohdat.

Oirekyselyn esiinnostamat epäkohdat

Oirekyselyssä tuli esiin epäkohdat, jotka on korjattava, kuten muun muassa

 • Riittämätön ilmastointi ja viemärin haju aiheuttavat oireita.
 • Korjaukset ovat harvoin onnistuneet ja menetelmät ovat olleet vääriä. 
 • Tieto sisäilma-asioista ei kulje vanhemmille tai toisille viranomaisille.
 • Tilat joiden käyttäjillä on suuri riski sairastua ja vaativat välittömiä toimenpiteitä.
Näiden asioiden reivaaminen kuntoon sivistystoimen ja Tilakeskuksen yhteistyössä on haaste.

Myös luottamushenkilöiden tiedonsaantia on parannettava. Esimerkiksi oirekyselyn Henkilöstön pilotin tulokset olivat valmiit maaliskuun lopussa 2018, mutta luottamushenkilöt saivat oirekysleyn tuloksia vasta vasta toukokuussa 2019. Kyselyn tulokset ja oirepylväiköt ovat julkiset ja ne saa pyydettäessä Tilakeskukselta. Myöskään tutkimusraportteja ei enää lähetetä tiedoksi luottamushenkilöille, vain suppeat tiedotteet. Lukiot jätettiin pois oirekyselystä, koska siellä on tehty sellainen, mutta tuloksia ei ole vieläään annettu neuvottelukunnalle.

Investoinnit ja väistötilat

Moni rakennus on sisäilmaongelmainen, ja investointibudjetti vaikkapa Tampereesen verrattuna vaatimaton. Miten reivataan se että ei kaadeta rahaa sellaisten rakennusten tekohengittämiseen korjauksilla, joita ei kuntoon saada? Myös väistötilojen puute on kunnolla korjaamisen pullonkaulana.

Kuva: Kanniston koulu, jossa oppilaat saivat terveyshaittaa kosteaksi jääneestä betonista. Korjauksessa kosteaa betonia jätettiin yhä rakenteisiin, joten korjaus ei poistanut terveyshaittaa. Aikaa kuivaamiselle ei ollut, koska väistötiloja ei hankittu tai koulun aloitusta myöhennetty. Neuvottelukunta sai viime kaudella käsitellä vain yhdessä kokouksessa yksittäisiä koulujaYksinkertainen puuelementtikoulu maksaa 60% tällaisen arkitehtonisen betonikoulun hinnasta. 

Sisäilmaneuvottelukunnan jäsenet toimikaudeksi 2019-2021:

 • Tiina Tuomela (varalla Loviisa Kaartokallio)
 • Teemu Purojärvi (varalla Pirjo Luokkala)
 • Jari Jääskeläinen (varalla Pirkko Kotila)
 • 2. vpj Koskela Kia (varalla Eeva Pitkänen)
 • Teija Toivonen (varalla Tuija Haapalainen)
 • Kaj Andersson (varalla Tero Hakanen)
 • 3. vpj Annukka Majanto (varalla Eve Rämö)
 • Sirpa Siru Kauppinen (varalla Emmi Pajunen)
 • Pj Sami Kanerva (varalla Vallu Novanto)
 • Mika Rautio (varalla Anneli Karhunen)
 • Birgitta Herranen (varalla Tiia Karpin)
 • Kai-Ari Lundell (varalla Peter Nyström)
 • Ann-Christine Teir (varalla Carola Bäckström)

Asiantuntijoina kokouksissa ovat läsnä: 

 • tilakeskuksen sisäympäristöasiantuntija, joka vastaa kokousten valmistelusta 
 • 1. kaupungineläinlääkäri 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kehittämisyksikön erityisasiantuntija 
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitaja 
 • sivistystoimen toimialan talous- ja hallintojohtaja 
 • sivistystoimen toimialan viestintäpäällikkö 
 • Vantti Oy:n edustaja

Vanhempien edustajiksi valitaan Sirkku Pasanen ja Petteri Andersin. 

Viranhaltijoiden esityksesssä oli henkilöstön edustus pudotettu viimekaudesta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata sisäilma-asioiden käsittelyä Vantaan kaupungissa ja antaa sisäilma-asioihin liittyviä lausuntoja päättäville toimielimille. Neuvottelukunnan työ kytketään uuden Vantaan sisäilma-asioiden poikkihallinnolliseen teemaan. Teeman vetäjä raportoi teeman tavoitteiden toteutumisesta neuvottelukunnalle ennen kuin raportti viedään kaupunginhallitukselle. Neuvottelukunnalla on mahdollisuus lausua oma mielipiteensä teeman tavoitteiden toteutumisesta.

Kuva: Oirekyselyn tuottamat havainnolliset oirepylväiköt erittelivät hyvin kouluista ja päiväkodeista terveyshaittaa aiheuttavat. Esimerkiksi Kansainvälisessä koulussa ja Tuomelassa yskää on vähän, kun taas Varistossa ja Lehtikuusessa viisinkertainen määrä, vaikka Varistossa lapset ehtivät altistua vain 1-2 luokan ajan. Variston käyttö jatkuu ilman korjauksia Hämeenkylän koulun valmistumiseen saakka, vaikka kyselyn tulosten perusteella osa lapsista tulee sairastumaan kroonisesti. Yläkouluista Korsossa on samankaltainen tilanne, ja neuvottelukunnassa itsekin kannatin sen siirtämistä väistötiloihinViranhaltijat ovat hoitaneet keväällä tulosten tiedottamisen kouluille ja päiväkodeille.

Neuvottelukunnan jäsenet eivät löydy kaupungin nettisivuilta, puhumattakaan neuvottelukunnan muistioista. Jos aikaa jää tällä kaudella käsitellä asiaa, avoimuuden lisääminen sopisi kaupungin arvoihin. Myös kuntoraportit tulisi muiden kuntien tapaan saada nettiin. Lain mukaan tietosuojaongelmaa asiassa ei ole.

Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan saavutukset

Neuvottelukunta on kahdessa vuodessa saanut aikaan mm. 

 • Oirekysely. Tämä toi esiin selkeästi rakennukset, joissa käyttäjillä on paljon tereyshaittaa ja vaatii pikaisen korjaamisen tai väistötilojen hankinnan, ja missä taas viemärinhajua tai puutteellisen ilmastoinnin aiheuttamia oireita. Päähuomio oli kuitenkin se, että korjaukset eivät poista terveyshaittaa, ellei märkiä rakenteita poisteta tai kuivata. Tästä onkin monta esimerkkiä. Vantaa on tuhlannut kymmeniä moiljoonia toimimattomiin korjauksin. Muita havaintoja oli myös puutteelliset tutkimukset. Nyt korjaukset ja tutkimukset tulisi saada viranomaisohjeiden mukaiseksi, sekä korjata pahimmat kohteet.
 • Korjausten onnistumisen seuranta -mittarin muodostaminen. Tätä ei tosin vielä käytetä. Joka tapauksessa korjausten onnistumista on seurattava: lähtötaso on oirekyselyssä, ja oireiden on vähennyttävä samalla tavalla mitattuna.
 • Päätös sisäilmapuhtaasta koulusta. Tämä tosin toteutunee vasta 2020.
 • Tuiki tärkeää lisähenkilöstöä sisäilma-asioiden tekemiseen kuten sisäilmatiedotukseen ja tutkimusten lukemiseen. Tutkimustuloksia ei ennen ollut edes aikaa lukea.

Kesken jääneiden asioiden lista on pitkä, aina viranomaissuositusten noudattamisesta korjauksissa ja mittauksissa tiedotukseen ja avoimuuteen, puhumattakaan puutteista ilmastonnissa ja siivouksessa sekä väistötiloissa. Paljon työtä, mutta sisäilmangelmat on ratkaistava, jotta ihmiset eivät sairastuisi.

Nyt toivon roppakaupalla voimia uudelle neuvottelukunnalle, ja aikaa käydä asiat läpi. Toivon hyvää yhteistyötä hyvän sisäilman saavuttamiseksi.

* * *

#Sisäilma, #homekoulu, #sisäilmaongelma, #terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

 

Tiedoksi, ensimmäinen kokous yritetään saada kasaan tiistaina 22.10, ja se käsittelee budjetin sisäilma-asioita.

Viime maanantaina valitut varajäsenet eivät täytä sukupuolilainsäädännön vaateita, eli kolmelle miehelle on valittu naisvara. Näihin tullee muutoksia. Varsinaiset jäsenet täyttävät kyllä.

1.10.2019 15:10
Sirpa Kauppinen

Tiedoksi että kokous siirrettiin budjetin jälkeen. Eli käytännössä neuvottelukunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa rahapäätöksiin, sitoviin tavoitteisiin tai muuhun mikä niitataan budjetissa. Näin mm. ilmastoinnin lisääminen tai väistötilat ovat vaarassa siirtyä taas vuodella. Kysymys on kuitenkin tutkimuksessa todetuista tarpeista, ja esim. merkittävän ja sietämättömän riskin kohteissa ei saisi oleskella.

Siirron syyksi ilmoitettiin muun muassa kireä aikataulu, vaikka kapunginhallituksessa kokouksen järjestämisen todettiin olevan mahdollinen, vaikka aikataulu on tiukka.

Nyt täytyy toivoa, että tämä ei ole yritys siirtää tarpeita vuodella eteenpäin.

14.10.2019 19:20
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.9.2019

Sisäilma-asioiden neuvottelukunta valittu

Kaupunginhallitus asetti sisäilma-asioiden neuvottelukunnan ja sen tehtävät. Neuvottelukunnalla on vastuullaan mm. oirekyselyn esiin nostamat epäkohdat.

Oirekyselyn esiinnostamat epäkohdat

Oirekyselyssä tuli esiin epäkohdat, jotka on korjattava, kuten muun muassa

 • Riittämätön ilmastointi ja viemärin haju aiheuttavat oireita.
 • Korjaukset ovat harvoin onnistuneet ja menetelmät ovat olleet vääriä. 
 • Tieto sisäilma-asioista ei kulje vanhemmille tai toisille viranomaisille.
 • Tilat joiden käyttäjillä on suuri riski sairastua ja vaativat välittömiä toimenpiteitä.
Näiden asioiden reivaaminen kuntoon sivistystoimen ja Tilakeskuksen yhteistyössä on haaste.

Myös luottamushenkilöiden tiedonsaantia on parannettava. Esimerkiksi oirekyselyn Henkilöstön pilotin tulokset olivat valmiit maaliskuun lopussa 2018, mutta luottamushenkilöt saivat oirekysleyn tuloksia vasta vasta toukokuussa 2019. Kyselyn tulokset ja oirepylväiköt ovat julkiset ja ne saa pyydettäessä Tilakeskukselta. Myöskään tutkimusraportteja ei enää lähetetä tiedoksi luottamushenkilöille, vain suppeat tiedotteet. Lukiot jätettiin pois oirekyselystä, koska siellä on tehty sellainen, mutta tuloksia ei ole vieläään annettu neuvottelukunnalle.

Investoinnit ja väistötilat

Moni rakennus on sisäilmaongelmainen, ja investointibudjetti vaikkapa Tampereesen verrattuna vaatimaton. Miten reivataan se että ei kaadeta rahaa sellaisten rakennusten tekohengittämiseen korjauksilla, joita ei kuntoon saada? Myös väistötilojen puute on kunnolla korjaamisen pullonkaulana.

Kuva: Kanniston koulu, jossa oppilaat saivat terveyshaittaa kosteaksi jääneestä betonista. Korjauksessa kosteaa betonia jätettiin yhä rakenteisiin, joten korjaus ei poistanut terveyshaittaa. Aikaa kuivaamiselle ei ollut, koska väistötiloja ei hankittu tai koulun aloitusta myöhennetty. Neuvottelukunta sai viime kaudella käsitellä vain yhdessä kokouksessa yksittäisiä koulujaYksinkertainen puuelementtikoulu maksaa 60% tällaisen arkitehtonisen betonikoulun hinnasta. 

Sisäilmaneuvottelukunnan jäsenet toimikaudeksi 2019-2021:

 • Tiina Tuomela (varalla Loviisa Kaartokallio)
 • Teemu Purojärvi (varalla Pirjo Luokkala)
 • Jari Jääskeläinen (varalla Pirkko Kotila)
 • 2. vpj Koskela Kia (varalla Eeva Pitkänen)
 • Teija Toivonen (varalla Tuija Haapalainen)
 • Kaj Andersson (varalla Tero Hakanen)
 • 3. vpj Annukka Majanto (varalla Eve Rämö)
 • Sirpa Siru Kauppinen (varalla Emmi Pajunen)
 • Pj Sami Kanerva (varalla Vallu Novanto)
 • Mika Rautio (varalla Anneli Karhunen)
 • Birgitta Herranen (varalla Tiia Karpin)
 • Kai-Ari Lundell (varalla Peter Nyström)
 • Ann-Christine Teir (varalla Carola Bäckström)

Asiantuntijoina kokouksissa ovat läsnä: 

 • tilakeskuksen sisäympäristöasiantuntija, joka vastaa kokousten valmistelusta 
 • 1. kaupungineläinlääkäri 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kehittämisyksikön erityisasiantuntija 
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sisäilmaterveydenhoitaja 
 • sivistystoimen toimialan talous- ja hallintojohtaja 
 • sivistystoimen toimialan viestintäpäällikkö 
 • Vantti Oy:n edustaja

Vanhempien edustajiksi valitaan Sirkku Pasanen ja Petteri Andersin. 

Viranhaltijoiden esityksesssä oli henkilöstön edustus pudotettu viimekaudesta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata sisäilma-asioiden käsittelyä Vantaan kaupungissa ja antaa sisäilma-asioihin liittyviä lausuntoja päättäville toimielimille. Neuvottelukunnan työ kytketään uuden Vantaan sisäilma-asioiden poikkihallinnolliseen teemaan. Teeman vetäjä raportoi teeman tavoitteiden toteutumisesta neuvottelukunnalle ennen kuin raportti viedään kaupunginhallitukselle. Neuvottelukunnalla on mahdollisuus lausua oma mielipiteensä teeman tavoitteiden toteutumisesta.

Kuva: Oirekyselyn tuottamat havainnolliset oirepylväiköt erittelivät hyvin kouluista ja päiväkodeista terveyshaittaa aiheuttavat. Esimerkiksi Kansainvälisessä koulussa ja Tuomelassa yskää on vähän, kun taas Varistossa ja Lehtikuusessa viisinkertainen määrä, vaikka Varistossa lapset ehtivät altistua vain 1-2 luokan ajan. Variston käyttö jatkuu ilman korjauksia Hämeenkylän koulun valmistumiseen saakka, vaikka kyselyn tulosten perusteella osa lapsista tulee sairastumaan kroonisesti. Yläkouluista Korsossa on samankaltainen tilanne, ja neuvottelukunnassa itsekin kannatin sen siirtämistä väistötiloihinViranhaltijat ovat hoitaneet keväällä tulosten tiedottamisen kouluille ja päiväkodeille.

Neuvottelukunnan jäsenet eivät löydy kaupungin nettisivuilta, puhumattakaan neuvottelukunnan muistioista. Jos aikaa jää tällä kaudella käsitellä asiaa, avoimuuden lisääminen sopisi kaupungin arvoihin. Myös kuntoraportit tulisi muiden kuntien tapaan saada nettiin. Lain mukaan tietosuojaongelmaa asiassa ei ole.

Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan saavutukset

Neuvottelukunta on kahdessa vuodessa saanut aikaan mm. 

 • Oirekysely. Tämä toi esiin selkeästi rakennukset, joissa käyttäjillä on paljon tereyshaittaa ja vaatii pikaisen korjaamisen tai väistötilojen hankinnan, ja missä taas viemärinhajua tai puutteellisen ilmastoinnin aiheuttamia oireita. Päähuomio oli kuitenkin se, että korjaukset eivät poista terveyshaittaa, ellei märkiä rakenteita poisteta tai kuivata. Tästä onkin monta esimerkkiä. Vantaa on tuhlannut kymmeniä moiljoonia toimimattomiin korjauksin. Muita havaintoja oli myös puutteelliset tutkimukset. Nyt korjaukset ja tutkimukset tulisi saada viranomaisohjeiden mukaiseksi, sekä korjata pahimmat kohteet.
 • Korjausten onnistumisen seuranta -mittarin muodostaminen. Tätä ei tosin vielä käytetä. Joka tapauksessa korjausten onnistumista on seurattava: lähtötaso on oirekyselyssä, ja oireiden on vähennyttävä samalla tavalla mitattuna.
 • Päätös sisäilmapuhtaasta koulusta. Tämä tosin toteutunee vasta 2020.
 • Tuiki tärkeää lisähenkilöstöä sisäilma-asioiden tekemiseen kuten sisäilmatiedotukseen ja tutkimusten lukemiseen. Tutkimustuloksia ei ennen ollut edes aikaa lukea.

Kesken jääneiden asioiden lista on pitkä, aina viranomaissuositusten noudattamisesta korjauksissa ja mittauksissa tiedotukseen ja avoimuuteen, puhumattakaan puutteista ilmastonnissa ja siivouksessa sekä väistötiloissa. Paljon työtä, mutta sisäilmangelmat on ratkaistava, jotta ihmiset eivät sairastuisi.

Nyt toivon roppakaupalla voimia uudelle neuvottelukunnalle, ja aikaa käydä asiat läpi. Toivon hyvää yhteistyötä hyvän sisäilman saavuttamiseksi.

* * *

#Sisäilma, #homekoulu, #sisäilmaongelma, #terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

 

Tiedoksi, ensimmäinen kokous yritetään saada kasaan tiistaina 22.10, ja se käsittelee budjetin sisäilma-asioita.

Viime maanantaina valitut varajäsenet eivät täytä sukupuolilainsäädännön vaateita, eli kolmelle miehelle on valittu naisvara. Näihin tullee muutoksia. Varsinaiset jäsenet täyttävät kyllä.

1.10.2019 15:10
Sirpa Kauppinen

Tiedoksi että kokous siirrettiin budjetin jälkeen. Eli käytännössä neuvottelukunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa rahapäätöksiin, sitoviin tavoitteisiin tai muuhun mikä niitataan budjetissa. Näin mm. ilmastoinnin lisääminen tai väistötilat ovat vaarassa siirtyä taas vuodella. Kysymys on kuitenkin tutkimuksessa todetuista tarpeista, ja esim. merkittävän ja sietämättömän riskin kohteissa ei saisi oleskella.

Siirron syyksi ilmoitettiin muun muassa kireä aikataulu, vaikka kapunginhallituksessa kokouksen järjestämisen todettiin olevan mahdollinen, vaikka aikataulu on tiukka.

Nyt täytyy toivoa, että tämä ei ole yritys siirtää tarpeita vuodella eteenpäin.

14.10.2019 19:20
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.