15.4.2019

Opetuksen tukea lisättävä ja sisäilmaongelmiin tartuttava

Kouluasiat ovat ajankothaisia keväällä: erityisen tuen tarpeen riittävyydestä vihdoin saatiin tulokset, oirekysely vaatii toimia ja tulevia ekaluokkalaisia juoksutetaan ohi lähikoulujen.

Erityisen tuen tarve

Erityisen tuen tarvetta tulisi tarkastella näistä näkökulmista:  

1. Miten paljon ja millaista resurssia tarvitaan jotta kaikki pysyisivät hyvin mukana. Tämän päättävät poliitikot, ja sen perusteella pyydettävä budjettiin valmistelu virkamiehiltä.  (ja sen maksamisesta on turha puhua niin kauan kuin ei vertaille kustannuksia, jotka syntyvät siitä että kaikki eivät pysy mukana!).

2. Erityisen tärkeää on ymmärtää että jos osa putoaa pois riittämättömän tuen vuoksi, mitä se sitten maksaa? Joka viiden poika syrjäytyy.

Oliko poliittisten viranhaltijoiden idea pimittää raportti vain vaalien yli? Raportti ei ole julkaistu vieläkään .Tällainen salailu ei peittele kuin viranhaltijavetoista epäonnistunutta osaoptimoitua "säästöpoliiikkaa". Ja tulos nähdään vaaleissa. Luotto on mennyt vantaalaisilta poliitikoilta. Espoosta pääsi sisään entistä suurempi nippu kansanedustajia, Vantaan paikat lisääntyivät vain sdp:llä.

Erityisen tuen tarve on noussut, ja inkluusio eli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijottaminen normiluokkiin ei ole saanut riittävästi työntekijäitä. Jo 2014 selvitettiin inkluusion onnistumista, ja 50% koki tukitoimet riittämättömiksi. Selvityksen tuloksista ei ollut apua. 

Toivoin myös viimevuoden budjettivalmistelussa Vanvaryn selvityksen perusteella lisää tukea tähän, mutta SDP ja Kokoomus halusivat odottaa yliopistollista selvitystä, joka myöhästyikin vuodella. Vanvaryn kyselyn tulos oli erittäin selvä: tuki on riittämätöntä. 

Opetuslautakunnan listän lisäksi on 2 muuta erittäin ajankohtaista asiaa:

Oirekysely vaatii toimia

A) Oirekyselyyn tulee reagoida 

  • oppilaaksiotossa, 
  • ilmastoinnissa ja viemäreiden ym hajujen tarkistamisessa
  • siinä että lapset todella menevät ulos kouluissa. 

Ei riitä että investointiohjelma päivitetään. Tai korjausohjelma. 

B) Esittelykalvot jotka tutkija on toimittanut viranhaltijoille ovat vähemmän sensuroituja. Niistä näkee paremmin mitkä koulu/päiväkodit/ammattioppilaistosten tilat ovat huonokuntoisia. Nämä pitää välittömästi pyytää luottamushenkilöiden materiaaleihin. 

- Miksi viranhaltjoiden itsensä nimittämä ohjausyryhmä on käpälöinyt yliopistollista tutkimusta, ilman neuvottelukunnan lupaa? Se, mitä sensuroidaan, pimitettiin poliitikoilta. Pyynnöstä huolimatta ei saatu koskaan päätöksentekoon, eikä tiedoksi. Eikä puheenjohtaja kutsunut jo päätettyä kokousta koskaan asiaa käsittelemään.

- Kun puhutaan terveysriskistä, käypähoito ei ole se mitä pitää seurata. Vaan yleisesti kaikki sairaudet. Kaikkia terveysriskien aiheuttajiahan ei tiedetä, eikä uusia edes löydetä, jos seurataan vain jo löydettyä vaaratekijöitä.

C) Sisäilma-asioiden neuvottelukunnalta pitää pyytää pikaisesti suosituksia. Nyt neuvottelukunta ei kokoonnu, koska kokousaikaa on pitkitetty toukokuulle, eikä puheenjohtaja näin ottanut kannatettua ehdotusta kokouksesta käsittelyyn. En luota että viranhaltijat tuovat hyvää ehdotusta toimenpiteistä, sillä ovat moneen kertaan etukäteen kertoneet että oirekysely ei aiheuta toimenpiteitä. Tarvitaan aikaa asioiden käsittelyyn. Jäsenet haluaisivat kuitenkin kokoustaa asian tiimoilta. Tukkona puheenjohtaja, joka on viranhaltijoiden talutusnuorassa.

D) Oirekyselyssä merkittävä havainto on se, että lapset ovat sitä sairaampia mitä pidempään he ovat Vantaan kaupungin kiinteistöissä. Sairastavuus pitäisi mennä toisinpäin: päiväkotilapsilla sairaudet runsaampia ja vanhemmiten häviää. Tämä havainto (josta Hesarissakin oli) on erittäin hälyttävä. 

Kyselyssä myös huomiota on kiinnitettävä siihen, että mitä lyhyemmän aikaa lapsi on ehtinyt altistua, sitä terveempi se on. Eli jo päiväkodissa altistutaan, mutta siellä sairaudet eivät ole vielä ehtineet puhjeta, sillä sehän vaatii aikaa. Esim. Myös kouluissa missä on vain 1-2 luokat (Varisto) saurauksia on vielä vähemmän. Kouluissa missä ollaan vuosia, terveyshaitta näkyy paremmin. Siksi henkilökunnan sairastavuutta tulee tarkastella erityisen tarkkaan, 
Voisitteko ottaa asian esille lautakunnassa.

Niin kauan kuin viranhaltijat ohjaavat sisäilma-asioita, niitä ei saada kuntoon. 

Espoo on tarttunut sisäilmaongelmiin todella näyttävästi, ja rakentaa useita kouluja yhtäaikaa yli alkuperäisen budjetin. Näin täytyisi Vantaallakin tehdä. Siellä on siirrytty myös siihen rakentamiseen josta olen puhunut vuosia: CLT tai kuivassa koottavat valmispaketit. Tämä on tehtävä Vantaallakin, sillä Vantaan tyylillä rakennukset maksavat tuplahinnan ja ovat heti sisäilmaongelmaisia.

Oppilaaksiotto tuottaa erittäin huonoja tilanteita

Ekaluokkalaisten koulutiet ovat paikoin tolkuttomat: Tulevan vuoden ekaluokkalaiset kulkevat lähikoulurakennuksen ohi kauempaan kouluun monin paikoin. Jos viranhaltijat puhuvat sisarusperusteen jouston auttavan tähän, niin se on täysin höynäyttämistä. 

Hämeenkylän koulun (Varistossa) alueelta ekaluokkalaiset Hämeenkylän kouluun, Tuomelan alueelta Tuomelan kouluun jne. Ei niin että lapsia juoksutetaan lähikoulurakennuksen ohi aina kunnallisvaaleihin saakka. Kunnallisvaaleissa poliitikot keräävät pisteet "tuomelan palauttamisesta lähikoulukäyttöön" ja sitä ennen ekaluokkalaisten turvallisuus tietoisesti vaarannetaan.

Ja idässä homma tulee saada niin että ensisijaisesti ekaluokkalaiset pääsevät lähikouluunsa (jos nyt ei kahta koulua ole ihan vierekkäin). Muuten voi tulla lisää kuolemia.

Lisäksi tilanne pahenee: Lounais-Vantaan alueelle on muuttanut lapsiperheitä paljon, koska tänne on rakennettu erityisesti rivareita luokkatolkulla. Tuomelan laajennus pitää saada pystyyn. Halpoja neliöitä verrattuna uudisrakennuksiin ja purkukuntoisten homekoulujen seinien kaatamiseen. Laajennukset luovat myös todellisia tiloja, joissa on rauhallisempaa opiskella.

Tilatehokkuusohjelma on tuottanut keskittymisvaikeuksia ja riittämätöntä ilmastointia. Avokonttorit laskevat tutkitusti työtehoa, mutta ovat pientä 50 lapsen luokkaan verrattuna. Häiriökäyttäytyville lapsille ei välttämättä edes ole paikkaa mihin heidät voisi pistää jäähylle. Vaaleissa saamani palaute opettajilta oli karua.

Tilanne voi olla erityisen hankala myös erityislapsille jotka tarvitsevat rauhaa, ja näin kiertyy takaisin selvitykseen erityisen tuen tarpeesta.

Kyselin ennen joulua asiasta kaupungihallituksen puheenjohtajalta, joka delegoi asian opetuslautakunnan puheenjotajalle. Ja keskustelin opetuslautakunnan puheenjohtajan kanssa siitä että ottaa asian lautakunnassa esiin. En ole vieläkään saanut vastausta, käsiteltiinkö asiaa. Kokoomuksen jäsenet ovat kuitekin kerrottu toistamiseen kertoneet että he päästävät lapset lähikouluihin vasta kunnallisvaaleissa. 

Puhdastila altistuneille 

Altistuneiden koulunkäynnin mahdollistaminen on tärkeä asia. Puhdastilaparakki Klaukkalan malliin on yksi ratkaisu. Yhtä tilaa rakentaessa on tärkeää miettiä kaikki materiaalit todella tarkkaan jotta ne eivät aiheuta oireita. Siinä ei kaupungilla eikä kaupungn käyttämillä rakennusyhtiöillä ole yhtään osaamista. ns. Allergiaversio ei riitä. Esimerkiksi M1-mittausarvot ovat löysät, eikä standardissa edes mitata kevyitä VOC-yhdisteitä ollenkaan.

Toinen vaihtoehto olisi pienemmät mökit joidenkin koulujen pihalle. Tällöin lasten ei tarvitse erota kouluyhteisöstä, vaikka opiskelivatkin terveyshaitattomissa tiloissa. Pienet mökit saataisiin myös varmemmin toimivaksi. 

Puhtaaseen tilaan on tärkeää päästä heti kun oireita alkaa tulla - ei vasta sitten kun lapsen "työkyky" ja terveys on täysin mennyt. Ongelmana on usein se että vanhemmat eivät tajua pysyvän terveyshaitan riskiä, eivätkä lapset halua erota kavereistaan.

Kiireellistä on myös korjata koulut ja tarkistaa korjauksen onnistuminen oirekyselyllä. Liian usein korjaukset ovat olleet näennäisiä, ja korjausmetodeina on ollut tiivistyskorjauksia ja kapselointeja, jotka eivät ole osoittautuneet kovin onnistuneiksi tavoiksi poistaa sisäilmaongelmia.

Kuva: Vanvarylle taittamani infolappu vahemmille koulujen sisäilmasta. Harva tietää sisäilman aiheuttamia oireita.

* * *

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.4.2019

Opetuksen tukea lisättävä ja sisäilmaongelmiin tartuttava

Kouluasiat ovat ajankothaisia keväällä: erityisen tuen tarpeen riittävyydestä vihdoin saatiin tulokset, oirekysely vaatii toimia ja tulevia ekaluokkalaisia juoksutetaan ohi lähikoulujen.

Erityisen tuen tarve

Erityisen tuen tarvetta tulisi tarkastella näistä näkökulmista:  

1. Miten paljon ja millaista resurssia tarvitaan jotta kaikki pysyisivät hyvin mukana. Tämän päättävät poliitikot, ja sen perusteella pyydettävä budjettiin valmistelu virkamiehiltä.  (ja sen maksamisesta on turha puhua niin kauan kuin ei vertaille kustannuksia, jotka syntyvät siitä että kaikki eivät pysy mukana!).

2. Erityisen tärkeää on ymmärtää että jos osa putoaa pois riittämättömän tuen vuoksi, mitä se sitten maksaa? Joka viiden poika syrjäytyy.

Oliko poliittisten viranhaltijoiden idea pimittää raportti vain vaalien yli? Raportti ei ole julkaistu vieläkään .Tällainen salailu ei peittele kuin viranhaltijavetoista epäonnistunutta osaoptimoitua "säästöpoliiikkaa". Ja tulos nähdään vaaleissa. Luotto on mennyt vantaalaisilta poliitikoilta. Espoosta pääsi sisään entistä suurempi nippu kansanedustajia, Vantaan paikat lisääntyivät vain sdp:llä.

Erityisen tuen tarve on noussut, ja inkluusio eli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijottaminen normiluokkiin ei ole saanut riittävästi työntekijäitä. Jo 2014 selvitettiin inkluusion onnistumista, ja 50% koki tukitoimet riittämättömiksi. Selvityksen tuloksista ei ollut apua. 

Toivoin myös viimevuoden budjettivalmistelussa Vanvaryn selvityksen perusteella lisää tukea tähän, mutta SDP ja Kokoomus halusivat odottaa yliopistollista selvitystä, joka myöhästyikin vuodella. Vanvaryn kyselyn tulos oli erittäin selvä: tuki on riittämätöntä. 

Opetuslautakunnan listän lisäksi on 2 muuta erittäin ajankohtaista asiaa:

Oirekysely vaatii toimia

A) Oirekyselyyn tulee reagoida 

  • oppilaaksiotossa, 
  • ilmastoinnissa ja viemäreiden ym hajujen tarkistamisessa
  • siinä että lapset todella menevät ulos kouluissa. 

Ei riitä että investointiohjelma päivitetään. Tai korjausohjelma. 

B) Esittelykalvot jotka tutkija on toimittanut viranhaltijoille ovat vähemmän sensuroituja. Niistä näkee paremmin mitkä koulu/päiväkodit/ammattioppilaistosten tilat ovat huonokuntoisia. Nämä pitää välittömästi pyytää luottamushenkilöiden materiaaleihin. 

- Miksi viranhaltjoiden itsensä nimittämä ohjausyryhmä on käpälöinyt yliopistollista tutkimusta, ilman neuvottelukunnan lupaa? Se, mitä sensuroidaan, pimitettiin poliitikoilta. Pyynnöstä huolimatta ei saatu koskaan päätöksentekoon, eikä tiedoksi. Eikä puheenjohtaja kutsunut jo päätettyä kokousta koskaan asiaa käsittelemään.

- Kun puhutaan terveysriskistä, käypähoito ei ole se mitä pitää seurata. Vaan yleisesti kaikki sairaudet. Kaikkia terveysriskien aiheuttajiahan ei tiedetä, eikä uusia edes löydetä, jos seurataan vain jo löydettyä vaaratekijöitä.

C) Sisäilma-asioiden neuvottelukunnalta pitää pyytää pikaisesti suosituksia. Nyt neuvottelukunta ei kokoonnu, koska kokousaikaa on pitkitetty toukokuulle, eikä puheenjohtaja näin ottanut kannatettua ehdotusta kokouksesta käsittelyyn. En luota että viranhaltijat tuovat hyvää ehdotusta toimenpiteistä, sillä ovat moneen kertaan etukäteen kertoneet että oirekysely ei aiheuta toimenpiteitä. Tarvitaan aikaa asioiden käsittelyyn. Jäsenet haluaisivat kuitenkin kokoustaa asian tiimoilta. Tukkona puheenjohtaja, joka on viranhaltijoiden talutusnuorassa.

D) Oirekyselyssä merkittävä havainto on se, että lapset ovat sitä sairaampia mitä pidempään he ovat Vantaan kaupungin kiinteistöissä. Sairastavuus pitäisi mennä toisinpäin: päiväkotilapsilla sairaudet runsaampia ja vanhemmiten häviää. Tämä havainto (josta Hesarissakin oli) on erittäin hälyttävä. 

Kyselyssä myös huomiota on kiinnitettävä siihen, että mitä lyhyemmän aikaa lapsi on ehtinyt altistua, sitä terveempi se on. Eli jo päiväkodissa altistutaan, mutta siellä sairaudet eivät ole vielä ehtineet puhjeta, sillä sehän vaatii aikaa. Esim. Myös kouluissa missä on vain 1-2 luokat (Varisto) saurauksia on vielä vähemmän. Kouluissa missä ollaan vuosia, terveyshaitta näkyy paremmin. Siksi henkilökunnan sairastavuutta tulee tarkastella erityisen tarkkaan, 
Voisitteko ottaa asian esille lautakunnassa.

Niin kauan kuin viranhaltijat ohjaavat sisäilma-asioita, niitä ei saada kuntoon. 

Espoo on tarttunut sisäilmaongelmiin todella näyttävästi, ja rakentaa useita kouluja yhtäaikaa yli alkuperäisen budjetin. Näin täytyisi Vantaallakin tehdä. Siellä on siirrytty myös siihen rakentamiseen josta olen puhunut vuosia: CLT tai kuivassa koottavat valmispaketit. Tämä on tehtävä Vantaallakin, sillä Vantaan tyylillä rakennukset maksavat tuplahinnan ja ovat heti sisäilmaongelmaisia.

Oppilaaksiotto tuottaa erittäin huonoja tilanteita

Ekaluokkalaisten koulutiet ovat paikoin tolkuttomat: Tulevan vuoden ekaluokkalaiset kulkevat lähikoulurakennuksen ohi kauempaan kouluun monin paikoin. Jos viranhaltijat puhuvat sisarusperusteen jouston auttavan tähän, niin se on täysin höynäyttämistä. 

Hämeenkylän koulun (Varistossa) alueelta ekaluokkalaiset Hämeenkylän kouluun, Tuomelan alueelta Tuomelan kouluun jne. Ei niin että lapsia juoksutetaan lähikoulurakennuksen ohi aina kunnallisvaaleihin saakka. Kunnallisvaaleissa poliitikot keräävät pisteet "tuomelan palauttamisesta lähikoulukäyttöön" ja sitä ennen ekaluokkalaisten turvallisuus tietoisesti vaarannetaan.

Ja idässä homma tulee saada niin että ensisijaisesti ekaluokkalaiset pääsevät lähikouluunsa (jos nyt ei kahta koulua ole ihan vierekkäin). Muuten voi tulla lisää kuolemia.

Lisäksi tilanne pahenee: Lounais-Vantaan alueelle on muuttanut lapsiperheitä paljon, koska tänne on rakennettu erityisesti rivareita luokkatolkulla. Tuomelan laajennus pitää saada pystyyn. Halpoja neliöitä verrattuna uudisrakennuksiin ja purkukuntoisten homekoulujen seinien kaatamiseen. Laajennukset luovat myös todellisia tiloja, joissa on rauhallisempaa opiskella.

Tilatehokkuusohjelma on tuottanut keskittymisvaikeuksia ja riittämätöntä ilmastointia. Avokonttorit laskevat tutkitusti työtehoa, mutta ovat pientä 50 lapsen luokkaan verrattuna. Häiriökäyttäytyville lapsille ei välttämättä edes ole paikkaa mihin heidät voisi pistää jäähylle. Vaaleissa saamani palaute opettajilta oli karua.

Tilanne voi olla erityisen hankala myös erityislapsille jotka tarvitsevat rauhaa, ja näin kiertyy takaisin selvitykseen erityisen tuen tarpeesta.

Kyselin ennen joulua asiasta kaupungihallituksen puheenjohtajalta, joka delegoi asian opetuslautakunnan puheenjotajalle. Ja keskustelin opetuslautakunnan puheenjohtajan kanssa siitä että ottaa asian lautakunnassa esiin. En ole vieläkään saanut vastausta, käsiteltiinkö asiaa. Kokoomuksen jäsenet ovat kuitekin kerrottu toistamiseen kertoneet että he päästävät lapset lähikouluihin vasta kunnallisvaaleissa. 

Puhdastila altistuneille 

Altistuneiden koulunkäynnin mahdollistaminen on tärkeä asia. Puhdastilaparakki Klaukkalan malliin on yksi ratkaisu. Yhtä tilaa rakentaessa on tärkeää miettiä kaikki materiaalit todella tarkkaan jotta ne eivät aiheuta oireita. Siinä ei kaupungilla eikä kaupungn käyttämillä rakennusyhtiöillä ole yhtään osaamista. ns. Allergiaversio ei riitä. Esimerkiksi M1-mittausarvot ovat löysät, eikä standardissa edes mitata kevyitä VOC-yhdisteitä ollenkaan.

Toinen vaihtoehto olisi pienemmät mökit joidenkin koulujen pihalle. Tällöin lasten ei tarvitse erota kouluyhteisöstä, vaikka opiskelivatkin terveyshaitattomissa tiloissa. Pienet mökit saataisiin myös varmemmin toimivaksi. 

Puhtaaseen tilaan on tärkeää päästä heti kun oireita alkaa tulla - ei vasta sitten kun lapsen "työkyky" ja terveys on täysin mennyt. Ongelmana on usein se että vanhemmat eivät tajua pysyvän terveyshaitan riskiä, eivätkä lapset halua erota kavereistaan.

Kiireellistä on myös korjata koulut ja tarkistaa korjauksen onnistuminen oirekyselyllä. Liian usein korjaukset ovat olleet näennäisiä, ja korjausmetodeina on ollut tiivistyskorjauksia ja kapselointeja, jotka eivät ole osoittautuneet kovin onnistuneiksi tavoiksi poistaa sisäilmaongelmia.

Kuva: Vanvarylle taittamani infolappu vahemmille koulujen sisäilmasta. Harva tietää sisäilman aiheuttamia oireita.

* * *

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.