24.8.2019

Erityisopettajien pätevyys kaupunginhallituksessa

Vihreät tekivät aloitteen erityispettajien pätevyydestä ja pysyvyydestä. Vantaalla on (8/2019) 188 päätoimista erityisluokanopettajaa, joista 71% on päteviä, ja jonkin muun opettajankelpoisuuden omaavia on 7%. Kokonaan vailla opettajankoulutusta on 22%.

Tilanne erityisluokanopettajien pätevyyden osalta on parantunut merkittävästi vuodesta 2011, jolloin muodollisesti kelpoisia erityisluokanopettajia oli vain 45%, jonkin muu opettajakelpoisuuden omaavia oli 10% ja vailla opettajakoulutusta oli 45%.

Nyt Vantaalla työskentelee 146 päätoimista erityisopettajaa. Heistä päteviä kyseiseen tehtävään on 93%, jonkin muu opettajankelpoisuuden omaavia on 4% ja vailla opettajankelpoisuutta on 3%. 

Aloitteen mukaan pula pätevistä erityis- ja erityisluokanopettajista vaikuttaa väistämättä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten erityisluokilla opiskelevien lasten oppimiseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Asiaan vaikuttaa palkkaus, mutta se on vain yksi houkutin. Monien opettajien mielestä enemmän vaikuttavat työhön saatu tuki, kuten avustajaresurssit, johtamiskulttuuri sekä opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea luokkaa esim. haastavissa ryhmätilanteissa.

Kaupungilla oli vuosina 2013 – 2015 pätevöitymiskoulutusohjelmaa, ja koulutustarvetta arvioidaan viranhaltojoiden mukaan lukuvuonna 2021-2022. Lukuvuosina 2019-20 ja 2020-2021 panostetaan kolmiportaisen tuen kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen erityisesti aineopettajien osalta. 

Kolmiportaisen tuen selvitys sekä Karvin valtakunnallinen 1. ja 2. luokan äidinkielen arvioinnin Vantaan otos osoittivat, että perusopetuksen järjestämisessä tulisi panostaa erityisesti tehostettuun tukeen. Tällä hetkellä erityisopettajille ja erityisluokanopettajille maksetaan järjestelyvaraerien pohjalta ns. Vantaa-lisää 200€/kk.

Aloitteessa Virheät vaativat että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa erityisluokanopettajien vakanssit saadaan täytettyä pätevillä työntekijöillä. Haluamme myös suunnitelmat siihen, miten nykyiset, pätevät erityisluokanopettajat saadaan pysymään Vantaalla. 

Viranhaltijoiden vastaus kuitenkin kertoi vain nykytilasta. Mihinkään toimiin pätevin ei olla ryhtymässä. Tähän olisi syytä panostaa järjestelmällisesti. Aloitteen on allekirjoittanut valtuuston enemmistö, joten asialla on vahva poliittinen tuki. 

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. 

Otan mielelläni vastaan kommenteja ja näkemyksiä tähän ja listan muihin asioihin.

Esityslista

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

26.8.2019 14:00
Esityslista

§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen eri toimielimiin toimikaudeksi 2019-2021 / RV-
5Eron myöntäminen Tuomas Harviaiselle opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
6Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta / RV1 kpl
7Option käyttö työ- ja toimintakyvyn kartoituksien hankinnassa työllisyyspalveluiden asiakkaille / JN-
8Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen erityisluokanopettajien saatavuudesta ja pysyvyydestä (kvalt) / EL-H1 kpl
9Lausunto Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 / HP2 kpl
10Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022 / HP4 kpl
11Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle "Leppäkorven maantien 11583 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, tiesuunnitelma, Vantaa, Kerava" / HP3 kpl
12Kivistön tontin 23153/1 varausajan jatkaminen / EKE-Rakennus Oy / HP1 kpl
13Tonttivarausten jatkaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tonttiin 3 ja korttelin 23186 tonttiin 3 / Fira Oy / HP2 kpl
14Asemakaava ja asemakaavamuutos 232500 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistöntähti / HP1 kpl
15Asemakaavan muutos 002365, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / HP2 kpl
16Maankäyttösopimus (A) ja Esisopimus määräalojen vaihdosta (B) / VTK Kiinteistöt Oy / Asemakaavan muutos nro 002365 Kielotie 13, 61 Tikkurila / HP3 kpl
17Asemakaavamuutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / HP1 kpl
18Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta/ Sato Oyj/ Asemakaavamuutos nro 002340/ HP4 kpl
19Asemakaavamuutos 002390 ja tonttijaon muutos, 50 Tammisto / Tammistontie 2 / HP2 kpl
20Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Rakennusliike Lapti Oy / asemakaavamuutos 002390 / HP3 kpl
21Asemakaava ja asemakaavan muutos 141100 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto / Luhtitie / HP4 kpl
22Asemakaavan muutos 002073 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Turvalaaksonkuja / HP3 kpl
23Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan vaihdosta / Suomen Pankki / asemakaavamuutos 002073 / HP3 kpl

Aloiten palautettiin uudelleen valmisteluun - jotain konkreettista tulee saada. Luhtitien kaava herätti myös keskustelua. Siinä pyöräily ja jalankulku olisi hyvä erottaa toisistaan.

26.8.2019 22:58
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.8.2019

Erityisopettajien pätevyys kaupunginhallituksessa

Vihreät tekivät aloitteen erityispettajien pätevyydestä ja pysyvyydestä. Vantaalla on (8/2019) 188 päätoimista erityisluokanopettajaa, joista 71% on päteviä, ja jonkin muun opettajankelpoisuuden omaavia on 7%. Kokonaan vailla opettajankoulutusta on 22%.

Tilanne erityisluokanopettajien pätevyyden osalta on parantunut merkittävästi vuodesta 2011, jolloin muodollisesti kelpoisia erityisluokanopettajia oli vain 45%, jonkin muu opettajakelpoisuuden omaavia oli 10% ja vailla opettajakoulutusta oli 45%.

Nyt Vantaalla työskentelee 146 päätoimista erityisopettajaa. Heistä päteviä kyseiseen tehtävään on 93%, jonkin muu opettajankelpoisuuden omaavia on 4% ja vailla opettajankelpoisuutta on 3%. 

Aloitteen mukaan pula pätevistä erityis- ja erityisluokanopettajista vaikuttaa väistämättä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten erityisluokilla opiskelevien lasten oppimiseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Asiaan vaikuttaa palkkaus, mutta se on vain yksi houkutin. Monien opettajien mielestä enemmän vaikuttavat työhön saatu tuki, kuten avustajaresurssit, johtamiskulttuuri sekä opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea luokkaa esim. haastavissa ryhmätilanteissa.

Kaupungilla oli vuosina 2013 – 2015 pätevöitymiskoulutusohjelmaa, ja koulutustarvetta arvioidaan viranhaltojoiden mukaan lukuvuonna 2021-2022. Lukuvuosina 2019-20 ja 2020-2021 panostetaan kolmiportaisen tuen kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen erityisesti aineopettajien osalta. 

Kolmiportaisen tuen selvitys sekä Karvin valtakunnallinen 1. ja 2. luokan äidinkielen arvioinnin Vantaan otos osoittivat, että perusopetuksen järjestämisessä tulisi panostaa erityisesti tehostettuun tukeen. Tällä hetkellä erityisopettajille ja erityisluokanopettajille maksetaan järjestelyvaraerien pohjalta ns. Vantaa-lisää 200€/kk.

Aloitteessa Virheät vaativat että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa erityisluokanopettajien vakanssit saadaan täytettyä pätevillä työntekijöillä. Haluamme myös suunnitelmat siihen, miten nykyiset, pätevät erityisluokanopettajat saadaan pysymään Vantaalla. 

Viranhaltijoiden vastaus kuitenkin kertoi vain nykytilasta. Mihinkään toimiin pätevin ei olla ryhtymässä. Tähän olisi syytä panostaa järjestelmällisesti. Aloitteen on allekirjoittanut valtuuston enemmistö, joten asialla on vahva poliittinen tuki. 

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. 

Otan mielelläni vastaan kommenteja ja näkemyksiä tähän ja listan muihin asioihin.

Esityslista

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus

26.8.2019 14:00
Esityslista

§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen eri toimielimiin toimikaudeksi 2019-2021 / RV-
5Eron myöntäminen Tuomas Harviaiselle opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
6Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta / RV1 kpl
7Option käyttö työ- ja toimintakyvyn kartoituksien hankinnassa työllisyyspalveluiden asiakkaille / JN-
8Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen erityisluokanopettajien saatavuudesta ja pysyvyydestä (kvalt) / EL-H1 kpl
9Lausunto Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 / HP2 kpl
10Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022 / HP4 kpl
11Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle "Leppäkorven maantien 11583 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, tiesuunnitelma, Vantaa, Kerava" / HP3 kpl
12Kivistön tontin 23153/1 varausajan jatkaminen / EKE-Rakennus Oy / HP1 kpl
13Tonttivarausten jatkaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tonttiin 3 ja korttelin 23186 tonttiin 3 / Fira Oy / HP2 kpl
14Asemakaava ja asemakaavamuutos 232500 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistöntähti / HP1 kpl
15Asemakaavan muutos 002365, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / HP2 kpl
16Maankäyttösopimus (A) ja Esisopimus määräalojen vaihdosta (B) / VTK Kiinteistöt Oy / Asemakaavan muutos nro 002365 Kielotie 13, 61 Tikkurila / HP3 kpl
17Asemakaavamuutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / HP1 kpl
18Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta/ Sato Oyj/ Asemakaavamuutos nro 002340/ HP4 kpl
19Asemakaavamuutos 002390 ja tonttijaon muutos, 50 Tammisto / Tammistontie 2 / HP2 kpl
20Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Rakennusliike Lapti Oy / asemakaavamuutos 002390 / HP3 kpl
21Asemakaava ja asemakaavan muutos 141100 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto / Luhtitie / HP4 kpl
22Asemakaavan muutos 002073 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Turvalaaksonkuja / HP3 kpl
23Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan vaihdosta / Suomen Pankki / asemakaavamuutos 002073 / HP3 kpl

Aloiten palautettiin uudelleen valmisteluun - jotain konkreettista tulee saada. Luhtitien kaava herätti myös keskustelua. Siinä pyöräily ja jalankulku olisi hyvä erottaa toisistaan.

26.8.2019 22:58
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.