17.5.2019

Uusi uimahalli, altistuneiden koulutila ja organisaatiouudistus kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupunginhallituksessa on Koillis-Vantaan uuden uimahallin sijainti. Paikaksi esitetään Elmoa. Myös organisaatiouudistus
Uusi uimahalli
Koillis-Vantaalla asuu 60 000 asukasta eikä siellä ole Korson koulun uima-altaan purkamisen jälkeen uimahallia. Korson koulun yhteydessä olevasta heikkokuntoisesta hallista luovutaan koulun sisälilmaongelmien vuoksi.
Sijainnista on tehty viime aikoina tehty kohdeanalyysi ja selvitys, joissa tuodaan esille eri vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia.
Elmon aluetta esitetään. Sitä puoltaa erityisesti voimassa oleva asemakaava, joka mahdollistaa jatkossa muiden urheilu- ja hyvinvointipalveluiden rakentamisen uimahallin yhteyteen. Alueella ei myöskään ole uimahallin rakentamista hidastavia sitoumuksia. Muita varteenotettavia ehdokkaita selvityksessä olivat Hagsberginhaka, Minkkitie 8 ja Urpiaisentie 5-7. Näiden vaihtoehtojen ominaisuuksista voi lukea esityksen liitteistä. Jos hallitus hyväksyy esityksen, uimahallihankkeen seuraavia vaiheita ovat muun muassa hankesuunnittelun loppuunsaattaminen, suunnittelutyö ja kilpailuttaminen.
Vantaan organisaatiouudistus
Valmisteluohjeet uuden Vantaan toimielinrakenteeseen (asia 9). Tämän parissa on kokoontunut "Uusi Vantaa"-toimikunta, jolle kaupunginjohtajan esitykset ovat esitelty. Olen hyvin tyytymätön kahteen asiaan:
  • Apulaiskaupunginjohtajat eli palvelualuejohtajat ovat eläkevirkoja. e ei ole enää nykypäivää tämän tason johtajilla. Esimerkiksi 7 vuoden määräaikaisuus olisi aivan riittävä.
  • Seuraavan tason johtajan paikkojen jakaminen näyttää ulkopuolisin silmin melkoiselta tuolileikiltä. Tässä parempi olisi hakea pätvimmät, ilman että puoluekirja vaikuttaa. Toki suurin osa tehtäviään hoitavista ovat pätevimpiä.
Organisaaatiouudistuskesta on uutisoitu mm. Helsingin sanomissa ja Vantaan sanomissa ja Vantaan omassa tiedottamisessa.
Tilojen järjestämienn sisäilmastasta sairastuneille
Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille (asia 16). Vaula Norrena ja allekirjoittanut tekivät muutama vuosi sitten aloitteet sen voksi että on lapsia, jolle ei ole tarjolla tervettä koulurakennusta. LApset ova tsairastuneet sisäilmaongelmien vuoksi, enimmäkseen solumyrkyille joita kosteusvauriomikrobit tuottavat.
Suurin osa oppialista, jotka ovat joutuneet peruskoulun ulkopuolelle, ovat altistuneet kauemmin eli ovat 7-9 luokkalaisia. Ohjaaja auttaa kaikessa arkisessa työssä: opastaa oppilaita heidän tehtävissään, kuljettaa oppilaille ruoat puhtaaseen parakkiin ja tukee oppilaita heidän opiskelussaan.
Puhdastila tulisi sijoittaa mahdollisimman hyvien liikenneyhteyksien varrella olevaan vuosiluokkien 1–9 koulun yhteyteen, jotta tilaa voisivat käyttää vuosiluokkien 1–9 oppilaat ja puhdastilarakennukseen olisi mahdollisimman helppo päästä eri puolilta Vantaata. Puhdastilan tulee sijoittua olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille, jotta esim. ateriapalvelut on helppo toteuttaa. Sivistystoimen ja tilakeskuksen mukaan tila voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Martinlaakson, Aurinkokiven tai Simonkylän koulun yhteyteen. Tilojen oppilaspaikkamäärä on noin 50 oppilasta.
Olen huolissani puhdastilan materiaaleista: mikäli kyseessä on melko tavanomaien parakki M1-luokitelluilla materiaaleilla, osa pahasti sairastuneista ovat herkistyneet kemikaaleille ja voivat saada oireita näistä. Monet sisäilmaongelmille pahasti altistuneet saavat oireita mm. muovieristeiden ja liimapitoisten levyjen päästöistä. M1-luokituksen saa melkoi helposti, ja näissäkin on mm. voc-päästöjä. Tämän vuoksi suurin osa pahasti altistuneista rakentaa kotinsa hirrestä ja välttää kalustelevyjä, laminaatteja ja muovimattoja sekä pintakäsittelyaineita joissa on "myrkkyjä". Palonestoaineet ja homeenestoaineet ovat pahimpia. Odotan mielenkiinnolla onko kaupungilla osaamista järjestää riittävän vähäpäästöiset tilat. Hyvä kysymys onkin, olisiko pienempien yksinekrtaisten hirsimökkien järjestäminen useamman koulun pihalle varmempi vaihtoehto.
Toinen huoli on aikataulu: päättäjät tilasivat sen 2018 syksyksi 2020, mutta se on venynyt jo ainakin kevääseen. Onko kaikkia sisäilma-asioita vastaan viranhaltijoilla hitausmomenttia?
Jokaisella lapsella tulisi mahdollisuus koulunkäyntiin.
Kuva: Kanniston koulu. Vantaalla pahasti sairastuneita lapsia on tullut mm. Kanniston, Variston ja Korson kouluista. Koulujen sisäilmaongelmat selvitettiin kattavalla oirekyselyllä, ja lasten terveydessä on tilastollisesti merkittäviä eroja koulujen välillä. Toki tärkeintä on vähentää lasten sairastuista - ja siirtää turvaan merkittävän ja sietämättömän riskin kouluista ellei niiden olosuhteita saada heti parannettua.
Koko lista:

Esityslistan kansilehti
-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien luottamushenkilökonferenssi Huddingessa Ruotsissa 11.-12.6.2019 / RV-
5Koillis-Vantaan uimahallin sijainti / RV2 kpl
6Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019 (kvalt) / RV4 kpl
7Eron myöntäminen Eva Tawasolille Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
8Vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten nimettyjen vaalilautakuntien kokoonpanojen muutoksia / RV2 kpl
9Valmisteluohjeet uuden Vantaan toimielinrakenteeseen 1.6.2021- / RV-
11Vastaus Jenni Chen-Yenin, Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja Mika Niikon sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan elinkeinopolitiikka läpinäkyvämmäksi / (kvalt) / RV1 kpl
13Vastaus Antero Eerolan ja 22 muun valtuutetun aloite vanhusten päiväkeskuksen perustamisesta Tikkurilaan / (kvalt) / JTS1 kpl
14Vastaus Antero Eerolan ja 10 muun valtuutetun aloitteeseen häätöjen keskeyttäminen Vantaan kaupungin vuokrataloissa / JTS1 kpl
15Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodelta 2018 (kvalt) / JN1 kpl
16Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille (kvalt) / HP-
17Vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet / HP1 kpl
18Lausunto oikeusministeriölle lunastuslakityöryhmän mietinnöstä ”Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen”/ HP3 kpl
19Lausunto Finest Bay Area Development Oy:n Viron ja Suomen välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / HP-
20Vantaan kaupungin lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta / HP2 kpl
21Vantaan kaupungin lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta / (kvalt) / HP2 kpl
22Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta 002320 ja tonttijaosta, 18 Vantaanlaakso / Vantaanlaaksontie 34, tehdystä valituksesta / HP2 kpl
23Lausunnon antaminen YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta hankkeeseen Mt 152, Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelma / HP2 kpl
24Allekirjoitetut kauppakirjat, vaihtokirja, maanvuokrasopimukset, muutos toteuttamissopimukseen Kivistön keskusta-asuminen 5, maankäyttösopimukset ja esisopimus kiinteistön kaupasta / HP-
25Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja / (kvalt) /HP3 kpl
26Asemakaava ja asemakaavan muutos 251200 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan länsipuoli 1 / (kvalt) / HP2 kpl
27Asemakaavan muutos 002332 ja tonttijako, 68 Koivuhaka / Tikkurilantie 88 / (kvalt) / HP2 kpl
28Asemakaavan muutos 002402 ja tonttijako, 91 Länsimäki / Länsimäen päiväkoti / (kvalt) / HP2 kpl
29Asemakaavan muutos 002297 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Raappavuorentien oikaisu / HP1 kpl
30Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / As. Oy Veijon-Salpa, As. Oy Martinlukko, As. Oy Paulin-Salpa, As Oy Martin-Salpa / Asemakaavamuutos 002297 / HP3 kpl
31Asemakaava ja asemakaavamuutos 660900 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 66 Hakkila / Rusokallio 1 /HP4 kpl
32Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalojen vaihdosta / Kiinteistö Oy GC Log 4 / Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 660900 / HP2 kpl
33Asemakaavan muutos 002381 ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kivivuorenkuja 1-3 / (kvalt) / HP1 kpl
Asiasanat:

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.5.2019

Uusi uimahalli, altistuneiden koulutila ja organisaatiouudistus kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupunginhallituksessa on Koillis-Vantaan uuden uimahallin sijainti. Paikaksi esitetään Elmoa. Myös organisaatiouudistus
Uusi uimahalli
Koillis-Vantaalla asuu 60 000 asukasta eikä siellä ole Korson koulun uima-altaan purkamisen jälkeen uimahallia. Korson koulun yhteydessä olevasta heikkokuntoisesta hallista luovutaan koulun sisälilmaongelmien vuoksi.
Sijainnista on tehty viime aikoina tehty kohdeanalyysi ja selvitys, joissa tuodaan esille eri vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia.
Elmon aluetta esitetään. Sitä puoltaa erityisesti voimassa oleva asemakaava, joka mahdollistaa jatkossa muiden urheilu- ja hyvinvointipalveluiden rakentamisen uimahallin yhteyteen. Alueella ei myöskään ole uimahallin rakentamista hidastavia sitoumuksia. Muita varteenotettavia ehdokkaita selvityksessä olivat Hagsberginhaka, Minkkitie 8 ja Urpiaisentie 5-7. Näiden vaihtoehtojen ominaisuuksista voi lukea esityksen liitteistä. Jos hallitus hyväksyy esityksen, uimahallihankkeen seuraavia vaiheita ovat muun muassa hankesuunnittelun loppuunsaattaminen, suunnittelutyö ja kilpailuttaminen.
Vantaan organisaatiouudistus
Valmisteluohjeet uuden Vantaan toimielinrakenteeseen (asia 9). Tämän parissa on kokoontunut "Uusi Vantaa"-toimikunta, jolle kaupunginjohtajan esitykset ovat esitelty. Olen hyvin tyytymätön kahteen asiaan:
  • Apulaiskaupunginjohtajat eli palvelualuejohtajat ovat eläkevirkoja. e ei ole enää nykypäivää tämän tason johtajilla. Esimerkiksi 7 vuoden määräaikaisuus olisi aivan riittävä.
  • Seuraavan tason johtajan paikkojen jakaminen näyttää ulkopuolisin silmin melkoiselta tuolileikiltä. Tässä parempi olisi hakea pätvimmät, ilman että puoluekirja vaikuttaa. Toki suurin osa tehtäviään hoitavista ovat pätevimpiä.
Organisaaatiouudistuskesta on uutisoitu mm. Helsingin sanomissa ja Vantaan sanomissa ja Vantaan omassa tiedottamisessa.
Tilojen järjestämienn sisäilmastasta sairastuneille
Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille (asia 16). Vaula Norrena ja allekirjoittanut tekivät muutama vuosi sitten aloitteet sen voksi että on lapsia, jolle ei ole tarjolla tervettä koulurakennusta. LApset ova tsairastuneet sisäilmaongelmien vuoksi, enimmäkseen solumyrkyille joita kosteusvauriomikrobit tuottavat.
Suurin osa oppialista, jotka ovat joutuneet peruskoulun ulkopuolelle, ovat altistuneet kauemmin eli ovat 7-9 luokkalaisia. Ohjaaja auttaa kaikessa arkisessa työssä: opastaa oppilaita heidän tehtävissään, kuljettaa oppilaille ruoat puhtaaseen parakkiin ja tukee oppilaita heidän opiskelussaan.
Puhdastila tulisi sijoittaa mahdollisimman hyvien liikenneyhteyksien varrella olevaan vuosiluokkien 1–9 koulun yhteyteen, jotta tilaa voisivat käyttää vuosiluokkien 1–9 oppilaat ja puhdastilarakennukseen olisi mahdollisimman helppo päästä eri puolilta Vantaata. Puhdastilan tulee sijoittua olemassa olevan koulurakennuksen kanssa samalle tontille, jotta esim. ateriapalvelut on helppo toteuttaa. Sivistystoimen ja tilakeskuksen mukaan tila voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Martinlaakson, Aurinkokiven tai Simonkylän koulun yhteyteen. Tilojen oppilaspaikkamäärä on noin 50 oppilasta.
Olen huolissani puhdastilan materiaaleista: mikäli kyseessä on melko tavanomaien parakki M1-luokitelluilla materiaaleilla, osa pahasti sairastuneista ovat herkistyneet kemikaaleille ja voivat saada oireita näistä. Monet sisäilmaongelmille pahasti altistuneet saavat oireita mm. muovieristeiden ja liimapitoisten levyjen päästöistä. M1-luokituksen saa melkoi helposti, ja näissäkin on mm. voc-päästöjä. Tämän vuoksi suurin osa pahasti altistuneista rakentaa kotinsa hirrestä ja välttää kalustelevyjä, laminaatteja ja muovimattoja sekä pintakäsittelyaineita joissa on "myrkkyjä". Palonestoaineet ja homeenestoaineet ovat pahimpia. Odotan mielenkiinnolla onko kaupungilla osaamista järjestää riittävän vähäpäästöiset tilat. Hyvä kysymys onkin, olisiko pienempien yksinekrtaisten hirsimökkien järjestäminen useamman koulun pihalle varmempi vaihtoehto.
Toinen huoli on aikataulu: päättäjät tilasivat sen 2018 syksyksi 2020, mutta se on venynyt jo ainakin kevääseen. Onko kaikkia sisäilma-asioita vastaan viranhaltijoilla hitausmomenttia?
Jokaisella lapsella tulisi mahdollisuus koulunkäyntiin.
Kuva: Kanniston koulu. Vantaalla pahasti sairastuneita lapsia on tullut mm. Kanniston, Variston ja Korson kouluista. Koulujen sisäilmaongelmat selvitettiin kattavalla oirekyselyllä, ja lasten terveydessä on tilastollisesti merkittäviä eroja koulujen välillä. Toki tärkeintä on vähentää lasten sairastuista - ja siirtää turvaan merkittävän ja sietämättömän riskin kouluista ellei niiden olosuhteita saada heti parannettua.
Koko lista:

Esityslistan kansilehti
-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien luottamushenkilökonferenssi Huddingessa Ruotsissa 11.-12.6.2019 / RV-
5Koillis-Vantaan uimahallin sijainti / RV2 kpl
6Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019 (kvalt) / RV4 kpl
7Eron myöntäminen Eva Tawasolille Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
8Vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten nimettyjen vaalilautakuntien kokoonpanojen muutoksia / RV2 kpl
9Valmisteluohjeet uuden Vantaan toimielinrakenteeseen 1.6.2021- / RV-
11Vastaus Jenni Chen-Yenin, Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja Mika Niikon sekä 18 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan elinkeinopolitiikka läpinäkyvämmäksi / (kvalt) / RV1 kpl
13Vastaus Antero Eerolan ja 22 muun valtuutetun aloite vanhusten päiväkeskuksen perustamisesta Tikkurilaan / (kvalt) / JTS1 kpl
14Vastaus Antero Eerolan ja 10 muun valtuutetun aloitteeseen häätöjen keskeyttäminen Vantaan kaupungin vuokrataloissa / JTS1 kpl
15Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodelta 2018 (kvalt) / JN1 kpl
16Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille (kvalt) / HP-
17Vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet / HP1 kpl
18Lausunto oikeusministeriölle lunastuslakityöryhmän mietinnöstä ”Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen”/ HP3 kpl
19Lausunto Finest Bay Area Development Oy:n Viron ja Suomen välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / HP-
20Vantaan kaupungin lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta / HP2 kpl
21Vantaan kaupungin lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta / (kvalt) / HP2 kpl
22Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta 002320 ja tonttijaosta, 18 Vantaanlaakso / Vantaanlaaksontie 34, tehdystä valituksesta / HP2 kpl
23Lausunnon antaminen YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta hankkeeseen Mt 152, Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelma / HP2 kpl
24Allekirjoitetut kauppakirjat, vaihtokirja, maanvuokrasopimukset, muutos toteuttamissopimukseen Kivistön keskusta-asuminen 5, maankäyttösopimukset ja esisopimus kiinteistön kaupasta / HP-
25Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja / (kvalt) /HP3 kpl
26Asemakaava ja asemakaavan muutos 251200 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan länsipuoli 1 / (kvalt) / HP2 kpl
27Asemakaavan muutos 002332 ja tonttijako, 68 Koivuhaka / Tikkurilantie 88 / (kvalt) / HP2 kpl
28Asemakaavan muutos 002402 ja tonttijako, 91 Länsimäki / Länsimäen päiväkoti / (kvalt) / HP2 kpl
29Asemakaavan muutos 002297 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Raappavuorentien oikaisu / HP1 kpl
30Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / As. Oy Veijon-Salpa, As. Oy Martinlukko, As. Oy Paulin-Salpa, As Oy Martin-Salpa / Asemakaavamuutos 002297 / HP3 kpl
31Asemakaava ja asemakaavamuutos 660900 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 66 Hakkila / Rusokallio 1 /HP4 kpl
32Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalojen vaihdosta / Kiinteistö Oy GC Log 4 / Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 660900 / HP2 kpl
33Asemakaavan muutos 002381 ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kivivuorenkuja 1-3 / (kvalt) / HP1 kpl
Asiasanat:

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.